Archive for: november 2020

Opvallende Twents-Achterhoekse samenwerking van kroegbazen

HENGELO/GROENLO – Een opmerkelijke Twents-Achterhoekse samenwerking in horecaland. De Twentse ondernemer Erwin Kwakman van muziekcafé De Cactus in Hengelo (Ov.) en Marion van Wijk van rockcafé Taste in Groenlo hebben in coronatijd de krachten gebundeld. Met als resultaat twee akoestische rockshows van The Sec op zondag 13 december bij De Cactus.

Het balletje kwam aan het rollen toen Kwakman, die met zijn muziekcafé in coronatijd tijdelijk is verhuisd naar het gebouw van de Twentse Bierbrouwerij, belde met zijn Achterhoekse collega’s hoe zij in coronatijd het hoofd boven water houden.

Kwakman haalt nog steeds bands in huis. “We kunnen shows door laten gaan door als theater. Volgens het protocol van de Vereniging van Poppodia en Theaters. Daarbij moet de bar gesloten blijven. De entreegelden verdelen we met de artiesten om zo samen de aanhoudende crisis door te komen. De financiële steun van de overheid is namelijk bij lange na niet voldoende en staat in geen verhouding tot de opgelegde maatregelen.”

In de Achterhoek pakken ze het wat anders aan. “We proberen daar vooral erg creatief in te zijn”, vertelt Marion van Wijk. “Van mondkapjes tot t-shirts tot een oliebollenactie en online-pubquizen.”
Maar behalve dat Marion van Wijk samen met haar partner Roland het Achterhoekse etablissement bestiert, spelen ze ook samen in twee rockbands: According to Mary en de akoestische formatie The Sec. Het repertoire van The Sec bracht het duo op het idee om als Duo Taste akoestische thuisoptredens te doen.

“Met die huisconcerten van circa een uur kunnen we toch nog wat inkomsten genereren en zo onze kroeg redden”, vertelt Marion van Wijk. “We hebben er intussen meerdere van deze concerten op zitten. Het is meer dan gezellig en heel intiem. Al stellen we ons ook – door het zo klein te houden – wel erg kwetsbaar op. Met ons tweeën spelen voor drie of vier toeschouwers was wel even wennen. Heel wat anders dan met de hele band voor een volle zaal. En in het begin dus ook best wel spannend.”

Nadat Marion en Roland van Wijk tegenover Erwin Kwakman hadden verteld hoe zij hun kroeg Taste overeind weten te houden, bood hij aan dat ze een dubbele show in De Cactus verzorgen. Om zo de thuisoptredens te promoten. De opbrengst van die middag is dan een donatie voor Taste.

In dit geval haakt de hele band The Sec aan. “Zij doen graag mee om zo te zorgen dat ons café overeind blijft. De vriendschap is groot binnen onze band. Maar onze band draagt ook De Cactus een warm hart toe. Iedereen speelt zodoende belangeloos mee.”

The Sec verzorgt twee akoestische rockshows bij De Cactus. Om 15.00 en 17.00 uur. Roland en Marion zullen eerst enkele nummers met z’n tweetjes spelen. “Om te laten zien wat we zoal doen tijdens die thuisconcerten. Daarna doet de rest van de band mee. Daarnaast verkopen we die middag corona-shirts en mondkapjes en verkoopt De Cactus kerstpakketten in aanloop naar de komende feestdagen.”

Erwin Kwakman blijft intussen zelfs concerten organiseren terwijl er slechts summier mensen naar binnen mogen. “Het mooie vind ik vooral dat we zo als horecabedrijven, met kroegbazen die een enorme passie voor livemuziek hebben, de handen ineen kunnen slaan. Omdat we elkaar dit gunnen en elkaar een warm hart toedragen.”

Gewonde bij frontale aanrijding tussen auto en trekker in Den Ham

Bij een frontale botsing tussen een trekker en een auto is vanmorgen in Den Ham een gewonde gevallen. De bestuurder van de auto is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Molenstraat in Den Ham die vanwege het ongeluk volledig werd afgesloten. De klap moet groot zijn geweest aangezien ook de trekker flink beschadigd raakte door het ongeluk.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De Molenstraat ligt bezaaid met brokstukken. Het is nog niet bekend wanneer de Molenstraat weer kan worden vrijgegeven voor het verkeer. Beide voertuigen moeten door een berger worden weggesleept.

Niek Kop gekozen tot voorzitter van het Chr. Mannenkoor Vroomshoop

Amateurkoren mogen vooralsnog niet zingen. Daarentegen is het houden van een ledenvergadering weer wél toegestaan. Van die mogelijkheid maakte het Chr. Mannenkoor Vroomshoop gebruik door op 26 november zijn uitgestelde ledenvergadering te houden, met een beperkte deelname en op grote afstand van elkaar in de kerkzaal van kerkelijk centrum Irene. Bovendien werden de aanwezige koorleden voorzien van een origineel mannenkoormondkapje.

Het jaar 2019 was nog een jaar vol hoogtepunten met het vertrouwde Nieuwjaarsconcert in Den Ham, twee ingetogen en stijlvolle Passiestondes, twee keer De Winterkraaien en drie keer Droom de Dag, en ter afsluiting twee drukbezochte Kerstconcerten in Den Ham en Vriezenveen samen met het Groot Twenterands Vrouwenkoor.

Het coronavirus zorgde helaas voor een haperend 2020. Na het Nieuwjaarsconcert en de 17e en 18e opvoering van De Winterkraaien kwamen repetities en concerten in maart abrupt tot stilstand. In september werd nog even gerepeteerd in de hervormde kerk in Den Ham, maar daarna moest het koor opnieuw stoppen met zingen. Hopelijk kan het koor ergens in het begin van 2021 weer gaan repeteren, want het zingen én de onderlinge contacten worden node gemist door de koorleden en dirigent Gezinus Veldman.

Desondanks was er op de ledenvergadering ook goeds nieuws te melden. Het ledenbestand is ondanks alle coronazorgen op peil gebleven, en ook de financiële positie van het koor is stabiel en solide.

Bestuurswisseling: Niek Kop links, Jans Kamphuis rechts.

Waarnemend voorzitter Jans Kamphuis maakte bekend dat Niek Kop unaniem was gekozen tot nieuwe voorzitter van het koor. Niek, met Vroomshoopse wortels en wonend in Den Ham, zal vanaf heden de leiding over het 100-koppige mannenkoor op zich nemen. Jans Kamphuis nam na 8 jaar als bestuurslid en 1 jaar waarnemend voorzitterschap afscheid uit het bestuur. Eerste secretaris Ferrie Oortgijsen knoopte er nog weer 3 jaar aan vast, waarmee het bestuur weer compleet is.

Jan Kampman

Normaal gesproken worden de jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de ledenvergadering. Dit jaar ging alles anders. Twee leden van het bestuur bezochten de jubilarissen thuis op in Almelo en Vroomshoop, om Germt Minnema en Jan Kampman te feliciteren met hun 40-jarige lidmaatschap. Daar kregen ze een zilveren draagspeld, een bos bloemen én een uniek mondkapje overhandigd.

Germt Minnema op de foto met zijn vrouw Dini.

Sportstudio Twente een jaar dicht na vondst drugslab


De Sportstudio Twente dat gevestigd is aan de Afrikalaan in Vroomshoop sluit in ieder geval voor een jaar hun deuren. Dat melden ze zelf op hun Facebookpagina. Op 1 november werd in het pand alwaar ook de sportcentrum gevestigd is, een drugslab ontmanteld. Hierbij werden 6 mensen aangehouden en wordt naar hun betrokkenheid met de drugslab nog uitgezocht. De incasso’s voor de leden zal worden stopgezet. Of de sportstudio nog weer open gaat zal nog moeten blijken.
Dit meld Sportstudio Twente op hun Facebookpagina.

Er is nog geen officiële bevestiging of de sluiting door de gemeente is opgelegd. Dit is echter wel aangevraagd door enkele politieke partijen in Twenterand.

Vroomshoopse Boys in coronatijd met een blik naar de toekomst

Op woensdagavond 25 november werd de 76e jaarvergadering van vv Vroomshoopse Boys volledig coronaproof gehouden. Via een digitale link konden de leden inloggen en de vergadering thuis op een live stream volgen. Voorzitter Edward Olthof stond in zijn openingswoord stil bij het overlijden van het markante erelid Joop Lantink. De Boys-preses gaf aan dat het zeker in deze bijzondere coronatijd belangrijk is gewoon te blijven besturen en geen afwachtende houding aan te nemen.

De penningmeesters van de verschillende geledingen binnen Vroomshoopse Boys gaven aan het afgelopen seizoen met een positief resultaat afgesloten te hebben. Penningmeester Chantal Nevenzel lichtte de rekeningen en de begrotingen van het hoofdbestuur, jeugdcommissie en Technische Commissie toe. Zij dankte alle leden voor hun steun in het afgelopen seizoen. Er waren praktisch geen opzeggingen en de contributie werd door iedereen doorbetaald. Vanuit de sponsorvereniging kwam van penningmeester Robert Hendriksen een vergelijkbare opmerking over de loyale ondersteuning van de sponsoren. Penningmeester Jan Cees Kaas lichtte de cijfers van de kantine toe, die uiteraard door de corona-perikelen waren beïnvloed. Ook bij de supportersvereniging werden ondanks de corona-periode door meerdere acties volgens penningmeester Carolien Brunink opnieuw zwarte cijfers geschreven.

Voor het seizoen 2020-2021 ligt het wat anders. Door de onzekerheid over onder meer de herstart van het amateurvoetbal wordt er in alle geledingen zeer voorzichtig begroot en wordt er rekening gehouden met mindere inkomsten. Met name staan de inkomsten van de kantine onder druk. De inflatiecorrectie ten opzichte van de contributie is door het bestuur met een half jaar opgeschoven in deze corona-tijd als geste aan de leden en wordt nu in februari 2021 toegepast.

Er werd door voorman Edward Olthof stilgestaan bij de jubilarissen van de Vroomshoopse Boys. Harm de Lange en Hans Nieboer waren onlangs 60 jaar lid van de vereniging en ontvingen thuis naast de bloemen een mooie jubileumschaal. Er waren nog meer trouwe leden, die in het zonnetje werden gezet. Dat waren Erik Netters (50 jaar lid), Ab Hilberink, Roelf Kottier, Piet Drenthen ( 40 jaar lid) en Jack Spijk (25 jaar lid). Zij werden thuis verrast op bloemen en een attentie.

De door het bestuur voorgedragen kandidaten voor bestuursfuncties waren door het uitstel van de eerder geplande fysieke jaarvergadering onlangs al in hun functies begonnen. Voor Algemene Zaken is dat Annelies Timmer. Bart-Jan Staman is de nieuwe jeugdvoorzitter en zijn voorganger Sabine Elferink is benoemd tot bestuurslid Bouwzaken. Margreeth-Spang werd herbenoemd als bestuurslid PR. Afscheid werd genomen van Fenny Bernhardt, die jarenlang bestuurslid algemene zaken is geweest.

Harm Nieboer, Tony Kleinjan, Jan Cees Kaas en Harry Lantink van de Onderzoekscommissie Nieuwbouw gaven daarna een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe clubgebouw van Vroomshoopse Boys. Er werd een uitgebreide toelichting gegeven over de vorderingen en hoe de zaken er op dit moment bouwkundig en financieel voorstaan. Een mogelijke privatisering kwam ook aan de orde, naast twee overgebleven opties voor locaties van nieuwbouw op De Bosrand. Dat is nieuwbouw boven op de tribune langs het hoofdveld of nieuwbouw op de plaats van de huidige kantine. Er werd een investeringsbegroting getoond, met zo nauwkeurig mogelijk cijfers over financieringsmogelijkheden. Duidelijk werd dat erop dit moment een sluitpost van anderhalve ton is, dat de club zelf moet opbrengen. Daarvoor zijn al veel acties bedacht en gepland.

CDA maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de GR SOWECO wordt ontbonden

Het CDA blijft zich grote zorgen maken over de wijze waarop de GR SOWECO wordt ontbonden en een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) wordt opgericht door de gemeenten Almelo en Twenterand. Dat blijkt ook uit de noodklok die het personeel van SOWECO deze week luidde, door een brandbrief te sturen aan het bestuur en alle raadsleden. Onder andere begeleiders en leidinggevenden maken zich ernstig zorgen over de wijze waarop het bestuur de regie voert op het proces tot ontbinding van de GR. Dat gaat ten koste van hun dienstverlening aan de doelgroep, een groep mensen die grotendeels afhankelijk is van hen en rekent op hun deskundige begeleiding. De maat is vol!

Begin 2020 is de contourennota opgesteld die de gemeenteraad ontving voor de zomervakantie. In de contourennota is onder meer te lezen dat alle SW-medewerkers hun werk behouden, dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij SOWECO, zo mogelijk werkplek én de Wsw-medewerkers houden professionele begeleiding, coaching en ondersteuning bij hun ontwikkeling.

In oktober ontvingen de raadsleden een informatiebrief van het college; hierin stond de laatste stand van zaken. Het CDA heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college. De beantwoording van deze vragen geven eveneens aanleiding tot zorg aldus het CDA.

CDA raadslid Bramer: “Er zijn nog zoveel onduidelijkheden voor de doelgroep en ook voor het overige personeel. Gezien de kwetsbare doelgroep die hiermee gemoeid is, moet alles vooraf gewoon heel duidelijk zijn.”   

Zo is er bijvoorbeeld geen Sociaal Plan voor de SW medewerkers, heeft het college ons laten weten. Het CDA vraagt zich af waarom niet. Met een sociaal plan regel je juist vooraf de afspraken over de overgang van medewerkers, zodat hierover achteraf geen discussies ontstaan. Het CDA wil dat het college zich hiervoor hard maakt.

Ook is nog steeds onduidelijk hoe de NUO eruit gaat zien. En dat terwijl we nog maar vijf weken van 1 januari 2021 verwijderd zijn. 

Al met al blijkt dat er nog veel vragen zijn en nog veel onduidelijk is. Voor het CDA is dat absoluut geen basis om de SW-medewerkers nu al over te laten gaan naar de gemeenten. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de NUO en al het personeel.

Een oud huis biedt veel mogelijkheden voor energiebesparing door isolatie

Jaren ’30 woningen zijn nog altijd populair. Ze hebben een bepaalde charme en kenmerken zich door veel stijlvolle elementen zoals glas-in-lood, kamers en suite en erkers. Veel kopers laten zich dan ook verleiden door de authentieke sfeer van zo’n woning. Maar qua leefcomfort blijft er vaak nog wat te wensen over. Door stap voor stap energie besparende maatregelen te treffen, zul je niet alleen comfortabeler wonen maar ook besparen op je energierekening. Oude huizen lenen zich hier perfect voor. 

Neem een voorbeeld aan Henk Roeleveld uit Oldenzaal. Hij kocht zijn huis uit 1928 met energielabel F. In 40 jaar tijd bracht hij het naar energielabel A. Henk: “De belangrijkste reden om dit te doen was comfortabeler wonen. Maar daarnaast ook besparen op energiekosten. Je kunt bijna niet stoken tegen een huis dat aan alle kanten warmte verliest. Dus begon ik in 1983 met het isoleren van de daken, zolder en de spouwmuren. Later volgde vloerverwaming en plaatste ik tochtstrips, radiatorfolie en HR++-glas om de warmte binnen te houden. Het is een investering die loont. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor als we ons huis ooit willen verkopen.”  

Duurzaam Thuis Twente helpt eigenaren woning te verduurzamen

Henk is in zijn vrije tijd wooncoach bij Duurzaam Thuis Twente. Een stichting die namens de 14 Twentse gemeenten huiseigenaren helpt bij vragen over hun woning en hen daarbij belangeloos duurzaam advies geeft. Hij spreekt uit eigen ervaring en dat maakt het interessant voor woningbezitters die wel willen verduurzamen, maar niet goed weten hoe. Hij, en nog 50 andere wooncoaches in Twente, geven onafhankelijk advies zonder commercieel belang. Tevens zijn ze goed geinformeerd over subsidies en financieringsmogelijkheden. Bent u eigenaar van een huis dat voor 1992 is gebouwd? Dan komt er graag een wooncoach bij u langs om u persoonlijk advies te geven. Naast alle mogelijkheden met betrekking tot isolatie, kan de wooncoach u ook alles vertellen over andere manieren om energie en/of water te besparen. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamthuistwente.nl of bel 088 185 01 30.    

Twenterand steunt Orange the World

Op woensdag 25 november is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven met fysiek of seksueel geweld te maken. Met de ‘Orange the World’ campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Op veel plekken in de wereld worden gebouwen of markante locaties in een oranje licht geplaatst om zo aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ook de gemeente Twenterand sluit hierbij aan. Daarom kleurt woensdagavond 25 november het gemeentehuis in Vriezenveen oranje.

Sinds 2014 is het oranje uitlichten van gebouwen of straatverlichting een onderdeel van deze campagne. Oranje staat voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Inmiddels vinden in meer dan 100 landen activiteiten plaats, waaronder het oranje uitlichten van belangrijke gebouwen of straatverlichting.

Aandacht

Wethouder Mark Paters onderstreept het belang van de campagne: “Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen helaas een probleem. Er rust nog altijd een enorm taboe op geweld tegen vrouwen en er is een hoge drempel om het te melden. Te veel vrouwen weten bovendien niet waar ze intimidatie of geweld moeten melden of denken dat melden geen zin heeft. En in de coronatijd is geweld achter de voordeur, meer dan anders, onzichtbaar. Daarnaast is ook cybergeweld tegen vrouwen toegenomen, nu veel mensen computers en telefoons gebruiken om te werken en met de buitenwereld te communiceren. Dat moeten we zien te doorbreken door het onderwerp zoveel mogelijk bespreekbaar te maken.” 

Meld geweld of intimidatie

Geweld of intimidatie door een partner, familielid, bekende of door wie dan ook is onacceptabel, altijd! Praat erover met iemand die u vertrouwt. Sommige vrouwen worden gecontroleerd in hun internetgebruik en kunnen daardoor moeilijk melding maken. Meld het, eventueel met hulp van een ander, om hulp te krijgen en om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. 
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Niets doen is daarom geen optie. 
Mensen die vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling of zelf in zo’n situatie verkeren, kunnen hulp zoeken bij Veilig Thuis Twente. Dat kan via de telefoon (0800 – 2000) of via de chat.Deel deze pagina op LinkedIn

Trots dat het weer gelukt is: stichting ieder kind een Sint

Sinterklaas anders dan andere jaren. Trots dat het wel weer gelukt is dit jaar.

Inner Wheel Vriezenveen
Thuisgenoten
Urenco Nederland
Gemeente Almelo
Stichting Armoedefonds
Nationaal Fonds Kinderhulp
Oranje Fonds

Lokale ondernemers, kortom iedereen die onze stichting ieder kind een Sint, een warm hart toedraagt. Dit zijn er maar een paar van onze sponsoren. “Er zijn ook spontaan mensen die zelfs maar 1 euro overmaken. Daar ben ik zo trots op”, vertelt Erik Pezij van de stichting.
“We gaan zekers door met onze stichting. En we blijven de samenwerking zoeken met anderen die de zelfde doelen hebben. Mensen helpen die het moeilijk hebben. Onze stichting helpt kinderen van 0 tot 21 jaar in heel Twente. Ook eenzame ouderen geven we aandacht.
Het is een eer om dit allemaal te mogen doen, want zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk. We werken bewust samen met andere erkende stichtingen”, aldus Erik die ook volgend jaar weer vol enthousiasme er tegen aan wil gaan.

Vijf jaar Old Stars Twenterand: de vlag kan in top

Vijf jaar alweer zijn de Old Stars Twenterand met het wandelvoetballen actief en normaal was het tijd voor een feestje. Vanwege de beperkingen tijdens coronatijd is dat even uitgesteld. In ieder geval kan wel de vlag in top voor de kwieke wandelvoetballers. Dat gebeurde onlangs op het sportcomplex Het Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk door toedoen van Joop Schoemaker en Stef Vlap. erkende veldwerkers van gastheer vv Voorwaarts.

In augustus 2015 werd het startschot voor de Old Stars Twenterand gegeven door initiatiefnemer Rein Vos en afstemming met de stichting Zorgzaam Twenterand. Vijf jaar later staat er een kerngezonde organisatie met meer dan 30 leden, die wekelijks trainen onder leiding van de vakbekwame trainers Stef Lamberink en zijn assistent Bernd Bove. De Old Stars Twenterand komen uit alle kernen van de gemeente Twenterand en dat samenspel is op zich al uniek. Behalve op de wekelijkse trainingen zijn de wandelvoetballers actief op diverse toernooien en dat vaak met succes.

De onderlinge sociale activiteiten vallen ook in de smaak en daar worden dankzij een stimuleringssubsidie van de gemeente Twenterand ook andere senioren in de gemeente bij betrokken. De interne activiteitencommissie van de Old Stars Twenterand heeft daarvoor een aantrekkelijk programma samengesteld. Eerst moet het coronavirus uit beeld zijn en dan worden de activiteiten weer met hernieuwde energie opgepakt.

SAMSUNG CSC

In afstemming met de gemeente Twenterand en de stichting Zorgzaam Twenterand wordt nagedacht over het uitrollen over Twenterand van de succesvol gebleken formule van de Old Stars. Dat kan eventueel uitgebreid worden naar andere takken van sport. Aan de Old Stars Twenterand is daarbij gevraagd om daarbij als ambassadeurs op te treden bij de realisatie van deze opzet.