Archive for: november 2020

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur.

OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer willen weten over reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?

Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.

Wanneer: dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag

Hoe laat: 10.00-12.00 uur

Telefoonnummer: 038-303 70 10

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Beste boek Overijssel 2020

Nicole Harmsen schreef in 2018 haar debuutroman “De Rusluie”, een meeslepend romantisch verhaal over zes generaties Vriezenveners die succes hadden in St. Petersburg. Op 4 november jongstleden werd haar boek in Deventer uitgeroepen tot het Overijssels boek van het jaar 2020 in de categorie fictie. In het Juryrapport kunnen we lezen dat Nicole Harmsen in haar boek “De Rusluie” een bijzondere episode uit de Overijsselse geschiedenis tot leven wekt. Met respect voor de historische feitelijkheid geeft zij een levendige karakteristiek van een eenvoudige Vriezenveense familie. Een uiterst interessant boek, goed en boeiend geschreven. Interessant voor hen die kennis willen nemen van de bijzondere ambities van vroegere pioniers uit Vriezenveen, en zeker ook geschikt voor een breed publiek dat houdt van een mooi verhaal.

Eerdere winnaars van deze prijs zijn Özcan Akyol en Tommy Wieringa.

Het boek van Nicole Harmsen is verkrijgbaar in de boekhandel maar uiteraard ook in het Historisch Museum Vriezenveen. Daar kunt u op de Russische afdeling bovendien verder kennismaken met de geschiedenis van de Rusluie.  Het museum is naar we hopen vanaf 19 november weer open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00u tot 17.00u. Het is gevestigd op Westeinde 54 te Vriezenveen.

Bonnenactie zorgt voor steun lokale economie Twenterand

Meer dan ooit laat deze tijd ons zien hoe belangrijk de lokale ondernemers in de gemeente Twenterand zijn voor de inwoners, economie en de leefbaarheid. Door de coronamaatregelen blijven veel bezoekers weg uit de winkelstraat. Dat heeft tot gevolg dat de lokale economie zware klappen te verduren krijgt. Om de lokale economie en de inwoners te ondersteunen heeft een groep initiatiefnemers o.l.v. Dagmar Boerrigter de bonnenactie opgezet. De actie waarbij zowel ondernemers als inwoners een extraatje konden verdienen.

De actie die via de lokale supermarkten werd uitgezet is een initiatief van de lokale ondernemersverenigingen, de gemeente Twenterand, Gastvrij Twenterand en de Provincie Overijssel.

Enorm succes De beschikbare 4000 bonnen waren binnen anderhalve week ‘uitverkocht’. Er ontstond een ware run op deelname en daarmee waren de beschikbare waardecheques snel verdeeld onder de inwoners. Zij konden er vervolgens mee naar de lokale ondernemers om ze te verzilveren. Daarmee ondersteunen ze de lokale winkeliers. Wethouder van de gemeente Twenterand Bart-Jan Harmsen ziet wat moois ontstaan: “In deze tijd hebben ondernemers het zwaar, maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Op allerlei manieren komen ze in actie om de lokale economie in beweging te houden. En de inwoners hebben hier ook voordeel van.”

Veel waardering Veel van de 125 deelnemende ondernemers gaven als reactie dat inwoners de actie erg hebben gewaardeerd. “Een leuke actie die tevens het belang van het hebben van goede lokale voorzieningen aantoont” en “een leuk extraatje in deze tijd wordt erg gewaardeerd” waren veelgehoorde reacties.

Tevreden De initiatiefnemers en de deelnemende ondernemers kijken met volle tevredenheid terug op de actie en zijn blij dat de inwoners het hebben gewaardeerd. “We zijn erg blij dat we met de actie het belang van het hebben van goede lokale voorzieningen hebben kunnen benadrukken,” aldus de tevreden initiatiefnemers. “Wie weet kunnen we met z`n allen in Twenterand in de toekomst nog eens een leuke actie bedenken waarbij het draagvlak net zo groot is. We zijn tenslotte nog (lang) niet door deze moeilijke coronatijd heen.”

Lezen kan altijd!!!

De Bibliotheek is gesloten maar je kunt wel gebruik maken van de afhaalbieb. Je kunt boeken op afspraak afhalen in Den Ham, Vroomshoop en Vriezenveen. Bel hiervoor op maandag- en donderdagochtend tussen 9 en 12 uur naar 0546-562385.Wanneer je belt wordt er een afspraak gemaakt wanneer je de boeken op kunt komen halen. Ook voor kinderboeken, tijdschriften etc.

CDA is stellig: niet fysiek vergaderen in corona tijd!

De tweede Corona golf is al weken een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Bij velen staat het water tot aan de lippen en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen alsmede in de verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorgwerken zich net als tijdens de eerste coronagolf uit de naad en riskeren een besmetting om patiënten te verzorgen terwijl het college en de coalitie in Twenterand geen digitale vergadering over de Programmabegroting 2021 op 10 november wensen maar fysieke aanwezigheid van de raad verwachten.  ONBEGRIJPELIJK!  Aldus fractievoorzitter Roswitha Uitslag- van Riggelen namens de hele CDA-fractie.

CDA Twenterand heeft haar collega raadsleden, via haar fractievoorzitters, gevraagd om digitaal te vergaderen over de programmabegroting 2021.  Helaas tevergeefs: fysiek vergaderen aldus Gemeente Belangen Twenterand, Christen Unie, VVD en PVV.  De SGP had begrip voor het standpunt en PVDA- Groen Links heeft tot nu helaas niet gereageerd op het voorstel.

Uitslag- van Riggelen: we zitten op dit moment niet ver van een totale lock down in Twente wat boven op de al genomen maatregelen nog meer beperkingen voor onze inwoners zou inhouden en Twente wordt door onze Minister-President een zorgregio genoemd. Hoe kun je dan met de gehele raad in een raadszaal gaan zitten ook al is dit dan op 1,5 meter, terwijl er prima alternatieven zijn? Je moet het risico gewoon niet nemen.  Er zijn nog steeds veel te veel besmettingen en veel te veel mensen die opgenomen moeten worden in de ziekenhuizen. Het zorgpersoneel staat weer net als tijdens de eerste golf in de frontlinie en heeft er behoefte aan dat iedereen zich aan alle coronamaatregelen houdt die zijn afgekondigd. Daarmee dus ook de oproep om thuis te werken en zo min mogelijk ergens heen te gaan. 

Binnen de CDA-fractie is het unaniem duidelijk: nu niet fysiek vergaderen. Geen enkel onderwerp is belangrijker dan de gezondheid van iedereen stelt Uitslag. Het CDA zal in ieder geval niet aanwezig zijn dinsdag bij de programmabegroting maar zullen hun vragen en opmerkingen schriftelijk kenbaar maken.

Fractievoorzitter Uitslag: als volksvertegenwoordigers hebben we niet alleen een politieke functie, maar ook een voorbeeldfunctie.  Ze betreurt het dat zowel het college als overige raadsleden de ernst van de situatie in Twente niet inzien terwijl we landelijk aangemerkt worden als regio die zeer zorgwekkende cijfers laat zien op het landelijke dashboard en wijst ook naar omliggende gemeenten waar wel digitaal vergaderd wordt. Samen krijgen we het virus onder controle. Onze inwoners houden zich hier zoveel mogelijk aan, laten wij dit als politiek in Twenterand ook doen.

Bodemonderzoek speeltuintjes Vroomshoop

Volwassenen en kinderen moeten veilig kunnen wonen, leven en recreëren. Daarom is het belangrijk dat de leefomgeving waarin zij dit doen, schoon en veilig is. Gemeente Twenterand wil er zeker van zijn dat er op plekken waar kinderen spelen geen asbest in de bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente Twenterand verkennend bodemonderzoek uitvoeren in 16 speeltuintjes in Vroomshoop. Dit onderzoek vindt plaats tussen 9 en 23 november 2020.

Waarom deze onderzoeken?

Projectbureau BAS onderzoekt in opdracht van de Provincie Overijssel en zeven Twentse gemeenten, waaronder Twenterand, alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen op de aanwezigheid van asbest. Mocht er ergens asbest gevonden worden, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat het opgeruimd wordt. Op dit moment is het Projectbureau onder andere bezig met het onderzoeken van de speeltuintjes in Vroomshoop

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Allereerst wordt gestart met een historisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van een terrein in het verleden. Op basis van het historisch onderzoek verwacht het Projectbureau BAS dat er geen asbest in de bodem zit, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Daarom wordt er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Gecertificeerde (professionele) onderzoeksbureaus voeren deze onderzoeken uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen in de speeltuintjes gaten geboord en/of sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Géén direct gevaar voor de gezondheid

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, dan levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid op. Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat van het onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden via de website van de gemeente en de krant gedeeld. Mocht blijken dat er op een locatie tóch asbest gevonden wordt, dan ontvangen de omwonenden van dat speeltuintje een brief.

Over Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. Het Projectbureau is gehuisvest in het gemeentehuis van Hof van Twente. Meer informatie over Projectbureau BAS en het verwijderen van asbest in de bodem, leest u op www.bodemasbestsanering.nl.

Vragen? Neem contact op met BAS!

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS, tel. (0547) 858 585 of per e-mail bas@hofvantwente.nl.

Locaties Speeltuintjes

 1. Aan ’t Spoor 25
 2. Boekweitakkers 9
 3. De Vogelkers 3
 4. De Fazant 21
 5. De Kievit 9
 6. De Platanen 17
 7. Gagelhof 21
 8. Vlasakkers 20
 9. De Eikelaars 12
 10. Prinsenkamp 114
 11. Veenmos 8
 12. Bevert tegenover nummer 96
 13. Linderveld naast nummer 4
 14. Marijkestraat tegenover nummer 16
 15. Willem Alexanderplein tegenover nummer 20
 16. Plantsoen omgeving nummer 59

zwemlessen gaan niet door

Premier Rutte heeft in de persconferentie van 3 november aangekondigd dat de zwembaden in Nederland voor tenminste twee weken dicht gaan.

Dit betekent dat zwembad De Stamper gesloten is en ook de zwemlessen gaan niet door. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht van de Rijksoverheid, waarin werd aangegeven dat nog een uitzondering gold voor de zwemlessen van kinderen tot en met 12 jaar. Maar van een uitzondering is geen sprake. Woensdagavond 4 november informeerde de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), die gemeenten ondersteunt bij o.a. de uitvoering van het sportbeleid, de Stamper hierover.

Zwemlessen en het diplomazwemmen kunnen de komende twee weken dus helaas niet doorgaan. Ouders van kinderen die zwemles zouden hebben of van kinderen die moeten afzwemmen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

In één overzicht de inkomsten en uitgaven van de gemeente Twenterand

In één overzicht zien waar de gemeente Twenterand haar geld aan uitgeeft en op welke manier de gemeente Twenterand geld binnen krijgt. Dat kan via de Begroting in één oogopslag, die de gemeente Twenterand voor de derde keer achtereenvolgende keer uitgeeft. “Hiermee maken we voor de inwoners in grote lijnen zichtbaar hoe wij ons geld besteden,” aldus wethouder Financiën Roel Koster. “Inwoners hebben het recht om dat te weten, want wij werken immers met gemeenschapsgeld.”

Vanaf dinsdag 3 november is de Begroting in één oogopslag te vinden op www.twenterand.nl/begroting. Daar is ook de uitgebreide begroting 2021 van de gemeente Twenterand te vinden.

Openbare raadsvergadering

Op 10 november wordt de programmabegroting vanaf 17.00 uur ’s middags behandeld in een raadsvergadering. Deze is openbaar en te volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen.