Archive for: oktober 2020

Stichting ieder kind een Sint is druk!

“Druk bezig met 600!tassen voor kinderen en een Sinterklaas die live bij de kinderen via beeld bellen komt super mooi om te doen”, krijgt Twenterandlive te horen. En dat gebeurt allemaal op een prachtig plekje van Jansen & Jansen antiek in VRiezenveen.

Brug weer toegankelijk voor auto’s

Sinds vanmiddag is de brug Westeinde over het kanaal in Vriezenveen weer toegankelijk voor auto’s. Kanaalweg Noord en het werkvak op het Westeinde blijven afgesloten omdat daar nog volop wordt gewerkt.

Het verkeer kan via Kanaalweg Zuid en omgekeerd gebruik maken van de brug. Vanaf maandag vinden werkzaamheden plaats op de kruising, inclusief werkverkeer. Om dit in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet.

“Saam’n Fiets’n” heeft uw stem nodig voor aanschaf duofiets

ZorgSaam Twenterand heeft het initiatief genomen voor de aanschaf van een duofiets. Het
doel met deze aanschaf is mensen met een beperkte mobiliteit met gezonde beweging uit
hun isolement te halen en tevens mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. De ANWB heeft dit
initiatief genomineerd. Echter, wij hebben uw stem nodig, want uw stem = geld.
Er wordt bij dit mooie maatschappelijke initiatief
samengewerkt met Fysiotherapie De Haere en
Samenthuis Twente. “Saam’n Fiets’n” biedt mensen
met een beperking en / of handicap de mogelijkheid
in beweging te komen, zichzelf te vervoeren en in
contact te komen met anderen. Daarnaast is het,
vooral in tijden van corona, een vervangende dag
invulling. Op deze manier draagt het bij aan de
gezondheid van kwetsbare mensen, de kwaliteit van
leven, de zelfstandigheid en vergroot het sociale
netwerk van kwetsbare groepen, waardoor
eenzaamheid wordt beperkt.
Het initiatief “Saam’n Fiets’n” is onder meer ingediend bij het ANWB Fonds. Om in aanmerking te
komen gaat er een selectieprocedure aan vooraf. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en “Saam’n
fiets’n” is genomineerd als kanshebber in de provincie Overijssel. Maar daarmee zijn we er nog niet.
Het is aan u of we geld ontvangen. Dit gebeurt door middel van stemmen. Veel stemmen maakt de
kans op deze elektrische duofiets voor mensen met een beperkte mobiliteit heel groot.
Breng uw stem uit
U heeft dus de sleutel in handen! Breng daarom een stem uit via anwb.nl/stem. Dit bericht delen
stellen wij eveneens op prijs. Overigens, als u op de stemsite komt ziet u zeventig maatschappelijke
projecten waarop gestemd kan worden. Ons initiatief is te vinden bij de provincie Overijssel.
De stemperiode loopt tot 24 november. Uit de stemronde komt per provincie een top 3 van meest
populaire projecten. Vervolgens kiest de Adviescommissie van het ANWB Fonds uit die top 3 de
winnaar per provincie. Begin 2021 worden de cheques à € 10.000 uitgereikt aan alle 12 de winnaars.
Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven op het gebied
van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd ondersteunt. Het ANWB Fonds helpt met deze
bijdrage projecten een start te maken.

Inschrijving geopend: welk bedrijf wint de Groene Twinkeling 2021?

In 2021 reiken wij voor de tiende keer de Groene Twinkeling uit; dé groenste prijs voor ondernemend Overijssel! De winnaar van de Groene Twinkeling ontvangt bovendien een cheque ter waarde van 1.000 euro. Bedrijven die een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit van Overijssel kunnen zich tot 1 december aanmelden via www.groenetwinkeling.nl. Een ander bedrijf aanmelden mag ook!

Vanaf 2012 reiken wij jaarlijks de ‘Groene Twinkeling’ uit. We zijn trots op bedrijven in Overijssel die biologische diversiteit en bedrijfsvoering weten te verbinden. En dat stimuleren we graag met deze groene award. Bovendien maakt het winnende bedrijf dit jaar kans op een extra prijs: een cheque ter waarde van 1000 euro om te besteden aan promotie en ontwikkeling van biodiversiteit en de onderneming. Want hoe rijker de biodiversiteit, hoe groter de kans op (=ver weg), economische ontwikkeling en aanpassing aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering.

Hoe meer kansen er zijn voor recreatie en toerisme, een gezonde leefomgeving en …

Wie komt in aanmerking?

Een bedrijf dat een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de biodiversiteit. Het initiatief of product levert een bijdrage aan het bevorderen van biodiversiteit en/of kennisoverdracht daarover.

(volgende zin op een andere plek zetten?) De stimuleringsprijs geldt als een aanmoediging en een impuls om biodiversiteit in de bedrijfsvoering te verankeren.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zichzelf de hele maand november aanmelden opm: ik dacht dat je je alleen zelf kon aanmelden om te voorkomen dat we er (te) veel werk van krijgen ….. Op de website www.groenetwinkelling.nl vindt je de criteria en het pitchformulier. Download dit formulier en stuur je aanmelding in.

Tip: als mensen bepaalde bedrijven geschikt vinden, hen vragen betreffend bedrijf te tippen/ benaderen.  

Initiatiefnemers

De Groene Twinkeling is een initiatief van Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel (NMO),  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met deze prijs stimuleren zij Overijsselse ondernemers om zich sterk te maken voor natuur, landschap en biodiversiteit. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 tijdens de groenste nieuwjaarsreceptie van Overijssel in het buitencentrum de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal.

Winnaars van de afgelopen jaren

2019: kinderdagverblijf ’t Werkel uit Zwolle

2018: Bakkerij Slatman uit Hardenberg

2017: Ecologisch landbouwbedrijf Overesch uit Raalte

2016: Online warenhuis Wehkamp uit Zwolle

2015: Unipro uit Haaksbergen, totaal aanbieder van vloersystemen.

2014: Vechtdal Hoeve uit Ommen combineert landbouw, natuur, recreatie, educatie èn koelinair

2013: Afvalverwerkingsbedrijf Twence uit Twekkelo

2012: Infraspecialist Roelofs B.V. uit Den Ham

Overijssels Particulier Grondbezit - Land in vertrouwde hand

Boodschap van burgemeester Broekhuizen over de ontwikkeling van het coronavirus in de gemeente Twenterand

“Beste inwoners van Twenterand,

Misschien heeft u het gelezen of gehoord: de kans om met corona besmet te raken is binnen Twente het grootst in onze gemeente Twenterand. Half oktober was die kans in Twenterand nog het kleinst. Het geeft maar aan hoe snel het kan gaan met deze cijfers en hoe onvoorspelbaar het coronavirus is.

Dat baart mij zorgen. Sinds mijn aantreden als burgemeester van Twenterand zie ik om me heen hoe zwaar het voor veel mensen is. Tijdens de kennismakingsgesprekken hoor je natuurlijk graag hoe goed het gaat met mensen en bedrijven, maar in deze tijd krijg ik ook andere verhalen te horen. Dat sterkt mij in de overtuiging dat we met z’n allen ons best moeten blijven doen om het coronavirus eronder te krijgen.

Daarom roep ik u allemaal op, voor uw kinderen, voor uw ouders, voor uw collega’s, voor uw vrienden, voor mensen die in de zorg werken, voor de ondernemers en verenigingen in Twenterand en natuurlijk voor uzelf: Houd u strikt aan de maatregelen van de Rijksoverheid om het coronavirus eronder te krijgen. Beperk het contact met anderen en blijf thuis, tenzij het echt niet anders kan. Samen gaan we hier doorheen komen. Samen staan we sterk!”

Hans Broekhuizen, burgemeester Twenterand

Twenterand en de schoolbesturen bereiken overeenstemming over terugvordering brandmeld- en alarminstallaties

De gemeente Twenterand hecht veel waarde aan een goede verstandhouding met lokale onderwijsinstellingen. Er wordt veel samengewerkt om kinderen en jongeren kwalitatief en passend onderwijs te bieden. De discussie rond de terugvordering van vergoedingen voor inbraak- en brandmeldinstallaties in de schoolgebouwen bracht deze goede relatie in gevaar,

net als een eventuele gang naar de rechter. Zo’n stap zou alleen maar verliezers kennen. De gemeente en de schoolbesturen hebben daarom met elkaar afgesproken geen verdere juridische stappen te zetten. Daarmee is voor beide partijen deze kwestie uit de wereld.

In het verleden werden de abonnementskosten voor inbraak- en brandmeldinstallaties in schoolgebouwen betaald door de gemeente en de kosten voor onderhoud door de schoolbesturen. Deze afspraak stamt uit 2003, toen de installaties vernieuwd moesten worden op last van de verzekeraar. Deze kostenverdeling is door de gemeente tegen het licht gehouden. Daarna is de gemeente tot de conclusie gekomen dat ook de abonnementskosten vanaf 2015 door de schoolbesturen zouden moeten worden betaald. Juridisch gezien zou dit een complexe zaak worden waarbij niet vanzelfsprekend was dat de gemeente in het gelijk zou worden gesteld. Bovendien koestert de gemeente de goede relatie met de onderwijsinstellingen. Na een goed gesprek met de schoolbesturen heeft de gemeente besloten de vordering in te trekken. Vervolgens zijn de gemeente en de schoolbesturen overeengekomen dat met ingang van 2019 de onkosten volledig voor rekening van de schoolbesturen komen. Beide partijen zijn blij dat daarmee een gang naar de rechter is voorkomen.

Overijssel valt in de smaak bij Nederlandse vakantieganger

Ruim vijf op de tien Nederlanders die hun vakantie dit jaar vanwege de coronacrisis doorbrachten in Overijssel, in plaats van in het buitenland, is dit beter bevallen dan vooraf gedacht. Een groot deel van hen overweegt nu om vaker op vakantie te gaan in eigen land. Dit blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, dat ruim duizend Nederlanders naar hun vakantie-ervaringen in tijden van corona vroeg.

Vakantie in eigen land: zo hebben we het ervaren

Mede door de coronacrisis vertoefden extra veel Nederlanders de zomer- en herfstvakantie in eigen land. Deze vakantie in eigen land beviel 50,1 procent van de Nederlanders beter dan vooraf ingeschat. 

Een vakantie in Friesland beviel dit jaar het meest boven verwachting. 62,0 procent van de Nederlanders die hier tijdens de coronacrisis hun vakantie doorbrachten, heeft dit positiever ervaren dan van te voren gedacht. In Overijssel ligt dit percentage op 53,1 procent (dus boven het landelijk gemiddelde).

In Overijssel bevalt vooral de natuur

Ook is onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de vakantie. Nederlandse toeristen die dit jaar hun vakantie in Overijssel hebben gespendeerd, zijn vooral te spreken over de natuur in Overijssel. Ook zijn toeristen erg te spreken over de rust rondom hun verblijf en de tarieven van de Overijsselse accommodaties.

Binnenlandse vakantie: Nederlanders hebben smaak te pakken

De uitbraak van het coronavirus was voor 65,9 procent van deze Nederlanders de drijfveer om een vakantie binnen Nederland te boeken. De overige 34,1 procent van de vakantiegangers was al van plan in Nederland te blijven dit jaar.

De binnenlandse vakantie beviel over het algemeen goed: ruim zeven op de tien Nederlanders overwegen namelijk om volgend jaar weer een vakantie in eigen land te boeken.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/vakantie-nederland-coronatijd

Wooncoaches helpen huiseigenaren met gratis advies bij verduurzamen woning

Een duurzaam huis voelt aangenaam en is energiezuinig. Veel mensen willen wel duurzame maatregelen toepassen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Wat gaat het kosten en wat zijn de mogelijkheden? Zelfs eenvoudige aanpassingen kunnen vaak al leiden tot grote duurzame veranderingen en een aanzienlijke besparing.

Juist nu, nu we veel meer thuis blijven met z’n allen, is het extra fijn dat je huis aangenaam is en je niet onnodig verstookt. Duurzame maatregelen zorgen niet alleen voor een beter wooncomfort, maar zijn ook nog eens goed voor de portemonnee en het milieu. Nieuwsgierig welke maatregelen je thuis kunt nemen en wat dit oplevert? De wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente komen gratis bij je thuis met deskundig advies.

Duurzaam Thuis Twente helpt eigenaren woning te verduurzamen

Duurzaam Thuis Twente is een stichting die namens de 14 Twentse gemeenten huiseigenaren wil helpen bij vragen over hun woning en hen daarbij belangeloos duurzaam advies geeft. In elke gemeente zijn een aantal wooncoaches actief die de woningbezitters met raad en daad bijstaan.

Nathalie Thoonsen, coördinator van de stichting, geeft aan dat de circa 50 wooncoaches staan te trappelen om de huiseigenaren actief behulpzaam te zijn. Zij komen hiervoor met plezier voor advies aan huis. Voor de wederzijdse veiligheid en gezondheid houden zij daarbij vanzelfsprekend wel de RIVM-richtlijnen aan!

Wat is een wooncoach?

Een wooncoach is een Noaber, iemand met hart voor een duurzamer Twente. Wooncoaches zijn goed opgeleide ervaringsdeskundigen met kennis op het gebied van wonen, techniek en duurzaamheid. Zij komen op verzoek van huiseigenaren kosteloos op bezoek om te luisteren naar woningvragen en mee te denken in oplossingen. Bijvoorbeeld over vragen m.b.t. wooncomfort, energie besparen of opwekken en gasloos wonen. Ga je bijvoorbeeld verbouwen en wil je graag weten hoe de energierekening omlaag kan? De wooncoaches hebben nuttige tips, ook op het gebied van wooncomfort en veiligheid. Tevens zijn ze goed op de hoogte van de diverse subsidies en financieringsmogelijkheden.

Advies aan huis

Juist voor die mensen, die niet weten waar ze moeten beginnen, zijn de wooncoaches een uitkomst. Een wooncoach is een vrijwilliger en heeft geen enkel commercieel belang. Daarom kan hij je onafhankelijk advies geven. Het liefst doet hij dat bij de huiseigenaren thuis zodat de gehele woning meteen goed bekeken kan worden.

Alternatieven voor bezoek aan huis

Voor huiseigenaren die nu liever geen bezoek aan huis ontvangen, heeft Duurzaam Thuis Twente een paar alternatieven:

  • In de eerste plaats is er de uitgebreide website www.duurzaamthuistwente.nl. Naast informatie over duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden bevat de site een aantal tools waarmee bezoekers eenvoudig een energiecheck of quickscan kunnen doen. Er wordt daarmee een rapport gegenereerd waarmee de huiseigenaar een eerste inzicht krijgt van de mogelijkheden tot energiebesparing en verduurzaming.
  • Nieuw is de optie om gebruik te maken van een telefonisch spreekuur. Iedere dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur en elke donderdagochtend van 09.00-12.00 uur zijn er wooncoaches beschikbaar voor telefonische hulp. De beller wordt direct te woord gestaan en deskundig verder geholpen.
  • Ook buiten de telefonische spreekuren om kan men contact met Duurzaam Thuis Twente opnemen via het centrale telefoonnummer 088 185 01 30. Een van de wooncoaches belt dan zo snel mogelijk terug om een afspraak te maken voor een (beeld)belgesprek of een huisbezoek.

Verduurzamen loont

Nathalie Thoonsen: “Verduurzaming verbetert de waarde van een woning. Het mooie is dat het tevens het wooncomfort verhoogt en de energielasten verlaagt. En daar heb je direct profijt van. Mensen die hiervoor inspiratie op willen doen, kunnen in november en december prachtige voorbeelden van duurzame huizen zien en deze online bezoeken via de website van de Duurzame Huizen Route (zie www.duurzamehuizenroute.nl). Ook een aantal van onze wooncoaches en huiseigenaren in Twente doen hieraan mee”.

In volle vaart naar een nieuw zwembad

Twenterand maakt haast met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw zwembad in Vriezenveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 20 oktober de strategie vastgesteld hoe de ontwerpwerkzaamheden worden aanbesteed. Wethouder Mark Paters ligt de uitgangspunten van de strategie toe: “Met deze manier van werken hebben wij maximale controle over de kosten, over het ontwerp en over het tempo want dat zwembad moet er heel snel komen. In de Stamper kan nog gezwommen worden, maar dat zwembad is technisch op.”

Op 30 juni van dit jaar nam de raad van de gemeente Twenterand het besluit om een nieuw overdekt zwembad te bouwen op sportpark Het Midden. In datzelfde besluit kreeg het college de opdracht de aanbesteding voor te bereiden. Met de keuze voor deze manier van aanbesteden, heeft het college deze opdracht voortvarend opgepakt.

Maximale controle

Met behulp van deskundige bureaus maakt de gemeente Twenterand, in nauwe samenwerking met de gebruikers, zelf een ontwerp voor het zwembad. “Dat is een voorlopig ontwerp, maar wel een ontwerp dat vrij concreet zal zijn,” aldus Paters. “En dat doen we om vanaf het begin goed in de gaten te houden of het zwembad binnen het beschikbare budget blijft. Daarvoor zijn er voortdurend momenten om dat te controleren en in te grijpen als dat nodig is. Met het ontwerp en de financiële kaders gaan we vervolgens aannemers en installateurs uitdagen om daarin de beste kwaliteit en het optimale resultaat te bieden. Die kennis halen we dus uit de markt. Dat gebeurt via een Europese aanbesteding.”

Aanpak

De aanpak waarvoor Twenterand kiest is vrij uniek bij de bouw van zwembaden. Meer gebruikelijk is het om op basis van een programma van eisen een aanbesteding uit te schrijven, waar dan een aannemer uitkomt die het ontwerptraject voor zijn rekening neemt. Vanwege de eerdergenoemde tijdsdruk en de kostenbeheersing kiest de gemeente Twenterand er nu dus voor om dit zelf te doen met ondersteuning van drie bureaus, te weten:

· Slangen+Koenis Architecten (S+K) uit IJsselstein: ondersteuning bij ontwerp.

· Climate Neutral Building (CNB) uit Borne: ondersteuning bij bouw- en procesmanagement.

· International Tender Services (ITS) B.V. uit Raalte: voorbereiden van de inkoop- en aanbestedingsprocedure en juridische ondersteuning.

Planning

Nu het college tot dit besluit is gekomen, wordt er begonnen met het voorlopig ontwerp. De planning is dan om in januari 2021 te kunnen starten met de aanbesteding voor de bouwers van het zwembad. In de zomer van 2021 is dan duidelijk welke bedrijven de bouw gaan doen. In de tussenliggende periode worden ook omwonenden en de gebruikers van sportpark Het Midden betrokken bij de manier waarop het verkeer van en naar het sportpark kan komen. Vervolgens kan begin 2022 begonnen worden met de bouw van het zwembad. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat het hele proces zonder vertraging verloopt.

Corona zet helaas ook een streep door de Turvenloop

LANGEVEEN / BRUINEHAAR – Sinds enkele jaren organiseren Carnavalsvereniging de Turftrappers en Fysiotherapie Langeveen tussen Kerst en oud en nieuw de Turvenloop. Dit jaar zou dit wandel- en hardloopevenement in Langeveen en Bruinehaar plaatsvinden op zaterdag 27 december, maar helaas kan het door de coronamaatregelen niet doorgaan.

De organisatie van de Turvenloop heeft de ontwikkelingen van het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd. In eerste instantie leek het wandelevenement door te kunnen gaan, maar door de recente gedeeltelijke lockdown moet ook hier helaas een streep door worden gezet.

Een kleine terugblik op de Turvenloop 2019

In december 2019 deden ruim 500 mensen mee aan de Turvenloop: 161 hardlopers, zo’n 300 wandelaars en 73 kinderen. Voor iedereen was er een uitdaging, van iemand die af en toe een wandeling maakt tot een toploper op de 10 kilometer. De organisatie hoorde uitspraken als ‘hier bin ‘k nog nooit west’ en ‘ie hebt onmeunig good doan op de 5 kilometer’. Ook de kinderen konden volop genieten, in de kidsrun. Zij werden hierop voorbereid door de buurtsportcoach. De organisatie wil alle vrijwilligers en sponsors, met name de Rabobank, nogmaals hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van de Turvenloop.

Turvenloop Strava

Naast wandelen en hardlopen zijn ook sportiviteit, gezondheid en gezelligheid belangrijk in de Turvenloop. Zeker in deze tijden waarin het coronavirus ons in z’n greep heeft, is het belangrijk fit en gezond te blijven. Het advies van de organisatie van de Turvenloop is dan ook: “Blijf structureel sporten en bewegen. Doe dit op je eigen niveau en houd 1,5 meter afstand. Wandelen en hardlopen doen we in de buitenlucht, waar de minste kans is op besmetting. Als je lid wordt van de Turvenloop Strava, kun je jouw prestaties delen met iedereen die ook lid is van deze club. Download hiervoor de app Strava, log in en kies bij clubs voor Turvenloop. Hierna kun je overal ter wereld je prestaties uploaden. Bij de volgende editie van de Turvenloop zullen wij als organisatie een prijs uitreiken aan een mooie prestatie op Strava.”

Turvenloop 2021

Hoewel er in 2020 geen Turvenloop zal zijn, is er al wel een datum geprikt voor de volgende editie in 2021: zaterdag 18 december. Deze datum ligt niet zoals gebruikelijk tussen Kerst en oud en nieuw, omdat er in deze periode geen weekend valt. Voor elke editie van de Turvenloop gaat de organisatie op zoek naar verbeteringen, om het evenement nog mooier te maken. Ook zijn er echter onderdelen die elk jaar terug zullen komen, waaronder de passage door Café-Restaurant Waaijer en de finish op het dorpsplein. De wandelroutes langs de mooiste plekjes van Langeveen en Bruinehaar zullen elk jaar veranderen, maar het karakter blijft behouden.

Carnavalsvereniging de Turftrappers en Fysiotherapie Langeveen wensen iedereen heel veel gezondheid toe in dit bijzondere jaar! Alaaf!