Archive for: april 2020

Corona impact: de triatlon Vroomshoop 2020 gaat helaas niet door

Het valt het bestuur van De Haere Triatlon Vroomshoop zwaar om deze beslissing te moeten nemen. Ieder jaar blijkt weer de voldoening van en enorme waardering voor het evenement van vele enthousiaste sporters, sponsoren, vrijwilligers en publiek. 

Maar vanwege alle corona maatregelen zoals de beperkingen van de 1.5 meter samenleving, onzekerheden vanuit de overheden, waarborgen van veiligheid van de sporters, vrijwilligers en publiek viel het besluiten om het evenement te annuleren.

Maar volgend jaar gaat het gewoon alsnog gebeuren: de lancering van het Overijssels debuut van de hele triatlon.

De nieuwe datum is vastgesteld op 4 september 2021.

En dan staan de diverse afstanden weer op de agenda: de hele, halve, kwart, achtste, zestiende en kids triatlon.

Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan gratis telefonisch adviseren

Vanwege de coronamaatregelen is het momenteel lastig om huisbezoeken af te leggen. Daarom kunnen Twentse huiseigenaren nu telefonisch terecht bij een wooncoach voor gratis en deskundig advies over het verduurzamen van de woning.
 
Duurzaam Thuis Twente (DTT) is een stichting die namens de 14 Twentse gemeenten huiseigenaren wil helpen bij vragen over hun woning en hen daarbij belangeloos duurzaam advies geeft. In elke gemeente zijn een aantal wooncoaches actief die als echte ‘noaber’ de woningbezitters met raad en daad bijstaan.
 
Wooncoaches zijn goed opgeleide ervaringsdeskundigen met kennis op het gebied van wonen, techniek en duurzaamheid. Op verzoek van huiseigenaren komen zij kosteloos op bezoek om te luisteren naar woningvragen en denken mee in oplossingen. Bijvoorbeeld over vragen m.b.t. wooncomfort, energie besparen of opwekken, gasloos wonen, verbouwen en onderhoud.
 
Nathalie Thoonsen is coördinator van de stichting en geeft aan dat het nu door de coronacrisis lastig is om huisbezoeken af te leggen. Daarom heeft DTT haar website (zie www.duurzaamthuistwente.nl) aangepast aan de actualiteit. Naast nog meer informatie over duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden is de site uitgebreid met een aantal tools waarmee bezoekers eenvoudig een energiecheck of quickscan kunnen doen. Er wordt hiermee een rapport gegenereerd waarmee de huiseigenaar zelf verder aan de slag kan.
Wil je als huiseigenaar toch liever persoonlijke hulp? Dat blijft mogelijk! Via het centrale telefoonnummer 088 1850130 kan een afspraak met een wooncoach worden gemaakt voor gratis en deskundig advies. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn nog even niet aan huis maar tijdelijk per telefoon of beeldbelverbinding (bijvoorbeeld via WhatsApp, Skype of anderszins).
 
Verduurzaming zal ook tijdens en na de coronacrises een trend blijven. Het is zeker dat de overheid ermee door wil. Nathalie Thoonsen: “Verduurzaming verhoogt bovendien de waarde van een woning. Het mooie is dat het tevens het wooncomfort verhoogt en de energielasten verlaagt. En daar heb je direct profijt van. Mensen die nu niet verhuizen maar blijven wonen en een verbouwing of verduurzaming willen, helpen we daar graag bij!”

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen: hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk televisie en spreek over vrijheid. 

Door het coronavirus vindt de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Twenterand plaats in aangepaste vorm. Op 4 mei luiden de klokken en leggen we kransen op verschillende tijdstippen in Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

De kranslegging en herdenkingstoespraak van burgemeester Van der Kolk kunt u live volgen vanaf 19.00 uur via www.twenterand.nl/uitzendingherdenking of Delta TV.

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de lokale en Nationale Herdenking. U kunt ook thuis meedoen aan de herdenking.

Vlag halfstok hangen

Het comité Nederlanders roept dit jaar op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

Taptoe spelen

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt geoefende bespelers van blaasinstrumenten uit om tijdens de Nationale Herdenking het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.4en5mei.nl.

Wilhelmus zingen

Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.

WILHELMUS VAN NASSOUWE
1e couplet

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?

Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert in de avond. 

Vlag uithangen

Op 5 mei worden alle inwoners van Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 

We’ll Meet Again

Het 5 mei-concert in Amsterdam sluit ieder jaar af met de klassieker We’ll Meet Again, tijdens de oorlog gezongen door Vera Lynn.

CDA woedend over de procedure naar aanleiding van het “ontslag” van de gemeentesecretaris

Dinsdagmiddag 28 april 2020 hebben alle fractievoorzitters van de gemeente Twenterand een e-mail ontvangen met hierin de navolgende tekst: “Op 23 april jl. is door het college vastgesteld dat het voor de toekomst van de gemeente Twenterand wenselijk is dat er een nieuwe samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie komt. Het college heeft de gemeentesecretaris verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen en beschikbaar te zijn voor werk.”  De fractievoorzitters krijgen de gelegenheid om telefonisch vragen te stellen aan de burgemeester zo luidde het vervolg. 

Natuurlijk hebben we hier gebruik van gemaakt en onze voorbereidingen getroffen.

Later die dag bleek dat de pers al geïnformeerd was aangezien er op de site van de Tubantia om 18:26 uur en om 20:09 uur al een persbericht was opgenomen over dit item. Ook de Twenterander was goed geïnformeerd. Ook zij plaatsten een artikel online.

Het CDA is, om het op zijn zachts te zeggen, ronduit boos, over deze manier van communiceren door het college, en het blijkbaar ontbreken van respect voor de rol van de raad, maar bovenal gaat het hier om een persoonlijk drama waar je absoluut niet zo mee om kunt gaan.

Op dit moment is de fractie aan het overleggen hoe hier verder mee om te gaan, en neigt naar het stellen van schriftelijke vragen.

Daarnaast vragen wij ons echt af of dit te vertaling is van de open wijze waarover in het coalitieakkoord het volgende wordt gezegd:

 “Uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd.

GoodFoodClub zet alle duurzame, lokale streekproducten op de kaart

Nu de coronacrisis in Nederland ons leven beheerst kiezen steeds meer Nederlanders voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Door vaker te kiezen voor lokaal en duurzaam helpen we onze lokale ondernemers, ontlasten we het klimaat en houden we ons lichaam gezond. Omdat de meeste landwinkels, pluktuinen en voedselbossen op verborgen plekken zitten hebben de Natuur- en Milieufederaties (NMFs) de ‘GoodFoodClub.nu’ gelanceerd. De plek waar je als consument alle duurzame aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. Het doel van de campagne is het aandeel duurzame landbouw in Nederland te vergroten ook na de Coronacrisis.

Steeds meer consumenten kiezen bewuster voor lokaal en duurzaam voedsel. Vanwege de gezondheid, om lokale ondernemers te steunen maar ook vanwege het klimaatprobleem. Veel duurzame boeren leverden aan restaurants, festivals en cateraars. Nu deze afzet is weggevallen kunnen consumenten genieten van deze mooie streekproducten. “Met de GoodFoodClub maken we alle duurzame lokale aanbieders goed vindbaar. We roepen consumenten op om hen te steunen, SupportOurLocals en kies vaker voor lokaal, gezonder en duurzamer voedsel, ook na ook na de coronacrisis”, aldus Mattheus Bleijenberg, campagneleider van de GoodFoodClub.nu. Op de site vinden consumenten alle adressen bij hen in de buurt, informatie over activiteiten bij boeren en inhoudelijke info over gezondheid, milieuvoordelen, voedselverspilling, de voordelen voor de natuur e.d.

Er zijn in Nederland honderden boeren, landwinkels, tuinderijen, voedselbossen en adressen waar je de mooiste duurzame lokale groenten, kaas, wijn, noten, vlees en fruit kunt kopen. Vaak weten consumenten hen niet te vinden. De GoodFoodClub wordt het digitale platform waar alle bewuste consumenten en aanbieders van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel elkaar vinden. Ook online pakketten en restaurants die werken met lokale producten worden vermeld op het platform. Consumenten die de GoodFoodClub volgen blijven op de hoogte van initiatieven in hun buurt zoals open dagen van boeren en appelplukdagen. De GoodFoodClub is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.

Ontmoeting

Het platform is een basis om komende tijd verder uit te bouwen. Er zullen steeds meer aanbieders op het platform verschijnen en na de coronacrisis willen we ook activiteiten delen en organiseren bij lokale boeren op het erf om zo boeren en burgers meer met elkaar in contact te brengen. Aanbieders in Overijssel die graag een plekje willen op het platform kunnen zich aanmelden via Ilse Jansen, jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Landbouw- en voedseltransitie

Dat we ons voedsel anders moeten gaan produceren en ons consumptiepatroon niet duurzaam is, dringt zo langzamerhand goed door. Kijk maar naar het stikstofprobleem of het mestoverschot in Nederland. We moeten een transitie doormaken en meer naar een circulaire landbouw met minder afvalstoffen en milieu impact. De Natuur en Milieufederaties werken op verschillende manieren aan deze transities; bijvoorbeeld door actieplannen te ontwikkelen en korte ketens te ondersteunen. Hierbij werken wij veelal samen met (lokale) partners en brancheorganisaties.

Vergunningenprocedure voor werkzaamheden in de natuur

In natuurgebied de Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer, in opdracht van de provincie Overijssel, aan hoogveenherstel. Om de uitvoering van het werk in het najaar van 2020 mogelijk te maken, start Staatsbosbeheer alvast met de vergunningaanvragen.

Voor het hoogveenherstel in de Engbertsdijksvenen zijn vergunningen nodig. Het gaat om maatregelen in het natuurgebied, die geen effect hebben op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs. Denk aan het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater in het natuurgebied vasthouden.

Twee besluiten in een gecoordineerde procedure

Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen moet het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning.

Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoordineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de benodigde vergunningen en besluiten in een procedure vanuit de provincie Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig. Voor de omgeving is het bovendien gemakkelijker om in een keer te reageren met een zienswijze, eventueel gevolgd door een beroep.

We houden u op de hoogte

Voordat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, informeren de gemeente omwonenden via een voorlichtingsavond, de nieuwsbrief en artikelen in de krant. De maatregelen worden op zijn vroegst in de herfst van dit jaar uitgevoerd. Hebt u in de tussentijd vragen over de werkzaamheden of de vergunningsprocedure? Neem gerust contact op met Staatsbosbeheer via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Wegafsluiting: Marleseweg te Den Ham

Op woensdag 6 mei 2020 beginnen we met de eerste fase van de weg- en rioolwerkzaamheden aan de Marleseweg in Den Ham. Vanaf ’s ochtends 6.00 uur wordt de rijbaan vanaf de Vloedgraven tot aan de kruising Smitstraat afgesloten voor al het verkeer. Ook voor fietsers. De kruising met de Kerkallee wordt ook afgesloten voor al het verkeer. Aannemer Schagen uit Hasselt voert deze werkzaamheden voor de gemeente Twenterand uit.

Omleidingen

Het verkeer kan gebruik maken van de Vriezendijk, Zomerweg, Dorpsstraat en Smitstraat. Daar waar nodig wordt een omleiding ingesteld. Het sportpark van V.V. Den Ham is bereikbaar vanaf de zijde  Rohorst.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Marleseweg – Smitstraat worden in fases uitgevoerd. De eerste fase van de werkzaamheden aan de Marleseweg duurt van 6 mei tot en met 17 juli 2020. We verwachten klaar te zijn met alle fases medio december 2020. Wel zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden afhankelijk van het weer. Het kan daarom langer duren dan is aangegeven.

Informatie

Via de Schagen-App kunt u op de hoogte blijven over de voortgang van de werkzaamheden. De App ‘Schagen Infra’ is gratis te downloaden in de app- en playstore. Wekelijks worden hier foto’s geplaatst en een nieuwsupdate gedeeld. Ook is het mogelijk om via de App vragen te stellen en een tevredenheid enquête in te vullen.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Als u vragen hebt, kunt u bellen met de heren E. Bouwman van Schagen Infra (e.bouwman@schageninfra.nl / 06 17381362) of A. Busscher van de gemeente Twenterand. Telefoon  (0546) 840 840. Een e-mail sturen kan ook: a.busscher@twenterand.nl.

100 tassen van speelgoedbank Almelo voor stichting ieder kind een Sint

De stichting Ieder kind een Sint heeft van de speelgoedbank Almelo honderd tassen gekregen. “Wat een geweldige samenwerking”, aldus het bestuur van de stichting.

Meivakantie-tassen voor gezinnen in Twenterand

Veel blije mensen vandaag!
“De kids waren heel blij met het leuke meivakantie-tasje. Lief dat jullie zoveel doen voor anderen”. Eén van de reacties die de voorliggende partijen in Twenterand ( Evenmens, Loes Twenterand/Zorgsaam en Avedan) binnenkreeg naar aanleiding van de speciale actie op vrijdag 24 april.

De meivakantie is begonnen. Heel fijn dat de kinderen nu vrijer met elkaar mogen spelen buiten, mits jij als ouder wel die 1,5 meter in acht houdt. Evenmens Twenterand, Loes Twenterand/Zorgsaam en Avedan hebben ruim 100 meivakantie tasjes uitgedeeld aan gezinnen die bij hen bekend zijn. Een beetje extra aandacht in deze bijzondere tijd.

Een leuk tasje voor de kids om zich tijdens de meivakantie mee te vermaken! Met onder andere: kleurpotloden, markeerstiften, stoepkrijt (gesponsord door stichting Vang je Droom), kinderzwerfboeken beschikbaar gesteld door Nationaal Fonds Kinderhulp en een pot snoep, deels beschikbaar gesteld door Jumbo Veld Westerhaar. De tasjes werden erg gewaardeerd en de organisaties kregen enorm veel leuke reacties binnen. Volgende week delen ze nogmaals ruim 100 tassen uit bij stichting Manna.

Blijf fit, ook thuis!

Met ‘Blijf fit, ook thuis!’ biedt ZorgSaam Twenterand in de maanden april en mei inwoners de gelegenheid fysiek en op gezonde wijze in beweging te blijven. Omdat dat niet meer kan in groepsverband vanwege coronamaatregelen zijn er video’s gemaakt. Met name interessant voor senioren en ouderen, die normaal gesproken wekelijks deelnamen aan seniorengym en Keep Fit.

Wekelijks worden elke donderdag nieuwe video’s geplaatst met steeds inspirerende oefeningen vanaf de senior leeftijd onder leiding van gymdocente Ine. De video’s zijn te vinden op de website https://www.zorgsaamtwenterand.nl/nieuws/2020/blijf-fit-ook-thuis/ en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/zorgsaamtwenterand

Jongerenwerkers Stef en Lars richten zich met sport-, spel en krachtoefeningen, die je simpel thuis kunt doen. Deze oefeningen zijn meer gericht op jongeren en volwassen. Dit gebeurt eveneens via de hierboven genoemde websites, maar vooral via instagram van Jong Twenterand. Kortom: doe mee en blijf fit,… ook thuis!