Category: Geen categorie

Vergader in anderhalve meter stijl bij Het Punt!

 Bij veel organisaties groeit de behoefte om elkaar weer te zien en om ook weer ‘echt’ en efficiënt(er) te kunnen vergaderen. Nu vanaf juni hoogstwaarschijnlijk weer groepen van 30 personen worden toegestaan, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de 1,5 meter afstand, biedt deze versoepeling ook weer ruimte om eindelijk weer live met elkaar te vergaderen. Het is alleen goed mogelijk dat organisaties door bijvoorbeeld ruimtegebrek op kantoor niet kunnen voldoen aan de verplichte anderhalve meter afstand. Het Punt biedt daar een uitkomst. Zo zijn er meerdere ruimtes beschikbaar om vergaderingen tot 30 personen te faciliteren en onder het genot van een lekker kopje koffie of thee weer even lekker ouderwets gediscussieerd kan worden. Want soms is het nu eenmaal makkelijker om elkaar weer even in het echt te zien!

Verschillende ruimtes
Een van de grote voordelen van Het Punt is de hoeveelheid ruimte die er beschikbaar is. De diverse zalen bieden grote vloeroppervlakten waardoor er een heleboel mogelijkheden zijn voor de anderhalve meter maatschappij. Daarnaast zijn er in Het Punt meerdere in- en uitgangen beschikbaar en zijn de gangpaden breed. Hierdoor kan Het Punt aan de richtlijnen van het RIVM voldoen om zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Geheel contactloos
De medewerkers van Het Punt hebben een compleet stappenplan uitgewerkt om de vergaderingen op de locatie volledig contactloos te kunnen verzorgen. Zo worden horecavoorzieningen (thee, koffie, frisdrank of anders) vooraf klaargezet in de ruimte, wordt de ruimte voor- en na ieder bezoek grondig schoongemaakt en wordt de rekening via digitale facturatie verstuurd.

Nieuwe versoepelingen
Indien alles goed verloopt en er nieuwe versoepelingen komen vanuit de overheid, zullen er vanaf juli hoogstwaarschijnlijk verruimingen komen qua groepsgrootte. Het Punt zal dan uiteraard hierop inspelen en de vergadermogelijkheden uitbreiden qua hoeveelheid personen binnen de anderhalve meter regeling. Is er interesse om een vergaderruimte te huren bij Het Punt, neem dan contact op via www.welkombijhetpunt.nl of telefonisch via 0546-705050.

Fysiek vergaderen gemeenteraad Twenterand in coronatijd

Het presidium heeft in zijn bijeenkomst van 11 mei besloten om voor de raadsdebatten en raadsvergaderingen weer fysiek te vergaderen. Deze raadsdebatten en raadsvergaderingen zullen zodanig worden georganiseerd dat ze voldoen aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld om het coronavirus te beteugelen.

Dit betekent voor de raadsdebatten en de raadsvergaderingen het volgende.

– Om voldoende ruimte te creëren worden de schuifwanden van de raadszaal geopend, waardoor de hal bij de raadszaal betrokken kan worden. Ook wordt de trouwzaal bij de raadsdebatten en de raadsvergaderingen betrokken. Hierdoor is een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen mogelijk.

– Er wordt geen publiek toegestaan en ook geen steunfractie. De raadsdebatten en raadsvergaderingen worden wel ‘live’ uitgezonden en zijn daardoor openbaar.

– Voor de raadsdebatten geldt geen quorum. In principe hoeven bij de debatten alleen maar de woordvoerders bij een onderwerp aanwezig te zijn. Dat is onder normale omstandigheden al zo, maar in corona tijd is dat zelfs wenselijk. De praktijk wijst evenwel uit dat gewoonlijk (bijna) alle raadsleden aanwezig zijn. Dat mag, maar in corona tijd is het wenselijk om bij raadsdebatten niet aanwezig te zijn als je het woord niet hoeft te voeren of geen andere bijdrage aan de debatten hebt.

– Voor een raadsvergadering geldt wel een quorum. De vergadering kan pas worden geopend als meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Daarnaast is het voor de besluitvorming wenselijk dat deze breed gedragen wordt en raadsleden zo mogelijk aanwezig zijn.

– Inspreken door belanghebbenden is voorafgaand aan een raadsdebat op de normale wijze mogelijk. Daarvoor wordt de katheder gebruikt aan de zijde van de hal.

– De fractievoorzitters of woordvoerders (één per fractie) zitten aan de ovalen raadstafel. Verder zitten de voorzitter, de raadsgriffier en de betrokken portefeuillehouder aan de raadstafel. In totaal dus 10 personen die 1,5 meter van elkaar zitten.

– De overige raadsleden, die niet als (eerste) woordvoerder fungeren bij het onderwerp, kunnen plaatsnemen in de hal of op de publieke tribune. Voor ieder raadslid zal een vaste plaats worden gecreëerd.

– De overige collegeleden die als portefeuillehouder niet direct betrokken zijn bij het onderwerp, zitten in de trouwzaal. Ook de ambtelijke ondersteuning kan daar plaats nemen.

– De medewerkers van Delta FM zitten op hun gebruikelijke plaats. Verder zal een voorziening voor de pers worden gecreëerd (maar de pers kan ook op afstand werken).

– Voor de bodes en koffie/thee/water zal eveneens een voorziening worden gecreëerd. De griffie zal op afstand notuleren.

– Er komen brede looppaden, zodat de diverse plaatsen goed en veilig bereikbaar zijn.

– Om te zorgen dat de raadsdebatten en de raadsvergaderingen voor alle aanwezigen goed te volgen zijn, worden de beelden (behalve op de drie schermen in het midden van de raadstafel) ook op het grote scherm in de raadszaal en in de trouwzaal geprojecteerd.

– De fractievoorzitters of woordvoerders die aan de raadstafel zitten, voeren het woord vanaf hun eigen plaats (dus niet vanaf de katheder). Dit om zo veel mogelijk ‘geloop’ te voorkomen. Ook de portefeuillehouder voert het woord vanaf de eigen plaats.

– Overige raadsleden die het woord willen voeren (bijvoorbeeld als interruptie of ordevoorstel), doen dat vanaf de katheder aan de zijde van de hal. Zij maken dus geen gebruik van hun eigen microfoon (het aanwezige ‘kastje’ dient enkel voor een beter geluid).

– De katheder aan de zijde van het Manitobaplein wordt niet gebruikt.

– Na elk agendapunt zal de voorzitter (zo nodig) kort schorsen om een wisseling van plaats aan de raadstafel mogelijk te maken. Tevens kunnen katheder, plaats, microfoon etc. dan schoon gemaakt worden.

– Moties en amendementen moeten (in principe) uiterlijk 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering ingediend moeten zijn bij de griffie. De griffie zal deze dan op iBabs publiceren. Daarmee wordt voorkomen dat er vele kopieën gemaakt en uitgedeeld moeten worden. Bij dringende redenen, is uitzondering hierop mogelijk.

– Voor eventuele schorsingen tijdens raadvergaderingen kan gebruik gemaakt worden van de aanpalende ruimten.

– Bij binnenkomst wordt iedereen verzocht om zelf koffie / thee / water te halen en deze mee te nemen naar zijn / haar plek. Voorkom zoveel als mogelijk ‘heen en weer’ geloop.

– Na de raadsvergadering of de raadsdebatten wordt iedereen verzocht het gemeentehuis weer zo spoedig mogelijk te verlaten. (Er worden geen hapjes of drankjes geserveerd.)

Mochten er nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, laat dat dan even weten via griffie@twenterand.nl.

De Zandstuve voor het eerst een publieke pleisterplaats

Op maandag 1 juni opent evenementenlocatie De Zandstuve, gelegen aan het
Zandstuvebos in Den Ham, om 12.00 uur voor het eerst in de geschiedenis het terras en
restaurant voor publiek. Nog nooit eerder ontving het bedrijf daggasten, maar door de
coronacrisis vaart het bedrijf -dat al 35 jaar bestaat- een andere koers.
Dat De Zandstuve in staat is snel te schakelen, is de afgelopen tijd gebleken. De coronacrisis
gooide ook bij horecaondernemer Jerry Blekkenhorst roet in het eten. Met een streep door
ongeveer 40 geplande bruiloften en een aantal klein- en grootschalige events, werd het voor
Jerry tijd om de koers van het bedrijf 180 graden te wijzigen. “Ons bedrijf draait op feesten,
partijen en events. Dat is onze core business. Door de coronacrisis hebben we 99% van onze
geplande activiteiten moeten verplaatsen of annuleren. Dan word je toch voor een behoorlijke
opgave gesteld om een gezond bedrijf vitaal te houden. Stilzitten is niet mijn ding, dus heb ik
met mijn team een nieuwe richting bepaald en daar zijn het openen van het ruime terras en de
twee restaurants er twee van.”, aldus Blekkenhorst. Recentelijk lanceerde hij het
picknickconcept ‘Lucky Basket’ dat lovend werd ontvangen.
Op maandag 1 juni gaan de terrassen van De Zandstuve open voor publiek. Iets wat vaker is
overwogen, maar nu, door de crisis, is gerealiseerd. “In het verleden kregen we vaak de vraag of
we onze zaak niet wilden openen voor publiek dat tijdens het fietsen of wandelen in het bos bij
ons een tussenstop konden maken. De locatie, die dagelijks door tientallen mensen wordt
gepasseerd, is perfect om even een kop koffie te drinken of een broodje te nuttigen. Dat is
binnenkort dan eindelijk mogelijk.” Jerry vervolgt. “Het openen van ons terras is niet de enige
koerswijziging. Naast de afhaalservice en ‘Lucky Basket’ is het vanaf 1 juni mogelijk voor gasten
om een tafel te reserveren in het restaurant. Rekening houden met 1,5 meter afstand hebben
we de ruimte om twee keer 30 gasten te ontvangen. Daarnaast zijn we onze zaal ‘De Borg’ aan
het renoveren, zodat we op kort termijn thema-avonden kunnen organiseren. Denk daarbij aan
een Italiaanse avond of sushi-avond.

Ook lanceren we op 1 juni Ron & Jerry’s Roadshow en
openen we onze ‘Garden of Love’. Een prachtige ‘hippieplek’ in onze achtertuin waar
activiteiten zoals picknicken en yoga-sessies worden georganiseerd. Een plek waar men in alle
rust kan neerstrijken. Hoewel we noodgedwongen snel moesten schakelen, heb ik ontzettend
veel zin in de nieuwe koers die we gaan varen.”
De terrassen en restaurants zijn op woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend. De keuken
zal om 20.00 uur sluiten. In verband met de 1,5 meter afstand regelgeving is online reserveren
voor het restaurant en de thema-avonden, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn,
verplicht via www.dezandstuve.nl.

Succesvolle zomercursus voor brugklassers to be

Wat een gekke tijd is dit voor iedereen, ook voor je kind in groep 8. Door de coronacrisis thuisschool en je klas niet zien, gaat de musical of kamp wel door? Veel vragen en onzekerheden. Mogelijk maakt jouw kind zich zorgen. Dit is een ander afscheid dan gedacht. En dan staat de overstap naar het voortgezet onderwijs voor de deur. Dat is leuk, maar ook spannend. Voor sommige kinderen is die stap misschien NU wel extra spannend. De draad weer oppakken, het sociale verkeer weer aangaan terwijl je erg verlegen bent, je nog steeds zorgen maakt, moeilijk vriendjes maakt, gepest werd op de basisschool of het moeilijk vind om jezelf altijd te beheersen, dat is pittig en kan maken dat je (stilletjes) als een berg op ziet de overstap. De zomercursus Plezier op school helpt jouw kind om een zelfverzekerde start te maken op de nieuwe school. De cursus is een groot succes in andere gemeenten mede door inzet van stichting Hulphond.

Plezier op school is voor alle groep-8-leerlingen die naar de brugklas gaan. Je kind gaat naar een nieuwe school en dat betekent ook: een nieuwe start. Dit is een goed moment om te leren hoe bijvoorbeeld makkelijker contact te maken, grenzen aan te geven en beter voor jezelf op te komen. Zo kan je kind met fris vertrouwen beginnen aan het nieuwe schooljaar.

Praktische informatie

Zelfverzekerd starten op de nieuwe school. Daar gaat je kind samen met andere kinderen aan werken bij Plezier op school. Je kind leert allerlei sociale vaardigheden of frist die op. Tijdens de training leert je kind hoe je nieuwe contacten kan leggen en behouden, hoe je het best kan reageren als iemand vervelend tegen je doet, jezelf beheersen als je boos bent en hoe je voor jezelf op kan komen. De kans op herhaling van pesterijen of van problemen in de omgang met anderen wordt door deze cursus verkleind. De gratis training wordt gegeven voor de aanstaande brugklassers van de gemeente Twenterand in de laatste week van de zomervakantie. De training bestaat uit twee dagen (10 en 11 augustus) van 9.00 tot 16.30 uur. Plezier op school wordt wederom gegeven door Avedan en Impluz. De ouderavond is op 10 augustus, van 19.00-21.00 uur.  

Belangstellenden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie of aanmelden: Loesloket jeugd en gezin Twenterand

bel (0546) 481450 / (06) 53543 907 of mailABronsvoort@zorgsaamtwenterand.nl 

Aanmelden kan tot 10 juli 2020.

Gemeente denkt mee met Twenterandse horeca

Restaurants en cafés mogen op 1 juni aanstaande vanaf 12 uur in de middag weer open. Horecaondernemers in Twenterand zijn druk met de voorbereidingen hiervoor. Zo mogen er binnen maximaal 30 gasten zijn en moeten mensen 1,5 meter afstand houden. Gemeente Twenterand denkt hierin mee met de ondernemers en benadert hen actief. Zo kunnen de inwoners straks weer genieten van hun favoriete restaurant en café op een veilige en verantwoorde manier.

Op de foto ziet u wethouder Bart-Jan Harmsen, beleidsmedewerker vergunningverlening Pearl Elders en eigenaar Jan Jacob Kip bij het terras van Het Wapen van Vriezenveen

Wethouder Bart-Jan Harmsen is blij met de verruiming: “Net als velen hebben de horecaondernemers het de afgelopen maanden erg zwaar gehad. Het is fijn dat de maatregelen van de Rijksoverheid resultaat hebben en dat er grip komt op het coronavirus. We zijn er nog lang niet maar de horeca kan nu weer de eerste stappen zetten. Als we daar allemaal verantwoord mee omgaan, zorgen we er samen voor dat we de controle op het coronavirus houden.”

Samen sterk

Veel lokale ondernemers moesten hun deuren sluiten vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. De afgelopen tijd kwamen er al mooie initiatieven in Twenterand zoals bezorg- en afhaalacties. Ook zijn er ondernemers die boodschappen of andere producten aan huis bezorgen. Op de website van Gastvrij Twenterand is hier meer informatie over te vinden: www.visittwenterand.nl/samen-sterk. Er staan ook sociale initiatieven op van bijvoorbeeld Zorgsaam Twenterand en Stichting Manna.

Meer informatie over de maatregelen die gelden voor de horeca staan op www.twenterand.nl/coronavirus

‘Coronaproof’ ijs kopen bij de familie Broenink in Bruinehaar

Bij het biologisch boerenbedrijf van de familie Broenink kan sinds vrijdag 22 mei ‘coronaproof’ ijs worden gekocht. Het familiebedrijf in Bruinehaar heeft een ijsverkooppunt gemaakt, waarin bezoekers zelf hun ijs kunnen uitzoeken en op een veilige manier kunnen betalen. Tijdens fietstochtjes is dit voor fietsers een rustpunt dat goed is ingericht op anderhalve meter afstand houden van elkaar. Jan Broenink: “Wij houden heel veel van het contact met de mensen die hier komen, maar in deze coronatijd moeten wij gepaste afstand houden. Met dit verkooppunt kunnen fietsers, wandelaars en andere belangstellenden op een veilige manier onze producten kopen.” Vrijdag werd het huisverkooppunt geopend door wethouder Martha van Abbema.

Op dit moment wordt via de automaat alleen nog ijs verkocht, maar Broenink sluit niet uit dat ook zijn vlees, kaas en melk op deze manier verkocht gaan worden: “We moeten er naar de toekomst toch rekening mee houden dat die anderhalve meter standaard gaat worden. Als ondernemer moet je dan op zoek naar de kansen die dat biedt, zodat we mensen naar onze prachtige omgeving blijven trekken.”

Duurzaam

Wethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand opende vrijdagmiddag op verzoek van Broenink het huisverkooppunt. Eind 2019 was zij ook al op bezoek op het bedrijf van Broenink om hem te feliciteren met de Gouden Mispel, een prestigieuze prijs voor zijn verdiensten voor het Nederlandse cultuurlandschap. “De familie Broenink is zich heel bewust van hun omgeving en is als sinds 1999 biologisch boer. Hij woont tegen de Engbertsdijksvenen aan en weet wat er nodig is om dit gebied te behouden. Duurzaam ondernemen zit deze familie in het bloed. Dit huisverkooppunt is een kans die hij grijpt in een ook voor veel ondernemers, erg zware tijd. Coronaproof is wat mij betreft ook inspelen op de behoefte van mensen aan goed voedsel, dat in de eigen omgeving geproduceerd wordt. En het ijs wordt gemaakt van de melk van koeien die grazen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Dat vind ik echt heel mooi.”

Rijksmuseum

Het ijs dat Broenink verkoopt wordt gegeten door mensen uit binnen- en buitenland. Immers, menig bezoeker van het Rijksmuseum in Amsterdam zal wel eens een ijsje hebben gegeten bij het Piaggio karretje dat voor het museum ijs verkoopt, zijn ijs. En zo heeft hij meerdere afnemers door het hele land. Broenink is aangesloten bij het wroetvarken, een netwerkorganisatie van boeren die dit unieke varkensras fokken. Dat gebeurt op een manier dat deze varkens een goed leven hebben, want daar gaat het Broenink om. Ook slagers uit Twenterand nemen zijn vlees af.

Anjeractie van Prins Bernhard Cultuurfonds gestart in Vroomshoop

In de komende week (22 t/m 30 mei) collecteren de leden van Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” via de Anjeractie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat én dit jaar voor de 75e keer de Anjeractie organiseert mogen collecterende verenigingen eenmalig 100% van de opbrengst zelf houden! Anders dan voorgaande jaren gaat de collectie niet van deur tot deur maar volledig digitaal.

Als Muziekvereniging De Harmonie kunnen we de opbrengst heel goed gebruiken, juist in deze tijd!

Bent u betrokken bij Muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop omdat we
vele activiteiten ondernemen en onze muzikale bijdrage leveren aan het
culturele welzijn van ons mooie dorp Vroomshoop, dan vragen we u om ons te
steunen met een eenmalige gift via de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

U heeft vast via social media, whats-app of andere media een
betaallink voorbij zien komen waarmee u een financiele bijdrage kunt leveren. Het is uiteraard helemaal anoniem en veilig.

Mocht u de link niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze leden. Zij zullen de link dan doorsturen naar u.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Met een krappe begroting doet Twenterand het goed

Twenterand doet het structureel goed, ondanks een krappe begroting. Dat laat de jaarrekening 2019 van de gemeente zien. Het tekort van € 442.946,- op de jaarrekening is nog geen half procent op een totaalbedrag van ongeveer 95 miljoen euro en komt vooral door incidentele tegenvallers. In combinatie met de grote opgaven waar gemeenten mee te maken hebben, doet Twenterand het goed.

Die ‘krappe begroting’ blijkt uit de financiële scan provincie Overijssel, 2018. De gemeente Twenterand doet veel met weinig geld. Het saldo wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Incidentele nadelen zijn het grondbedrijf, een verplichte storting in een landelijke voorziening politieke ambtsdragers en de algemene uitkeringen (het bedrag dat een gemeente van het rijk krijgt) over 2019, die lager is dan verwacht. Daar tegenover staan voordelen zoals lagere kosten voor onderhoud van wegen en onderhoud groen, een voordeel op ontvangen dividenden en op de OZB (Onroerend Zaak Belasting). Het vrijkomen van een bedrag door het opheffen van de reserve bestuursakkoord is ook een voordeel en de tekorten op het sociaal domein zijn lager uitgevallen. Kortom, onder de gegeven omstandigheden is dit een hele prestatie.

Resultaten

Het college is in 2019 begonnen met kernbudgetten. Het doel daarvan is het stimuleren van initiatieven in de samenleving van Twenterand. Als gevolg hiervan werden uiteenlopende initiatieven bij de gemeente ingediend en gehonoreerd, zoals bijvoorbeeld de viering van 650 jaar Vriezenveen, het plaatsen van een miniatuurbrug in Westerhaar, het creëren van een ontmoetingsruimte in de Pollen en de herinrichting van een speeltuin in de wijk Boshoek te Vroomshoop.

Voor het sociaal domein was 2019 een intensief jaar. De nieuwe Twentse inkoop van de zorg moest worden ingevoerd, met herindicaties en de transformatie moest op volle kracht worden doorgezet. Financiële zorgen en de noodzaak voor structurele oplossingen vanuit het rijk blijven actueel. De samenwerking blijft om aandacht vragen maar verloopt in Twente goed. Zorgfraude en kwaliteit had en houdt voortduren de aandacht. Zelfredzaamheid en goede ondersteuning van onze inwoners staan steeds centraal.

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma aanpak stikstof (PAS). Dat heeft een grote invloed op de ontwikkelingen in de ruimte. Veel boeren dichtbij Natura 2000 gebieden kunnen niet meer uitbreiden en moeten nadenken over hun toekomst. Daarnaast heeft de uitspraak invloed op bouwprojecten, zoals bij het plan Garstelanden dat stilligt. Een mooie, ruimtelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld de aanleg van het fietspad Kerkallee/de Rohorst in Den Ham, maar ook de vaststelling van de Startnota RES Twente. Momenteel vindt er een peiling plaats waarmee inwoners mee kunnen praten over de duurzame vormen van de opwekking van energie in Twenterand. Begin 2019 is bedrijventerrein Oosterweilanden bouwrijp gemaakt en de verkoop is in gang gezet. Noemenswaardig is ook de economische visie ‘De toekomst van BV Twenterand’, die samen met ondernemend Twenterand is opgesteld. In 2019 is voor de eerste keer de Sportprijs uitgereikt. De uitreiking was gekoppeld aan het sportfestijn. Het was een mooie avond waarin de sporters in het zonnetje zijn gezet. Een kleine greep uit de dynamiek van de samenleving van Twenterand, waarin de organisatie van de gemeente Twenterand ondersteunt met maar één uitgangspunt: De inwoners van Twenterand.

Brandweer red ree van verdrinkingsnood in Daarlerveen

Daarlerveen, 23 mei 2020
De brandweer heeft vanmorgen rond half zeven een reebok gered van verdrinking. De ree werd opgemerkt door voorbijgangers en die belden de brandweer voor hulp. Het beestje was zeer vermoeid en zwom radeloos rond in het kanaal bij de Brugstraat om een weg te vinden om uit het kanaal te komen. Een brandweerman bracht redding en vatte hem bij de horens om hem vervolgens op de kant te trekken. Daar werd de reebok verzorgt en weer warm gemaakt. Waarna de brandweer het beestje weer vrij heeft gelaten in het buitengebied.[Diavoorstelling]

ZorgSaam Twenterand wil een plek bieden voor het persoonlijke verhaal

ZorgSaam Twenterand wil een plek bieden voor jouw
verhaal. Een plek waar verhalen van echte mensen, uit
het leven van alledag, samen komen. Hoe onwerkelijk
op dit moment ook. Een plek voor een luisterend oor.
Maar ook een plek om te delen, herkenning te vinden,
om geraakt te worden en aandacht te hebben voor
elkaars gedachten en gevoelens. En op die manier juist
ook in deze periode met elkaar in verbinding te blijven,
jong en oud.
Mensen hebben niet altijd advies nodig,
Soms willen ze een oor dat luistert,
Een (spreekwoordelijke) hand om vast te houden,
En een hart dat begrijpt.
Heb jij een verhaal dat je juist nu in deze tijd zou
willen delen? Bouw dan mee aan ons Verhalenhuis!
Iedereen kan meedoen, jong en oud, dus aarzel niet:
schrijf je verhaal op, of spreek het uit. Maak een
tekening, een foto, of collage. Een filmpje of video kan
natuurlijk ook. En vertel hoe je de afgelopen weken hebt
beleefd. Hoe het nu met je gaat of met anderen om je
heen. Misschien ben je in deze tijd wel geraakt door iets
wat iemand tegen je zei of voor je deed. Of iets wat je
zelf deed. Of is er een lied of gedicht dat juist nu heel
bijzonder voor je is. Hoe kijk je naar de toekomst?
Mooi, lief, verdrietig, angstig, of juist hoopvol of
humoristisch, inspirerend misschien. Een wens… alles
kan.
Geef je persoonlijke draai aan jouw verhaal, en deel
het met ons! Dat kan per post, per mail, via facebook.
Wij zorgen er dan voor, dat jouw verhaal in het
Verhalenhuis komt. Eerst digitaal op onze website
www.zorgsaamtwenterand.nl en onze andere (social)
media. En als we weer wat meer grip op de
werkelijkheid hebben, dan gaan we de verhalen ook
bundelen en willen we ze echt laten zien, horen, voelen.
Hoe we dat gaan doen, daar denken we over na.
Verhalen sturen kan naar: ZorgSaam Twenterand,
Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop.
Of per mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl
Wil je graag je verhaal vertellen, maar weet je niet goed
hoe? Vind je het moeilijk woorden te vinden? Of wil je
gewoon even van je afpraten, neem dan gerust contact
met ons op. Ook daarvoor bieden wij een plek, via onze
Zorginformatie•punten of voor de jongeren via
www.jongtwenterand.nl. En wie weet komen de
woorden dan vanzelf.
Bereikbaarheid Zorginformatie•punten:
• Vroomshoop: Oranjeplein 7h, 7681 AZ
Tel. (0546) 481 460.
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 tot 12.00 uur
• Vriezenveen: Koningsweg 28, 7672 GD
Tel. (0546) 481 450
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Met het insturen van een verhaal, geef je toestemming om je verhaal
te plaatsen in het Verhalenhuis van ZorgSaam Twenterand en/of te
delen via communicatiekanalen van ZorgSaam Twenterand of externe
communicatiekanalen. ZorgSaam Twenterand behoudt zich het recht
voor om zelf een keuze te maken in het al dan niet plaatsen van
verhalen.