Archive for: februari 2021

Meldpunt Eenzaamheid Twenterand wederom in de schijnwerpers

Nadat eind vorig jaar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het
Twenterandse eenzaamheidmeldpunt tot landelijk voorbeeld bombardeerde, stond deze
week het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand (kortweg MET) wederom volop in de
belangstelling. Deze keer in de YouTube-uitzending ‘Webcast Eenzaamheid, Spotlight
lokale aanpak’.
Er werden diverse vragen rondom eenzaamheid in Twente beantwoord. Extra aandacht kreeg het
Twenterandse meldpunt eenzaamheid ofwel MET; het eerste en enige eenzaamheidsmeldpunt tot nu
toe in Twente. Met een uniek concept.
Steeds vaker horen we dat eenzaamheid toeneemt. Maar wat is
eenzaamheid eigenlijk precies? En wat kunnen we er aan doen? In
de uitzending kregen diverse Twentse initiatieven aandacht,
waaronder het MET. Discha Langeler [foto], projectleider ZorgSaam
Twenterand, lichtte de werkwijze toe. Ze benadrukte dat zo’n
meldpunt alleen niet dé oplossing is. “We moeten het met elkaar
aanpakken. Eenzaamheid krijgt veel aandacht, maar het is nog
steeds niet geaccepteerd.” Haar oproep is om eenzaamheid niet “te
zwaar” te maken en “altijd bespreekbaar”.
MET is het meldpunt waar inwoners van de gemeente Twenterand
allerlei vragen kunnen stellen op het gebied van eenzaamheid,
welzijn en zorg. Een plek waar men eenzaamheid kan melden en
ondersteuning kan vragen. Naast deze persoonlijke ondersteuning is
er ook een website MET. Hier kunnen inwoners en organisaties c.q.
verwijzers informatie en nieuws vinden over eenzaamheid en het
aanbod in Twenterand.
Persoonlijke verhalen
Op de website is extra aandacht voor persoonlijke verhalen van Twenteranders. Als aanvulling op de
website en persoonlijke ondersteuning organiseert MET workshops en trainingen op maat voor
inwoners, vrijwilligers en professionals. Doel is de kennis rondom eenzaamheid te vergroten, te
herkennen en het bespreekbaar te maken. Meld u dus gerust aan!
De uitzending terugkijken? Klik op de link https://youtu.be/Gftu5qoeVtY
Het Twenterandse actieplan ‘Samen ben je niet alleen’ is te vinden op:
www.twenterand.nl/aanpak-eenzaamheid
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Einde aan Stichting WeB Projecten

TWENTERAND – Stichting WeB Projecten houdt op te bestaan. Het resterende vermogen wordt geschonken aan twee welzijnsstichtingen in Twenterand.

Er is een einde gekomen aan het bestaan van Stichting WeB Projecten. De afkorting WeB staat voor Welzijn en Educatie Bureau, een stichting die jarenlang beeldbepalend was voor de uitvoering van het sociaal cultureel werk in Vroomshoop en Den Ham. WeB ging op in Stichting Welzijn Twenterand, waarna WeB Projecten als zelfstandige stichting doorging. Het kreeg als taak om met de resterende subsidiegelden activiteiten en projecten in Twenterand financieel te ondersteunen.

Zo is er bijvoorbeeld geld gegaan naar de inrichting van theater Het Punt, naar de populaire ontmoetingsactiviteit “Eet mee”en naar talloze andere sociale en educatieve activiteiten in de Gemeente Twenterand. Uiteindelijk bleek er toch nog een flink bedrag over te zijn waarvoor het bestuur van Web Projecten een passende bestemming wilde vinden.

Na goed overleg is besloten het geld te verdelen over twee stichtingen die zich in Twenterand inzetten voor kwetsbare mensen die het zeker in deze tijd van corona extra moeilijk hebben: Stichting Evenmens en Stichting Leergeld Twenterand.

Stichting Evenmens ondersteunt mantelzorgers, onder andere met het geven van informatie en advies, het organiseren van activiteiten en het overnemen van regeltaken en respijtzorg. Daarnaast worden er ook zorgvrijwilligers ingezet die mensen helpen met psychische en andere problemen, zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek.
Ook worden hier jonge mantelzorgers ondersteund en organiseert men lotgenotencontact. https://evenmens.nl/gemeente-twenterand)

Stichting Leergeld Twenterand zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten door bijvoorbeeld schoolreisjes te betalen, een abonnement op een sportclub te financieren, of een fiets of laptop voor school te bekostigen.
https://www.leergeld.nl/twenterand

Na uitkering van deze bedragen is de kas leeg en wordt de Stichting WeB Projecten opgeheven.

Hoe energiezuinig zijn woningen in Twenterand?

Woningen in Twenterand hebben een gemiddeld energieverbruik, dat blijkt uit onderzoek van www.energielabelprijzen.nl dat de gegevens van Klimaatmonitor Nederland analyseerde. Op dit moment heeft 28,2% van de woningen een geldig energielabel. Daarvan beschikt 73,3% over een “groen” label (A, B of C). Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde van 70%.

73,3% van de huizen in Twenterand heeft een groen energielabel

Op dit moment heeft 73,3% van de woningen in Twenterand een groen energielabel. Dat betekent dat deze woningen beschikken over een label A, B of C. Deze woningen hebben een redelijk tot zeer laag energieverbruik dankzij een zuinige HR-ketel, goede isolatie en eventueel zonnepanelen. Landelijk gezien heeft 70% van de woningen een groen energielabel. Hiermee scoort Twenterand beter ten opzichte van de rest van Nederland.

1.163 woningen (30,1%) hebben zelfs het meest zuinige energielabel A, landelijk is dat 24%. Het meest voorkomende energielabel in Twenterand is label A (en A+ ++). 235 woningen (6%) hebben het meest onzuinige energielabel G, landelijk gezien is dat 4%.

Hoe zijn de energielabels verdeeld in deze gemeente?

  • 1.163 woningen (30,1%) hebben energielabel A: zeer laag energieverbruik
  • 645 woningen (16,7%) hebben energielabel B: laag energieverbruik
  • 1.025 woningen (26,5%) hebben energielabel C: redelijk laag energieverbruik
  • 484 woningen (12,5%) hebben energielabel D: gemiddeld energieverbruik
  • 175 woningen (4,5%) hebben energielabel E: redelijk hoog energieverbruik
  • 137 woningen (3,5%) hebben energielabel F: hoog energieverbruik
  • 235 woningen (6%) hebben energielabel G: zeer hoog energieverbruik

Wat is het energielabel?

Vanaf 2008 is het definitief energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 is de methode waarop het energielabel bepaald wordt gewijzigd. Dit houdt in dat woningeigenaren vanaf dit jaar een afspraak moeten maken met een energieadviseur. Deze deskundige komt thuis langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en hoeveel van deze energie uit duurzame bronnen komt. Vervolgens wordt het energielabel vastgesteld en definitief geregistreerd. Het energielabel is 10 jaar geldig vanaf de registratiedatum.

Bron: Energielabelprijzen.nl

Tennisvereniging De Bosbaan verwelkomt oud-trainer Wim Goos

VROOMSHOOP – Tennisvereniging De Bosbaan sloeg onlangs de spreekwoordelijke handen ineen met Wim Goos (59) uit Nijverdal die in Vroomshoop na jaren de draad als tennisleraar weer oppakt. Dat maakte de vereniging via de website en facebookpagina bekend. Voorzitter Benno Witzand wist de doorgewinterde trainer te strikken voor deze mooie uitdaging bij een club die alsmaar groeit.

Het aantal nieuwe leden dat vorig jaar kennismaakte met de tennisvereniging was niet meer op één hand te tellen. Volgens Witzand een geweldige ontwikkeling. “Vorig jaar kwamen er maar liefst meer dan 50 nieuwe leden bij. Door deze groei is de vraag naar tennislessen enorm toegenomen. Ook dit jaar verwachten we dat het ledenaantal toeneemt. Ik ben enorm blij met deze ontwikkeling en kijk erg uit naar de samenwerking met Wim.”

Velen zullen Wim Goos, oud-Vroomshoper en tegenwoordig woonachtig in Nijverdal, van vroeger kennen. Goos vertelt. “Het begon voor mij allemaal in 1981 in Vroomshoop. Piet van Nederpelt, de toenmalige eigenaar van de tennishal in Vroomshoop en tennisleraar, kon geen tennislessen meer verzorgen en hoorde via via dat ik met de tennislerarenopleiding zou beginnen. Zodoende benaderde Piet mij om zijn taken bij de tennishal en TC Vroomshoop over te nemen.” Precies vier decennia geleden begon Goos’ carrière als tennistrainer. “Ik vind het heel bijzonder dat ik 40 jaar na dato weer in Vroomshoop aan de slag ga. En dat samen met o.a. Benno Witzand, oud-leerling en nu voorzitter van de vereniging en Pim Heinhuis, de huidige tennisleraar. In de vele jaren als professioneel tennisleraar heb ik een gestructureerd lesprogramma opgebouwd, zodat iedereen -zowel beginner als gevorderde- op zijn niveau leert tennissen. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop de leden binnenkort op het tennispark te mogen begroeten.”

Als de omstandigheden het toelaten, zal Wim vanaf het voorjaar samen met Pim Heinhuis en Carla Siebenga zorgdragen voor de tennislessen van de vereniging. Om potentiële leden (jeugd en volwassenen) kennis te laten maken met tennis kan men vanaf 1 april vrijblijvend twee gratis lessen volgen. Neem voor meer informatie of aanmelden telefonisch contact op met Wim Goos via 06 51646491 (let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar).

GBT stelt vragen over coronasteun voor onze lokale dorps- en buurthuizen

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het virus COVID-19 hebben
eveneens grote gevolgen voor onze lokale dorps- en buurthuizen. Ze waren aanvankelijk uitgesloten van een
coronacompensatieregeling, maar sinds het najaar komen buurt- en dorpshuizen in aanmerking voor deze
compensatie. Het is echter aan de gemeenten zelf of en hoe zij deze middelen gaan aanwenden.
De grote multifunctionele ‘dorpshuizen’ Kulturhus De Klaampe in Westerhaar en Het Punt in Vroomshoop
kwamen direct al in aanmerking voor coronasteun, maar dat gold dus niet voor de kleinere dorps- en
buurthuizen. Terwijl ook deze ‘huizen’ voor een belangrijk deel bijdragen aan de leefbaarheid in de
Twenterandse kernen.
Het gaat om de volgende dorps- en buurthuizen, soms met beheer van speeltuin:
• Oos Plekkie – Vroomshoop
• Westerdok – Vriezenveen
• ’t Kooykershuus – Vriezenveen
• Ons Domein – Westerhaar
• Dorpshuis De Bruinehaar – Bruinehaar
Onze zorgen zijn groot, want doordat de activiteiten sinds maart 2020 zijn gestaakt – waardoor bewoners hun
ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn – zijn er sindsdien belangrijke inkomsten weggevallen zoals
verhuur, deelnemersbijdragen, activiteitenopbrengsten en consumpties. U zult begrijpen dat nu bijna een jaar
later de exploitatie van de dorps- en buurthuizen onder grote druk staan. Wij willen voorkomen dat ze
‘omvallen’. Dit zou namelijk betekenen dat een sociale anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn,
er straks niet meer zal zijn. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de grote groep vrijwilligers die één en
ander draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact
en ontmoeting.
Vraag 1a
Bent u bekend met de landelijke compensatieregeling voor onze lokale dorps- en buurthuizen? Aangezien
gemeenten hier divers mee omgaan is onze vraag of u (wel) bereid bent hier uitvoering aan te geven? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 2
Gezien de landelijke trend wordt zelden gebruik gemaakt van deze compensatieregeling. Oorzaak daarvan blijkt
voornamelijk dat vertegenwoordigers van de lokale dorps- en buurthuizen niet goed op de hoogte zijn van de
regeling en wat ze precies hiervoor moeten doen. Mocht in onze gemeente hier sprake van zijn, wat gaat u hier
aan doen?
Vraag 3a
De compensatieregeling is in het najaar van 2020 bekend gemaakt. De inkomsten voor de dorps- en buurthuizen
vielen reeds maanden eerder weg. Toen was er al schade geleden. Vraag is eveneens of de regeling tevens
voorziet in een langere lockdown, zoals nu het geval is. Hoe gaat u als gemeente met deze periode sinds maart
2020 om?
Vraag 3b
Omdat de teller qua rekeningen betalen doorloopt en om aan deze verplichtingen te voldoen is spoedig steun
nodig. Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen richting ons en de dorps- en buurthuizen door een uiterste
datum aan te geven?

Aanvraagdatum van Cogas Cultuurfonds verlengd naar 1 juli

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Dat horen we op de radio en televisie, maar dat zien we ook terug in het aantal aanvragen voor het Cogas Cultuurfonds. 

In de spelregels van het Cogas Cultuurfonds staat omschreven dat verenigingen en stichtingen tot 1 februari hun verzoek kunnen indienen. Juist om de culturele sector – in deze gekke tijden- een hart onder de riem te steken, verlengt Cogas Cultuurfonds de mogelijkheid tot aanvragen tot 1 juli 2021. De reden om het tot die datum te verlengen, heeft te maken met de hoopvolle berichtgeving dat evenementen en festivals vanaf dan wel kunnen doorgaan.

Boompjes voor beginners

Het voorjaar komt eraan en voor iedereen die zin heeft om iets aan het klimaat te doen, is dit een goed moment om boompjes aan te planten. Dit kan nu in eigen tuin door mee te doen aan Boompjes voor Beginners. Ook als je geen groene vingers hebt.

Boompjes voor Beginners is een initiatief van de natuurbeweging als onderdeel van een groter plan (Plan Boom) om de komende vier jaar 10 miljoen bomen in heel Nederland te planten. Die bomen helpen tegen de klimaatverandering, omdat ze de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Dat is hard nodig, omdat de opwarming van onze aarde nog steeds doorgaat. Ieder boompje maakt ook onze eigen leefomgeving mooier, frisser en gezonder. Niet alleen voor jou, maar ook voor de vogels, vlinders en insecten.

Help mee met het klimaat! Voor € 25,= brengen wij drie kleine boompjes naar je toe. Een mispel, een vlier en een gele kornoelje. Die worden niet te groot en passen dus in elke tuin. Bestelling kan alleen nog deze maand. De boompjes worden dan snel bij je thuis bezorgd. Kijk op www.planboom.nl/beginners.

Kwekerij Decohof winnaar 10e Groene Twinkeling 2021

De belangrijkste biodiversiteitsprijs voor ondernemend Overijssel is gewonnen door Vincent Overgoor en Fiona Exel van Natuurlijke kwekerij Decohof uit Hoonhorst. Bij Decohof werken mens, plant en dier samen om elkaar te helpen en elkaar te versterken.

Foto: Vincent Overgoor van Natuurlijke kwekerij Decohof uit Hoonhorst neemt met trots de Groene Twinkeling 2021 in ontvangst van ‘Groene Oosten’ presentator André van der Zee. Dit is de 10e keer op rij dat de prijs wordt uitgereikt. De award is een kunstwerk van Guido Orsetti.

Alleen met hulp van natuurlijke bronnen en op basis van een gezonde levendige bodem komen ze tot natuurlijke producten van goede kwaliteit. Daarbij helpen ze ondernemers die de overstap willen maken naar een biologische bedrijfsvoering. Decohof is daarmee de groenste ondernemer van Overijssel en winnaar van de Groene Twinkeling 2021. “Ik vind het geweldig en hoop hiermee anderen te inspireren” aldus de zichtbaar verraste winnaar Vincent Overgoor.

Farm Food en Holstotuinen & Buitenleven

Hondenvoerproducent Farm Food uit Nijverdal en Holsto Tuinen & Buitenleven uit Olst grijpen net naast de Groene Twinkeling en de cheque van 1000 euro. Zij waren de andere twee finalisten vanwege hun inzet biodiversiteit te verankeren in de bedrijfsvoering. In een 20 minuten durende uitzending met ‘Groene Oosten’ presentator André van der Zee, laten de drie bedrijven zien dat biodiversiteit niet suf is, maar juist logisch, leuk en heel hard nodig. De uitzending is te zien via www.groenetwinkeling.nl

Vrienden van de Groene Twinkeling

Voor de tiende keer op rij is de Groene Twinkeling Award uitgereikt. Andere jaren was het decor het Buitencentrum op de Sallandse Heuvelrug. De genomineerden wisten zich omringd door zo’n 250 vrienden van de Groene Twinkeling tijdens de groenste nieuwjaarsbijeenkomst van Overijssel. Dit jaar is gekozen voor een online-variant waarbij de organisatie nog veel meer vrienden bereiken.

Groene vijf

De Groene Twinkeling is een initiatief van Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer. Met deze prijs stimuleren zij Overijsselse organisaties zich sterk te maken voor natuur, landschap en biodiversiteit in hun omgeving.

Winnaars van de voorgaande jaren

2020: De Melkbrouwerij uit Lettele

2019: Kinderdagverblijf ’t Werkel uit Zwolle

2018: Bakkerij Slatman uit Hardenberg

2017: Jan Overesch, ecologische landbouw uit Raalte.

2016: Online warenhuis Wehkamp uit Zwolle.

2015: Unipro uit Haaksbergen, totaal aanbieder van vloersystemen.

2014: Vechtdal Hoeve uit Ommen

2013: Afvalverwerkingsbedrijf Twence uit Twekkelo.

2012: Infraspecialist Roelofs B.V. uit Den Ham.