Category: gemeentenieuws

Basisscholen ontvangen 7e editie van de Cultuurklapper

 

 

Enthousiast namen de vertegenwoordigers van 15 basisscholen uit Twenterand afgelopen dinsdag 15 mei de 7e Cultuurklapper voor het basisonderwijs 2018-2019 in ontvangst. “We zijn weer blij verrast met het aanbod dat de lokale en regionale culturele aanbieders via deze weg aanbieden” vertelt één van de aanwezige leerkrachten.

 

De Cultuurklapper is inmiddels een begrip voor de 21 deelnemende basisscholen in Twenterand. Demissionair wethouder cultuur mevrouw Van Abbema, is blij met dat ook dit schooljaar de gemeente Twenterand en de basisscholen samen hebben uitgesproken dat zij goed cultuuronderwijs belangrijk vinden voor kinderen onder schooltijd en daar een bijdrage aan willen leveren. “Dankzij dit commitment van gemeente en basisscholen, kan gemeente Twenterand aanspraak maken op matchingsgeld van de provincie Overijssel uit de regeling ‘Cultuur aan de Basis’. Met dit samengevoegde budget kunnen de deelnemende basisscholen van Twenterand, kinderen onder schooltijd op een laagdrempelige manier kennis laten maken met verschillende vormen van cultuureducatie.”

 

Combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn vertelt: “Het is niet alleen leuk dat kinderen in aanraking komen met muziek, erfgoed, dans, literatuur, media, toneel en kunst. Het is ook belangrijk om kinderen te leren hun creativiteit te gebruiken en vormen kennen waarmee ze hun ideeën en gevoelens kunnen uitdrukken. Dat er ook dit jaar weer een prachtig en divers aanbod ligt, waar de scholen met de kinderen mee aan slag kunnen, ben ik heel blij mee en trots op.”

 

Met korte presentaties en vraaggesprekken maakten dinsdag 15 mei de aanwezige leerkrachten kennis met zes van de aanbieders die in de Cultuurklapper staan. “Goed verzorgd en inspirerend” zei één van de leerkrachten. “En ook mooi om het aanbod van andere aanbieders te leren kennen” vonden meerdere van de aanwezige aanbieders.

 

Komend schooljaar mogen de leerkrachten voor de leerlingen kiezen uit een divers aanbod uit de disciplines beeldende kunst, taal & literatuur, fotografie, film, muziek en lokaal erfgoed. Ook kunnen scholen via de Cultuurklapper kiezen voor schoolvoorstellingen. De coördinatie en planning ligt in handen van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn. Zij is werkzaam bij ZorgSaam Twenterand.

 

Overdekt zwembad blijft bij De Stamper Vriezenveen

 

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie hebben een deelakkoord bereikt over het zwembaddossier. Het overdekte zwembad blijft bij De Stamper in Vriezenveen, Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop en het reeds geprivatiseerde openluchtbad De Groene Jager in Den Ham worden met duurzame investeringen toekomstbestendig gemaakt, zodat deze baden tientallen jaren mee kunnen en de toekomst zeker is.

 

Gezien de financiële situatie van de gemeente Twenterand en de nog steeds oplopende tekorten in het sociale domein is gekozen voor deze oplossing. Zowel een overdekt zwembad op locatie Vriezenveen-Noord als een binnen-/buitencombinatie in Vroomshoop blijken duurder en brengen meer risico’s met zich mee dan nieuw te bouwen bij De Stamper. Met name de aanwezige infrastructuur aldaar, eigendom van gronden en de aanwezige voorzieningen met maatschappelijke perspectieven geven de doorslag.

Er is overwogen zwembad De Stamper te renoveren, maar dit is gezien de technische staat niet langer mogelijk en zelfs onveilig, zo is afgelopen weken duidelijk geworden uit een rapport van Oranjewoud en technische inspecties. Dit leidt tot de keuze voor nieuwbouw op de locatie van De Stamper waarbij gestreefd wordt naar een 3-baden concept. Dit is besproken met de belanghebbende zwem- en waterpoloverenigingen.

 

De opwaardering van de openluchtbaden zal in nauwe samenwerking met stichting Aquapark de Zandstuve en Stichting De Groene Jager plaatsvinden, waarbij ook de maatschappelijke verbinding en duurzaamheid reeds met hen is besproken, met als doel de jaarlasten in de hand te houden. Hierover is ook overeenstemming bereikt. Aangetekend: zwembad De Groene Jager is weliswaar geprivatiseerd, maar er waren nog onafgemaakte zaken die nu worden opgelost.

 

GBT en ChristenUnie brengen dit deelakkoord nu al naar buiten als gevolg van de veranderende en open bestuursstijl die men voorstaat de komende raadsperiode. De verbetering in relaties met inwoners, organisaties en bedrijven zal zichtbaar moeten worden. Er wordt gestreefd naar een gemeente die meedenkt, drempels verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert. Open communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo maakten beide partijen enkele weken geleden al bekend wie de kandidaat-wethouders zijn.

 

Fractievoorzitters Mark Paters en Gerjan Smelt zijn verheugd met de instemming van de beide fracties over het zwembaddossier. Wat beide heren betreft zal dit onderwerp daadkrachtig worden opgepakt en nog dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar er worden geen onoverkomelijkheden meer verwacht. Zo is de pilot koopzondag in Vroomshoop tot een vrije kwestie verklaard.

Vragen over intensief gebruik gronden Engbertsdijksvenen

De PvdAGroenLinks fractie ontvangt zorgelijke signalen over het intensieve gebruik van provinciale gronden in en
rond Natura 2000-gebieden. De provincie zou nauwelijks tot geen restricties meegeven aan de pachters en
hierdoor geen enkele rekening houden met de bestaande of beoogde natuurwaarden op de gronden en in de
omgeving.
Er zijn voorbeelden in onze gemeente waarbij deze natuurwaarden in het geding zijn. Zo zou een nieuwe pachter
in het Veenschap een perceel nabij het veenmuseum en schaapskooi, waarop voorheen akkerrandenbeheer voor
de patrijs werd gevoerd, vorige week het perceel compleet hebben gescheurd. En bij de Engbertsdijksvenen zijn
de sloten rond net aangekochte percelen compleet machinaal opgeschoond, zelfs de sloten die grenzen aan het
beschermde natuurgebied. Ook zouden hier percelen zijn bespoten met glyfosaat.
De PvdAGroenLinks maakt zich zorgen over het huidige landgebruik op deze gronden. Bestaande
natuurkwaliteit gaat verloren en de afstand tussen bestaande en vooral de gewenste situatie wordt daardoor
alleen maar groter. Dit kan niet de bedoeling zijn en de gestelde doelen in het kader van Natura 2000 worden
daarmee alleen moeilijker bereikbaar!
We maken ons daarbij ernstige zorgen over het effect van deze acties op de motivatie van de velen (vrijwillige)
natuurbeheerders en –beschermers die in deze gebieden actief zijn.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze signalen en deelt u de zorgen over de natuurwaarden op en rond deze percelen en in
het bijzonder de Engbertsdijksvenen?
2. Weet u welk beleid de provincie voert bij de verpachting van provinciale gronden rond kwetsbare natuur.
Wanneer worden er wel en wanneer worden er geen restricties opgelegd? En bent u tevreden over de
uitwerking van dit beleid? Heeft u hierover als gemeente Twenterand overleg met de provincie?
3. Bent u bereid om hierover met de provincie in overleg te gaan en te pleiten voor een gebruik van de agrarische
gronden die passen bij het toekomstig gebruik en in het stand houden van belangrijke natuurwaarden?
3. Weet u hoe de partners van ‘samen werkt beter’ aankijken tegen het intensieve gebruik van agrarische
gronden en de daarmee gepaard gaande verlies van bestaande natuurwaarden in en om Natura 2000-gebieden?
Bent u bereid hierover met hen het gesprek aan te gaan met als doelstelling het gebruik van die gronden meer
aan te laten sluiten bij de daar aanwezige natuurwaarden en natuurdoelen?
4. Herkent u het demotiverend effect van dit landgebruik op de vele vrijwilligers en professionals die zich enorm
inzetten voor onze natuur? Bent u bereid met hen hierover in gesprek te gaan?
5. Kortgeleden heeft de Provinciale Staten van Gelderland besloten over te gaan op zoveel mogelijk
natuur-inclusief beheer van provinciale gronden. Deelt u met ons het enthousiasme over dit besluit en bent u
bereid te kijken naar de mogelijkheid om ook in de gemeente Twenterand, samen met de provincie voor deze
aanpak te kiezen?

Feestelijke opening van het zwemseizoen Vroomshoop

 

Na welgeteld 55 jaar veranderde onlangs de benaming van het zwembad de Zandstuve in dat van Aquapark De Zandstuve Vroomshoop. De vlag van de nog jonge stichting werd op zaterdag 12 mei onder luid applaus van de vele aanwezigen in top gehesen door sportwethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand en stichtingsvoorzitter Herman Lutke Veldhuis. De voorzitter van het zevenkoppige bestuur van de stichting Aquapark De Zandstuve benadrukte de meerwaarde van het Aquapark en riep de Vroomshoopse ondernemers en de plaatselijke bevolking op om dit initiatief te blijven steunen. Het Aquapark De Zandstuve staat garant voor een totaal recreëren voor jong en oud.

Direct naast het 50 meter bassin werd een intentieovereenkomst tussen de exploitant en beheerder de gemeente Twenterand en de stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop ondertekend. Dat gebeurde door wethouder Martha van Abbema, voorzitter Herman Lutke Veldhuis en door Henk Spijk, teamleider exploitatiemanagement van de gemeente Twenterand. In de overeenkomst zijn de werkafspraken tussen de partijen vastgelegd. De 40 gloednieuwe aquablauwe stoelen werden direct bezet door de zichtbaar enthousiaste bezoekers. Op de zonneweide was er volop sport en spel. Binnenkort worden nog schaduwdoeken en parasols geplaatst, waarmee het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop verder wordt aangekleed. Een grote wens is een grote glijbaan en daarvoor wordt driftig gespaard en worden de nodige financiële acties gehouden. Een patatkraam met ook hamburgers bracht het nodige geld in het laatje tijdens de feestelijke openingsdag, waarbij vele vrijwilligers van de Zwem- en Poloclub Vroomshoop zich weer van hun beste kant lieten zien.

Een prachtige stormbaan is er al wel en die voorziening werd mogelijk gemaakt en in gebruik gesteld door de Vroomshoopse ondernemer Dennis Jongeneel en Renny van Faassen, directeur van Zorgsaam Twenterand. Renny van Faassen complimenteerde het stichtingsbestuur met het eigentijdse Aquapark en wenste iedereen een mooie zomer met veel vertier in en op het water toe.

Een van de grote publiekstrekkers was de nog altijd razend populaire oud-badmeester Theo Beulakker, die als vanouds tatoeages plaatste

Zo’n 450 bezoekers genoten zichtbaar van een middag gratis zwemmen, van het mooie weer en van het nieuwe Aquapark De Zandstuve Vroomshoop, dat een spetterende openingsdag van het zwemseizoen beleefde. Uit een grabbelton werden door voorzitter Herman Lutke Veldhuis de strookjes van drie winnaars, tevens vrienden van het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop, getrokken voor een zwemabonnement voor dit seizoen. Dat waren Annelies Timmer, Wingerd 34, Vroomshoop, Regina Snijders, de Kamp 30, Vroomshoop en Hans Schrijver, Geerdijk 50, Geerdijk. Deze drie gelukkigen kunnen zich met een pasfoto vervoegen aan de kassa van het Aquapark de Zandstuve Vroomshoop om het zwemabonnement in ontvangst te nemen.

Nieuwe entreeborden Aquapark De Zandstuve onthuld

 

SAMSUNG CSC

Langs de Hammerweg in Vroomshoop werden op dinsdagmiddag 8 mei twee nieuwe entreeborden van het Aquapark De Zandstuve onthuld. De kleurrijke borden vervangen de borden van het zwembad De Zandstuve, die 55 jaar als zodanig hebben dienst gedaan. De onthulling werd verricht door burgemeester Annelies van der Kolk van de gemeente Twenterand en Herman Lutke Veldhuis, voorzitter van de stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop. Dat gebeurde in aanwezigheid van leden van de stichting Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk, bestuursleden van de Zwem- en Poloclub De Zandstuve, bad personeel van De Zandstuve en van De Stamper uit Vriezenveen en bestuursleden van de stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop.

Burgemeester van der Kolk noemde de Zandstuve qua ligging een van de mooiste zwemlocaties in de regio. Een heilzame plek, waar men zeker tot rust kan komen en waar we trots op mogen zijn, aldus de eerste burger van Twenterand. Benadrukt werd dat een aquapark meer is dan alleen een zwembad en dat daarvan een zeker uitstraling verwacht mag worden.

Stichtingsvoorzitter Herman Lutke veldhuis beaamde dat en stelde vast dat dat zeker de komende jaren in orde gaat komen. Er is al een free-player op de zonneweide, er komt een flink aantal aqua-blauwe loungestoelen en ook schaduwdoeken zijn aanstaande. Bovendien komt er dit seizoen een attractieve stormbaan en komen er ook speeltoestellen op het water. Herman Lutke Veldhuis dankte namens zijn bestuur de lokale ondernemers en de bevolking voor de ondervonden morele en financiële steun, die nodig blijft om de gestelde doelen te realiseren.

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens komt daarmee te vervallen en binnen de Europese Unie gelden dan dezelfde privacyregels.

De AVG brengt meer verplichtingen met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast worden de privacyrechten van de betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden gebruikt) versterkt en uitgebreid.

De gemeente Twenterand is druk bezig met de implementatie van de AVG en op 25 mei zullen we dan ook de belangrijkste eisen uit de wet hebben doorgevoerd. Het werk is vanaf die dag echter niet af en dit zal ook nooit af zijn. De bescherming van persoonsgegevens verdient onze constante aandacht.

Naast dat de gemeente veel persoonsgegevens van inwoners verwerkt, zijn er ook heel wat gegevens aanwezig bij andere organisaties binnen onze gemeente (denk aan bedrijven, verenigingen en stichtingen). Ook op hen is de AVG per 25 mei van toepassing. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze inwoners. De gemeente wil dan ook alle organisaties oproepen om de AVG serieus te nemen en de nodige stappen te nemen om aan de wet te voldoen, voor zover dat niet al gebeurd is.

Voor meer informatie over de AVG en welke eisen hieruit voortkomen, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Dit is de Nederlandse toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens.

Veel belangstelling voor toekomst platteland Twenterand

Een goede samenwerking tussen ondernemers en bewoners van het platteland en de gemeente; een belangrijke voorwaarde voor het vitaal en leefbaar maken van het platteland van Twenterand. Met dat doel werd op woensdagavond 25 april een bijeenkomst georganiseerd. Ruim 50 agrariërs, ondernemers, bewoners en andere belangstellenden lieten hun ideeën en meningen achter. Een mooi resultaat dat gebruikt kan worden bij het opstellen van beleid voor een toekomstbestendig platteland.

 Het platteland is in beweging; veranderende regels, medegebruik voor recreatie en toerisme, vrijkomende agrarische gebouwen enz. Dat betekent dat ook de regels die voor de inrichting van het platteland gelden, tegen het licht moeten worden gehouden om ruimte te geven aan de ontwikkeling.

 Geef ruimte

De aanpak van asbestsanering, functieverandering of sloop van de oude gebouwen kwamen in twee werksessies aan de orde. In de werksessie ‘Wat gebeurt er op uw erf?’ werd vooral gesproken over wat ondernemers en bewoners nodig hebben om activiteiten en gebouwen toekomstbestendig te maken. Van belang hierin zijn volgens de aanwezigen de persoonlijke omstandigheden, minder regels, duidelijkheid, onafhankelijke ondersteuning, zuinig omgaan met landbouwgrond, een goede mix van functies en instrumenten om dit mogelijk te maken. In de werksessie ‘Vrijkomende agrarische gebouwen’ werd aan de hand van stellingen gesproken over een nieuwe regeling voor hergebruik en sloop van voormalige agrarische gebouwen. Flexibiliteit was daarin volgens de deelnemers belangrijk, maar ook een goede ruimtelijke inpassing, ruimte geven aan startende ondernemers en maatwerk.

Vervolg

De uitkomsten van de avond worden gebruikt voor een nieuwe aanpak voor het platteland. De input over Vrijkomende agrarische gebouwen (Erventransitie) wordt verwerkt in een nieuwe regeling. Deze wordt in het najaar aan de gemeenteraad aangeboden.

 

Woning in Vroomshoop gesloten vanwege drugsvondst

 

Op donderdag 3 mei is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een woning in Vroomshoop gesloten voor een periode van drie maanden. De reden is dat de politie een handelshoeveelheid harddrugs in de woning heeft aangetroffen.

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en woningcorporatie Mijande Wonen streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantast.

Bovengenoemde partijen blijven zich volop inzetten om drugshandel en drugsoverlast te bestrijden. Het moet volgens burgemeester Van der Kolk heel duidelijk zijn dat handel in drugs absoluut niet getolereerd wordt.

Gratis wegbrengen asbestafval vanaf 1 mei in Twenterand

Foto-bijschrift: Wethouder Martha van Abbema deponeert een asbestbigbag in de container aan de Milieustraat in Vroomshoop als startsein voor de actie ‘Asbest van het dak’.

 

Vanaf 1 mei a.s. is het voor inwoners van de gemeente Twenterand mogelijk om gratis asbestafval van asbestdaken te brengen naar de Milieustraat in Vroomshoop. Wethouder Martha van Abbema heeft hiervoor vandaag het startsein gegeven. Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden, zowel voor bedrijven als voor particulieren, maar dat vindt de wethouder niet de belangrijkste reden: “Door asbestdaken te vervangen dragen we bij aan een duurzaam en gezond Twenterand. Eén van die alternatieven zijn zonnepanelen. Er zijn regelingen die het aantrekkelijk maken om juist nu het asbest op te ruimen.”

 

Eén van die regelingen is het gratis wegbrengen van afval van asbestdaken naar de Milieustraat in Vroomshoop. Particuliere eigenaren van panden met een asbestdak van minder dan 35m2 kunnen dit vanaf 1 mei gratis brengen. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn te vinden op www.twenterand.nl/asbestvanhetdak. “Ik zou dit zo snel mogelijk doen, want we weten niet hoelang we deze voordelige regeling kunnen aanbieden. Dat is afhankelijk van hoeveel mensen er gebruik van gaan maken,” aldus de wethouder.

 

Asbest van het dak

Onder de noemer ‘Asbest van het dak’ maakt de gemeente Twenterand de komende jaren werk van het verwijderen van asbest. Particulieren en bedrijven worden gestimuleerd om voor 2024 asbest van het dak te halen. Van Abbema: “Dat doen we door partijen aan elkaar te verbinden, om zo interessante combinaties te maken waar bedrijven en particulieren van kunnen profiteren.”

 

Verbod

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het gaat dan om asbest dat in direct contact met de buitenlucht staat, zoals golfplaten en dakleien.

 

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en de verschillende regelingen is te vinden op de website www.twenterand.nl/asbestvanhetdak.

 

 

Twee waterratten van VZ&PC krijgen een lintje

Bertus Aman en Jan Zomer van VZ&PC hebben vandaag allebei een lintje gekregen. Uit de toespraak van burgemeester van der Kolk waarom zij deze verdiend hebben.

Dhr.  Bertus Aman: Op 11-jarige leeftijd bent u lid geworden van de Vriezenveense Zwem & Polo Vereniging, beter bekend als VZ&PC. En al van jongs af aan bent u daar actief als vrijwilliger.

U bent een ontzettend betrokken en actief lid van VZ&PC. Vanaf 1969, op uw 17e, bent u toegetreden tot het bestuur en heeft u daarin diverse functies bekleed.

Hierna bent u nog jaren lid geweest van de waterpolo-commissie. Deze commissie zorgt voor het organiseren van de waterpolo-competities, team-indelingen, toernooien en de ontwikkeling van de waterpolo binnen de vereniging zelf. Deze bestuurs- en commissiewerkzaamheden heeft u tot 1998 gedaan.

Vanaf 1977 tot heden bent u waterpolotrainer. Na de opening van het binnenzwembad De Stamper in Vriezenveen in 1977 werd u trainer van de herenselectie. Vanuit het kring- en district niveau zijn de diverse waterpoloteams van VZ&PC verschillende keren gepromoveerd. Het eerste herenteam is vanuit het districtsniveau in 1992 gepromoveerd naar de 3e klasse bond, in 1998 naar de tweede klasse bond en in 2003 naar de eerste klasse bond. Deze buitengewone prestaties voor een club uit een kleine regionale plaats, zonder spelers van buitenaf (!), zijn niet onopgemerkt gebleven in waterpoloënd Nederland.

Toch bent u VZ&PC altijd trouw gebleven, ondanks de financiële vergoedingen die u werden aangeboden door andere verenigingen. Ik vind dat mooi, want zoiets zie je steeds minder in de sport. De liefde voor de sport én de vereniging wat vòòr het geld gaat.

In de periode 2007 tot 2010 trainde u ook tijdelijk het eerste damesteam en niet zonder succes. Onder uw leiding werd het team in 2009 kampioen. Het betekende promotie naar de landelijke 2e klasse Bond.

Tot slot bent u al vanaf 1970 tot heden waterpolo-scheidsrechter namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond. U heeft gedurende langere periode op bondsniveau gefloten, zo staat te lezen in de ondersteuningsbrief van de algemeen directeur, J.N. Kossen. Naast de ontwikkeling van de waterpolo binnen de eigen vereniging ontwikkelde u zich in de loop van de jaren tot een ervaren en graag geziene scheidsrechter op het landelijk bondsniveau.

Samengevat, mensen als dhr. Aman zijn haast onmisbaar voor een vereniging. Al vanaf uw 17e actief als vrijwilliger bij VZ&PC. Daarnaast bent u tot op de dag van vandaag scheidsrechter namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Het zijn deze dingen samen die maken dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dhr. Jan Zomer: U bent al op zeer jonge leeftijd, als 16-jarige toegetreden tot het bestuur van de Vriezenveense Zwem & Polo Vereniging VZ&PC. Sindsdien heeft u alle mogelijke functies in het bestuur vervuld. Daarnaast bent u trainer geweest van bijna elk waterpoloteam.

Uw hart ligt overduidelijk bij de jeugd en tot op heden vervult u de rol van trainer bij de jeugd onder de 11, jeugd onder de 13 en jeugd onder de 15. Daarnaast bent u jarenlang een betrokken vrijwilliger bij de Twenterand Kanaalrace geweest. Daar is dit jaar na 22 jaar helaas een einde aan gekomen.

Van 1971 tot 1997 was u actief als zwemofficial bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Bij zwemwedstrijden klokte u  jarenlang de tijden van de zwemmers.

Vanaf 2002 tot heden speelt u met veel plezier mee in het Historisch Schouwspel in Den Ham. U vertolkt hierin elk jaar een personage.

Sinds 2003 brengt het Historisch Schouwspel in Den Ham het verleden weer tot leven. Ieder jaar in december komen duizenden bezoekers uit het hele land om een levensechte weergave van het verleden te bewonderen. Eén en ander wordt op historisch verantwoorde wijze en zo authentiek mogelijk vormgegeven door zo’n 200 eigen spelers in natuurgetrouwe historische kledij. In 2017 was het de 15e keer dat u meedeed.

Samengevat, Dhr. Zomer, u bent zo’n vrijwilliger waar geen vereniging zonder kan. Bestuursfuncties, jeugdtrainerschap en waterpoloscheidsrechter. U deed en doet het nog steeds.

Ook was u al vanaf 1996 medeorganisator van de Twenterand Kanaalrace. Dit evenement betekende ieder jaar de start van de landelijke open water zwemcompetitie.

Verenigingswerk, actief voor de landelijke bond en vrijwilliger bij lokale evenementen met regionale uitstraling. Het maakt dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.