Archive for: juni 2020

Nieuwe jeugdtraining bij skeelerclub SWC Twenterand

Vriezenveen – Veel nieuwe skeeleraars bij SWC Twenterand. Skeelerclub biedt nieuwe jeugdtraining aan.

Het skeelerseizoen kwam door de Coronacrisis laat op gang, maar inmiddels stromen vooral bij de jeugdgroepen de nieuwe leden binnen. In de afgelopen periode was in het straatbeeld al te zien hoe populair het skeeleren is: jong en oud ‘bonden de wieltjes onder’ en gingen de straat op. Deelname aan de trainingen bij de skeelerclub is dé manier om dit ook veilig te leren doen!

Op de vaste trainingsavonden op dinsdag en donderdag wordt door de jeugd in 2 groepen onder begeleiding van de enthousiaste jeugdtrainers Anouk en Jasmijn volop getraind. Voor met name de jongste jeugd (vanaf ca. 6 jaar) gaat het op die avonden al net iets te hard. Vandaar dat de club nu met een extra training komt op zaterdagochtend. Onder leiding van de nieuwe trainer Anne-Jelmer leren deze kinderen op een speelse manier de beginselen van het skeeleren. De eerste 5 proeflessen zijn gratis. Daarna kan een (half jaar) lidmaatschap worden aangegaan. Er geldt nog steeds een corona-protocol en daarom is vooraf aanmelden voor de 1e les verplicht. Dit kan via anouk@swct.nl of op 06-12858777. Uiteraard is een helm verplicht; knie-, pols- en elleboogbeschermers worden sterk aangeraden. Skeelers en beschermers zijn in het begin eventueel te lenen tijdens de training.

De trainingen worden gegeven op zaterdagochtend van 9.30 tot ca. 10.15 uur.

En als de ouders ook interesse hebben: de volwassen leden trainen op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 uur. Ook voor deze doelgroep wordt bekeken of er een extra beginnersgroep mogelijk is. Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar jan@swct.nl of bel 06-15037440.

Versoepeling subsidieregels Twenterand vanwege coronavirus

Diverse organisaties en verenigingen in Twenterand krijgen subsidie van de gemeente voor activiteiten. Door het coronavirus zijn veel van die activiteiten niet of maar voor een deel uitgevoerd of uitgesteld. Volgens de subsidieregels moet de subsidie dan helemaal of voor een deel terugbetaald worden. Hierdoor kunnen gesubsidieerde organisaties en verenigingen financiële problemen krijgen en het mogelijk op termijn niet overleven. Daarom kiest het college van Twenterand ervoor de regels te versoepelen.

Wethouder Bart-Jan Harmsen: “We kiezen hierbij voor maatwerk. Dat houdt in dat we per subsidieontvanger kijken naar de financiële gevolgen van het coronavirus en bepalen welke mogelijkheden er zijn. Zij kunnen erop rekenen dat wij hierbij de nodige coulance in acht nemen en samen zoeken naar een passende oplossing.”

Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de subsidie 2020 geldt een aantal uitgangspunten. Eerst wordt gekeken of de activiteiten niet door zijn gegaan of zijn uitgesteld. Wanneer de activiteiten zijn uitgesteld vanwege het coronavirus en op een later moment alsnog doorgaan, kan er uitstel van de subsidie worden aangevraagd. Deze wordt dan doorgeschoven naar 2021. Een voorbeeld is de subsidie voor de Stichting 75 jaar bevrijding. Deze activiteiten zijn uitgesteld naar volgend jaar. Wanneer de activiteiten niet of slechts gedeeltelijk door zijn gegaan vanwege het coronavirus, wordt gekeken naar de kosten die een organisatie gemaakt heeft. Op basis daarvan wordt de subsidie opnieuw vastgesteld tot maximaal het verleende subsidiebedrag. Het eventuele verschil moet worden terugbetaald.

Onderscheid gemaakte kosten

Er wordt onderscheid gemaakt naar de kosten die een organisatie al gemaakt heeft zoals voorbereidingskosten en zogenaamde onontkoombare kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om loon- en huisvestingskosten die ook doorlopen als activiteiten niet doorgaan. Dit geldt met name voor de grotere professionele organisaties in Twenterand. Het is niet reëel om dan een deel van de subsidie terug te laten betalen. De organisaties kunnen daardoor mogelijk in financiële problemen komen waardoor de sociale, culturele en sportinfrastructuur van Twenterand onder druk komt te staan.

Uitzonderingen

De coulancemaatregelen gelden niet wanneer subsidieontvangers gebruik kunnen maken van andere financiële voorzieningen. Bijvoorbeeld verzekeringen of maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De maatregelen zijn daarnaast alleen bedoeld voor gesubsidieerde activiteiten in Twenterand. Dit betekent dat aanbieders van commerciële activiteiten geen beroep kunnen doen op deze maatregelen.

De gemeenteraad van Twenterand heeft de Provinciale Staten van Overijssel een open brief gestuurd

Statenvoorstel nummer PS/2020/1101455 Schaderegeling aanwonenden Kanaal Almelo-De Haandrik

Geachte leden van de Provinciale Staten van Overijssel,

Woensdag 1 juli aanstaande staat voor Twenterand een super belangrijk onderwerp op de agenda. In het bijzonder belangrijk voor de aanwonenden aan het kanaal Almelo-De Haandrik met schade aan woningen en mogelijk ander opstal, opgelopen vanaf 2011, zeer vermoedelijk als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal. Werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel. De gemeenteraad van de gemeente Twenterand vindt dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen en dit tot uitdrukking moet laten komen in een goed doordacht en breed gedragen schaderegeling. Verwerkt in een besluit waar geen koele en berekende zakelijkheid uitstraalt, maar empathie voor de ellende die de betreffende bewoners veelal buiten hun schuld meemaakten en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Het voorliggende besluit van de Gedeputeerde Staten mist gevoel voor de situatie, gevoel voor de betreffende aanwonenden en is in sommige passages onduidelijk. In voorliggend besluit wordt aangegeven hoe de schade vergoed moet gaan worden. Hieruit blijkt dat een gedeelte van de bewoners geen enkele vergoeding zal krijgen, maar is er een voorstel gedaan waardoor het mogelijk wordt dat er een renteloze lening wordt afgesloten om de schade te herstellen. Mooie woorden, maar een schaap in wolfs kleren wie goed leest, want wat moet men met een lening bovenop (de bestaande) hypotheek? Dat is een zware hypotheek op de toekomst en voor veel aanwonenden echt geen oplossing. Integendeel zelfs. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat maar een beperkt deel van de schade aan een aanwonende wordt vergoed. Kortom: wij zijn teleurgesteld met deze afscheep-regeling.

Wij roepen u op te laten zien, nu het in uw statenvergadering echt om mensen gaat en wat heel dichtbij komt, de juiste beslissing te nemen. Let wel: het gaat hierbij ook om uw mensen, die nagenoeg in een uitzichtloze situatie verkeren, waarbij pleisters plakken echt niet meer helpt. Wees daarom ruimhartig in uw schaderegeling. Wij wensen u veel wijsheid toe.

Hoogachtend, Namens de gemeenteraad van Twenterand

(vice) fractievoorzitters: R. Pape, R. Uitslag, G. Smelt, J.J. Jonker, E. Veltmeijer, E. Kobes, S. Reusken

Bibliotheek Twenterand vanaf 1 juli meer open!

Goed nieuws: dankzij de verdere versoepeling van de corona-maatregelen gaan de bibliotheken in Twenterand weer meer open. Een krantje lezen, boeken lenen, iets printen of even iets nakijken op de computer? Dat is gelukkig allemaal weer mogelijk.

De volgende zomer openingstijden gaan we hanteren vanaf 1 juli in onze vestigingen.

– Bibliotheek Vriezenveen op maandag van 13.30 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 10.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

– Bibliotheek Vroomshoop op maandag van 13.30 tot 20.00 uur, op woensdag en vrijdag van 13.30 – 17.30 uur. Let op: Is de hoofdingang van Het Punt gesloten dan is de toegang tot de bibliotheek via de zij-ingang links.

– Bibliotheek Den Ham op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 – 17.30 uur en op vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur.

– Bibliotheek Westerhaar op maandag en woensdag van 13.30 – 17.30 uur.

Tijdens alle openingsuren is er personeel aanwezig. Maar de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers blijven belangrijk. We blijven op 1,5 meter afstand en vragen al onze bezoekers zich ook aan deze richtlijn te houden. We lenen alle materialen in de zomer uit voor zes weken. En tot 1 juli kunt u alle materialen nog boetevrij inleveren.

We zien u graag snel in de Bibliotheek! Ook voor volop leesplezier in de zomer!

Technisch kader van Vroomshoopse Boys ondertekent contracten

Op het hoofdveld van De Bosrand tekende het technisch kader van Vroomshoopse Boys op gepaste afstand van elkaar op woensdagavond 24 juni de contracten voor het voetbalseizoen 2020-2021. Bij de senioren was dat al in een eerder stadium met hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman uit Meppel en assistent-trainer Henk Harmens uit Wezep voor de A-selectie gebeurd. De van DES Nijverdal afkomstige nieuwe B-trainer Edward Wassink uit Enter tekende het contract. Datzelfde deed Marc Doornbos uit Enschede als keeperstrainer bij de selecties. Marc komt over als keeperstrainer van de eerste selectie van HHC Hardenberg. Verzorgster Joyce Bouwmann, het afgelopen seizoen al actief bij de A-selectie, verlengde haar contract.

Bij de Boys-jeugd tekende Reinier de Jong als het nieuwe groepshoofd van JO19 het contract. Deze Vroomshoper was de afgelopen seizoenen werkzaam bij de B-selectie van de senioren en keert teug bij de jeugdafdeling. De groepshoofden Gerjan Kosters, Alexander Fokkert, Jos Hutten en Thomas Kleinjan tekenden hun contracten als groepshoofden van respectievelijk JO17, JO15, JO13 en JO9. Tim van der Kolk kon niet aanwezig zijn tijdens het ondertekenen van de contracten. Tim tekende op een ander moment het contract als groepshoofd JO9 en als Hoofd Technische Opleiding. Voor die HTO zetten ook Arjan Paters en Arriën Kuilder hun handtekening onder het contract voor komend seizoen. De keeperstrainer bij de jeugd Michel Litaay uit Vriezenveen verlengde zijn contract eveneens.

De tijdens de teken sessie aanwezige bestuursleden voorzitter Edward Olthof, penningmeester Chantal Nevenzel en jeugdvoorzitter Sabine Elferink toonden zich evenals bestuurslid Technische Zaken en voorzitter van de Technische Commissie Tom Heideman uitermate content met dit technisch kader bij Vroomshoopse Boys. Deze bestuursleden fungeerden ook als medeondertekenaars van de contracten.

Nu de voetbalsport weer uit de voeten mag na de beperkende maatregelen in coronatijd is het een geruststellende gedachte dat Vroomshoopse Boys het technische kader voor het komende voetbalseizoen zowel kwantitatief als kwalitatief op orde heeft.

Moestuin Eetmee levert streekproduct ‘Twenterandse Voorjaarshoning’

De moestuin van Eetmee Twenterand van ZorgSaam Twenterand levert de eerste streekproducten van het jaar. Zo is de ‘Twenterandse Voorjaarshoning’ weer te koop.

In de hoek van de Eetmee Moestuin staan twee bijenkasten. De bijenvolken zijn in goede handen bij imker Gertjan Huiskes. Dankzij zijn verzorging zijn de bijen zeer bedrijvig en zit de eerste honing in de potjes. De Twenterandse Voorjaarshoning is te koop voor € 4,- per pot te koop in de moestuin.

Voor de honing kunt u ook terecht bij Gertjan’s eigen imkerij de Kolenmieten, aan de Kolenmieten 6a in Geerdijk.

Biologische groenten en fruit
In de Eetmee Moestuin worden tevens de eerste seizoensgroenten en fruit verkocht. Deze biologische streekproducten worden verbouwd door toegewijde vrijwilligers van ZorgSaam Twenterand.

De moestuin is op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur voor verkoop geopend. De aanwezige vrijwilligers zorgen er bij de verkoop voor dat de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

De moestuin van Eetmee Twenterand is te vinden aan de Lindenlaan 18 in Vroomshoop.

Digitale leermiddelen, steeds belangrijker

Digitale hulpmiddelen zoals laptop of smartphone worden in het leerproces van kinderen steeds belangrijker.

E-mail, Google, Zoom of Teams, Wikipedia, Office pakketten, Whatsapp, etc. ondersteunen het leerproces van, en de onderlinge contacten tussen leerlingen.

Tegelijkertijd kan het beschikken over apparatuur voor deze ondersteuning een probleem vormen voor kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Leergeld Twenterand kan dan wellicht helpen. Kijk eens op https://www.leergeld.nl/twenterand om te zien of en hoe Stichting Leergeld Twenterand kan ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste middelen. Of neem contact op met de coördinator van de stichting via info@leergeldtwenterand.nl of via telefoon 06-39743797.

Gemeente Twenterand onderzoekt effectiviteit inzet gezinswerk

De gemeente Twenterand wil inwoners die ondersteuning nodig hebben zo vroeg mogelijk helpen. Zo kan voorkomen worden dat problemen verergeren en zwaardere zorg nodig is. Hiervoor stimuleert Twenterand inwoners om meer gebruik te maken van het zogeheten voorliggend veld. Daarmee wordt ondersteuning bedoeld waar mensen naar toe kunnen zonder indicatie. Bijvoorbeeld een gezinswerker die hulp biedt in gezinnen. Om beter zicht te krijgen op het effect van deze ondersteuning heeft de gemeente voor het gezinswerk bij wijze van proef een onderzoek laten doen naar zowel de maatschappelijke als financiële resultaten.

Wethouder Mark Paters: “We hadden zelf al wel het idee dat gezinswerkers veel resultaten boeken maar nu kunnen we dat ook onderbouwen met cijfers. Deze overtreffen overigens onze verwachtingen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat elke euro die de gemeente investeert in het gezinswerk, vijf keer zoveel oplevert voor de maatschappij en voor de gemeente drie keer zoveel. We willen de komende tijd dit onderzoek ook voor andere voorzieningen gaan inzetten. Zo krijgen we meer grip op welke effecten de verschillende voorzieningen hebben. Maar ook wordt dan duidelijker in hoeverre uitgaven in het voorliggend veld zich terugverdienen”.

Social return on investment

Onderzoek naar de maatschappelijke resultaten wordt ook wel ‘social return on investment’ genoemd (SROI). Op basis van SROI kunnen we als gemeente onderbouwde keuzes maken wat betreft investeringen en inzet van het voorliggend veld voor de toekomst. Twenterand sluit hiermee aan bij een van de aanbevelingen uit het rapport van de visitatiecommissie van de VNG om meer zicht te krijgen op de effecten van de ondersteuning in het voorliggend veld.

Gezinswerk in Twenterand

De gemeente heeft Insights Zorg gevraagd om de meerwaarde van het gezinswerk inzichtelijk te maken met behulp van de SROI methodiek. In Twenterand zijn twee gezinswerkers actief. Zij bieden hulp in gezinnen met kinderen en jongeren. Het gaat vaak om gezinnen waar meerdere problemen spelen. Met het onderzoek zijn de financiële opbrengsten en zogenaamde zachte effecten in kaart gebracht. De SROI toont aan dat door inzet van gezinswerk eerder de juiste ondersteuning wordt ingezet waardoor problemen niet verergeren. Hierdoor wordt zwaardere hulp voorkomen en zijn er minder escalaties en schooluitval en -vertraging. Daarnaast blijkt dat gezinswerk niet alleen veel oplevert voor het gezin zelf en de gemeente maar indirect ook voor de maatschappij, zoals de Twenterandse samenleving, scholen, de Rijksoverheid en verzekeraars.

Vervolg

Gemeente Twenterand wil verder leren hoe de effecten van voorliggende voorzieningen in kaart kunnen worden gebracht en hoe hierop gestuurd kan worden. SROI voorziet in een goede werkwijze hiervoor die erg leerzaam is. De proef met gezinswerk heeft aangetoond welke meerwaarde deze manier van onderzoek doen heeft voor de gemeente en haar partners. De methode leent zich ook goed voor bredere inzet binnen de gemeente Twenterand.

Vrouwengroep van start in Twenterand

Ben jij een vrouw tussen de 25 en 55 jaar en wil je in een groepje met andere vrouwen eens stilstaan bij hoe je je leven ervaart? Bewust worden waar je veel tijd aan besteedt, en denken over waar je liever je tijd aan zou willen besteden? Samen nadenken over hoe dan?

Dan ben je van harte welkom!

Op 4 september van 9.30 tot 11 uur gaan we van start met een groep van maximaal acht vrouwen. We denken vijf keer bij elkaar te komen op de vrijdagochtend in Vroomshoop.

Meld je aan bij: Letty Koster, Avedan: 06-41346975 of Miranda Felix, Evenmens: 06-33137982.

Woning gesloten vanwege hennepplantage

Op maandag 22 juni is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een woning aan de Hammerstraat in Vroomshoop voor een periode van zes maanden gesloten. De reden is dat de politie in de woning een professioneel ingerichte hennepkwekerij heeft aangetroffen.

De resten van de hennepplanten en de goederen en attributen, nodig en gebruikt voor het telen van hennep zijn in beslaggenomen en vernietigd in opdracht van de officier van justitie.

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.