Archive for: november 2020

Ongeveer 60 nieuwe woningen in Vroomshoop

Mensen willen graag in Twenterand wonen. In de verschillende dorpen gaan de kavels als warme broodjes over de toonbank. En er komen weer nieuwe mogelijkheden bij. Vanaf zomer 2021 begint waarschijnlijk de bouw van zo’n zestig nieuwe woningen in plan Vroomshoop Oost. “En dat is nodig ook, want Vroomshoop is in trek voor mensen binnen en buiten de gemeente,” aldus wethouder Bart-Jan Harmsen. De woningen worden gebouwd in de volgende fase 2C van de woonwijk Vroomshoop Oost.

Op de foto Edo Evers (links) en Gerard Hoiting (rechts) namens de VOF Roelofs Timmerhuis Vroomshoop en in het midden Bart-Jan Harmsen, wethouder Wonen gemeente Twenterand.

De gemeente Twenterand en de VOF Roelofs Timmerhuis hebben overeenstemming bereikt over de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan Vroomshoop Oost. De overeenkomst werd vandaag ondertekend door wethouder Bart-Jan Harmsen namens de gemeente Twenterand en de heren Hoiting en Evers namens de VOF Roelofs Timmerhuis Vroomshoop. Ook laatstgenoemde is blij dat er gebouwd kan blijven worden in Vroomshoop Oost: “Het is goed dat we met elkaar deze belangrijke stap hebben gezet en dat we nu zo snel mogelijk starten met de bestemmingsplanprocedure. Alle kavels in de vorige fase zijn namelijk verkocht en de animo blijft onverminderd groot.”

In trek

De toevoeging van zo’n zestig woningen aan de bestaande woonwijk in Vroomshoop Oost voorziet in een duidelijke behoefte. De druk op de woningmarkt is op dit moment erg groot. En Twenterand in zijn algemeenheid en Vroomshoop in het bijzonder zijn in trek. Harmsen: “Uit overleggen met de plaatselijke makelaars maken wij op dat deze belangstelling niet alleen uit Vroomshoop komt. Steeds meer mensen uit andere plaatsen en soms zelfs van ver buiten de regio, komen in Vroomshoop wonen. Het is een dorp dat eigenlijk op alle gebieden goed scoort. De sfeer, de winkels en de bereikbaarheid zijn er bijzonder goed.

Flessenactie COOP verzilverd

De lege flessen actie die de COOP  deze zomer samen met het Historisch Museum Vriezenveen heeft opgezet kon de afgelopen week verzilverd worden. De totale som aan statiegeld van ingeleverde flessen werd bij deze actie door de COOP verdubbeld.

Afgelopen dinsdag overhandigde bedrijfsleider Hummel de bijbehorende cheque aan penningmeester mevrouw Slot van het museum. In deze coronatijd is dit extraatje  van maar liefst  € 634,20 een mooie oppepper voor het museum. Vooral ook omdat het betekent dat veel mensen in Vriezenveen de afgelopen maanden aan het museum hebben gedacht. Dank daarvoor en dank aan de COOP voor het opzetten van deze actie.

Het museum is vanaf 19 november  weer open. U kunt de geschiedenis van Vriezenveen weer beleven op de afdelingen Rusluie, Textiel en Heemkunde.

Ieder kind een Sint Twente deelt uit

De Stichting heeft in totaal 650tassen uitgedeeld.
Sinterklaas is anders dit jaar, maar ook nog eens 60 kinderen via nationaal kinderhulp fonds mogen helpen.
En natuurlijk ook nog250 chocoladeletters uitdelen aan eenzame ouderen”, dat vertelt Erik Pezij van stichting ieder kind een Sint.

“Zo juist een zeer geanimeerd gesprek gehad met Erik Pezij en André Zoer… Prachtig om te horen hoe deze mannen zich al 6 jaar inzetten om voor alle kinderen, ook uit armere gezinnen, een mooi sinterklaas feest te organiseren. Maar ook hier geeft de gedeeltelijke lockdown financiële problemen waardoor minder kinderen bereikt kunnen worden. We bekijken waar en hoe we ze kunnen helpen en willen deze stichting ook graag toevoegen in ons Platform tegen armoede “de Kracht van Twenterand” vertelde Een de wethouder van Twenterand over de stichting ieder kind een Sint.

Nu dubbel verdienen bij aankoop energie besparende artikelen!

Dit is hèt moment om te starten met energie besparende maatregelen. Via Poen voor Groen krijg je namelijk tot € 50,- terug na de aankoop van bijvoorbeeld LED-verlichting, isolatiemateriaal of een slimme thermostaat. Naast het feit dat je de eerste € 50,- niet zelf hoeft te investeren, verlaag je per direct je energierekening. Kleine moeite, groot rendement!

Een rekenvoorbeeld


Stel, je koopt een set van 8 sfeervolle, dimbare LED-lampen voor € 48,-. Vraag je vervolgens dit bedrag terug via de Poen voor Groen actie, dan kost de aanschaf je dus feitelijk niets. De eerste € 48,- heb je hiermee al verdiend. Omdat je je 8 oude, onzuinige lampen vervangt door energie besparende LED-verlichting, bespaar je ook nog eens zo’n € 44,- op je jaarlijkse energierekening. Bovendien gaan deze LED-lampen ook nog eens 10 tot 15 jaar mee. Tel uit je winst!

Poen voor Groen

De actie “Poen voor Groen” wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens zeven Twentse gemeenten, waaronder Twenterand. De campagne is erop gericht om mensen bewust maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld oplevert. Reeds 36 winkeliers ondersteunen de actie die loopt t/m 31 maart 2021. Kijk voor meer infornatie op www.poenvoorgroen.nl. 

Nathalie Thoonsen, coördinator Poen voor Groen: “Wist je dat een gemiddeld Nederlands huishouden tegenwoordig nog 11 gloeilampen en 13 halogeenlampen in huis heeft branden? Dat is best veel, als je bedenkt dat deze bijna niet meer in winkels verkrijgbaar zijn. Iedereen weet dat LED-lampen beter zijn voor het milieu en langer meegaan, maar ook dat ze duurder zijn dan gloei- of halogeenlampen. Dat kan een reden zijn waarom nog niet iedereen volledig is overgestapt op LED-verlichting.”
  


Stichting Duurzaam Thuis Twente

De actie “Poen voor Groen” wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens zeven Twentse gemeenten. De campagne is erop gericht om mensen bewust maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld oplevert”, aldus Nathalie Thoonsen. Reeds 36 winkeliers ondersteunen de actie die loopt t/m 31 maart 2021.

Meedoen is heel simpel…

  1. Meld je aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
  2. Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
  3. Dien de kassabon in op de actiesite
  4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op je bankrekening

Subsidie mogelijk tot 31-3-2021 maar OP=OP.

Inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen tot 31 maart 2021 deelnemen maar OP=OP. Iedere gemeente heeft een eigen budget. Zodra het subsidiepotje van een gemeente leeg is, stopt in die gemeente de actie. Omdat de campagne erg in trek is, adviseren we de inwoners om snel mee te doen.

Meer informatie

Op de actiewebsite is meer informatie te vinden. Ook staan hier de actievoorwaarden, de lijst met voor subsidie in aanmerking komende producten en de deelnemende partijen vermeld.

Asfalteren in Twenterand

Deze week is de gemeente Twenterand begonnen met asfaltwerkzaamheden aan de Bouwmeesterstraat Westerhaar – Vriezenveensewijk en de rotonde Nieuwe Daarlerveenseweg – Garvesingel. Aanwonenden kunnen buiten werktijd altijd bij de percelen komen. Tijdens werktijden zal het per locatie en soort werkzaamheden afhankelijk zijn of de percelen bereikbaar zijn. Bereikbaarheid kan betekenen dat u een andere richting moet volgen dan u gewend bent. Aanwonenden krijgen een brief van aannemer Nexus of Schagen met hierin een contactpersoon waarmee u bereikbaarheid kunt overleggen.

Natuurherstelmaatregelen Engbertsdijkvenen

Voor de planvoorbereiding voor de interne natuurherstelmaatregelen in Engbertsdijksvenen wordt vandaag weer een stap gezet om u als omwonende, belanghebbende of belangstellende verder te betrekken, namelijk de introductie van onze interactieve kaart.  Daarover heeft u als het goed is via de nieuwsflits Engbertsdijksvenen vorige week bericht ontvangen (zie bericht onderaan deze pagina).

We zijn bezig met de verdere planvoorbereiding waarbij de inrichting van het natuurgebied nader wordt uitgewerkt en gedetailleerd. Daarbij wordt de komende maanden duidelijk welke kades worden hersteld, welke worden opgehoogd en welke nieuwe kades moeten worden aangelegd om het regenwater beter vast te kunnen houden. Daarnaast wordt meer inzicht gegeven in het dempen van de sloten en de manier waarop dat allemaal plaats gaat vinden. Dus hoe wordt het zand aangevoerd, welke transportroutes willen we gebruiken, waar vindt tijdelijke opslag plaats van de materialen, wat betekent dit voor de recreatieve beleving de komende jaren; kortom wat betekent dit voor u als buren en betrokkenen.

Daarbij is het uiteraard niet zo dat we geen kennis hebben genomen van alle momenten dat er de afgelopen jaren door u is meegedacht. Dat is bij ons bekend en heel waardevol gebleken. We hopen met deze aanpak hier een mooi vervolg/aanvulling op te geven en wellicht breder de mensen te kunnen bereiken.

We proberen op verschillende momenten u als omgeving naast het geven van informatie ook te vragen naar uw input, waardering en beleving, dus u meer te betrekken. Dat is lastig in de huidige tijd van corona, maar we hopen op een digitale manier u toch de gelegenheid te geven mee te denken.

De interactieve kaart die wordt benoemd is daarin de eerste stap.

Delen daarvan kunnen we gebruiken voor ons ontwerp (om tot een Definitief Ontwerp te komen), maar kunnen ook input zijn voor de andere processen die er spelen of andere zaken rondom beheer, landschap, flora en fauna, communicatie etc. Het is niet zo dat we met alle reacties direct iets kunnen, er ligt al een basis in ons Voorlopig Ontwerp en de uitgangspunten om ons ecologisch doelbereik te halen. maar we koppelen graag terug welke punten we nu al mee kunnen nemen, wat niet mogelijk is en wat voor ons goed is om te weten maar wellicht in een ander kader kan worden meegegeven.

In bijgevoegde tijdlijn staan de stappen hiervoor beschreven:

1.       16 – 30 november: Deze interactieve kaart is de eerste stap daarin, waarin we de mensen vragen hoe zij het natuurgebied Engbertsdijksvenen nu ervaren. Terugkoppeling wat er met de reacties gedaan wordt volgt de week daarop.

2.   7 -31 december: Deze kaart krijgt een opvolging dmv een 2e interactieve kaart die ingaat op het landschap en haar karakteristieken (met uitwerkingen van een aantal landschapskarakteristieken) waar u uw mening over kunt geven. Gebaseerd op de landschapsbiografie die gebaseerd is op een aantal tijdsvensters.

3.   7 december: Digitale informatiebijeenkomst met de nadruk op de landschapsbiografie van Engbertsdijksvenen en omgeving en introductie van de 2e interactieve kaart. Tevens worden uiteraard de zaken die vanuit het ontwerp al kunnen worden gecommuniceerd daar gepresenteerd.

4.   jan – feb 2021: In het nieuwe jaar gaan we met de opbrengst vanuit het landschap verder om het ontwerp nader vorm te kunnen geven.

5.   Jan-feb 2021:Tevens wordt in januari gestart met het uitzetten van enquêtes ihkv de socio- economische impactanalyse die wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een nulmeting gedaan onder de lokale bevolking waarbij de impact van het project (waarbij gekeken is naar de ‘zachte’ criteria die eerder met alle partners is bepaald in het externe gebiedsproces) op de omgeving wordt onderzocht. Dit krijgt tzt een navolging waarbij de resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

6.   Februari 2012: Winterexcursie (als de maatregelen het toelaten)       

7.   Maart 2021: (digitale) informatiebijeenkomst met terugkoppeling landschap en presentatie Definitief Ontwerp

8.       Daarnaast willen we met een aantal mensen een omgevingspanel gaan vormen. We gaan deze week hiervoor een aantal belangenvertegenwoordigers benaderen of zij zich willen aansluiten in een panel die inhoudelijk meegenomen gaat worden in het (ontwerp) proces en de te maken keuzes en afwegingen. Door een representatief gezelschap en vertegenwoordiging vanuit de directe omgeving hopen we ook op deze manier de mensen beter mee te nemen in onze stappen en kunnen we (nog beter) anticiperen op de signalen die aan ons worden meegegeven. We willen daarbij  het omgevingspanel meer meenemen op de inhoud en de afwegingen en de klankbordgroep meenemen in het proces.

In de tussentijd willen we u uiteraard meenemen in de stappen die er worden gezet, nu nog op afstand en veelal digitaal. Graag vernemen we ook of er behoefte is aan een andere manier van informatievoorziening in deze tijd van corona om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

De jongerenraad is niet meer. Lange leve het jongerenpanel!

“Er komt een nieuwe vorm om jongeren te betrekken bij (gemeentelijke) vraagstukken, omdat de huidige vorm – de jongerenraad – niet meer van deze tijd is. Jongeren haken daardoor snel af. Het blijkt dat ze meer
behoefte hebben aan een flexibele en themagerichte participatie. En zo gaan we dat ook doen”, aldus GBT-volksvertegenwoordiger Savannah Makkinga.
Om dit voor elkaar te krijgen heeft GemeenteBelangen Twenterand een motie (= voorstel) ingediend, met steun van CU, SGP, PVV en PvdA/GroenLinks. Deze is afgelopen dinsdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad, zodat het college hiermee aan de slag moet.


Makkinga [foto], die onderzoek deed naar het ‘Belang van jongeren’1: “De bekende vorm van jongerenparticipatie – de jongerenraad – wordt door de jongeren gezien als een verouderd instrument. De doelgroep vindt het niet meer aantrekkelijk. Er is momenteel dan ook geen actieve
ongerenraad meer in Twenterand. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat zonder enige professionele ondersteuning van de jongeren er geen oog voor ontwikkelingen is en de continuïteit niet gewaarborgd. Omdat we samen met onze coalitiepartner CU de stem van de jongeren belangrijk vinden, willen we hen wel blijven betrekken.”
Makkinga constateerde dat er onder jongeren best goede ideeën zijn voor hoe jeugdbeleid in Twenterand er uit moet komen te zien. Daarvoor heeft zij onder meer samen met de GBT-fractie gesproken met jongerenwerkers
Daphne Oelen en Lars van Soolen. “Zij gaven ook aan dat de participatie en betrokkenheid van jongeren juist nu in Corona-tijd lastig in te vullen is. Nu hebben veel jongeren weinig perspectief; bijbaantjes kunnen niet worden
uitgevoerd, het uitgaansleven volledig is stilgevallen en ze te maken hebben met lesuitval en weinig sportmogelijkheden.”
Het nieuw te vormen jongerenpanel, of hoe het ook mag gaan heten, gaat een doorgaande lijn invullen tussen gemeente en jongeren. Door de jongeren op deze nieuwe wijze actief te betrekken moeten voor jongeren
belangrijke onderwerpen in beeld worden gebracht. Het gaat hierbij om adviezen en suggesties van jongeren vanuit allerlei geledingen. Waaronder (sport)verenigingen, onderwijs en jongerenclubs.
Jongeren en politiek
Overigens, door jongeren actief te betrekken bij zaken die voor hen belangrijk zijn in de gemeente, kan de interesse voor politiek worden aangewakkerd. Daar zijn voorbeelden van in Twenterand. In die zin kan het een springplank worden voor de nieuwe generatie? Makkinga: “Dat is mooie bijvangst, maar niet het doel van ons voorstel.”

Carnavalsvereniging De Smoezen uit Vroomshoop toont aan dat er ook in Corona-tijd veel mogelijk is

Daarom stond afgelopen zaterdag traditiegetrouw het Prinsenbal op de carnavalsagenda. Daar waar veel omliggende verenigingen vooraf aankondigden dat ze geen nieuwe hoogheden zouden laten aantreden werd door De Smoezen vanaf juni gewerkt aan een seizoen met mogelijkheden. In principe werd een normale voorbereiding voor een normaal seizoen opgestart met een escape-mogelijkheid. Dat escape-scenario werd bij de aanvang van de 2e golf medio september in werking gezet. In de weken voor het Prinsenbal werden alle Smoezen nieuwsgierig gemaakt door Medium Nellie, het typetje dat De Smoezen al langer kenden van de gala’s als Zware Van Nellie. Op anderhalve meter werd zaterdagavond in de Studio van het creatieve meesterbrein van De Smoezen; Niek Erents, een online Prinsenbal gepresenteerd. Vertegenwoordigers van optochtcommissie De Doppe, muziekkapel De Smoezenbloazers, de oud-prinsen van De Prinsengarde, De Dansmariekes en het bestuur van De Smoezen werden tijdens dit evenement geïnterviewd door vorst Tom Uitzetter waarbij er tussendoor flitsen te zien waren van de lokale Friese reporter Paulus Pietsma. Na een uur en 11 minuten werd het grote geheim van De Smoezen gepresenteerd en kwamen Prins Alwin en Adjudant Coen gepresenteerd. Dit ervaren duo mag een 2e seizoen aan hun afgelopen succesvolle jaar knopen en samen met alle Smoezen zullen zij er, daar waar mogelijk, een prachtig jaar van gaan maken. De Smoezen hopen met deze aftrap van hun 70e carnavalsjaar de toon te hebben gezet en gezien het grote aantal views en de positieve reacties uit het carnaval-minnende Twentse land, kan het bijna niet uitblijven dat dit een vervolg krijgt. De Smoezen hebben in ieder geval een leuke avond gehad!

Overijssel dun bezaaid qua fysiotherapeuten

Overijssel telt – relatief gezien – een laag aantal fysiotherapiepraktijken. Per 10.000 inwoners zijn hier 6,1 praktijken te vinden. Dit aantal ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 6,6 fysiotherapiepraktijken per 10.000 inwoners. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer dat – in aanloop naar de Nationale Dag van de Fysiotherapeut – eigen gegevens en data van het CBS analyseerde.

Overijssel na Gelderland en Groningen onderaan

Overijssel staat in de top drie provincies met de kleinste dichtheid van fysiotherapiepraktijken. Per 10.000 inwoners zijn alleen in Gelderland (5,9) en Groningen (6,0) minder praktijken te vinden. Mensen met lichamelijke klachten hebben daarentegen de meeste keuze in Limburg. Hier zijn namelijk 7,8 fysiotherapiepraktijken te vinden per 10.000 inwoners.

Verschillen zijn groot per gemeente

Per gemeente zijn er grote verschillen te zien in het aanbod fysiotherapiepraktijken. In Staphorst is het aanbod fysiotherapiepraktijken op provinciaal én landelijk niveau het meest schaars. Per 10.000 inwoners is er net iets meer dan één praktijk te vinden (1,2). Ook in de gemeenten Olst-Wijhe (2,2) en Dalfsen (3,1) is het aanbod fysiotherapiepraktijken beperkt.

De grootste uitschieter in Overijssel is de gemeente Tubbergen, waar per 10.000 inwoners 8,5 praktijken zijn. Ook Hengelo (8,3) en Enschede (8,1) scoren goed ten opzichte van het aantal inwoners.

Fysiotherapie niet in de basisverzekering 

Bas Knopperts van Independer: “Wij horen vaak misverstanden over fysiotherapie. Zo weet lang niet iedereen dat fysiotherapie niet onder de basisverzekering valt en je meestal zelf moet betalen als je hiervoor geen aanvullende verzekering hebt. Er is wel een uitzondering voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zij krijgen fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen fysio-behandelingen altijd vergoed uit de basisverzekering.”

Meer informatie op Independer over het onderzoek: aanbod fysiotherapiepraktijken per gemeente 

Smithoek Den Ham: ruim en goed wonen voor gezinnen en senioren

“Klein Den Ham.” Zo typeert wethouder Bart-Jan Harmsen het nieuwe plan dat de gemeente heeft ontwikkeld voor locatie De Smithoek. “Ruim opgezet, veel groen, wonen rondom een brink en dichtbij voorzieningen als winkels en bibliotheek. Het is Den Ham in het klein waar gezinnen en senioren prettig kunnen wonen,” aldus een enthousiaste kernwethouder. In het plan worden vier vrijstaande en zes levensloopbestendige woningen gebouwd. Aanwonenden zijn positief.

Een aantal aanwonenden is op 28 oktober persoonlijk bijgepraat. Vanwege corona kon niet iedereen daar bij zijn. Afgesproken is toen dat de aanwezigen de andere aanwonenden, die er dus niet bij konden zijn, bij zouden praten. Als aanvulling daarop heeft de gemeente alle aanwonenden een brief gestuurd met daarin de beschikbare informatie en een schets van het plan.

Nieuw plan

In juni werd een plan voor een appartementencomplex gepresenteerd aan de omwonenden. Vooral de grootte van het gebouw en hoe het pand eruit zag, stuitte op bezwaren in de buurt. De gemeente nam deze bezwaren serieus en heeft vervolgens stedenbouwkundig bureau SAB opdracht gegeven om een nieuw plan te maken. Het nieuwe plan gaat uit van wonen rondom een brink, met vier vrijstaande woningen en zes levensloopbestendige woningen.

Niet definitief

De schets die bij dit plan hoort is nog niet definitief. Details zoals de plaatsing van woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de precieze ligging van de wegen en paden moet nog verder uitgewerkt worden. Harmsen: “Maar de schets laat al wel heel duidelijk de ruimte en de inrichting zien, waardoor het zo’n fijne plek wordt om te wonen. En de buurt ziet dat ook en daar ben ik erg blij mee. Draagvlak voor inbreidingsplannen als deze is voor ons heel belangrijk.”

Vervolg

Om dit plan mogelijk te kunnen maken, is een wijziging van de bestemming nodig. De gemeente vindt het belangrijk dat op deze plek kwaliteit wordt gebouwd. Daarvoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het wijzigen van een bestemming neemt tijd in beslag. De verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 een bestemmingsplan ter inzage gaat. Na de zomer van 2021 kan er dan begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond.