Archive for: juni 2017

Evenementenagenda Twenterand van 5 t/m 15 juli 2017

Dit overzicht is samengesteld op 30-06-2017, wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor actuele gegevens op www.puurtwenterand.nl
Woensdag 5 juli en 12 juli
Den Ham
Rondleiding Kerk & Toren. Gratis rondleidingen door deskundige gidsen in de kerk en toren. Openingstijd:
11:00-12:00. Locatie: Hervormde Kerk, ingang Grotestraat, Den Ham. Info: 0546-671778,
info@puurtwenterand.nl, http://www.puurtwenterand.nl
Donderdag 6 en vrijdag 7 juli
Den Ham
Wandelvierdaagse. 4 Avonden wandelen in de mooie omgeving van Den Ham, keuze uit 5 of 10 km. Inlichtingen:
a4d@vvdenham.nl. Aanvang: 18:30.Locatie: Sportpark De Rohorst, De Rohorst 1, Den Ham
Vrijdag 7 en 14 juli
Den Ham
Boerderij en Pluktuin “De Lindetuinen”. Landelijke tuin met verrassende pluktuin. Elke vrijdag van juni t/m
sept. van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 0546-671629 of 0628623728 Groepen volgens afspraak.
Openingstijden: 10:00-17:00. Locatie: De Lindetuinen Boerderij- en pluktuin, Lindrot 2, 7683PX Den Ham, 0548-
231966, jet@lindetuinen.nl, http://www.lindetuinen.nl
Zaterdag 8 juli
Vroomshoop
Forest Hill Festival 2017. Een sfeervolle locatie in het bos met 2 podia, aansprekende DJ’s en rockbands, koele
drankjes en lekker eten. www.foresthillfestival.nl Aanvang: 16:00.
Locatie: IJsbaan Vroomshoop, Hammerweg(inrit zwembad), Vroomshoop
Westerhaar
Open dag Rode Kruis Twenterand. N.a.v. het 150 jaar bestaan van Het Rode Kruis met o.a. demonstraties, ook
zal ook de brandweer en politie aanwezig zijn. Gratis toegang. Openingstijden: 10:00-17:00. Locatie:
Verenigingsgebouw, Hoofdweg 166, Westerhaar
Zondag 9 juli
Geerdijk
Hagenpreek bij de Mariakapel Geerdijk. Dit jaar zal deze oecumenische dienst geleid worden door pastor
Jeannette Koopman. De familie Nijmeijer uit Bergentheim verzorgt de muziek. Aanvang: 19:00.
Locatie: Mariakapel Geerdijk, Schoolstraat, Geerdijk
Maandag 10 juli
Vriezenveen
Schrijfavond Amnesty International. Iedere tweede maandag van de maand is er een schrijfavond van 18.30-
19.30 uur. in de Openbare Bibliotheek, Jonkerlaan 4, Vriezenveen. Openingstijden: 18:30-19:30.
Dinsdag 11 juli
Vroomshoop
Bridge kring Vroomshoop. Deze avonden zijn recreatief bedoeld en voor iedereen die kan bridgen toegankelijk.
Aanvang: 19.30 uur, inschrijven graag vóór 19.15 uur aan de zaal. Locatie: Kerkelijk centrum Irene, Julianastraat
27, 7681AL Vroomshoop
Woensdag 12 juli
Den Ham
Hammer Brinkdagen. Met rommelmarkt van 09.00 en duurt tot ongeveer 14.00. Om 16.00 uur gaat de braderie
van start met o.a demonstraties van oude ambachten, draaimolen etc. www.hammerbrinkdagen.nl
Locatie: Op en rond De Brink, Den Ham
13 juli 2017
Zaterdag 15 juli
Vriezenveen
Algemene Excursie Voltherbroek en Achter de Voort. KNNV afd. Vriezenveen. Kleine Natura 2000 gebiedjes
voor een gevarieerde wandeling.
Vertrek om 08:00 vanaf : Manitobaplein, Vriezenveen
Expositie en tentoonstellingen
Westerhaar
Expositie Galerie Jennie Dekker
Twistveenweg 13, 7681PB Westerhaar-Vriezenveensewijk 0546-659118 jennie-dekker@hotmail.com
www.boerderijdekker.nl. Geopend: Woensdag t/m vrijdag 4-18 uur Za 10-18 uur
Vriezenveen
Expositie “Het verzet kraakt”. t/m 26 augustus over de grootste bankroof ooit. Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag 10:00-17:00 en zaterdag van 12:00 tot 16:00 Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54,
7671CD Vriezenveen, 0546-563476, vereniging@oudvriezenveen.nl, http://www.museumvriezenveen.nl
Vriezenveen
Expositie Quilts, tekeningen en schilderijen. Tot 7 augustus exposeert Lita Kompagne.Te bezichtigen tijdens
de openingsuren. Locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, 7671GM Vriezenveen, 0546-562385,
bib.vriezenveen@bibov.nl, http://www.bibliotheektwenterand.nl
Onderstaande arrangementen te verkrijgen bij Twenterand Tourist Info
Grotestraat 4, Den Ham. Tel 0546-671778. www.puurtwenterand.nl.
Fietsarrangement “Frietje Malle Pietje”. Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van ma
t/m za
Fiets arrangement “De Boer op”. Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.
Arrangement “Proef het Platteland”. Landelijke fietsroute van ongeveer 30 kilometer. Mogelijk van 15 juni tot 30
sept. Elke di t/m do 10.00 – 16.00 uur . locatie: Landal De Vlegge of Tourist Info Vriezenveen, Valkenlaan 100 of
Westeinde 8, Sibculo of Vriezenveen. Entreeprijs kinderen t/m 12 jr.€ 5,50 Volw: € ,00.www.puurtwenterand.nl
Langlopend
Vriezenveen
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 – 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden
en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a, 7671 SM Vriezenveen.
Vriezenveen
Dorpswandeling door Vriezenveen. Op donderdagmiddag t/m augustus, Aanmelden voor donderdag via: 0546-
563476 Maximale deelname: 10 pers. minimaal 4 pers. Entreeprijs: € 2,50. Aanvang: 13:30.
Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD Vriezenveen vereniging@oudvriezenveen.nl,
http://www.museumvriezenveen.nl
Den Ham
Pony rijles bij De Lourenshoeve. Voor kinderen zonder rijervaring. Op deze ochtend kunnen de eerste
beginselen van het pony rijden geleerd worden. Deelnameprijs: € 7,50. Openingstijden: 11:00-11:30.
Locatie: Vakantiepark De Lourenshoeve, Flierdijk 3, 7683 RA Den Ham, 0546-672950, info@lourenshoeve.nl,

Kleinschalig vakantiepark

Rijkswaterstaat en regionale partners werken samen aan onderzoek verkeersgedrag N36

Rijkswaterstaat onderzoekt samen met regionale partners het verkeersgedrag van weggebruikers op de N36.

Het onderzoek moet een antwoord geven op de vraag welke aanpak nodig is om het verkeersgedrag positief te beïnvloeden, zodat ernstige ongelukken kunnen worden voorkomen. Naar verwachting zijn eind 2017 de eerste resultaten beschikbaar.

Rijkswaterstaat zet zich in voor de verkeersveiligheid op de N36 en heeft de afgelopen jaren meerdere veiligheidsmaatregelen uitgevoerd op de N36. Ook in 2018 worden aanpassingen gedaan aan de infrastructuur. Naast deze aanpassingen speelt ook veilig weggedrag een rol bij de verkeersveiligheid op de N36. Daarom werkt Rijkswaterstaat aan het onderzoek samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland, de provincie Overijssel, de aanliggende gemeenten en de politie.

Onderzoek verkeersgedrag

Uit het vooronderzoek dat begin 2017 is uitgevoerd bleek dat gedragsbeïnvloeding kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid kan bijvoorbeeld worden verbeterd als weggebruikers meer begrip hebben voor andere weggebruikers of als weggebruikers bij invoegstroken wenselijk gedrag toepassen.

Rijkswaterstaat start nu een vervolgonderzoek. Een gespecialiseerd adviesbureau moet onderzoeken welke aanpak nodig is om het verkeersgedrag positief te beïnvloeden, zodat ernstige ongelukken kunnen worden voorkomen. Naar verwachting zijn eind 2017 de eerste resultaten beschikbaar. Pas als deze resultaten bekend zijn, kan een aanpak op maat worden ontwikkeld, die past bij de inrichting en het gebruik van de N36.

Programma Meer Veilig

Rijkswaterstaat neemt in 2018 extra maatregelen, die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Zo wordt over een lengte van 16 kilometer de weg aan beide zijden verbreed. Daarnaast wordt over de hele N36 ribbelmarkering, reflectoren en hectometerborden met snelheidsaanduiding aangebracht. De extra maatregelen maken onderdeel uit van het programma ‘Meer Veilig’. Met het programma ‘Meer Veilig’ investeert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in maatregelen ten bate van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet.

Samenwerken aan de asbestbodemsaneringsopgave in Overijssel

De provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand tekenden op 29 juni de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022.

De Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om de gewenste integrale aanpak van de asbestbodemsaneringsopgave te bewerkstelligen. Gedeputeerde Annemieke Traag: “De voorgestelde aanpak vraagt om zowel brede inzet vanuit de provincie als ook de gemeenten met een heldere rol- en taakverdeling. Om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten te verbeteren, zodat we voor onze inwoners een gezonde en veilige leefomgeving creëren en behouden. Daarom sluiten we nu deze samenwerkingsovereenkomst”.

Het project Asbestbodemsaneringsopgave Overijssel 2016-2022 richt zich op de aanpak van historische asbestbodemverontreinigingen, gerelateerd aan de afvalstromen vanuit de Eternitfabriek te Goor. Ruimtelijk speelt de problematiek van de historische asbestbodemverontreiniging met name binnen de gemeente Hof van Twente en in beperktere mate in de omliggende gemeenten Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand. De provincie ontvangt voor de asbestbodemsaneringsopgave voor deze periode € 38 miljoen van het Rijk.

In de gemeente Hof van Twente en omliggende gemeenten zijn vanaf 2001 al veel asbestbodemsaneringen uitgevoerd en zijn al veel asbestwegen gesaneerd onder de Saneringsregeling asbestwegen. Momenteel vindt een grootschalige bodemsanering plaats in de wijk ‘t Gijmink in Goor.

Het huidige project Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 betreft een overall-aanpak. Enerzijds ligt de focus in deze programmaperiode op het identificeren en saneren van risicovolle locaties. Anderzijds willen provincie en de betrokken gemeenten locaties saneren waar sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek. Op deze locaties is een koppeling tussen de asbestbodemsanering, asbestdakenverwijdering en andere maatschappelijke thema’s (verduurzaming, energietransitie) mogelijk. Op deze wijze komen we tot een integrale aanpak.

Nieuwe regeling Regiotaxi Twenterand op 1 juli van start

Met ingang van 1 juli 2017 gaat de nieuwe regeling Regiotaxi van start.

Maakt u nu gebruik van de Regiotaxi? Dan is het goed om te weten dat er vanaf 1 juli 2017 iets is veranderd in de organisatie van dat vervoer. De gemeente Twenterand gaat het vervoer namelijk samen met andere Twentse gemeenten slimmer en effectiever organiseren. Daardoor kunt u ook in de toekomst rekenen op passend en goed ‘geïndiceerd’ vervoer van en naar school, dagbesteding of de bingo.

Heeft u vragen over de veranderingen in de Regiotaxi per 1 juli? Lees dan de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Maakt u gebruik van leerlingenvervoer dan verandert er komend schooljaar (2017 – 2018) niets. Maakt u gebruik van vervoer naar dagbesteding dan wordt u daarover later dit jaar geïnformeerd.

Maandagavond 3 juli: informatiebijeenkomst Planinrichting Engbertsdijksvenen

Maandagavond 3 juli vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de voortgang van de Planinrichting Engbertsdijksvenen.

Erik Back, onafhankelijk voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie, vertelt over het verloop van het proces. Herbert Bos, projectleider Planvorming Engbertsdijksvenen, vertelt Het Verhaal van het Veen en de aanpak die binnen het project wordt gekozen. Daarna houdt Jeroen Buurne, boswachter van Staatsbosbeheer, een presentatie over de flora en fauna in het gebied en over de maatregelen die Staatsbosbeheer na de zomer in het gebied gaat uitvoeren.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Johanneshoeve aan de Dalweg 1 in Westerhaar – Vriezenveensewijk. U bent van harte welkom.

Extra inschrijving voor Zomerkamp Vriezenveen

 

Op woensdagavond 19 juli tussen 19.00 en 20.00 uur is er een extra inschrijvingsavond gepland. Mocht hier nog belangstelling voor zijn dan kunt U zich aanmelden via de mail: zomerkampvriezenveen@hotmail.com
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar.
Bij 120 aanmeldingen is er een deelname stop.

Gerben Löwik Classic

 

Op 15 juli 2017 staat alweer de 3e editite van de Gerben Löwik Classic op het programma. Een mooie toertocht in de omgeving Twente voor wielrenners en MTB’ers. Voor de wielrenners hebben we een korte tocht van 90km en een lange tocht van 140km. Het parcours kenmerkt zich door de bekende klimmetje zoals Holterberg en Lemelerberg en  minder bekende wegen door het Twentse landschap. Voor de MTB’ers is er een 90km lange GPS-tocht. Deze tocht kan individueel gefietst worden als men over een GPS apparaat beschikt of je sluit aan bij één van de groepen met GPS-voorfietsers. De route is uitdagend voor zowel de gevorderde fietser als voor de recreatieve fietser.

De kans dat u als fietser een prominente oud-profrenner tegenkomt is groot. Gerben Löwik was de vorige edities met zijn oud-collega’s aanwezig en zij vinden het leuk om een praatje te maken op de fiets of daarna.

De Gerben Löwik Classic wil zich als toertocht graag onderscheiden op de goede verzorging tijdens en na de tocht. Een grote groep vrijwillige clubleden en de organisatie zal aanwezig zijn om de fietsers te begeleiden, ondersteunen en te voorzien van energie op de pauzeplaatsen. Onder het genot van een hapje en drankje op het Löwik plein kan de tocht geëvalueerd worden.

De start van de tocht is bij Löwik Wonen en Slapen aan Westeinde 660 te Vriezenveen. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,- en voor NTFU leden € 6,-. De starttijd is tussen 9:00 en 10:00 uur. Voor meer informatie kun je terecht op: www.gerbenlowikclassic.nl

Het waren zes mooie jaren: Taalcafé Twenterand stopt

Taalcafé Twenterand is in stijl gestopt. De laatste bijeenkomst werd gehouden in Fini’s Hoeve. De locatie waar de integratiediners gehouden werden, maar ook de maandelijkse Taalcafé bijeenkomsten werden in een zaal van Fini gehouden, achter de Wereldwinkel.

Tijdens de laatste morgen werden herinneringen opgehaald aan wat er allemaal gedaan is. Deze keer weer met een redelijk grote groep. Helaas was dat de laatste tijd niet meer het geval: het aantal vrouwen nam steeds meer af. En dan moet je je afvragen of je door moet blijven gaan.

Terugkijkend op de besloten facebookpagina zie je veel vrouwen, die om de een of andere reden zijn afgehaakt: werk gevonden, naar school of op een andere manier hun plekje in de Twenterandse maatschappij gevonden. Fijn voor die dames, die nu andere bezigheden hebben.

Voor een groepje vrouwen was het wel een bittere pil. Maar, zo kwamen ze tot de conclusie, kunnen ze zelf met een klein groepje bij elkaar blijven komen, Nederlands praten, over elkaars culturen leren enz. Fijn dat daar de contacten wel blijven.

Voor Vrouwen aan Zet, die Taalcafé in het leven hebben geroepen, zit het er op. Wel hoopt men vrouwen enthousiast te kunnen maken om een keer per jaar de schouders te willen zetten onder het organiseren van Internationale Vrouwendag in Twenterand.

Als dat blijft lukken, dan hoopt men elkaar daar zeker weer te zien. Tijd om afscheid te nemen, van Taalcafé en dus ook van Fini. En dat gebeurde met bloemen en bedankjes.

 

 

Evenementenagenda Twenterand voor juli 2017

Dit overzicht is samengesteld op 27-06-2017, wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor actuele gegevens op www.puurtwenterand.nl
Zaterdag 1 juli
Sibculo
Nostalgische wasdag Sibculo. Wassen als in grootmoeders tijd. Aanvang: 10:00.
Locatie: Museum Zichtbaar Verleden Sibculo, Kloosterdijk 178, 7693PS Sibculo, 0523-240998,
info@kloostersibculo.nl, http://www.kloostersibculo.nl
Vilsteren
Vilsteren Bruist 2017! Met rommelmarkt, natuurmarkt, koren en straatmuzikanten. Gratis toegang. Locatie:
Landgoed Vilsteren, Vilsterse Allee 1D, 7734PB Vilsteren. Openingstijden: 09:00-23:59.
Vriezenveen
“Tot de Nek in de Drek”. Obstacle Mud Run. www.totdenekindedrek.nl. Openingstijden: 11:00-17:00
Locatie: Manege De Vjenneruiters, Schout doddestraat 13, Vriezenveen
Wierden
Boulevard Outdoor Dance Event. Openingstijden: 14:00-01:00
Locatie: Recreatiepark Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57, 7641 PE Wierden.
Maandag 3, dinsdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli
Den Ham
Wandelvierdaagse. Keuze uit 5 of 10 km. Inlichtingen: a4d@vvdenham.nl. Aanvang: 18:30.
Locatie: Sportpark De Rohorst, De Rohorst 1, Den Ham
Dinsdag 4, 11 juli
Vroomshoop
Bridge kring Vroomshoop. Recreatief bedoeld en voor iedereen die kan bridgen toegankelijk. Aanvang: 19.30
uur, inschrijven graag vóór 19.15 uur aan de zaal. Entreeprijs: € 1,50.
Locatie: Kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27, 7681AL Vroomshoop.
Woensdag 5, 12, 19 en 26 juli
Den Ham
Rondleiding Kerk & Toren. Gidsen vertellen over de geschiedenis. Gratis. Openingstijd: 11:00-12:00.
Locatie: Twenterand Tourist Info, Grotestraat 4, 7683 BB Den Ham, 0546-671778, info@puurtwenterand.nl,
http://www.puurtwenterand.nl
Vrijdag 7 juli
Truckfestijn Balkbrug. www.demo.dekema-ict.nl Entreeprijs Volwassenen: € 2,00
Locatie: Manege De Diamanthal, Hoogeveenseweg 38, Balkbrug
Vrijdag 7, 14, 21 en 28 juli
Den Ham
2
Boerderij en Pluktuin “De Lindetuinen”. Elke vrijdag van juni t/m september van 10.00 tot 17.00 uur. Groepen
op afspraak. Openingstijden: 10:00-17:00.
Locatie: De Lindetuinen Boerderij- en pluktuin, Lindrot 2, 7683PX Den Ham, 0548-231966, jet@lindetuinen.nl,
http://www.lindetuinen.nl
Zaterdag 8 juli
Hardenberg
Boekenmarkt. Locatie: Markt, Hardenberg Openingstijden: 11:00-17:00.
Vroomshoop
Forest Hill. Sfeervolle locatie in het bos met DJ’s en rockbands. Voorverkoop: € 15,00. Aanvang: 16:00.
Locatie: IJsbaan Vroomshoop, Hammerweg(inrit zwembad), Vroomshoop
Zondag 9 juli
Geerdijk
Hagenpreek bij de Mariakapel Geerdijk. Deze oecumenische dienst word geleidt door pastor Jeannette
Koopman. De familie Nijmeijer uit Bergentheim verzorgt de muziek. Locatie: Mariakapel Geerdijk, Schoolstraat,
Geerdijk. Gratis toegang. Aanvang: 19:00.
Maandag 10 juli 2017
Vriezenveen
Schrijfavond Amnesty International. Locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, 7671GM Vriezenveen,
0546-562385, bib.vriezenveen@bibov.nl, http://www.bibliotheektwenterand.nl
Openingstijden: 18:30-19:30.
Woensdag 12 en 26 juli
Den Ham
Hammer Brinkdagen. De rommelmarkt is van 09.00 tot14.00. Om 16.00 uur gaat de braderie van start met oude
ambachten, draaimolen etc. Gratis toegang. Locatie: Op en rond De Brink, Den Ham
www.hammerbrinkdagen.nl
Zaterdag 15 en zondag 16 juli
Hardenberg
BARREL Food Truck Fest Hardenberg. Evenement waar het je niet ontbreekt aan streetfood, drankjes, lekkere
beats enz Openingstijden: 13:00-20:00.
Locatie: Marktplein, Hardenberg.
Zaterdag 15 juli
Vriezenveen
Algemene Excursie Voltherbroek en Achter de Voort. KNNV afd. Vriezenveen. Vertreklocatie: Manitobaplein,
Vriezenveen Aanvang: 08:00.
Donderdag 20 juli
Hardenberg
Klepperse donderdagen. Openingstijden: 10:00-17:00.
3
Zaterdag 22 juli
Wiezo- zaterdag. Wierdense Zomerfeesten. Openingstijden: 13:00-19:00. Locatie: Binnenhof en centrum
Wierden
Ommen
EXPLOSION Festival. 2017. Het ‘outdoor dance festival’. Entreeprijs: € 12,50. Openingstijden: 19:00-01:00.
Locatie: De Voormars, Ommen.
Vroomshoop
Café Rommelmarkt. Overbodige spullen, zoals vinylplaten, elektronica, apparatuur, statafels, antiek en meer!.
Locatie: Café Kremer, Julianastraat 34, Vroomshoop. Openingstijden: 08:30-13:00.
Zondag 23 juli
Hardenberg
Het grote kinderfeest Hardenberg. Naast het optreden van K3 is er voor de kinderen van alles te doen.
Locatie: Evenementenhal, Energieweg 2, Hardenberg Entreeprijs: € 17,50. Openingstijden: 13:30-17:00.
Maandag 24 t/m vrijdag 28 juli
Vroomshoop
Sonrise. Sportclinics met een evangeliserend karakter. Locatie: Grasveld naast Kerkelijk Centrum Irene,
Julianastraat, Vroomshoop. Openingstijden: 14:00- 16.30 en van 19.00- 21:00.
Dinsdag 25 juli
Den Ham
Orgelconcerten. Organist Jan Jansen zal het prachtige Scheuer orgel uit 1841 bespelen. Aanvang: 20:00.
www.orgelconcertendenham.nl Locatie: Hervormde Kerk DH, Brinkstraat 4, 7683 BP Den Ham
Zaterdag 29 en zondag 30 juli
Hardenberg
Bouwblokjes Hardenberg. LEGO walhalla voor jong en oud. Locatie: Evenementenhal Hardenberg, Energieweg
2, Hardenberg. Openingstijden: 10:00-17:00.
Expositie en tentoonstellingen
Westerhaar
Expositie Galerie Jennie Dekker
Twistveenweg 13, 7681PB Westerhaar-Vriezenveensewijk 0546-659118 jennie-dekker@hotmail.com
www.boerderijdekker.nl. Geopend: Woensdag t/m vrijdag 4-18 uur Za 10-18 uur
Vriezenveen
Expositie “Het verzet kraakt”. t/m 26 augustus over de grootste bankroof ooit. Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag 10:00-17:00 en zaterdag van 12:00 tot 16:00 Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54,
7671CD Vriezenveen, 0546-563476, vereniging@oudvriezenveen.nl, http://www.museumvriezenveen.nl
Den Ham
Expositie Gerdien Smelt. “De vervoering van het motief” olieverfschilderijen t/m 7 juli. Geopend van wo t/m vrij
van 14 tot 16 uur. Gratis toegang. Locatie: Stichting Expositiehuis, Grotestraat 4, 7683BB Den Ham, 0546-
671864, jenfkremer@gmail.com, http://www.expositiehuisdenham.nl
4
Vriezenveen
Expositie Quilts, tekeningen en schilderijen. Tot 7 augustus exposeert Lita Kompagne.Te bezichtigen tijdens
de openingsuren. Locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, 7671GM Vriezenveen, 0546-562385,
bib.vriezenveen@bibov.nl, http://www.bibliotheektwenterand.nl
Onderstaande arrangementen te verkrijgen bij Twenterand Tourist Info
Grotestraat 4, Den Ham. Tel 0546-671778. www.puurtwenterand.nl.
Fietsarrangement “Frietje Malle Pietje”. Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van ma
t/m za
Fiets arrangement “De Boer op”. Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.
Arrangement “Proef het Platteland”. Landelijke fietsroute van ongeveer 30 kilometer. Mogelijk van 15 juni tot 30
sept. Elke di t/m do 10.00 – 16.00 uur .Start vanuit de Vlegge in Sibculo of bij Tourist Info Vriezenveen. locatie:
Landal De Vlegge of Tourist Info Vriezenveen, Valkenlaan 100 of Westeinde 8, Sibculo of Vriezenveen.
Entreeprijs kinderen t/m 12 jr.€ 5,50 Volw: € 9,00.www.puurtwenterand.nl
Langlopend
Vriezenveen
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 – 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden
en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a, 7671 SM Vriezenveen.
Vriezenveen
Dorpswandeling door Vriezenveen. Op donderdagmiddag t/m augustus, Aanmelden voor donderdag via: 0546-
563476 Maximale deelname: 10 pers. minimaal 4 pers. Entreeprijs: € 2,50. Aanvang: 14:30.
Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD Vriezenveen vereniging@oudvriezenveen.nl,
http://www.museumvriezenveen.nl
Den Ham
Pony rijles bij De Lourenshoeve. Voor kinderen zonder rijervaring. Tijdens de zomervakantie zijn er weer volop
kinderlessen. openingstijden: 11:00-11:30. Deelnameprijs: € 7,50. Vooraf opgeven.
Locatie: Vakantiepark De Lourenshoeve, Flierdijk 3, 7683 RA Den Ham, 0546-672950, info@lourenshoeve.nl,

Kleinschalig vakantiepark


Vriezenveen
Museumpuzzeltocht in zomervakantie. Er zijn twee verschillende puzzel/ontdekkingstochten uitgezet, een voor
kinderen t/m 7 jr, en voor kinderen tot 12 jr. Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD
Vriezenveen, 0546-563476, vereniging@oudvriezenveen.nl, http://www.museumvriezenveen.nl
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): gratis; Entreeprijs Volwassenen: € 3,00.Openingstijden: 10:00-17:00. Op di
t/m vr, op za van 12 tot 15 uur

PEATMINERSDAG 2017 een groot succes!

 

 

Afgelopen zaterdag waren meer dan 200 Peatminers actief tijdens de Peatminersdag, de afsluiting van het seizoen 2016-2017. ’s Middags tijdens het mixtoernooi streden 24 teams van vaders, moeders, broertjes en zusjes samen met alle spelende leden om de eer van Peatminers.

 

Gedurende de dag werden er door onze topverkopers loten verkocht voor de verloting. De hoofdprijs was een fotoshoot t.w.v. 120 euro.

Rond de klok van half 6 werd de sporthal omgebouwd tot een waar theater met een groot podium, spotlight en een  dj. Het was tijd om de kampioenen van Peatminers te huldigen. De spelers en trainers van meiden U12-2, U16, jongens U14 en U16 werden 1 voor 1 onder begeleiding van muziek, luid applaus en door de rook van een rookmachine naar voren geroepen op het podium.

Bij een huldiging hoort natuurlijk een rondrit door Vriezenveen, de versierde vrachtwagen stond klaar om Vriezenveen kennis te laten maken met onze kampioenen.

Het feest ging verder in onze kantine met een drankje en een bbq. En de kinderen? Die waren niet moe te krijgen en bleven maar springen op een mega survivalbaan.

Dank voor de geweldige inzet van alle vrijwilligers en sponsoren, want dat maakt dat deze Peatminersdag 2017 het succes was van, voor en door alle Peatminers.