Category: Geen categorie

Slechte eerste helft doet SDO de das om

Op een doordeweekse avond, woensdag 22 mei, trad het vlaggenschip van SDO thuis aan tegen kampioenskandidaat Midlandia uit Bunnik. De Reas-formatie was bij aanvang van de wedstrijd ‘de rode lantaarn drager’, en wilde punten pakken tegen de nummer twee van de competitie om zo te stijgen op de ranglijst. Het vorige duel tussen de twee ploegen eindigde, na een spannende slotfase, in een 10-10 gelijkspel. De thuisploeg wist dus dat het niet onmogelijk was om de veel hoger geklasseerde ploeg te verslaan.

SDO begon voortvarend aan de wedstrijd en nam de leiding met een score vanuit een doorloopbal, 1-0. Niet veel later wist ook Midlandia voor het eerst de korf te vinden, 1-1. Daarna kwam SDO er niet meer aan te pas. De ploeg had moeite met de verdedigende tactiek van de tegenstanders en maakte veel fouten. Midlandia oogde daarentegen erg scherp en liep uit naar 1-7. SDO speelde zwak, dus besloot coach Vincent Weghs een time-out aan te vragen. Dit had effect. In de slotfase van de eerste helft wist SDO zich redelijk te herpakken. De ploegen gingen rusten bij een 5-10 stand.

In de rust werd er gewisseld aan de zijde van de thuisploeg, de aanval werd voorzien van nieuw elan. Dit had een positief effect, de Oranjehemden namen het initiatief over van de bezoekers. Toch wist de thuisploeg het overwicht niet meteen om te zetten in veel doelpunten. Wel kwamen de SDO’ers gestaag dichterbij. Het werd 8-11, en even leek het erop dat de thuisploeg de spanning terug wist te brengen. Op dat moment wist Midlandia, na een fout aan SDO zijde, de korf te vinden, 8-12. Hiermee was de wedstrijd een aantal minuten voor tijd beslist. In de slotfase scoorden beide ploegen nog éénmaal. Einduitslag SDO – Midlandia 9-13

Een slecht begin voor de Westerhaarders zorgde ervoor dat er een gat ontstond dat niet meer te overbruggen was. Toch lieten de Oranjehemden zien dat men gewaagd is aan één van de kampioenskandidaten. Op zaterdag 1 juni speelt SDO haar volgende wedstrijd. KCD uit Doorn komt op bezoek in Westerhaar. Dit is de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, en begint om 15:30 uur.

De brug is terug in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Foto WesterhaarDigitaal.nl

Na twee jaar bouwen is hij weer terug: de brug in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Op 21 mei is een replica van de brug officieel onthuld in het bijzijn van betrokken partijen en buurtbewoners. De replica staat op de Sluiskade nabij het kruispunt met de Hoofdweg, de plek waar de echte brug vroeger heeft gestaan.

De replica en het bijbehorende informatiebord werden dinsdagmiddag in het bijzijn van zo’n 50 buurtbewoners en betrokkenen onthuld door de partijen die bij de bouw betrokken zijn geweest: gemeente Twenterand, waterschap Vechtstromen, Jeroen Klinkhamer, Jan Tijhuis en Eduard van der Heiden.

Hoe het begon

Het initiatief begon in 2016 met een geplande bomenkap aan de Sluiskade. De buurtbewoners zagen dit niet zitten en gemeente Twenterand ging met ze in gesprek. Tijdens dit gesprek bleek dat de buurtbewoners een nieuw ontwerp voor dit stukje historisch gebied voor ogen hadden. De wens van de buurt was om de vroegere ophaalbrug over het Veenkanaal weer terug te brengen in het straatbeeld. De originele tekeningen van de brug bleken er nog te zijn. Het balletje begon te rollen en er werd een werkgroep opgericht.

De bouw van de brug

Op basis van de oude tekening en oude foto’s is de brug is in twee jaar tijd met de hand tot in detail nagebouwd door Jan Tijhuis. Daar ging veel tijd in zitten, ook van de andere betrokken werkgroepleden. Eduard van der Heiden was vanuit zijn werk bij de gemeente betrokken en bleef dat ook na zijn pensioen. Jeroen Klinkhamer betrok de buurt bij dit mooie initiatief en wist foto’s en tekeningen op te duiken uit het archief. Dat werd ook erg gewaardeerd door de aanwezige bestuurders. Ria Broeze, dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen: “ik vind het mooi om te zien dat de brug weer terug is op zijn oude plek door een initiatief dat in de buurt is gestart. Als waterschap werken we hier graag aan mee. Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking”. Martha van Abbema, wethouder van gemeente Twenterand vult aan: “Dit initiatief is mij uit het hart gegrepen. Betrokken inwoners die er zelf voor zorgen dat hun eigen buurt mooi en leefbaar wordt gehouden met zo’n prachtig project, waarmee de buurt er fraaier uit komt te zien maar waar ook een stuk historie wordt teruggebracht in Westerhaar – Vriezenveensewijk. Complimenten aan alle leden van de werkgroep”.

De functie van de brug

In de tijd van de veenafgravingen werd het Veenkanaal voornamelijk gebruikt door grote schepen die enorme hoeveelheden turf vervoerden. Om zoveel turf te kunnen vervoeren, werd het hoog opgestapeld op de schepen. De vroegere, kleine draaibrug werd daarom in 1929 vervangen door een grotere ophaalbrug van wel negen meter hoog. Vanwege deze imposante hoogte is de brug een icoon van

het dorp geworden. Nadat de veenontginning stopte, verloor de brug zijn functie en is hij in 1975 weggehaald. En 44 jaar na dato blijkt de veengeschiedenis nog steeds springlevend: de brug is weer terug in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Verhalenpicknick aan de Sluis in Vroomshoop

Achttien enthousiaste leerlingen van groep 5 en 6 van de Willibrordusschool kwamen afgelopen week naar de verhalenpicknick bij Sluis V aan het Zwolsekanaal te Vroomshoop, op initiatief van John de Vries en Thea Kroese, beiden bestuurslid van de Stichting Levend Vroomshoop. Thea Kroese had eerst op school samen met de kinderen het lunchpakket klaargemaakt. Alles werd verpakt in een rode zakdoek met daarin ook een verhaal, waarom er bijvoorbeeld krenten in geboortebrood zitten, of hoe ontdekt is dat je kaas kunt maken.

Na aankomst bij het monument ‘De Oorsprong’ op de Sluis nam John de Vries de leerlingen mee in een spannend verhaal over het ontstaan van Vroomshoop, het graven met de schop, het harde leven. Hij liet ze meevaren op de turfschepen over de kanalen en wijken.

Thea vertelde haar droom over hoe de kinderen er vroeger uitzagen, hoe ze leefden en hoe verhalen vertellen de enige manier was om kennis door te geven. Voor deze kinderen onvoorstelbaar. Er waren dus geen kranten, smartphones, geen tv, enz. Best goed om je dat eens te realiseren. Vol aandacht luisterden de jongens en meisjes naar de sage van de jager die ooit hier zou hebben gewoond en ook zijn steentje bijdroeg aan een betere leefwereld in ons dorp.

Na samen te hebben gegeten van de lunchgerechten (o.a. echte boekweitpannenkoeken zoals de kanaalgravers ze vroeger ook aten) wandelde John al vertellend rond met de kinderen langs het infobord en de imposante sluisdeuren. Zwaaiend met het appeltje in de hand namen ze vervolgens afscheid van een onvergetelijke geschiedenisles over het eigen dorp.

Gemeenten onderzoeken toekomstscenario’s organisatie en uitvoering Sociale Werkvoorziening regio Almelo

Veranderende wetgeving, minder instroom van nieuwe mensen en grote zorgen over alle opgaven binnen het Sociaal Domein (werk, zorg, jeugdzorg), zijn voor zes gemeenten aanleiding om naar de toekomst te kijken van de organisatie en uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo. “Als gemeenten zijn we ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, waar de Wet sociale werkvoorziening onderdeel van is. Daarom is het belangrijk dat we nu de in kaart brengen wat we willen bereiken en hoe we dat in de toekomst op de meest verstandige manier kunnen organiseren”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco, waarin zes wethouders namens de gemeenten zitting hebben.

De gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden werken op dit moment bestuurlijk samen en zijn aandeelhouder van Soweco, die de Wet sociale werkvoorziening voor hen uitvoert. “De vraag die op tafel ligt is of dat in de toekomst zo moet blijven. We gaan nu in kaart brengen of deze opdracht per gemeente efficiënter en beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Net zoals dat nu bijvoorbeeld met andere thema’s uit het Sociaal Domein, zoals jeugdzorg, ook gaande is.”

Baanzekerheid voor mensen

Wat het DB betreft gaat het in de eerste plaats over de toekomst van de mensen die vanuit onze gemeente werken bij Soweco: “Vrijwel allemaal mensen die door een beperking aangepast werk doen bij Soweco binnen, of onder begeleiding werken bij bedrijven en organisaties in de regio. Hun belang staat bij ons en de leiding van Soweco voorop. Voor hen geldt: welk toekomstscenario het ook wordt, zij hebben baanzekerheid en blijven het werk doen dat ze nu ook doen.”

Nader onderzoek

Om een goed besluit te kunnen nemen, moeten nog veel vragen worden beantwoord. “We zijn op dit moment bezig om alle puzzelstukken in kaart te brengen. Daarbij gaat het om de vraag wat we zelf willen als gemeente. Maar ook wat dat betekent voor de toekomstige samenwerking in de regio Almelo. Na de zomer worden alle puzzelstukken bij elkaar gelegd. We hopen aan het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen”, aldus de bestuurders in het Dagelijkse Bestuur van Soweco.

Soweco

De zes gemeenten zijn zich bewust dat de directie en de Raad van Commissarissen van Soweco op inhoud en proces kritisch bezien welke stappen nu worden gezet. “We nemen bij het vervolgonderzoek hun inbreng mee en blijven in gesprek.”

Stimuleren van initiatieven voor de leefbaarheid in de kernen van Twenterand

“Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in onze kernen. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken.” Wethouder Roel Koster geeft aan wat het doel is van de kernbudgetten, waarvoor het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand een kader heeft vastgesteld. “Zie het als aanjaaggeld voor passende initiatieven en budget om bijvoorbeeld wijk- en buurtplannen te ontwikkelen,” aldus Koster.

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ staat dat de coalitie kernbudgetten voorbereidt. De uitgangspunten zijn geformuleerd in het kader kernbudgetten gemeente Twenterand. Het college heeft de bijbehorende regeling in concept vastgesteld.

Experiment

Het kernbudget wordt als een experiment gezien, dat anderhalf jaar loopt, tot 31 december 2020. In het voorjaar van 2020 vindt een tussenevaluatie plaats. Bij gebleken succes volgt dan het voorstel om het kader en de bijbehorende regeling structureel te maken. Voor 2019 is er een bedrag van € 100.000,- om te starten met kernbudgetten. Om de pilot te laten doorlopen, wordt in de Kadernota 2020 voorgesteld een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Dit naast de € 50.000,- die in 2020 al bestemd is voor kernbudgetten.

Makkelijk aanvragen

Wethouder Koster: “Het college wil de Twenterandse samenleving vertrouwen geven. Dit staat ook in ons coalitieakkoord. Daarom hebben we het aanvragen en verantwoorden van een kernbudget zo eenvoudig mogelijk gemaakt.” Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar gedaan worden. Als dit er veel worden, kan het wel zijn dat in de loop van het jaar het budget op is.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote kernbudgetten, maximaal € 10.000,- of maximaal € 25.000,-. Voor kleine kernbudgetten volstaat een ingevuld aanvraagformulier en een (digitaal) document (bijvoorbeeld website, video, vlog, blok, fotoverslag) waaruit blijkt dat het initiatief heeft plaatsgevonden. De voorwaarde om zelf geld te regelen voor het initiatief (minimaal 25% van de kosten) geldt niet bij kleine budgetten. Bij grote budgetten wel. Voor grote kernbudgetten wordt – naast een ingevuld aanvraagformulier – bij vaststelling gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.

Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland

Door de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, is aan de Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de leefbaarheid op het platteland. Dit onderzoek werd uitgevoerd ter ere van haar 10-jarig bestaan. Eén van de constateringen in het rapport ‘Leefbaarheids-initiatieven op het platteland’: “Als het gaat om de organisatie van bewonersinitiatieven dan lijkt er wel sprake van een soort mozaïek van mogelijke vormen waarin dat plaats vindt, die er telkens anders uit kan zien.” En juist die mogelijke en verschillende initiatieven, willen we met kernbudgetten stimuleren.

Ter inzage

De regeling Kernbudgetten is door het college in concept vastgesteld. De regeling wordt nu 4 weken ter inzage gelegd. Daarna vindt definitieve vaststelling plaats. Na definitieve vaststelling wordt de regeling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad en treedt dan in werking.

Peiling behoefte standplaatsen woonwagens in Twenterand

De gemeente Twenterand gaat een peiling doen naar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het college voor de rechten van de mens in 2018, waarin o.a. staat dat gemeenten in hun huisvestingsbeleid rekening moeten houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners. “Maar daarvoor moeten we die behoefte wel eerst in kaart brengen en dat gaan we nu doen,” aldus wethouder Bart-Jan Harmsen.

De gemeente Twenterand is samen met regionale partners zoals Twentse gemeenten, provincie en Mijande Wonen aan de slag gegaan met het woonwagenbeleid.

Open en persoonlijk

De gemeente doet de peiling op een open en persoonlijke manier. Allereerst moet de vraagstelling begrijpelijk en leesbaar zijn. Daar heeft Taalpunt Twenterand een belangrijke bijdrage aan geleverd door mee te lezen en verbeteringen aan te brengen. De enquête wordt aangevuld met persoonlijke gesprekken. De woonwagenbewoners die de gemeente in beeld heeft worden rechtstreeks benaderd met de vragenlijst, maar deze wordt ook via de website beschikbaar gesteld.

Als de behoeftepeiling er aanleiding voor geeft, wordt onderzocht wat mogelijke locaties kunnen zijn. De gemeente Twenterand wil de behoeftepeiling voor 1 augustus afronden. Dan worden de mogelijke vervolgstappen bepaald.

Aanmelden voor de Erfgoedprijs 2019 is weer mogelijk

De Stichting Ons Erfgoed Den Ham-Vroomshoop-Geerdijk roept inwoners in haar werkgebied op om een woning of een ander object voor te dragen voor de Erfgoedprijs 2019. Voor de 15e keer wordt op Monumentendag, die dit jaar op zaterdag 14 september valt, de fraaie sculptuur van de winnende nominatie, een ontwerp van de Hammer kunstenaar Kees Huigen, uitgereikt. Ook andere nominaties krijgen de nodige aandacht. De Stichting Ons Erfgoed Den Ham-Vroomshoop-Geerdijk heeft zich ten doel gesteld om de bewustwording voor het behoud van waardevolle cultuurhistorische panden, objecten, et cetera te behouden of te vergroten.

In 2018 riep de stichting voor het eerst in haar bestaan twee panden tot winnaar uit, namelijk het kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop en herberg Swaen aan de Brink.

Voor het bepalen van de Erfgoedprijs roept het stichtingsbestuur, dat onder leiding staat van voorzitter Marie José Temmink, de hulp in van de lokale bevolking. Tot 1 juli aanstaande kan iedereen in genoemde woonkernen zijn of haar favoriet pand aanmelden bij de stichting. Het gaat om panden of andere objecten, die met zorg voor de historische details dit jaar of vorig jaar zijn gerenoveerd. Het kan daarbij gaan om woningen, maar ook om schuren, tuinen, hekwerken of landschappen, die zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.

Aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of per mail bij secretaris Klaas Dragt, Boshoek 27, 7681 GT Vroomshoop, telefoon 0546-642191 of per e-mail: klaas@dragtmail.nl Ook kan de website van de Stichting Ons Erfgoed bezocht worden om daar voor 1 juli aanstaande het favoriete pand, zo mogelijk met foto aan te melden: www.stichtingonserfgoed.nl

Buurt en bedrijvenvolleybal toernooi Vrivo

Ook dit jaar wordt het Buurt en Bedrijven Volleybaltoernooi georganiseerd door volleybalvereniging Vrivo in Vriezenveen. Voor dit toernooi nodigen wij de buurten en bedrijven in en om Vriezenveen uit om zich aan te melden voor de competitieve of recreatieve poule. Het toernooi wordt gespeeld op 4 en 11 juni aanstaande. Lijkt het u leuk om samen met familie, vrienden of collega’s een toernooi te spelen? Twijfel dan niet geef op!

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar bbvtoernooi(at)outlook.com. Opgeven kan tot en met 24 mei 2019. Wij zien u graag op 4 en 11 juni in de sporthal van Vriezenveen!

De brug is terug in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Op dinsdag 21 mei vanaf 16.30 uur vindt de onthulling plaats van de replica van de brug in Westerhaar-Vriezenveensewijk. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De vroegere ophaalbrug over het Veenkanaal is een markant symbool van de veengeschiedenis in de omgeving van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Een geschiedenis waar veel inwoners trots op zijn. Ruim twee jaar geleden startte het initiatief om de brug weer in het straatbeeld te brengen en werd er een werkgroep opgericht waarin gemeente Twenterand, waterschap Vechtstromen, Jeroen Klinkhamer (ondernemer en buurtbewoner) en Jan Tijhuis (bouwer en opleider metaal & techniek) betrokken waren.

De replica van de brug is in de afgelopen twee jaar tot in detail nagebouwd en klaar om onthuld te worden. Samen met de buurt en betrokken partijen willen we stilstaan bij dit feestelijke moment. De middag vindt plaats bij De Sluus (Sluiskade Noordzijde 1, 7676 SG Westerhaar-Vriezenveensewijk) en het programma van de middag is als volgt:

16.30 uur inloop

17.00 uur speeches Martha van Abbema (wethouder gemeente Twenterand) en Ria Broeze (dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen)

17.30 uur onthulling kunstwerk en informatiepaneel

17.45 uur napraten met een hapje en drankje

Majorettes Harmonie Vroomshoop sterk op de vloer

Afgelopen zaterdag 18 mei deden 11 solisten van De Harmonie mee op het NBTA twirl concours in Dedemsvaart. Ondanks een dag gevuld met maar liefst meer dan 160 optredens wisten de solisten verschillende medailles mee naar huis te nemen.

De solisten kwamen uit in verschillende leeftijdscategorieën en verschillende niveaus. Iedere solist presteerde goed op haar eigen niveau . De medailles waren deze keer voor Isa kidstiwrl een zilveren, Andrea 1-baton novice een zilveren, Sarah 1 baton beginner een bronzen, Pien dance novice een gouden met promotie naar de beginners klasse, en Maud dance een gouden en promotie naar intermediate klasse en 1 baton intermediate een bronzen met plaatsingspunten voor de voorrondes NK. Geen medaille wil niet zeggen dat je het niet goed hebt gedaan in je klasse. Als solist krijg je van de jury een rapport met feedback , aan de hand daarvan ga je trainen en probeer je je eigen punten op het volgende concours  te verbeteren, een wedstrijd met jezelf. Ook een prestatie op zich of deze nu wel op niet beloond wordt met een medaille. Het volgende concours  is een thuis wedstrijd, 22 juni organiseren wij zelf een NBTA concours in activiteiten centrum Het Punt.