Archive for: februari 2021

“We willen zo graag, maar het kan echt niet”

De veertien Twentse burgemeesters herkennen zich in de roep van inwoners en ondernemers om meer versoepeling van de corona-maatregelen. Het mooie weer van de laatste dagen nodigt uit om weer eens lekker te gaan shoppen of een terrasje te pikken. Het kabinet geeft met ingang van woensdag 3 maart een beetje meer ruimte, met o.a. de gedeeltelijke heropening van scholen, winkelen op afspraak en een bezoek aan de kapper.  

“Iedereen snakt naar meer, maar die ruimte hebben we niet”, zegt burgemeester Sander Schelberg namens zijn Twentse collega’s. “We hebben het virus nog niet voldoende onder controle. De besmettingscijfers zijn nog te hoog en het aantal mensen dat gevaccineerd is, is nog te laag om verder te versoepelen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.” Schelberg benadrukt dat burgemeesters en wethouders als lokale bestuurders dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de crises.  

“Wij zien van dichtbij wat het met ondernemers en inwoners doet. Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is er heel veel behoefte aan versoepeling van de regels. Maar vanuit gezondheidsperspectief is die ruimte er nog niet. In alle gesprekken met Den Haag vragen we aandacht voor de problemen waar onze inwoners en ondernemers mee worstelen. We pleiten ook voor meer maatwerk waar dat kan. Twee klanten per verdieping pakt voor een kleine winkel heel anders uit dan voor een grote zaak. Het afgelopen jaar hebben veel ondernemers plannen uitgewerkt om hun klanten veilig te kunnen ontvangen. We weten ook dat er in de buitenlucht meer mogelijk is dan binnen. We vragen de regering daar goed naar te kijken en maatwerk te bieden zodra dat veilig kan.”  

De burgemeesters vertrouwen erop dat versoepelingen de komende maanden mogelijk zijn, gezien de voortgang van het vaccineren. “Zolang de huidige maatregelen gelden, kijken we met elkaar naar wat wel kan en mag. Terrassen mogen nog niet open, maar afhalen bij een restaurant kan wel.  Binnen sporten is nog niet toegestaan, maar buiten met z’n tweeën of tot 27 jaar in groepen, dat kan wel. Gelukkig hebben we in Twente volop ruimte om buiten te genieten. Daar kunnen we gebruik van maken, zolang we de basismaatregelen maar goed voor ogen houden”, aldus burgemeester Sander Schelberg die namens zijn Twentse collega’s tegelijk ook iedereen oproept zich aan de geldende maatregelen te houden. “Hoe lastig het ook is, maar laten we in Twente met z’n allen proberen het virus er zo snel mogelijk onder te krijgen. Laten we ons houden aan de regels, dat is volgens ons echt de snelste weg naar het ‘gewone’ leven waar we allemaal naar uitkijken.”  

Drie keer is scheepsrecht voor de Vroomshoopse Revue in 2022

Het script lag begin 2020 al klaar voor de zesde Vroomshoopse Revue in successie. “Energiek Vroomshoop” was de aansprekende titel. Het elftal van de Vroomshoopse Revue-groep met de nieuwe krachten Ramon Talen, David Jansen en Riëtte Makkinga in de gelederen begon in maart 2020 opgewekt met de repetities. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en daarom kon de Vroomshoopse Revue in het Punt in het najaar van 2020 niet doorgaan.

Datzelfde euvel doet zich helaas dit jaar weer voor en voorstellingen in het theater van Het Punt in Vroomshoop in het najaar van 2021 zijn geen haalbare kaart, evenals de repetities onder leiding van regisseur Jennifer Jansen. Daarom heeft het bestuur van de Vroomshoopse Revue moeten besluiten om de uitvoering nog een jaar uit te stellen en de Revue door te schuiven naar 2022. De data zijn al bekend: vrijdagavond 28 oktober en zaterdagavond 29 oktober 2022 en vrijdagavond 4 november en zaterdagavond 5 november 2022.

Het gezegde “Drie keer is scheepsrecht” doet naar verwachting wat de Vroomshoopse Revue betreft in 2022 opgeld in het Kanaaldorp. Er kan nog wat actualiteit aan de teksten en liedjes worden toegevoegd aan het script en tekstschrijvers gaan daarmee aan de slag. Pianist Gezinus Veldman en slagwerker Joost Visser doen weer mee aan de editie van volgend jaar. Er is al een uit acht zangers en zangeressen bestaand achtergrondkoor gevormd, die evenals de dansgroep onder leiding van Anne Mijnheer volgend jaar meewerkt.

Stichting Sportpromotie Twenterand

Na een aantal uitermate succesvolle edities werden onze evenementen de Twenterandrun, ons meermalig onderscheiden evenement Tot de Nek in de Drek en de SantaRun vorig jaar afgelast.

Op dit moment zijn wij als stichting druk in overleg met de betrokken instanties zoals de gemeente en de veiligheidsregio, over het al dan niet doorgaan op een verantwoorde en verstandige wijze van de evenementen Twenterandrun en de Tot de Nek in de Drek, welke in mei en juli staan gepland.

Tijdens de afgelopen ‘corona pauze’ heeft het bestuur stilgestaan bij de groei van de evenementen, waarbij qua omvang Tot de Nek in de Drek de kroon spant. Reflecterend op het verleden en kijkend naar de toekomst voorziet het bestuur een professionaliseringslag in de opzet van de evenementen, ook om de honderden vrijwilligers en de vele sponsoren de komende jaren blijvend te verbinden aan deze mooie evenementen.

Na hun jarenlange inspanning heeft het bestuur dan ook besloten een kwartiermaker aan te stellen met als opdracht een nieuw bestuur samen te stellen. Tevens om de organisatiestructuur klaar te maken om ook de komende jaren de evenementen op professionele en succesvolle wijze te organiseren en de vrijwilligers en sponsoren blijvend te verbinden. Deze opdracht hebben zij verstrekt aan Vriezenvener Rik Nijkamp.

‘Het is gigantisch wat het bestuur, de commissies en vrijwilligers samen met de sponsoren hebben neergezet. Met deze evenementen is niet alleen Twenterand op de kaart gezet maar is de gemeente ook verbroederd’ aldus Nijkamp die een rijk verleden heeft met evenementen en het besturen van vrijwilligersorganisaties en in het dagelijks leven onderneemt als organisatieadviseur. Inmiddels zijn naast het bestuur ook de commissieleden en nagenoeg alle sponsoren en vele vrijwilligers betrokken maar nog lang niet alle. Dat zal de komende periode gebeuren.

De doelstelling is om uiterlijk medio maart iedereen juist geïnformeerd te hebben en een nieuw bestuur te hebben geformeerd en met de commissieleden stil te hebben gestaan bij de komende
jaren van stichting Sportpromotie Twenterand. Mocht je een rol willen vervullen in de organisatie kun je je aanmelden via info@sportpromotietwenterand.nl.

Namens het bestuur van Stichting Sportpromotie Twenterand,

Rik Nijkamp

Onthullend boek over viervoudige moord

ENSCHEDE – Het is een van de meest spraakmakende misdrijven ooit in Twente: de Kwartetmoord. Vier mannen die november 2018 op klaarlichte dag van dichtbij worden doodgeschoten in een growshop in Enschede. Jan Colijn en Tom Meerbeek, misdaadverslaggevers voor de regionale omroep RTV Oost, hebben nu het complete verhaal opgetekend in het boek Kwartetmoord. Daarin komen ze met een aantal nieuwe onthullingen.

De twee crimereporters hebben de ontwikkelingen rond het misdrijf vanaf dag één op de voet gevolgd. Voor hun reeks reportages baseerden ze zich niet alleen op officiële bronnen, maar dompelden ze zich ook onder in de schimmige Twente onderwereld. De serie verhalen van Colijn en Meerbeek werd op een gegeven moment genomineerd voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land.

Nieuwe informatie

Nadat de vader en zijn twee zonen in november tot levenslang werden veroordeeld, besloten de verslaggevers een boek te schrijven over deze opzienbarende zaak. Waarvoor ze opnieuw in het duizenden pagina’s tellende dossier doken en aanvullend onderzoek verrichtten. Daarbij stuitten ze op nieuwe informatie.

De RTV Oost-misdaadverslaggevers Jan Colijn (links) en collega Tom Meerbeek bij de growshop in Enschede, die het decor vormde voor de viervoudige moord

“Wat ons vooral bezighield”, zegt Tom Meerbeek, “is hoe iemand in staat is om vier mensen van heel dichtbij – minder dan tien centimeter – een kogel achter het oor te jagen. Dan moet je toch behoorlijk gehard zijn. Van de veroordeelde vader Camil was al bekend dat hij begin negentiger jaren als kapitein in het leger zat ten tijde van de Balkanoorlog. Maar was er misschien nog meer wat er speelde?”

Dood en verderf

Colijn en Meerbeek ontdekten dat ook het rechercheteam Litouwen – dat de Kwartetmoord onderzocht – heeft geprobeerd het oorlogsverleden van Camil te achterhalen. Maar dit onderzoek draaide op niets uit, waarop het uiteindelijk werd gestaakt.

Colijn en Meerbeek slaagden er wel in meer te weten te komen. “We konden achterhalen dat vader Camil er prat op ging dat hij deel zou hebben uitgemaakt van een erg beruchte militie, die in die dagen dood en verderf zaaide op de Balkan”, aldus Colijn. “Of dat echt zo is, valt onmogelijk te achterhalen. Die militie hield uiteraard geen keurige ledenadministratie bij. Maar het is op z’n zachtst gezegd opvallend dat Camil deze militie gebruikte om rivalen in de Twentse onderwereld onder druk te zetten.” In het boek onthullen de verslaggevers ook om welke militie het gaat.

Eerder al onthulden de verslaggevers dat de vader en zijn oudste zoon een week voor de viervoudige moord door bewakingscamera’s zijn gefilmd toen ze in Hengelo een autohandelaar op brute wijze probeerden af te persen. De politie had zelfs de beschikking over deze beelden, maar deed er aanvankelijk niets mee. Wat de vraag opwerpt of de viervoudige moord voorkomen had kunnen worden.

Over de schouders

Daarnaast komen de verslaggevers in het boek Kwartetmoord nog met een hele reeks andere nieuwe feiten. Meerbeek: “We hebben het bewust zo opgeschreven dat de lezer het idee heeft dat hij of zij over onze schouders meekijkt. Hoe we speuren naar bepaalde informatie en hoe we bepaalde verhalen bevestigd weten te krijgen. Maar ook krijgt de lezer een uniek inkijkje hoe rechercheteams te werk gaan. En omdat we ook uitgebreid ingaan op de uitputtende verhoren, krijgt de lezer ook een indruk van de psyche van de vader en zijn zonen.”
Daarmee hebben we geprobeerd het boek niet alleen interessant te maken voor politiemensen, forensisch onderzoekers, advocaten en journalisten, maar voor een ieder die geïnteresseerd is in de wereld van de hedendaagse misdaad.”
Het boek Kwartetmoord wordt uitgegeven door Just Publishers en ligt vanaf dinsdag 2 maart in de winkel.

Geen expositie, wel online project oorlogsjaren in Vriezenveen

In april 2020 was het 75 jaar geleden dat Vriezenveen is bevrijd. Ter gelegenheid daarvan wilden het Historisch Museum en de bibliotheek in Vriezenveen een expositie organiseren. Door corona is dit niet doorgegaan en helaas kan het ook in april 2021 niet plaats vinden.

Als alternatief heeft de werkgroep educatie van het Historisch Museum nu een onlineproject gestart. Deze heeft betrekking op de oorlogsjaren in Vriezenveen (WO2). Er zijn o.a. opdrachtkaarten te vinden die geschikt zijn voor kinderen vanaf ca.10 jaar.

Zowel scholen als andere geïnteresseerden kunnen het project bezoeken via de site van het Historisch Museum Vriezenveen-educatie-lesbrief, of via onderstaande link:

https://www.museumvriezenveen.nl/online-lesbrief-oorlogsjaren-in-vri

Forse impuls voor sport en lokale ondernemers dankzij Sportieve Kans Twenterand

Het 4-jarige project Sportieve Kans Twenterand is een succes gebleken. Niet alleen zijn
vele tientallen inactieve jongeren in beweging gekomen, ook diverse sportclubs,
sportcomplexen en lokale ondernemers hebben een inhoudelijke én financiële impuls
gekregen. Zo werd in de projectperiode in totaal € 115.000 aan hen uitgekeerd.
Sportieve Kans Twenterand werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport. Het Ministerie honoreerde twee opeenvolgende aanvragen gedaan door ZorgSaam Twenterand
in samenwerking met sportverenigingen met € 162.000. Sportieve Kans Twenterand richtte zich
aanvankelijk op het verhogen van beweeg- en sportdeelname van inactieve jongeren in de leeftijd van
16 t/m 21 jaar uit de woonkernen Westerhaar en Vroomshoop in de gemeente Twenterand. De
beperking tot deze twee kernen had te maken met de subsidievoorwaarden. Later konden ook
jongeren uit andere kernen en van jongere leeftijd deelnemen.
“Om een gezonde en actieve leefstijl van de jongeren te bevorderen en te
verduurzamen stond plezier voorop, want dan heeft het de meeste kans
van slagen. Alles was in die zin mogelijk, als het maar bijdroeg aan het
doel”, aldus Stef Lamberink [foto]. Het ging daarom lang niet altijd om de
traditionele sporten, maar ook om beweegactiviteiten als in- of outdoor
lasergamen, (water)stormbaan, skelteren op de baan van IJsclub
Vroomshoop of een sportcarrousel. Eveneens werd er aangepast gesport
voor mensen met een verstandelijke beperking. Benodigde materialen
werden ingekocht bij louter lokale ondernemers.
Doelstelling Sportieve Kans Twenterand
De belangrijkste doelstelling was inactiviteit van jongeren in de leeftijd van
10-21 jaar verminderen. Dit kwam vooral voor bij jongeren uit een
huishouden met een laag inkomen (= de doelgroep). In totaal waren 665
niet-sportende jongeren in beeld, waarvan 55% tot de doelgroep behoorde. Hiervan zijn de beoogde
resultaten, dat minimaal de helft deel meerdere malen deel zou nemen aan de activiteiten en dat 10%
lid wordt van een sportclub en/of sportschool of aantoonbaar structureel is gaan sporten of bewegen,
gerealiseerd. Uniek was de ouder-betrokkenheid, want zij zijn vaak belangrijk bij de keuze en stimulatie
of hun kind wel of niet gaat sporten. Bijna een kwart van de ouders is bekend geraakt met het gebruik
maken van de regelingen Jeugdsportfonds en de Meedoenregeling van de gemeente Twenterand.
Uniek is dat Sportieve Kans Twenterand is geborgd, want het is nu een vereniging.
Omdat de gemeente Twenterand de mogelijkheid biedt combinatiefunctionarissen in dienst te hebben
en dit jaarlijks voor 40% financiert, opent dit deuren naar projecten als deze. Zonder de inzet van onze
combinatiefunctionaris sport-jongerenwerk was dit alles niet mogelijk geweest.

Met cup cakes scoren voor een waterspraypark

Heel Holland bakt en dat gold in Vroomshoop afgelopen week ook voor Riëtte Makkinga, secretaris van het bestuur Aquapark De Zandstuve Vroomshoop. De oven kon het bijna niet meer aan met de productie van meer 1400 cup cakes met verschillende smaken, die met zestallen in doosjes werden verkocht. Dat gebeurde afgelopen weekend bij Sushi Vroomshoop aan de Passage in Vroomshoop van Savannah Makkinga, die deze hartverwarmende actie sponsorde. Ook werden een aantal doosjes met cup cakes thuis bezorgd door bestuursleden van het Aquapark. Riëtte en dochter Nathalie namen het leeuwendeel van de productie en verkoop bij Sushi Vroomshoop voor hun rekening met daarbij assistentie van José en Roos, eveneens dochters van Riëtte Makkinga.

Fotograaf : Henk Prijs

De liefde voor het Aquapark ging deze keer door de maag en de opbrengst was ernaar.

Ruim € 2.500,00 stond er op zondagmiddag 21 februari al op de teller en naar verwachting gaat dit bedrag nog iets stijgen. Met deze prachtige opbrengst wordt de waterbogenrij, een van de attractieve speelvoorzieningen van het te realiseren nieuwe waterspraypark bij het Aquapark De Zandstuve grotendeels gefinancierd. Vloersprayers, waterpistolen, een totaal waterspel en andere speelvoorzieningen van dit waterspraypark moeten nog volgen. Zo krijgen de allerjongste bezoekers van het Aquapark hun eigen waterspeeltuin.

De aanleg van een waterspraypark kost in totaliteit € 64.000,00, waarvoor het stichtingsbestuur van voorzitter Herman Lutke Veldhuis c.s. al € 15.000,00 heeft gereserveerd. Dat was de meeropbrengst van de succesvol verlopen eerdere actie voor een familieglijbaan. Ondernemingen kunnen een afzonderlijk speeltoestel sponsoren en daartoe contact opnemen met secretaris Riëtte Makkinga, telefoonnummer 06-48255174. Zo kan er samen met de bewoners de actie voor het waterspraypark als spetterend sluitstuk van de upgrading van het Aquapark de Zandstuve Vroomshoop gesteund worden.

Bijdragen kunnen door ondernemingen en iedereen die het Aquapark een warm hart toedraagt, worden overgemaakt op bankrekeningnummer

NL49 RABO 0317952951 ten name van de stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop onder vermelding van “waterspraypark”. Op de Facebookpagina van het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop zijn de resultaten van de actie voor het waterspraypark op de voet te volgen.

Hulp aan 65+ bij invullen aangifte inkomstenbelasting 2020

ZorgSaam Twenterand biedt hulp aan 65-plussers woonachtig in de gemeente Twenterand
bij het invullen van de formulieren voor de Inkomstenbelasting 2020. Hiervoor worden
geschoolde belastingconsulenten ingeschakeld, in de maanden maart en april.
Zij vullen alleen belastingformulieren in voor degene die een AOW-uitkering hebben, eventueel
aangevuld met een klein pensioen; een eenvoudige aangifte dus.
Laat geen belastingvoordeel liggen
Ook al geeft de belastingdienst aan dat u misschien geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch
uw aangifte na te laten kijken. De belastingdienst kent uw aftrekposten namelijk niet. Krijgt u geen
geld terug dan zijn aan die check geen kosten verbonden.
Kosten voor het invullen zijn € 22,50, contant te voldoen aan de belastingconsulent. Aan het invullen
van een tweede aangifte binnen een fiscale eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn geen
extra kosten verbonden.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met één van de Zorginformatie•punten
in de gemeente Twenterand. Zij zijn op werkdagen ‘s ochtends telefonisch bereikbaar via
(0546) 481 450. E-mailen kan ook: info@zorginformatietwenterand.nl
Noot
Heeft u op 1 januari 2021 in box 3 meer vermogen (bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan
€ 31.340 per persoon, dan hebt u voor het hele jaar 2021 geen recht op huurtoeslag. Is dat het geval, dan
is het verstandig de huurtoeslag per 1 januari 2021 stop te (laten) zetten om terugbetalen te voorkomen.
Iedere andere medebewoner mag overigens ook niet meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.

Met ‘prikrit’ Automaatje Twenterand naar vaccinatielocatie

Nu de thuiswonende ouderen aan de beurt zijn om een vaccinatie tegen het coronavirus te
halen en de eerste uitnodigingen in de brievenbus vallen is het wel belangrijk dat er
vervoer is naar de priklocatie. Voor oudere mensen die niet mobiel zijn of problemen
hebben om bij de priklocatie te komen, zet ANWB AutoMaatje Twenterand zich nu in als
‘vaccinatievervoerder’.
Automaatje; meer dan vervoer alleen
Lucienne Grote Beverborg: “Voor sommige ouderen is het een punt van zorg hoe ze op de plek van bestemming moeten komen. Met deze ritten zorgen we voor een stukje geruststelling over het vervoer naar de locatie. AutoMaatje heeft het vaccinatievervoer bestempeld tot medisch noodzakelijke ritten en wil graag minder mobiele plaatsgenoten vervoeren naar de desbetreffende locatie. Indien iemand een vervoersprobleem heeft, vanwege verminderde mobiliteit en er geen alternatief beschikbaar is, kan AutoMaatje dus een uitkomst zijn.”
Coronaproof
Het initiatief ANWB AutoMaatje Twenterand loopt al bijna twee jaar.
Vrijwillige chauffeurs rijden met hun eigen auto buurtgenoten naar de plek van bestemming waar ze zelfstandig niet kunnen komen.
Wie hulp nodig heeft om bij de vaccinatielocatie te komen, kan zich
aanmelden bij ANWB AutoMaatje Twenterand, via (06) 8387 8151.
Dit nummer kan overigens ook op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur gebeld worden als u zich als chauffeur van Automaatje wil opgeven. Hoe meer beschikbare chauffeurs des te soepeler één en ander verloopt.
Bij AutoMaatje Twenterand wordt de vervoersvraag gematcht met een vrijwillige chauffeur. Ook tijdens de ritten wordt rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM. Dat betekent dat er een mondkapje gedragen wordt en de auto wordt ontsmet.

Webinar Groen in je buurt? Zo doe je dat!

Op dinsdagavond 16 maart is er om 19.15 uur het webinar Groen in je buurt, zo doe je dat! Een online inspiratiesessie voor buurtinitiatieven, groene organisaties, dorpsbelangen en iedereen die met anderen aan de slag wil om de buurt te vergroenen. 

Fotograaf : Astrid Beuker

Steeds meer mensen en organisaties steken de handen uit de mouwen om hun directe woon- en leefomgeving te vergroenen. Dat is hard nodig! Door de klimaatverandering en verstening loopt de biodiversiteit in steden en dorpen hard achteruit. Ook wateroverlast en hitte-stress komen steeds vaker voor. De online sessie ‘Groen in je buurt? Zo doe je dat!’ geeft inspiratie en praktische tips om zelf in je buurt aan de slag te gaan. Samen de mouwen opstropen voor meer groen is niet alleen goed voor de natuur, maar kan ook heel gezellig zijn. Schuif je aan? In het begin laten we aan de hand van aansprekende voorbeelden zien wat het belang van groen is in de bebouwde omgeving. Daarna gaan we uiteen in twee groepen: we gaan het hebben over hoe je samen met je buren de straat kunt vergroenen en hoe je in je eigen dorp of stad een bloemenlint voor wilde bijen en insecten kunt aanleggen.

Interesse? Meer informatie over het programma en de aanmeldlink is te vinden op www.groenbezig.nl.