Category: Geen categorie

Bibliotheken mogen open blijven!

Tijdens de persconferentie zijn er weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Bibliotheken blijven geopend voor het lenen en terugbrengen van boeken maar ook voor allerlei vragen over de digitale overheid zoals bijvoorbeeld hulp bij het maken van een afspraak voor de boosterprik. Wel zijn er gewijzigde sluitingstijden voor onze vestigingen in Westerhaar, Vroomshoop en Den Ham. Zij sluiten om 17.00 uur hun deuren. Bibliotheek Vriezenveen hanteert haar normale openingstijden en is dus op maandagavond en woensdagavond gewoon geopend tot 20.00 uur. Activiteiten moeten wij helaas wel annuleren.

Mensen die liever niet naar de bibliotheek komen kunnen weer gebruik maken van de afhaalbieb. De medewerkers van de bibliotheek maken graag een leuk, spannend verrassend tasje met boeken voor je klaar! Bel of mail hiervoor naar de bibliotheek en er worden boeken voor je klaargezet. Een afspraak om de boeken op te halen wordt dan meteen gemaakt.

Rondom de feestdagen zijn wij gesloten op:

Vriezenveen: Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari1 2022. Vrijdag 24 en 31 december vanaf 16.00 uur.

Vroomshoop: Vrijdag 24 en 31 december. Van 3 januari tot en met 14 januari is het Punt en ook de bibliotheek ’s morgens geopend vanaf 9.00 uur.

Den Ham: Vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur en vrijdag 31 december de gehele dag.

Westerhaar: Vrijdag 24, maandag 27 en vrijdag 31 december.

Optreden Alberto Stegeman met Thuus komm’n verplaatst

Vanwege beperkende maatregelen vanwege de corona- en omikronbesmettingen is het voor vrijdagavond 21 januari 2021 geplande optreden van onderzoeksjournalist en TV-maker de oud-Vroomshoper Alberto Stegeman noodgedwongen verplaatst. Het bestuur van de stichting Levend Vroomshoop en de bibliotheek Twenterand hebben in afstemming met Alberto Stegeman en met de Harmonie Vroomshoop, die zijn optreden opluistert, daartoe besloten. De nieuwe datum van het optreden van Alberto Stegeman met de Harmonie Vroomshoop wordt vrijdagavond 27 mei 2022. Zij die al een entreekaartje hadden veroverd, zijn inmiddels over de nieuwe datum bericht.

De komst van Alberto Stegeman naar zijn roots Vroomshoop is onderdeel van het theaterdrieluik “Thuus komm’n. Gerrit Kolthof trad al op 12 november van dit jaar in de theaterzaal van Het Punt als huiskamer van Vroomshoop op samen met de aloude band Sound Set. Op vrijdagavond 25 maart 2022 volgt nu eerst een optreden van Marga Kool samen met pianist Gezinus Veldman. Entreekaartjes voor beide resterende optredens voor Thuus komm’n zijn voor € 12,50 per stuk per avond verkrijgbaar door te mailen naar info@levendvroomshoop.nl

Regels energie opwekken voor lokale boerenbedrijven versoepeld

Voor de lokale boeren gezinsbedrijven wordt het interessanter om in het buitengebied op eigen erf energie op
te wekken. Dit betreft zonnepanelen op daken van stallen én erfmolens tot 35 meter, die – om de maximale
opbrengst te realiseren – buiten het bouwvlak mogen worden geplaatst. Dit op initiatief van GBT in de laatste
raadsvergadering van 2021.
Dit is een opsteker voor de agrarische sector, die best wel bereid is duurzame energie op te wekken op eigen erf, maar de Twenterandse regelgeving zit hen in de weg want gedateerd. Eén zo’n gedateerde regelgeving is de Bomenverordening. De agrarische bedrijven moesten in het (verre) verleden vanwege erfinrichtingsplannen en landschappelijke inpassing bomen planten naast hun stallen. Maar deze bomen kunnen nu voor dusdanige schaduwwerking zorgen dat het plaatsen van zonnepanelen niet of minder rendabel is. GBT met mede indiener
VVD willen dat de regels in lijn wordt gebracht met de duurzaamheidsambities van zowel onze agrarische bedrijven als die van de gemeente Twenterand zelf.


“Hoe meer stallen in het buitengebied worden voorzien van zonnepanelen, des te groter de kans dat we minder zonnevelden of windturbines nodig hebben. Want de stallen voorzien van zonnepanelen tellen al snel mee met de te realiseren energiepercentages van Twenterand.”, aldus fractieleider Marcus Elzinga.
Erfmolens tot 35 meter mogelijk buiten agrarisch bouwvlak
Een andere maatregel waartoe GBT met een initiatiefvoorstel kwam gaat over erfmolens. De Omgevingsvisie 1.0 meldde namelijk dat “kleine windturbines” mogelijk moesten zijn in het buitengebied. Elzinga: “Wat is een kleine windturbine? 75 meter,… 125 meter? Er is verwarring, zo bleek uit reacties uit de samenleving. De omschrijving is op zijn minst ongelukkig. Daarnaast moet een afstand en een maximale hoogte aangegeven worden voor molens op eigen erf voor eigen gebruik. Dat geeft duidelijkheid.” Daarom stelde GemeenteBelangen Twenterand
een duidelijke regel voor: ‘Erfmolens tot 35 meter zijn in het buitengebied ook buiten het agrarisch bouwvlak mogelijk.’ VVD, CU en SGP konden zich hier in vinden, waardoor er een meerderheid was.
“Erfmolens zijn er in diverse tiphoogtes en zijn niet te vergelijken met windturbines, waar veel discussie over is. Verreweg de meeste agrarische bedrijven zullen genoeg hebben aan 15 of 25 meter. Maar voor de wat grotere en meer geautomatiseerde bedrijven geldt dit niet. Voor hen is 35 meter straks mogelijk in plaats van dat ze twee van 15 of 25 meter moeten aanschaffen, wat financieel minder aantrekkelijk is”, zegt Elzinga.
Afsluitend: “Erfmolens kunnen in combinatie met zonnepanelen op daken van stallen een interessante optie zijn voor onze agrarische bedrijven. De zon schijnt immers niet altijd. De wind is wat dat betreft een constantere factor, vooral in de herfst- en wintermaanden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering blijkt uit cijfers dat de energiekosten jaarlijks kunnen dalen van € 6.000 tot € 15.000. Dat is serieus geld. Bovendien is men dan veel minder afhankelijk van de grillige energieprijzen, zoals nu het geval is. Dan laten we de subsidies die nu nog te verkrijgen zijn nog maar even buiten beschouwing.”

Formule Old Stars Twenterand wordt verbreed

De wandelvoetballers van Old Stars Twenterand ruilden onlangs hun outfit in voor gloednieuwe sportkleding. Dat werd gerealiseerd dankzij de vier vestigingen van de Jumbo in de grote kernen van de gemeente Twenterand. Bestuursleden van de Old Stars Twenterand togen op pad om een boeket bloemen en een grote ingelijste groepsfoto als dankzegging voor de kledingsponsoring te overhandigen. Bij Fikkert Jumbo in Vriezenveen brachten de bestuursleden Eduard van der Heiden en Joop Snippe mede namens de spelers hun dank over.

Onlangs is op initiatief van trainster en bestuurslid Marijke Schipper bij Amicitia in Vriezenveen walking korfbal Twenterand opgestart. Dat bleek een schot in de roos en wekelijks wordt er door een groeiend aantal senioren uit Twenterand enthousiast getraind. De wandelvoetballers van Old Stars Twenterand namen hun ambassadeursrol van Old Stars Sports op. Zij adviseerden vanuit de opgedane ervaring van ruim vijf jaar de wandelkorfballers bij hun hun eerste stappen.

Daar bleef het niet bij en in afstemming met sponsor Jumbo werd de gebruikte en weer fris gewassen en gestreken sportkleding aan de collega’s Old Stars Twenterand gegeven. Voorzitter Hans Nieboer van de wandelvoetbal-afdeling van de Old Stars Twenterand overhandigde afgelopen vrijdagmorgen in De Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk het eerste trainingsjasje aan een blij verraste Marijke Schipper. Zo lopen de wandelkorfballers van Old Stars Twenterand er de komende tijd warmpjes en tiptop bij.

Nieuw sport -en beweegakkoord in Twenterand

Sport is volop in beweging in de gemeente Twenterand!

Het doel is zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te sporten en bewegen. “We willen een fitte en vitale gemeente zijn”, legt wethouder Paters uit. “Sporten en bewegen is gezond en vooral leuk om te doen. Daarnaast geeft het inwoners de gelegenheid om actief deel te nemen in de samenleving”. In haar onlangs gepresenteerde sport- en beweegakkoord roept de gemeente lokale organisaties op om nieuw sport- en beweegaanbod te ontwikkelen. Organisaties en verenigingen kunnen hiervoor subsidie bij de gemeente aanvragen.

Belang van sport en bewegen

Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, waar iedereen mee kan doen en waaraan vitale organisaties een belangrijke bijdrage leveren. Ongeacht fysieke en mentale beperking, sekse, geloofsovertuiging of bijvoorbeeld achtergrond. Dat is waar de gemeente Twenterand voor staat. Naast het feit dat sporten gezond is en leuk is om te doen, vervult het een steeds belangrijkere maatschappelijke waarde binnen onze samenleving.

Vernieuwende sport- en beweegactiviteiten

Inwoners kunnen binnen de gemeente Twenterand ondertussen kiezen uit ruim 90 sportverenigingen en sportorganisaties voor het aanbod dat het beste bij hun past. Komend jaar willen we deze lokale sportorganisaties uitdagen, ondersteunen en helpen in de ontwikkeling en uitbreiding van vernieuwend sport- en beweegaanbod. Met dit aanbod kunnen we nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. Samen werken we aan een gezond en sportief actief Twenterand. Dus check het aanbod bij de sportorganisatie bij jou in de buurt en kom ook in beweging!

Meer informatie

Meer informatie over het Sport -en beweegakkoord of het aanvragen van een subsidie voor nieuwe initiatieven rondom sport en bewegen is te vinden op de website van de gemeente Twenterand: www.twenterand.nl/sport. Vragen kunnen gesteld worden via e-mail: sport@twenterand.nl

Echtpaar Veneman – Van Munster 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 14 december waren Willem Veneman en Bertha van Munster uit Geerdijk 60 jaargetrouwd. Burgemeester Broekhuizen kwam het echtpaar met deze mijlpaal feliciteren.

De heer Veneman was jarenlang eigenaar van Houthandel Veneman, dat hij samen met zijn vrouw tot een groot succes maakte. Begonnen aan de Schoolstraat (in toen nog Vroomshoop) met de verkoop van zakken cement, breidde de zaak zich later uit aan de Noorderweg te Geerdijk, onder het motto “Uw houtstek bij uitstek”.

Voor wie lever jij een wens in?

December, een periode waarin velen terugkijken en samen zijn. Dit is niet
vanzelfsprekend voor iedereen. De Impacter wensboom biedt de mogelijkheid om voor
deze mensen een wens in te leveren. Van 13 december tot en met 24 december kunnen
de wensen bij alle bibliotheken in Twenterand worden ingevuld en ingeleverd.
Heb jij iemand die je graag wilt bedanken? Wil je een ode brengen aan een belangrijk persoon in
jouw leven of iemand de liefde verklaren? Voor wie heb jij een kerstgedachte en voor wie heb jij
een wens? Impacter Twenterand hoopt zoveel mogelijk wensen te kunnen vervullen in de
kerstvakantie.
Wil jij helpen met wensen vervullen?
Mochten er mensen of ondernemers zijn die hierbij willen aansluiten en willen helpen bij het
vervullen van deze wensen, dan kunnen zij contact opnemen met Impacter Coach Laureen Velnaar via (0546) 481 456 of per email lvelnaar@zorgsaamtwenterand.nl

Decemberactie Twenterand voor lokale ondernemers

Vanwege de coronamaatregelen hadden de Twenterandse ondernemers het in 2021 niet gemakkelijk. Om ze een steuntje in de rug te geven organiseerden de gemeente Twente-rand en de provincie Overijssel vorig jaar al een bonnenactie met ondernemers en eerder dit jaar al een speciale horeca-actie. In deze decembermaand komt daar een nieuwe derde actie bij, betaald uit de zogeheten crisisgelden van de provincie.

Dagmar Boerrigter, organisator van de decemberactie, legt graag uit dat iedereen aan de actie kan meedoen. “Inwoners die in de deelnemende supermarkten voor een bedrag van 20 euro boodschappen doen, ontvangen een kraslot waarmee ze kans maken op een prijs. Alle prijzen zijn ingekocht bij lokale ondernemers om ook op die manier de lokale economie te on-dersteunen. De totale beschikbare prijzenpot bedraagt 20.000 euro”, aldus Boerrigter.

Gemeente De gemeente Twenterand heeft het initiatief genomen voor deze lokale actie. “Als wethouder spreek ik regelmatig met Twenterandse ondernemers, zeker óók over hoe het met ze gaat”, legt Harmsen uit. “Net als met de vorige twee acties willen de provincie Overijssel en de gemeente Twenterand hiermee de zwaarst getroffen sectoren een hart onder de riem steken. We hopen dat inwoners weer massaal meedoen, net als bij de vorige acties.”

Oud papieractie Chr. Mannenkoor Vroomshoop

Elke eerste zaterdagmorgen van de maand nemen de leden van het mannenkoor Vroomshoop graag uw oud papier in ontvangst bij de papiercontainers op de parkeerplaatsen bij de Jumbo Linderflier, en bij makelaar Bouwhuis / fysiotherapie De Haere. De eerstvolgende keer is dat echter niet de eerste maar de tweede zaterdag van de maand, namelijk op zaterdag 8 januari 2022 tussen 9 en 12 uur. Dan tillen de mannen het oud papier met plezier uit uw auto.

U kunt uw papier en karton natuurlijk ook kwijt in onze twee vaste papiercontainers. Die staan bij Expert Berkhof (tijdens de winkeltijden – Tonnendijk 1) en bij de Praxis Bouwmarkt (alle dagen van de week – Amerikalaan 1).

Vriendelijk verzoek lege dozen plat te drukken, en géén afval, plastic, tempex of flessen in de containers te gooien.

Gemeente trekt delen last onder dwangsom Abbink in

Een autobedrijf met daaromheen woonhuizen zorgt steevast voor overlast in de omge-ving. De afgelopen jaren vormde Autobedrijf Abbink aan het Oosteinde in Vriezenveen dan ook regelmatig een bron van ergernis voor omwonenden. Na klachten werden soms inderdaad overtredingen geconstateerd en lasten onder dwangsom opgelegd. Een deel daarvan trekt de gemeente nu in, onder meer omdat er geen overtredingen meer gecon-stateerd zijn. Burgemeester Broekhuizen constateert dat de handhaving effect heeft.

Auto’s wassen op een plek die daar niet geschikt voor is, parkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn en niet op tijd keuren van de coating van ondergrondse brandstoftanks. Zo maar drie van de in totaal negen kleinere en grotere overtredingen die de gemeente in het verleden constateerde. “Wij leggen in zulke gevallen een zogeheten last onder dwangsom op”, legt bur-gemeester Broekhuizen uit. “Om het betalen van een dwangsom te voorkomen kan men de maatregelen treffen die geëist worden. We strooien niet met dwangsommen, maar waarschu-wen dat we dat wél doen als de overtreding wéér door onze handhavers geconstateerd wordt.”

Probaat middel

De burgemeester begrijpt goed dat een autobedrijf nou eenmaal overlast met zich meebrengt. “Zeker”, aldus Broekhuizen. “Ook een autobedrijf gunnen we uiteraard een fatsoenlijke boter-ham, maar toch moet ook zo’n autobedrijf zich aan de regels houden. Die zijn er ter bescherming van onder meer de gezondheid en een prettige leefomgeving van de buurtbewoners. We zien het liefst dat bedrijven zich meteen aan de regels houden. Want handhaven is goed, maar pre-ventie is beter. Het liefst leggen we helemaal geen last onder dwangsom op, maar het is een probaat middel om naleving van de regels af te dwingen.”

Jaar lang geen overtredingen

Als een bedrijf een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen, dan heeft het een tijdje de gelegenheid om de zaken op orde te brengen. “Als we een jaar lang geen overtreding hebben vastgesteld, dan hebben we de bevoegdheid om op verzoek van de overtreder die last onder

dwangsom op te heffen”, legt Broekhuizen uit. “In dit geval hebben we acht van de negen lasten onder dwangsom ingetrokken. In de meeste gevallen omdat in een jaar tijd geen overtreding is geconstateerd. In één geval waren we zelf te laat met het innen van de dwangsom, dus daar moeten we zelf scherper op zijn. Op een ander punt gaat het nog steeds niet goed. Dan gaat het om het parkeren van voertuigen die bestemd zijn voor de handel. Daar moet Abbink dus nog verbetering aanbrengen en een dwangsom betalen.”

Informeren

Burgemeester Broekhuizen stelt nadrukkelijk dat de buurtbewoners op de hoogte zijn van het intrekken van de lasten onder dwangsom. “We doen dat niet zonder de betrokkenen te informe-ren”, aldus de burgemeester. “Het autobedrijf is op de hoogte en de buurt ook. Het is goed dat omwonenden zich melden als ze last hebben en dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar het is óók goed dat een bedrijf de kans krijgt de boel op orde te brengen. Onze handhavers blijven het goed in de gaten houden en dat blijkt in de praktijk goed te werken. Als blijkt dat wet- en regelgeving weer wordt overtreden, dan kunnen wij hiertegen opnieuw handhavend optre-den”, besluit Broekhuizen.