Archive for: maart 2020

Volleybalnieuws: De kogel is door de kerk

De Nederlandse Volleybal Bond heeft in het kader van de in maart afgebroken volleybalcompetitie een besluit genomen ten aanzien van promotie en degradatie.

Er zijn in de competities seizoen 2019-2020 geen kampioenen, maar er vindt wel promotie en degradatie plaats op basis van een berekende eindstand. De berekening vindt plaats op basis van het wedstrijdquotiënt, waarbij ongelijkheden in het aantal gespeelde wedstrijden zijn weggewerkt.

In seizoen 2020-2021 wordt een extra Topdivisiepoule ingevoerd om meer promoties mogelijk te maken. En in sommige klassen promoveert er meer dan één team (de beste nummer 2) om de bovenliggende klasse op te vullen. (Voor de volledige regeling wordt verwezen naar de site van de bond zelf: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/31/promotie-degradatie-richting-seizoen-2020-2021)

Voor het Vriezenveense Vrivo, dat op een bescheiden regio-niveau opereert, betekent dit, dat het 1e vrouwenteam (koploper in de 1e klasse B) het komend seizoen in de Promotieklasse mag uitkomen. Verder promoveert het 2e mannenteam en dat komt daarmee op hetzelfde niveau als het 1e team. Helaas vallen het 3e en 4e vrouwenteam net buiten promotie. In de recreantencompetitie promoveert het 4e vrouwenteam daarentegen wel. Geen enkel Vrivo-team degradeert door de (hopelijk eenmalige) regeling.

Al met al natuurlijk een merkwaardig einde van dit voortijdig afgebroken volleybalseizoen, want elk volleybalteam had de competitie natuurlijk gewoon uit willen spelen.

Het is te hopen, dat het seizoen 2020-2021 straks gewoon kan beginnen. Voorlopig blijven ook de Vriezenveense volleyballers allemaal thuis.

Na 75 jaar luiden in Vroomshoop en Geerdijk de kerkklokken voor de vrijheid

Op verzoek van het lokale 4 mei comité luiden op zondag 5 april om 12.00 uur de kerkklokken van de kerkelijke centra Het Anker en Irene in Vroomshoop en van de Sint Willibrorduskerk aan de Geerdijk. Dan is het exact 75 jaar geleden dat de Canadese Manitoba Dragons de Vroomshoop bevrijdden. De kerkklokken luiden 5 minuten lang en symboliseren daarmee de vijf oorlogsjaren, waaraan op 5 april 1945 een einde kwam.

Het Kerkelijk centrum Het Anker, de vroegere hervormde kerk, bevindt zich in de nabijheid van de grote Puntbrug, die op 5 april 1945 onder veel gejuich van de bevolking door de bevrijders werd overschreden. In dezelfde kerk werd ook direct daarna een beladen Bevrijdingsdienst gehouden. De Sint Willibrorduskerk staat op een steenworp afstand van de Geerdijkbrug, waar op 4 en 5 april 1945 hevig is gevochten tussen de Vroomshoopse verzetsgroep van de Nederlandse binnenlands Strijdkrachten en Duitse soldaten.

Ook in op 5 april 2005 werd speciale aandacht besteed aan de herwonnen vrijheid. Een squadron F’16’s vloog toen met een indrukwekkende fly pass over de grote Puntbrug als saluut aan bevrijd Vroomshoop.

Bevrijdingsdag Vroomshoop komt op een bijzondere wijze in beeld

Op zondag 5 april is het precies 75 jaar geleden dat Vroomshoop werd bevrijd. De Canadese Manitoba Dragoons en de lokale verzetsgroep van de Nederlandse binnenlandse Strijdkrachten waren de bevrijders, maar dat ging beslist niet zonder slag of stoot. Er vielen dodelijke slachtoffers, waarbij een verzetsman uit Daarlerveen en nog jonge kinderen uit Vroomshoop omkwamen en er sneuvelden meerdere Duitse soldaten. Ook was er een angstaanjagende gijzeling van een deel van de lokale bevolking langs het toenmalige Overijssels kanaal.

De herdenking en viering van het 75ste Bevrijdingsjaar wordt op zondag 5 april aanstaande ingezet met het massaal ophangen van de Vroomshoopse Bevrijdingsvlag. Symbolen van verzet en bevrijding zijn daarin verwerkt. Zeker 200 bevrijdingsvlaggen worden van 5 april tot en met 3 mei aanstaande zichtbaar in Vroomshoop en ook in Geerdijk, waar op 5 april 1945 ook hevig is gevochten.

Op Delta FM en op Facebook worden op 5 april de gehele dag films en documentaires over de bevrijding van Vroomshoop getoond. De indrukwekkende theatervoorstelling “Een ware bevrijding”, die in 2015 in Het Punt werd opgevoerd, wordt getoond. Dat geldt ook voor de indringende documentaire over 5 april 1945, die de beklemmende gijzeling doet herleven. Dennie van Dijk tekent voor de indringende beelden. Hans Nieboer houdt interviews met zeven oud-gegijzelden. Musicus Gezinus Veldman zorgt voor passende pianomuziek.

De oud-gegijzelden en oud-Vroomshopers Wim van den Bosch uit Almelo, Bep de Olde-Gerrits en Jan Sierink uit Hardenberg, Janny Visscher-de Groot uit Emmen en Gerrit Post uit Nijverdal worden geïnterviewd. Evenals de Vroomshopers Guus Kempe en Diny Knegt-Lucas vertellen zij recht uit hun hart en zonder opsmuk de doorleefde verhalen van 5 april 1945.

Dit historische document is in de vorm van een Dvd voor slechts vijf Euro te koop. Dit is een mooie actie voor de snelle beslissers. De Dvd kan tot en met 2 april voor deze aantrekkelijke prijs veroverd worden. Dat kan door het bedrag van 5 Euro over te maken op bankrekeningnummer NL20 0366 65 00 92 ten name van het 4 mei comité Vroomshoop. Dat graag onder vermelding van ”Bevrijding” en de naam en het adres. Daarna wordt de Dvd nog voor 5 april aanstaande thuis bezorgd door leden van het 4 mei comité Vroomshoop.

Gemeenten en Soweco NV bereiken akkoord over toekomstig uitvoeringsmodel

De zes deelnemende gemeenten en Soweco NV hebben een akkoord bereikt over de toekomstige uitvoering van het begeleiden en plaatsen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de regio Almelo. “Ik ben blij dat we het beste van beide denkrichtingen nu in één gezamenlijk plan hebben staan. Dat geeft voor alle betrokkenen richting en voor de toekomst rust en duidelijkheid”, zegt Arjen Maathuis namens het Dagelijks Bestuur van Soweco. Voorzitter Herman Hazewinkel van de RvC is het met hem eens: “Natuurlijk waren wij het liefst doorgegaan op de in 2017 afgesproken lijn met betrekking tot de doorontwikkeling van de maatschappelijke onderneming Soweco. Maar mede dankzij onze inbreng ligt er nu een plan op hoofdlijnen, waarin we de zorg en begeleiding voor de kwetsbare mensen, waarvoor wij ons als Soweco inzetten, goed borgen voor de toekomst. En waarbij ook alle andere medewerkers van Soweco hun kennis en ervaring kunnen blijven aanwenden voor deze doelgroep in een setting waarin zij gewend zijn te functioneren.”

Alle taken, die Soweco NV nu vervult, komen vanaf 2021 in eigen beheer van de zes gemeenten.

De groenmedewerkers van Soweco worden, in de gemeente waar ze nu werken, onderdeel van de buitendienst. Als het gaat om beschut werken gaan Hellendoorn (Multipack Nijverdal) en Rijssen-Holten (De Sterkerij) dit zelf lokaal organiseren. De gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden nemen deze taken over van Soweco NV en brengen dit onder in een gezamenlijke stichting, met een bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak. Deze krijgt bij voorkeur een plek in de gebouwen in Almelo, waar Soweco NV nu gevestigd is, al is niet alle beschikbare ruimte hiervoor noodzakelijk. In deze nieuwe organisatie worden ook werkplekken gerealiseerd waar mensen terecht kunnen, die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. Andere taken, die Soweco NV nu uitvoert op het gebied van de participatiewet (zoals detacheren en jobcoaching), worden samen met de gemeentelijke werkpleinen opgepakt. De regionale werkgeversbenadering gaan de vier gemeenten gezamenlijk organiseren met het Werkplein West-Twente. De Gemeenschappelijke Regeling (GR), waarin de zes gemeenten deelnemen als eigenaar van het huidige Soweco, en Soweco NV worden afgebouwd.

Omdat het om mensen gaat

Voor de medewerkers van Soweco heeft dit akkoord vrijwel geen gevolgen in de dagelijkse praktijk. “De mensen uit de kwetsbare groepen komen allemaal in dienst bij de gemeenten. Ze behouden hun arbeidsvoorwaarden en passende begeleiding. Ze blijven, daar waar mogelijk, werken op hun huidige werklocatie. En we willen absoluut alle kennis en kunde van de medewerkers bij staf, ondersteuning en leiding van Soweco NV behouden. Daarom hebben we afgesproken dat we deze medewerkers als gemeenten ook allemaal overnemen. Hiervoor wordt de komende maanden een sociaal plan uitgewerkt”, zegt Martha van Abbema, als vice-voorzitter.

Uitvoering Wsw en Participatiewet in één hand

Met deze aanpak komen alle taken van de participatiewet (dit is inclusief Wsw) onder directe regie van de zes afzonderlijke gemeenten. Dat geeft meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. En samen met het lokale bedrijfsleven te werken aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Per gemeente komt daarmee de uitvoering

van de gehele participatiewet weer in één hand. De jaarlijkse uitvoeringskosten gaan niet omlaag, maar op termijn zijn wel efficiencyvoordelen te behalen.

Constructieve samenwerking

De discussie is in de afgelopen maanden soms op het scherpst van de snede gevoerd. “En dankzij alle inzichten en kritiek zijn we met voortschrijdend inzicht bezig geweest om samen onze plannen verder te verbeteren”, zegt Arjen Maathuis. “Over een aantal doelen en uitgangspunten zijn we het vanaf het begin eens geweest waardoor dit uiteindelijk heeft geleid tot dit nieuwe uitvoeringsmodel.

Vanuit beide invalshoeken zijn de belangen van de kwetsbare doelgroepen scherp in beeld”, zegt Reinier van Broekhoven, directeur van Soweco. “Meerwaarde wordt gevonden in een gecoördineerde aanpak naar de arbeidsmarkt. De ambitie is dat door de samenwerking tussen de nieuwe uitvoeringsorganisatie en het werkplein zowel de doelgroep nog beter bediend wordt en de werkgeversbenadering versterkt wordt. In de afgelopen periode hebben we constructief gesproken en daarmee een stevige basis gelegd voor de toekomst. Medewerkers van de gemeenten en van ons gaan nu samen aan de slag om de overeengekomen hoofdlijnen uit te werken.”

Volop dienstverlening en bereikbaarheid ZorgSaam Twenterand

Ondanks het coronavirus is ZorgSaam Twenterand met haar Zorginformatie•punten, webservice Helpende Handen, Meldpunt Eenzaamheid, Informatiepunt Vrijwilligerswerk en Belmaatje uitstekend bereikbaar. Dus voor vragen, informatie of voor het bieden van een helpende hand aan een mede-inwoner, neem gerust contact met ons op.

ZorgSaam Twenterand heeft haar dienstverlening en werkzaamheden aangepast op de huidige situatie. Zo proberen we deelnemers, bezoekers en vrijwilligers via telefoon en mail te vragen hoe het met hen gaat en vragen we of we nog iets voor hen kunnen betekenen.
Ook voor ondersteuning of individuele vragen – bijvoorbeeld dat u geen boodschappen kunt doen, niet zelf kunt koken of u heeft moeite uw dag in te vullen – kunnen inwoners contact met ons opnemen. Wij weten welke hulp er bij u in de buurt te krijgen is.

Zorginformatie•punten / Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand
De Zorginformatie•punten zijn hiervoor bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op de volgende dagen:

  • Vriezenveen, Koningsweg 28     tel. (0546) 481 450 ->  maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
  • Vroomshoop, Oranjeplein 7h     tel. (0546) 481 460 ->  maandag, dinsdag en donderdag

Daarnaast kunt voor algemene vragen of informatie van 09.00 tot 13.00 uur contact met ons opnemen via telefoonnummer (0546) 481 456 of mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl Ook het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via (0546) 481 458.

Automaatje is nu Belmaatje
Veel ouderen zitten nu noodgedwongen thuis. Hierdoor hebben ze veel minder sociale contacten dan normaal. Enerzijds omdat familie, buren en mantelzorgers niet op bezoek kunnen komen, maar ook doordat activiteiten niet doorgaan. Veel mensen missen het gezelschap en het maken van een praatje. In deze geïsoleerde weken kunnen we helaas niet langskomen, maar bellen kan wel. Zodat u met iemand kunt praten als u dat wilt. De ANWB AutoMaatje Twenterand telefoon blijft daarom aan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via (06) 8187 8151. Zo wordt AutoMaatje even een belmaatje. Onze vrijwillige planners zitten voor u klaar, zodat u even met iemand kan praten als u daar behoefte aan heeft.

Helpende Handen Twenterand
Wilt u graag inwoners helpen of u wilt geholpen worden, dan kunt u zich ook aanmelden via de webservice
https://helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl/berichten/vragen/

Seniorenmagazine SproakSaam
De nieuwe (maart)editie van seniorenmagazine SproakSaam, met een oplage van ruim 5.000 exemplaren, wordt dit keer niet huis-aan-huis bezorgd door onze vrijwilligers, omdat het om diverse redenen niet verantwoord is. SproakSaam is niettemin toch te lezen voor een ieder via de website https://www.zorgsaamtwenterand.nl/media/docs/Editie-1-2020-webversie.pdf
Is het voor u niet mogelijk SproakSaam digitaal te raadplegen en wilt u liever een gedrukt exemplaar ontvangen, dank kunt u SproakSaam afhalen bij de Zorginformatie•punten in Twenterand.


Géén activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni
ZorgSaam Twenterand had eerder al besloten alle groepsactiviteiten, bijeenkomsten en inlopen voor jong en oud stil te leggen tot 1 juni. Het gaat dan bijvoorbeeld om SamenZijn, Eetmee, ontmoetings- en beweegactiviteiten. Wij volgen hiermee de lijn van de overheid.

Schuineweg Westerhaar-Vriezenveensewijk: Denk aan de verkeersveiligheid!

Gevaarlijke situaties aan de Schuineweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk lijden misschien tot het geheel afsluiten van de Schuineweg vanaf donderdag 26 maart 2020. 

Vanwege riool- en wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk, gaat er veel verkeer over de Schuineweg. De Schuineweg is een éénrichtingsweg waar 30 km per uur gereden mag worden. Helaas houden niet alle gebruikers zich aan de 30 km per uur. Ook komt spookrijden voor. Dit lijdt tot gevaarlijke situaties.

Houd daarom rekening met de voorgeschreven verkeersregels. Als dat niet gebeurt, kunnen wij niet anders dan de Schuineweg vanaf donderdag 26 maart 2020 helemaal afsluiten, aldus de gemeente Twenterand.

Digitale verspreiding van SproakSaam

Om verspreiding van het corona-virus te beperken wordt de SproakSaam maart 2020 alleen digitaal verspreid.  

SproakSaam, ons informatieblad voor senioren wordt normaliter 4x per jaar uitgebracht.  Het blad zou door vrijwillige bezorgers bezorgd worden bij alle 65-plussers in de gemeente Twenterand, Daarle en Daarlerveen. 

Helaas heeft dit jaar het coronavirus veel normale zaken veranderd. 

Wij kunnen en mogen de bezorgers en lezers niet blootstellen aan de risico’s van besmetting met het coronavirus.   Daarom hebben wij besloten om deze keer de SproakSaam niet te laten bezorgen.  Gelukkig is het blad voor veel lezers digitaal in te zien.  

De agenda in SproakSaam gaat tot medio juni.  Wij kunnen nu niet zeggen of de activiteiten na 1 juni wel of niet doorgaan, alles hangt samen met de situatie rond het coronavirus. We houden u via onze website en facebook op de hoogte.

We hopen dat deze digitale versie van het blad uiteindelijk bij de lezer terecht komt en alsnog leesplezier geeft.

Klik hier om  een kijkje te nemen in de SproakSaam. 

Uitstel benoemingsprocedure burgemeester

Vanwege de maximale pogingen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures van burgemeesters in het hele land uit te stellen.

Met betrekking tot de lopende procedures gaat het hierbij onder meer om de gesprekken die de Commissaris van de Koning heeft met kandidaten en de sollicitatiegesprekken tussen de Vertrouwenscommissie en geselecteerde kandidaat-burgemeesters. Gezien de ernst van de situatie en de mogelijkheid van waarnemend burgemeesters om het ambt te kunnen continueren neemt de provincie Overijssel dit zwaarwegende advies van het ministerie over in de richting van de Overijsselse gemeenten.

In Overijssel gaat het ook om de gemeente Twenterand, waar Annelies van der Kolk het ambt blijft waarnemen totdat er alsnog een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester komt. Voor de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester betekent dit dat de termijn van benoeming zal worden verschoven.

Het 4 mei comité Vroomshoop zet in op verbondenheid met elkaar

Fotograaf: Floris Eising

De bevrijdingsvlaggen zullen vanaf zondag 5 april aanstaande, de Bevrijdingsdag van Vroomshoop, tot 4 mei 2020 massaal te zien zijn in het kanaaldorp. Zo wordt aandacht gegeven aan de zo bewogen Bevrijdingsdag van 75 jaar geleden zonder voorlopig elkaar fysiek te ontmoeten. Daarmee wordt de verbondenheid met elkaar getoond. De bevrijdingsvlaggen symboliseren vrijheid, vrede, verbroedering en hoop, ook in deze zware tijden van de coronavirus-crisis.

Zodra de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus tot het verleden behoren, wordt gestart met de Memoryroute Vroomshoop 1940-1945 langs 30 memorabele locaties. Die plekken herinneren aan vaak ingrijpende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. De vele bevrijdingsvlaggen markeren dan de route.

De vlaggen gaan intussen als warme broodjes over de toonbank en het lijkt erop dat vele Vroomshopers de herwonnen vrijheid van destijds op deze wijze willen laten zien. Nog steeds kunnen de bevrijdingsvlaggen besteld worden bij Hans Nieboer, 0546-643384 of nieboerhans@gmail.com; bij Jeanine de Jong, 0546-645740 of jenjmdejong@gmail.com of bij Suzanne Ekkel, 06-23533384 of suzanne.ekkel77@gmail.com Vanwege het coronavirus wordt iedereen verzocht om 10 Euro voor een vlag van 100 x 70 centimeter of 30 Euro voor een grote vlag van 225 x 150 centimeter over te willen maken op het bankrekeningnummer van het 4 mei comité.: NL20RABO 03 66 65 00 92. Daarna zal de bevrijdingsvlag thuis worden bezorgd door leden van het lokale 4 mei comité.

Het 4 mei comité besteedt op zondag 5 april aanstaande ook nog op een andere wijze aandacht aan de bevrijding van Vroomshoop. Dan worden de gehele dag op Delta FM en op Facebook films en documentaires getroond over 5 april 1945. Zo komt de indrukwekkende theaterproductie uit 2015 in het Punt in beeld en gaan een aantal oud-gegijzelden in een documentaire uit 2018 op indringende wijze in op die dramatische Bevrijdingsdag.

Op 7 april komt er een unieke Vroomshoopse Bevrijdingskrant uit, opgemaakt en geschreven in de stijl van april 1945. In die Bevrijdingskrant, die meegenomen wordt in de Week van Twenterand, wordt de spanning van 5 april 1945 in artikelen, ooggetuigenverslagen en foto’s merkbaar en voelbaar.

Inzamelingsactie: Telefoons voor ouderen in Twenterand

Vannacht, ja dat gebeurt soms, schoot mij iets te binnen.
Ik wil wat doen, in deze tijd en ik denk dat velen van jullie dat ook hebben. Vervolgens schoot mij het volgende idee te binnen en ik hoop, ik hoop echt dat velen van jullie hieraan mee willen werken.
De koning en onze minister Hugo de Jonge hebben opgeroepen om het “eenzaamheidsvirus” tegen te gaan. Vooral voor die mensen die nu noodgedwongen geen bezoek mogen ontvangen om allerlei redenen. Verpleeghuizen worden gesloten en videobellen is een manier voor ouderen om toch in contact te blijven met familie en vrienden. Videobellen kan op veel manieren. Via de webcam van een computer maar ook op telefoons. Als er aan de voorkant een camera op zit is dat vaak al genoeg. Een oud toestel voldoet al!
Wat is de bedoeling:
Heb je een oud(er) apparaat in de kast liggen dan niet meer wordt gebruikt? Dan willen we deze gaan verzamelen. Zorg dat de pincode gereset is, dus geen pincode op het toestel en dat de app voor het beeldbellen al geïnstalleerd is. (Skype- of Face time). Ook is een goed zichtbare plek van de app op het apparaat aan te raden zodat het opstart-icoon van het programma zonder problemen kan worden gevonden.
Vergeet de oplader niet!

Waarom dit initiatief:
Misschien denk je maar iedereen heeft toch een telefoon? Ik denk het niet! Ik hoop dat we hierdoor meer ouderen in contact kunnen brengen met anderen en een klein steentje kunnen bijdragen. We hebben dit met de verschillende verzorgings- en verpleegtehuizen overlegt in onze gemeente en zij zijn geroerd, en vinden dit een topactie.
Mocht blijken dat we straks telefoons over gaan houden dan gaan we deze na de crisis doneren aan een goed doel.

Wat kun jij doen!
Heb je een telefoon over, met een camera en wil je deze afstaan. Lever deze dan in, in een gesloten envelop op één van de volgende adressen: Graag in de brievenbus deponeren en niet aanbellen, om zoveel mogelijk contact te vermijden!
Let daarbij nog even op de volgende punten:
• is de pincode van het toestel verwijderd en is het toestel gereset;
• heb je de app geïnstalleerd en op een goede zichtbare plek op het toestel gezet (Skype of Face-time)
• heb je de oplader ook meegeleverd

Vriezenveen:Martino Vos De Koolmees 22 7671 VP
Frouwke Bramer Garvesingel 59 7672 BK

Vroomshoop: Roswitha Uitslag- van Riggelen
Hoofdstraat 33 7681 DJ

Westerhaar: Alie Reekers Hoofdweg 182 7676 AK

Den Ham Johan Oordt Grotestraat 20 7683 BB

We hopen dat er meer mensen mee willen helpen en hun adres willen opgeven als inleverpunt. Mocht je mee willen helpen, geef dit dan door via email: r.uitslag@twenterand.nl of via de app: 0652831909

Houd de Facebook pagina’s: CDA Twenterand of Roswitha Uitslag- van Riggelen & Twenterandse politiek goed in de gaten voor meer info. En last but not least. Help ons door te delen. Hoe meer mensen dit lezen hoe beter dit is. Dank jullie wel!

Mede namens CDA fractie Twenterand
Roswitha Uitslag- van Riggelen
Fractievoorzitter