Archive for: december 2020

Regels rond carbidschieten in Twenterand

Met het landelijke vuurwerkverbod wil de Rijksoverheid voorkomen dat de druk op de zorg tijdens deze coronacrisis verder toeneemt. Nu voor het hele land een lockdown geldt, zijn er voor het carbidschieten ook strenge regels. Burgemeester Hans Broekhuizen: “We merken dat inwoners zoeken naar andere manieren om de jaarwisseling leuk en veilig te vieren. Ik roep iedereen op om dat bij voorkeur binnen en in huiselijke kring te doen. Het traditionele carbidschieten op oudejaarsdag mag, maar wel op eigen terrein, met maximaal twee gasten en uiteraard op anderhalve meter afstand.”

De gemeenteraad van Twenterand stemt in met het voorstel van het college van B&W om geen aanvullende richtlijnen toe te voegen aan de Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Twenterand 2019 voor het carbidschieten met oudjaarsdag. De huidige APV is vorig jaar aangepast en biedt de gemeente in combinatie met de Covid-19 wet voldoende handvatten om te handhaven wanneer mensen de regels overtreden.

Burgemeester Broekhuizen: “Ik vraag mensen om vooral hun gezonde verstand te gebruiken. Ga geen carbidschieten wanneer je dat nog nooit eerder hebt gedaan, hou het veilig en volg de coronamaatregelen die gelden tijdens deze lockdown.” Broekhuizen vult verder aan: “Steek carbid ook alleen op oudejaarsdag overdag af als het licht is. Het is niet de bedoeling dat inwoners in plaats van vuurwerk ’s avonds en ’s nachts carbid gaan afschieten. We willen voorkomen dat daarmee onveilige situaties ontstaan.” Twenterand sluit aan bij de bestaande ‘Wie is de BOCK campagne over het veilig afsteken van carbid.

Wie is de BOCK?

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar dit jaar gaat het helaas anders dan anders vanwege de coronacrisis. Ga je toch carbidschieten? Schiet vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van de vijf tips voor veilig carbidschieten (www.wieisdebock.nl). De BOCK let dit jaar ook op de coronamaatregelen en houdt anderhalve meter afstand.

Meer informatie over de regels rondom carbidschieten in Twenterand staat op www.twenterand.nl/carbid

Kozakken voor 20 jaar Twenterand

Op 1 januari 2021 bestaat Twenterand twintig jaar. Om hier alvast aandacht aan te besteden was er vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een heerlijke kozak bij de koffie/thee.

Gerjan Smelt van de CU is tevens al twintig jaar raadslid. Hij kreeg een boek en voor zijn vrouw waren er bloemen.

Maatwerk inwoners Twenterand in acute geldnood via SUN Twente

Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente Twenterand aangesloten bij SUN (Stichting Urgente Noden) Twente. Medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen bij SUN Twente een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële ondersteuning voor een inwoner van Twenterander die in acute financiële nood verkeert en waarvoor geen andere mogelijkheden zijn.

“We bieden natuurlijk al op veel manieren financiële ondersteuning voor inwoners”, vertelt wethouder Marta van Abbema. “Maar toch is er af en toe een noodsituatie die, als er geen hulp komt, het leven van mensen compleet op hun kop zet. Hierdoor worden de problemen uiteindelijk steeds groter. Bijvoorbeeld als een uithuisplaatsing dreigt omdat de huur een tijd niet is betaald of iemand niet genoeg geld heeft voor een orthodontiebehandeling. Daarvoor kunnen maatschappelijke organisaties in onze gemeente vanaf nu terecht bij SUN Twente.”

SUN: Stichting Urgente Noden Twente

SUN Twente is onderdeel van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus en wordt gefinancierd door gemeenten en particuliere fondsen. Verschillende Twentse gemeenten zijn al aangesloten bij SUN Twente. Maatschappelijke organisaties in Twenterand kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële bijdrage voor een inwoner in urgente financiële nood. Deze bijdrage is een gift voor de inwoner en hoeft niet te worden terugbetaald.

Nieuwe schuldenaanpak

Aansluiting bij SUN Twente past binnen de bestaande schuldenaanpak van de gemeente Twenterand. Maatwerk bieden aan inwoners en voorkomen van schulden zijn belangrijke doelen waaraan SUN Twente bijdraagt.

Gemeente en Stichting Leergeld Twenterand bundelen krachten

Vanaf 1 januari 2021 werkt de gemeente Twenterand formeel samen met de Stichting Leergeld Twenterand (SLT). Achter de schermen werd er al veel samen gedaan. Door dit nu formeel te maken, krijgen Twenterandse kinderen in armoede nog beter toegang tot noodzakelijke voorzieningen.

Wethouder Martha van Abbema: “Door samen te werken met Stichting Leergeld Twenterand kun we echt een echte vuist maken om kinderarmoede te bestrijden. Om met Mahatma Gandhi te spreken: ‘Armoede is een van de grootste vervuilers op de wereld.’ Het doet kinderen veel kwaad door met zorgen rond armoede op te groeien. Met de samenwerking streven we ernaar dat alle kinderen volop mee kunnen doen in de Twenterandse samenleving. Zij moeten niet door armoede beperkt worden in hun ontwikkeling.”

Nieuwe schuldenaanpak

Samenwerking met Stichting Leergeld Twenterand past goed binnen de schuldenaanpak van de gemeente Twenterand. Door voorzieningen voor kinderen te regelen zoals laptops, sportlessen en culturele activiteiten helpen we kinderen om mee te doen in de samenleving. Het bestrijden van kinderarmoede is belangrijk omdat armoede zowel op korte als lange termijn veel negatieve effecten heeft voor kinderen.

Contact

Stichting Leergeld Twenterand is onderdeel van een succesvol landelijk netwerk van Leergeld Stichtingen. Zij zijn sinds november 2019 actief in Twenterand. Leergeld Twenterand is bereikbaar via telefoon 06 – 39743797, via e-mail info@leergeldtwenterand.nl en via de website www.leergeld.nl/twenterand.

Twenterand bevriest huurtarieven sportverenigingen

Net zoals zovelen zijn ook de sportverenigingen in Twenterand hard getroffen door de coronacrisis. In 2019 besloot de gemeenteraad dat de sport meer kostendekkend moest zijn. Afgesproken werd dat de tarieven voor sportaccommodaties tot en met 2023 jaarlijks verhoogd zouden worden. Het college van B&W heeft nu besloten om de tariefsverhoging voor 2021 met een jaar uit te stellen. Zij wil hiermee de sportverenigingen tegemoet komen in deze crisistijd.

Wethouder Mark Paters: “Binnen onze mogelijkheden proberen we zo goed mogelijk mee te denken met de sportverenigingen in deze lastige tijd. Met het besluit om de huurtarieven voor sportaccommodaties te bevriezen, hopen we de verenigingen wat ruimte te geven voor komend jaar. We zijn deze crisis nog lang niet te boven en om op dit moment de tarieven te verhogen zoals gepland was, voelt niet goed.”

Door de coronacrisis vallen diverse belangrijke inkomsten weg bij de sportverenigingen. Ook zien sommige verenigingen in deze tijd hun ledenaantal teruglopen. Een tariefsverhoging zouden de verenigingen normaal kunnen opvangen door het verhogen van de kantineopbrengsten, een contributieverhoging en/of het aantrekken van meer sponsoren. Vanwege de coronacrisis is dit praktisch onhaalbaar en zien verenigingen juist een daling van de inkomsten. Hierdoor hebben sportverenigingen moeite om hun jaarlijkse begroting rond te krijgen. Wethouder Paters: “De sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen onze samenleving. We hopen hen hiermee wat lucht te geven en de financiële problemen niet nog groter te maken”.

Fotoboek van 650 jaar Vriezenveen

Vanaf woensdag in de winkel, het langverwachte fotoboek van 650 jaar Vriezenveen! “Wapperende feestvlaggen, straatversieringen, gezellige buurtborrels en grandiose evenementen op het Manitobaplein. Het 650 jarig bestaan van Vriezenveen is op grootse wijze gevierd!” Een prachtig gemaakt boek met ruim 250 pagina’s vol met foto’s. Als je aanwezig bent geweest tijdens één van de evenementen, dan is de kans groot dat je er zelf in staat. Dat zou leuk zijn toch? Misschien wel het mooiste feest ooit in Vriezenveen georganiseerd, is nu vastgelegd voor het nageslacht. Dit boek mag natuurlijk niet ontbreken op je boekenplank. Het fotoboek is vanaf woensdag voor €19,95 te koop bij alle supermarkten in Vriezenveen, bij Bruna en bij de Akker.

Pand Vroomshoop gesloten vanwege drugslab

Op 14 december is op last van burgemeester Broekhuizen van Twenterand een bedrijfspand aan de Afrikalaan in Vroomshoop voor een periode van twaalf maanden gesloten. In het pand is een sportschool gevestigd. De reden van de sluiting is dat de politie vorige maand in een verborgen deel van het gebouw een drugslaboratorium heeft aangetroffen. Hier werd de harddrug crystal meth geproduceerd.

Burgemeester Broekhuizen: “Ik ben geschokt dat een dergelijk professioneel drugslab in onze gemeente is aangetroffen. En dan ook nog eens in een sportschool met een kinderopvang. Een drugslab is levensgevaarlijk door de aanwezige chemicaliën en het brandgevaar. Dat er crystal meth werd geproduceerd, is bovendien extra zorgelijk aangezien dit verbonden is aan zware internationale criminaliteit. Ik moet er dan ook niet aan denken wat er op deze locatie allemaal had kunnen gebeuren. Met het sluiten van het pand in Vroomshoop voor een jaar moet het voor iedereen duidelijk zijn dat we deze praktijken absoluut niet tolereren.”

Meerdere overtredingen

Het is niet de eerste keer dat bij het bedrijfspand een productielocatie van drugs is aangetroffen. In 2017 werd in een aangrenzende unit een grote hennepkwekerij met ruim 1600 planten door de politie aangetroffen. Daarnaast is inmiddels duidelijk geworden dat er ook sprake was van een aantal andere misstanden en overtredingen. Zo blijken er illegale bouwwerkzaamheden in het pand te hebben plaatsgevonden, is er een illegale elektriciteitsvoorziening aangelegd en voldoet het pand niet aan de eisen voor brandveiligheid. Ook is er sprake van een illegale woonvoorziening die tijdens de politie-inval vorige maand in gebruik bleek te zijn. “Alles bij elkaar gaat het dus om een zeer ernstige situatie”, aldus Broekhuizen.

Samenwerking

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugsproductie en drugshandel omdat dit de veiligheid, gezondheid en het woon-, leef- en ondernemersklimaat ernstig aantast. Broekhuizen: “Inwoners en ondernemers moeten zich in Twenterand fijn maar vooral ook veilig voelen. Samen met diverse partijen blijven we ons dan ook volop inzetten om drugsproductie, drugshandel en drugsoverlast te bestrijden.”

Hoe moet het centrumgebied van Westerhaar eruit komen te zien?

Van 14 tot en met 31 december 2020 kan iedereen meedenken over hoe het centrumgebied in Westerhaar-Vriezenveensewijk eruit moet komen te zien. Het gedeelte tussen de Akelei en de Leidijk wordt namelijk opgeknapt. De gemeente wil graag horen welke ideeën de inwoners van Westerhaar hierover hebben. Deze ideeën kunnen online worden aangedragen. Ook staan er twee ideeënboxen bij ondernemers in Westerhaar waar mensen hun idee in kunnen doen.

Wethouder Bart-Jan Harmsen: “Het centrumgebied is de plek waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar mensen graag verblijven. Daarom is het belangrijk om de inwoners en ondernemers goed te betrekken bij deze herinrichting zodat we samen trots kunnen zijn en blijven op het centrum van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Op deze manier gaan we voor een aantrekkelijk, mooi en toekomstbestendig centrum!”, aldus wethouder Harmsen.

Ideeënbox

De ideeën kunnen worden aangedragen via de online ideeënbox. Er komt een aparte campagne om dit onder de aandacht te brengen. Ideeën kunnen ook worden gedeponeerd in fysieke ideeënboxen die staan bij Bakkerij Slomp en Jumbo Veld. Bij deze locaties zijn speciale invulformulieren aanwezig. Alle ideeën worden verzameld en gebruikt om een aantal realiseerbare opties samen te stellen. Dit noemen we de ‘inrichtingsvarianten’. Deze inrichtingsvarianten worden opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep van ongeveer tien personen. Mensen kunnen hiervoor in aanmerking komen door hun naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het formulier. De klankbordgroep wordt vervolgens samengesteld via een loting. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van 2021 drie inrichtingsvarianten zijn waar inwoners op kunnen stemmen. De variant met de meeste stemmen wordt daadwerkelijk gerealiseerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met: Diede ter Braak, adviseur inwonersbetrokkenheid, e-mail: d.terbraak@twenterand.nl, 06 – 15621642. Peter Linthorst, medewerker Verkeer & Vervoer, e-mail: p.linthorst@twenterand.nl, 06 – 11326388.

Henk Harmens blijft ook volgend seizoen

In navolging van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman heeft assistent-trainer Henk Harmens zijn contract
met Vroomshoopse Boys verlengt. Dat betekent dat de ervaren trainer uit Wezep ook tijdens het
seizoen 2021-2022 samen met Jonkman de A-selectie leidt. Henk Harmens ging, deze keer in de rol
van assistent-trainer vanaf het seizoen 2018-2019, voor de derde keer aan de slag bij de
Vroomshoopse tweedeklasser. Hij was er ook al eerder twee keer hoofdtrainer van de Boys. Henk
Harmens behaalde tijdens het seizoen 2013-2014 met zijn team het kampioenschap in de tweede
klasse, waardoor promotie naar de eerste klasse een feit werd. Het bestuur en de Technische
Commissie van Vroomshoopse Boys zijn content dat Henk Harmens ook volgend seizoen voor
Vroomshoopse Boys behouden blijft.

Automaatje Twenterand rijdt coronaproof door

Voor wie denkt dat AutoMaatje geen ritten meer rijdt in deze coronaperiode heeft het mis.
Omdat het vervoer coronaproof is kan men bijvoorbeeld nog steeds naar het ziekenhuis of
fysiotherapie worden gereden.
Met Automaatje zorg je met elkaar ervoor dat mensen niet vereenzamen en zorg je ook nog voor leuke
ontmoetingen. Juist in deze bizarre tijd willen we dat mensen niet ontnemen. Gelukkig hebben we een
aantal vrijwilligers die met de nodige hygiënische maatregelen medische ritten rijdt. Zoals ritten naar
huisarts, fysiotherapie en ziekenhuis.
Zo gaat het in zijn werk
Als u gebruik wil maken van AutoMaatje, dan meldt u zich uiterlijk twee dagen van tevoren telefonisch
(06) 8387 8151 aan of per e-mail automaatje@zorgsaamtwenterand.nl. Vervolgens ontvangt u van
AutoMaatje een inschrijfformulier. U wordt gevraagd uw adresgegevens en eventuele bijzonderheden
die nodig zijn voor de rit te noteren. De chauffeur wordt hiervan in kennis gesteld. U krijgt tevens te
horen wat de kosten van de rit ongeveer bedragen, uitgaande van 30 cent per kilometer. Pas na afloop
van de rit rekent u contact af met de chauffeur.