Archive for: januari 2020

Opening Repair Café Twenterand

Op vrijdagmiddag 31 januari opende wethouder Martha van Abbema het eerste Repair Café in Kulturhus De Klaampe in Westerhaar. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand kan iedereen tussen 13.00 en 16.00 uur langskomen met kapotte spullen om deze ter plaatse, samen met deskundige vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken.

Repair Café is een samenwerking tussen de Bibliotheek Twenterand, Kulturhus De Klaampe en vrijwilligers. Mensen die het café bezoeken nemen van thuis kapotte spullen mee; broodroosters, meubels, föhns, fietsen, speelgoed. Alles wat het niet meer doet is welkom. Vrijwilligers blazen defecte spullen nieuw leven in, met als doel het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren én het versterken van het buurtgevoel.

In Nederland gooien we veel weg. Ook spullen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten ook vaak niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt dus snel. Mensen die deze praktische kennis en vaardigheden nog wel bezitten, doen in het Repair Café Twenterand hun best voorwerpen een tweede leven te geven. Ook brengt dit initiatief buurtbewoners op een leuke manier met elkaar in contact.

Iedereen is van harte welkom in het Repair Café, de koffie staat klaar en de reparaties zijn kosteloos. Een kleine bijdrage in de spaarpot als vergoeding voor het aanschaffen van materialen wordt zeer gewaardeerd. Het Repair Café Twenterand is aangesloten bij de landelijke organisatie. Meer hierover is te vinden is op www.repaircafe.nl.

Multitalent Angela Groothuizen blikt in Lueke binge terug én kijkt vooruit

 © Marthe Hennink

VROOMSHOOP – Ze presenteert, zingt, danst, acteert én ze creëert een podium voor zaken die haar aan het hart gaan. Angela Groothuizen is van alle markten thuis, en naast het RTL-programma ‘Five Days Inside’ nu ook te vinden in het theater met haar voorstelling ‘Lueke binge’. Samen met haar muzikale kompaan Nico Brandsen viert ze hun 25-jarige bestaan, waarmee ze op zaterdag 29 februari in Het Punt te Twenterand zal staan. Een regio waar ze al sinds haar zeventiende komt, toentertijd meermaals met haar band Howlin’ Hurricane.

Muziek is een rode draad in haar leven, of het nu om schrijven of zingen gaat. “Het schrijven van liedjes en verhalen is iets wat ik graag doe”, zo verwoordt Angela Groothuizen. Lueke binge (haar dochters bedoelden er Leuke Dingen mee) vertegenwoordigd diverse nummers van haar nieuwe album, De Lage Landen, geproduceerd en gearrangeerd door Brandsen. Het gaat over terugblikken naar vroeger, maar geeft ook een vooruitblik naar hoe het nu verder moet de komende dertig jaar van haar leven.

De strippenkaart die ze 16 jaar geleden van haar dochters op Moederdag kreeg, gebruikte Groothuizen als thema voor haar nieuwe theatervoorstelling. Nu ze 60 is geworden en haar dochters volwassen zijn, is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen. Alleen: Angela is niet van de jubilea, van het omzien in nostalgie. Welnee, da’s zonde van de tijd. Voorwaarts!

In Lueke binge bepaalt Groothuizen haar positie in deze steeds sneller draaiende wereld. Met muziek en prachtige Nederlandstalige teksten, mooi verweven in het verhaal dat ze vertelt. Groothuizen pakt je bij de kladden, haar liedjes en verhalen raken je in je kern. Angela sluit daadkrachtig af: “Dit is na 25 jaar voorlopig mijn laatste voorstelling!” Mis het dus niet!

Schrijfavond Amnesty International

Maandagavond 10 februari a.s. is er van half zeven tot half acht weer een schrijfavond van Amnesty International in de Openbare Bibliotheek in Vriezenveen aan de Jonkerlaan 4.

Kom ook meeschrijven! Of kom naar de schrijfavond en laat u informeren.

We schrijven naar regeringsleiders en staatshoofden om strafvermindering, amnestie en of vrijlating. U bent van harte welkom.

Wij zorgen voor informatie en voorbeeldbrieven.

A.I. Schrijfgroep Vriezenveen

Twenterand vormt coalitie voor aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in onze samenleving. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich erg eenzaam en dit aantal stijgt. De verwachting is dat deze stijging verder door zet dankzij de vergrijzing van de samenleving en de individualisering van de maatschappij. In Twenterand willen we eenzaamheid tegengaan. De afgelopen maanden is daarom het actieplan ‘Samen ben je niet alleen’ opgesteld. Op donderdag 30 januari heeft een groot aantal partijen dit plan ondertekend om zo een coalitie te vormen tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid

De definitie van eenzaamheid is ‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’. Het kan dus zijn dat het aantal sociale contacten dat iemand heeft minder is dan diegene graag zou willen. Ook kan de kwaliteit van die relaties achterblijven bij de wensen. Bijvoorbeeld omdat het slechts oppervlakkige contacten zijn. Eenzaamheid is onvrijwillig. Het is een ervaring van mensen en daarmee moeilijk van buitenaf aan iemand te zien. Eenzaamheid kan echter grote gevolgen hebben. Zo brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee, kan het leiden tot minder participeren in de samenleving en verhoogt het de kans op vroegtijdig overlijden.

Doelgroep

Er bestaan een aantal factoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Een risicofactor is een zogeheten ‘life-event’, zoals het overlijden van een partner, een echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Daarnaast zijn maatschappelijke veranderingen, zoals de woonomgeving, individualisering en negatieve beeldvorming van bepaalde groepen, risicofactoren. Ook chronisch zieken, mensen met een beperking, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorgers, ouderen, maar ook jongeren worden gezien als risicogroepen. Wethouder Mark Paters: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om als eerste de eenzaamheid onder Twenterandse ouderen aan te pakken. Daarbij richten we ons op de doelgroep van 75 jaar en ouder. Van daaruit willen we verder richting de andere doelgroepen.”

Coalitie

Op 30 januari is er een eerste coalitie gevormd om samen eenzaamheid in Twenterand aan te kunnen pakken. Deze groep is samengesteld na deelname aan een aantal bijeenkomsten rondom het thema eenzaamheid. De aanpak van eenzaamheid is en blijft een lopend proces. Het is dan ook de bedoeling om de komende tijd andere verenigingen, ondernemers, kerken en organisaties te stimuleren zich ook aan te sluiten bij deze coalitie.

Echtpaar De Jong-Olthof 60 jaar getrouwd

Het echtpaar De Jong-Olthof uit Vriezenveen is vandaag, woensdag 29 januari, 60 jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren bracht burgemeester Van der Kolk het echtpaar een bezoek.

De heer Gradus de Jong is geboren op 4 oktober 1938 in Vriezenveen. Zijn echtgenote, mevrouw Hendrikje de Jong-Olthof is geboren op 26 maart 1938 in Tubbergen.

Inwoners Den Ham tevreden over ontwerp rotonde

Om de verkeersveiligheid te vergroten, gaat het college van B&W van Twenterand een rotonde aanleggen op de kruising van de Smitstraat en de Marleseweg in Den Ham. Het concept ontwerp voor de rotonde is klaar. Maandag 27 januari was er een inloopbijeenkomst om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren. Ruim zestig mensen kwamen naar het nabijgelegen Café-Restaurant ‘Harwig’ om de plannen te bekijken.

Wethouder Bart-Jan Harmsen kijkt tevreden terug op de bijeenkomst: “De hoge opkomst laat zien dat het erg leeft. De aanwezigen gaven aan tevreden te zijn met hoe de rotonde eruit komt te zien. We kregen complimenten dat het ondanks de beperkte ruimte toch gelukt is om straks een vrijliggend fietspad te realiseren. Daar zijn we zelf ook erg blij mee want dat zal de veiligheid zeker ten goede komen.”

De afsluitende oproep van de aanwezigheden dat “de schop nu in de grond mag” wordt door de gemeente ter harte genomen. Wethouder Harmsen: “Nu het ontwerp voor de rotonde unaniem is omarmd kunnen we verder met de laatste voorbereidingen. De verwachting is dat voor zomer de schop de grond in gaat.”

Rioleringswerkzaamheden

Tijdens de inloopbijeenkomst werd ook informatie gegeven over de rioleringswerkzaamheden aan de Smitstraat. Het hele traject vanaf Schoenhandel Pas tot aan de nieuwe rotonde wordt aangepakt. Er komt een omleidingsroute voor het verkeer en er wordt een alternatieve route voor de lijnbussen uitgewerkt in overleg met de busmaatschappij. Meer informatie hierover volgt.

Pand in Vriezenveen gesloten na vondst attributen hennepproductie

Op dinsdag 28 januari is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een pand aan De Zuivering in Vriezenveen gesloten. De reden is dat de politie in het pand een grote hoeveelheid attributen voor de productie van hennep heeft aangetroffen. Sinds 1 januari 2019 zijn burgemeesters bevoegd om panden te sluiten waarin goederen aanwezig zijn die bestemd zijn voor de productie van drugs.

In 2017 werd in een ander pand op hetzelfde perceel een inwerking zijnde hennepplantage aangetroffen. Nu er opnieuw een overtreding van de Opiumwet op het perceel is geconstateerd, sluit de gemeente Twenterand het pand voor een periode van zes maanden. Het moet volgens burgemeester Van der Kolk heel duidelijk zijn dat de productie van en handel in drugs absoluut niet getolereerd wordt.

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen de productie van en handel in drugs. Reden hiervoor is dat de productie, handel en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.

Evenmens zoekt netwerkcoaches in Twenterand

Wanneer iemand weinig contacten heeft, kan er een ‘sociaal isolement’ ontstaan. Niet iedereen die in een sociaal isolement leeft, kan of wil dit doorbreken. Als gevoelens van (langdurige) eenzaamheid een rol spelen, is daar vaak wel behoefte aan. De netwerkcoach van Evenmens kan hierbij helpen. Lijkt het je leuk om als vrijwillige netwerkcoach aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor een training.

Als vrijwillige netwerkcoach help je iemand gerichte acties te ondernemen om zijn of haar sociale netwerk sterker te maken. Hij of zij is hiertoe zelf niet in staat, maar wil dit wel graag. Als coach help je daarbij. Het mooie is dat bij netwerkversterking mensen hun eigen kracht hervinden omdat je uit gaat van wat er kan en wat er al is. Als coach maak je geen onderdeel uit van het netwerk, je loopt alleen een tijdje mee. Door iemand te stimuleren en aan te blijven moedigen stappen te zetten, help je mensen bij het aangaan van nieuwe contacten of het onderhouden van bestaande contacten.

Ben je enthousiast? Dan komen wij graag in contact met jou!

Na een kennismakingsgesprek word je ingedeeld bij de training. Op 10 en 24 maart vindt de eerstvolgende training plaats. Meer informatie en aanmelden bij Jacqueline Broekhof, tel. (0548) 63 88 30 of email: jbroekhof@evenmens.nl.

Aanmelden kan tot 1 maart 2020.

De 7e editie van het Nieuwjaarsvliegeren Twente weer geslaagd

Ruim zestig vliegerfanaten uit Duitsland en Nederland hadden zich aangemeld om het vliegerseizoen 2020 te starten tijdens het Nieuwjaarsvliegeren Twente dat georganiseerd werd bij de Johanneshoeve te Westerhaar.

De organisatie (Twentse VliegerVrienden) had een “koud” welkomstcomité opgesteld om de deelnemers en de bezoekers te verwelkomen.  Een groep sneeuwpoppen stonden de deelnemers en bezoekers vrolijk op te wachten die eerst naar binnen gingen waar Familie Schipper van  B&B De Johanneshoeve de koffie, warme chocolademelk en natuurlijk de beroemde krentenwegge  klaar had staan.

Maar al snel ging iedereen naar buiten, ze waren toch gekomen voor hun hobby, vliegeren. Het duurde dan ook niet lang en vliegers van groot tot klein kozen het luchtruim. Tussentijds wel even naar binnen voor een bakje koffie of een beker warme chocolademelk want warm was het niet. Aan het einde van de middag werd het tijd om aan te schuiven voor een lekkere warme maaltijd en werd gezellig nagepraat.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag en de datum voor de 8e editie staat al weer vast. Maar voordat het zover is, stort de organisatie zich weer vol op de voorbereidingen voor het “zomer” Vliegerfeest Twente die 3 juli en 4 juli plaats vindt.

 Meer informatie hier over kunt u vinden op www.vliegerfeesttwente.nl.

Amicitia pakt in thriller eerste overwinning in Kampen

Foto: Tennekes

Vooraf was het duidelijk dat Amicitia een belangrijke wedstrijd ging spelen in de strijd om degradatie. Directe concurrent Wit-Blauw in Kampen was de tegenstander. De Toyota Drent formatie had zich goed voorbereid en kende de belangen van een goed resultaat maar al te goed. Het was dan ook teleurstellend en frustrerend dat het vooropgezette plan in de eerste helft er onvoldoende uit kwam. Amicitia kon in de beginfase nog wel aanhaken (5-4), maar Wit-Blauw toonde zich de sterkere ploeg op basis van inzet en het afronden van kansen. De oranjekragen gingen met een 12-8 achterstand rusten. De meningen in de kleedkamer waren eensgezind. Wilde men een overwinning uit het vuur slepen dan moest er nog meer gestreden worden en kansen worden benut. Bovendien kwamen te veel tegendoelpunten tot stand uit overtredingen, hoe gemakkelijk wil je het de tegenstander maken. Bij aanvang van de tweede helft leek het in eerste instantie niet veel beter te gaan voor Amicitia (14- 8) maar de ploeg toonde karakter. Na elf minuten viel eindelijk de aansluitingstreffer (17-16) en dat gaf de trouwe Vriezenveense supporters nieuwe moed. Er ontspon zich een heerlijke tweestrijd waarbij Amicitia steeds meer grip kreeg op het spel. Wit-Blauw gaf niet op en toonde zich een taaie opponent (19-17 en 20-18), maar na ruim een kwartier spelen kwam Amicitia terug tot 20-20. Om daarna ook direct de eerste voorsprong te nemen (20-21). Wat volgde was een scoreverloop in de laatste vijf minuten van de wedstrijd met in totaal dertien doelpunten. Een minuut voor tijd scoorde Amicitia opnieuw de gelijkmaker (27-27).

SONY DSC

En het was invaller Kelly Landkroon die met haar derde doelpunt na een mooie aanval in de slotminuut voor de winnende treffer zorgde. Eindstand 27-28. Na afloop was er de enorme ontlading bij Amicitia en haar supporters. De door velen als bloedstollend ervaren slotfase zorgde voor veel vreugde en tevredenheid. Coach Patrick Hage gaf zijn spelers een groot compliment voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Met deze overwinning heeft Amicitia de laatste plaats gewisseld met ASVD. Samen met de ploeg uit Dronten en Wit-Blauw Kampen staat het op nu vier wedstrijdpunten na een halve competitie. Komende zaterdag wacht de ontmoeting in Vriezenveen met ongeslagen koploper Unitas. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal De Stamper en begint om 19:30 uur. Voorafgaand om 18:05 uur speelt Amicitia 2 tegen koploper Sparta (Zw) 2. Een aantrekkelijk programma dat vermoedelijk weer op veel publieke belangstelling mag rekenen.