Archive for: mei 2021

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat.

Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg.

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.

U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen reiskosten.

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Woning in Vriezenveen gesloten vanwege drugshandel

Op woensdag 26 mei is op last van burgemeester Broekhuizen een woning aan Laan 40-45 in Vriezenveen voor een periode van zes maanden gesloten. Reden hiervoor is dat er sprake was van handel in harddrugs in/vanuit de woning.

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel, omdat handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.

Bovengenoemde partijen blijven zich volop inzetten om drugshandel en drugsoverlast te bestrijden. Het moet volgens burgemeester Broekhuizen heel duidelijk zijn dat de productie van en handel in drugs absoluut niet getolereerd wordt.

Mountainbike skills trainen of naar het kabouterbos? Binnenkort is beide mogelijk in Twenterand

Twenterand heeft er binnenkort twee leuke buitenactiviteiten bij. Een mountainbike trainingsparcours
op Sportpark ’t Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk en een kabouterpad rondom Aquapark de
Zandstuve en IJsbaan Vroomshoop. Het college van B&W is trots op deze initiatieven en heeft aan de
totstandkoming bijgedragen door de kernbudgetten, die zijn bedoeld voor initiatieven die de
leefbaarheid in Twenterand verbeteren, hiertoe aan te wenden. “Zowel het MTB-trainingsparcours als
het kabouterpad zijn prachtige voorbeelden over hoe we in gezamenlijkheid initiatieven realiseren, die
Twenterand een stukje mooier maken.” Aldus de wethouder Roel Koster.
Mountainbike trainingsparcours
Onder leiding van de voorzitter en gevierd paralympiër Jennette Jansen, van Stichting sportfietsen Ten
westen van de Haar – Vriezenveenschewijk wordt het mountainbike trainingsparcours gerealiseerd.
Als ambassadeur van “Inclusief Sporten en Bewegen” van de provincie Drenthe zei Jeanette “Ik wil
graag mijn ervaringen als paralympisch sporter delen en hoop dat ik meer mensen kan aanzetten tot
sport. De sport verenigt mensen, maar maakt je ook sterker en geeft je vooral veel voldoening en
plezier.”
Het parcours is gelegen op een gedeelte van het trainingsveld tussen korfbalvereniging SDO en
voetbalvereniging Voorwaarts V. Verschillende hindernissen en obstakels worden op het terrein
aangebracht, “een feestje voor de mountainbikefanaat.” Uitgezonderd van een aantal
trainingsavonden wordt het terrein openbaar toegankelijk. Met de betrokken verenigingen en
stichtingen is het mogelijk gemaakt dat de mountainbikesport een plek krijgt op het sportpark.
Kabouterbos
Dorpsraad Vroomshoop – Geerdijk kwam een tijd geleden met het idee om een kabouterpad aan te
leggen rondom Aquapark de Zandstuve en IJsbaan Vroomshoop. Bedoelt voor met name jonge
kinderen. Gezamenlijk met de dorpsraad, vrijwilligers, Landschap Overijssel en de gemeente hebben
we gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Het resultaat hiervan is een breed gedragen plan.
Woensdag 26 mei worden de handtekeningen tussen de dorpsraad en de gemeente voor het gebruik
van de grond gezet. Nu de benodigde vergunning is verleend kunnen de initiatiefnemers aan de slag
met de aanleg het 2,5 kilometer lange pad. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen veel plezier gaan
beleven in het bos.
Bevorderen van inwonersparticipatie
Bij de installatie van het college in 2018 was het de wens van de nieuwe coalitie om de Twenterandse
samenleving het gevoel van eigenaarschap over wat er in hun gemeente gebeurd terug te geven.
Vertrouwen terugwinnen door vertrouwen te geven in de samenleving om zelf met initiatieven te
komen. Een manier van besturen te introduceren wat zegt dat de politiek van en voor de inwoners is.
Wethouder Mark Paters: “Wij hebben toen de kernbudgetten geïntroduceerd en inwoners
uitgenodigd om meer te participeren in het gemeentelijke domein dan toen het geval was. Dat geldt
voor inwoners, ondernemers en iedereen die op andere manieren verbonden is met de Twenterandse
samenleving. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Ik vind het mooi
om te zien dat, zoals in dit geval Warner Warringa, Klaas Palstra, Herma Bramer en Riëtte Makkinga,
bewoners met ideeën komen die zij ook nog eens zelf kunnen omzetten in daden. Precies hiervoor zijn
kernbudgetten bedoeld.”

Meerdere jeugdige verdachten aangehouden in Vroomshoop

In de afgelopen maanden kwamen veel meldingen binnen van overlast van jeugd, intimiderend gedrag en vernielingen, onder andere aan auto’s. Ook vond er een insluiping in een woning plaats waar een aantal jeugdigen vermoedelijk een rol bij speelde. Daarnaast werden er in een clubgebouw van de modelvliegclub vernielingen gepleegd.

De politie en de BOA’s van de gemeente zaten er bovenop maar surveillance en toezicht leverde in eerste instantie wel vermoedens maar nog geen bewijzen op. Langzamerhand leverde de investering van tijd en moeite wel wat op en kwamen zaken in een stroomversnelling.

Uit het onderzoek naar de insluiping op 13 februari 2021 aan het Plantsoen bij een 77-jarige bewoonster kwamen drie minderjarige verdachten naar voren. Zij worden verdacht van een onderlinge samenwerking waarbij ze de bewoonster hebben afgeleid, terwijl een van de verdachten via de achterzijde uit de woning de portemonnee heeft weggenomen. Deze drie jongens zijn aangehouden en verhoord door de politie.

Daarnaast zijn er aangiftes gedaan van openlijk geweld tegen een persoon aan de Meulenbelt en de Stobbelaan in Vroomshoop. Een 54-jarige man is meerdere keren belaagd en mishandeld door meerdere jongeren. Deze jongeren zijn aangehouden voor bedreiging en openlijk geweldpleging.

Tevens bleek dat verschillende jongeren in in verband konden worden gebracht voor diefstal van een fiets en openlijk geweld tegen personen en goederen. Daarbij wordt de groep onder andere verdacht van vernielingen bij de Hammer Model Vliegclub in Den Ham. Er zijn hiervoor meerdere jongeren aangehouden en verhoord. De jongeren moeten zich binnenkort verantwoorden voor de jeugdrechter. Daarnaast worden een aantal van hen begeleid door de jeugdreclassering of wordt er, in samenwerking met de gemeente, gerichte hulpverlening ingezet.

Bron: Politie Oost-Nederland

Dit is het beste elftal van Overijssel van de afgelopen 10 jaar

Amsterdam, 20 mei 2021 – Jaarlijks beoordelen de scouts van het populaire voetbalspel FIFA de kwaliteiten van professionele voetbalspelers. Op basis van historische FIFA-spelersbeoordelingen analyseerde FLYERALARM welke provincies het afgelopen decennium de beste voetballers voortbrachten en wat de beste teams zijn per provincie. Het sterkst mogelijke Overijsselse provincie-elftal heeft een score van 73.

De eigenaar van 2 voetbalclubs in Oostenrijk en Duitsland analyseerde ruim 5.300 digitale spelerskaarten van alle Nederlandse spelers over de afgelopen 10 jaar. Deze kaarten hebben een score op schaal van 99, gebaseerd op spelerskwaliteiten. Door de spelerskaarten uit de jaarlijkse edities van het voetbalspel tussen 2011 en 2021 te koppelen aan de geboortegegevens van alle spelers werden provincies beoordeeld én gerangschikt.

Overijssel in de middenmoot
Door de spelers met de hoogste scores van de afgelopen tien jaar te analyseren, ontstond per provincie een team met topspelers. Deze 12 provincie-elftallen samen behaalde een gemiddelde score van 75.

De best scorende provincies liggen in de randstad. Na Zuid-Holland scoorden ook de teams uit Noord-Holland en Gelderland hoog met respectievelijke scores van 81 en 78, gevolgd door Utrecht (77). Het sterkst mogelijke Overijsselse provincie-elftal staat in de middenmoot met een score van 73.

Drenthe (69) en Friesland (67) behaalden als enige provincies een gemiddelde spelersbeoordeling onder de 70. Friesland komt hiermee onderaan de lijst met een verschil van 16 punten ten opzichte van de best scorende provincie. Zeeland leverde niet voldoende spelers aan voor een elftal.

Wanneer wordt gekeken naar alle spelers – dus ook met lagere scores – zit er slechts 5 punten verschil tussen de best en slechtst-scorende provincie. Alle Overijsselse spelers samen hebben een gemiddelde beoordeling van 66.

Team van het decennium
Het topteam uit Overijssel heeft een gemiddelde spelersbeoordeling van 73 en speelt in een 4-4-2 formatie.

In dit elftal staat Remko Pasveer (Enschede) in het doel en bestaat de verdediging uit Jeroen van der Lely (Hellendoorn), Mike te Wierik (Hof van Twente), Etiënne Reijnen (73) uit Zwolle en Wout Droste (Oldenzaal).

Verder wordt het middenveld gevormd door Joey Pelupessy (Almelo), Wout Brama (Almelo), Mustafa Saymak (Deventer) en Derk Boerrigter (Oldenzaal). De voorhoede wordt bemand Wout Weghorst (Borne) en Bas Dost (Deventer).

Meer informatie over de analyse en gegevens over alle provincies is te vinden op: https://www.flyeralarm.com/lp/nl_nl/content/fifa_provincies

Kunstroute door Vroomshoop

Van 24 mei  tot en met 30juni 2021 gaan wij een Kunstroute organiseren door Vroomshoop.

Wij zullen dan 30  kunstenaars de gelegenheid bieden om hun werk te tonen in de etalages van Vroomshoop. Ook bij aansloten bedrijven bijvoorbeeld in hun wachtruimtes

Evenveel middenstanders hebben zich bereid gevonden om aan het project mee te doen. Er wordt dan met de beeldende kunstenaar overlegt waar hun werk (zichtbaar vanaf de straat toch nog te zien is of tijdens de beperkte opening van de winkel of  bedrijf .

Verlaging maximumsnelheid deel Schoolstraat in Geerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand hebben besloten om op het weggedeelte tussen Fortwijk en Geerdijkbrug de snelheid te verlagen naar maximaal 30 km per uur. Dit deel van de Schoolstraat is nu een 50 km weg. 

Waarom deze snelheidsverlaging?

Aan dit weggedeelte staan relatief veel woningen. De weg is voorzien van asfalt en is vrij smal. Dit weggedeelte wordt ook gebruikt door zwaar verkeer. Dit veroorzaakt geluidshinder en trillingen. Aanwonenden ondervinden hiervan hinder. De gemeente wil deze hinder wegnemen. Door verlaging van de snelheid naar 30 km per uur worden geluidshinder en trillingen verminderd. Daarnaast ontstaat een rustiger verkeersbeeld dat beter past bij dit type weg.

Om deze maatregelen aan het verkeer kenbaar te maken worden er verkeersborden geplaatst aan de Schoolstraat in Geerdijk, tussen de Geerdijkbrug en Fortwijk.

De Memory-route 1940-1945 wordt verlengd!

Wegens groot succes wordt de Memory-route verlengd. Ondanks het matige weer in april en begin mei hebben velen de route al gefietst. We kregen ontzettend veel positieve reacties waaronder foto’s van schoolklassen, berichten van grootouders die met de kleinkinderen de route hebben afgelegd en de route is zelfs opgenomen in het computerspelletje Pokémon Go. Om de degene die er nog niet aan toe zijn gekomen nog een kans te bieden heeft het 4 Mei Comité Vroomshoop besloten de tableaus een maand langer te laten staan. De route is met de borden af te leggen tot en met 4 juni.

De routeboekjes zijn nog beperkt verkrijgbaar bij Het Punt, en bij cafetaria Nieuwoord. Mochten de folders op zijn dan kan de route op de website van het 4 Mei Comité ( 4meicomite-vroomshoop.nl/memory-route/ ) als PDF-bestand worden gedownload of wellicht hebben familie, kennissen en of vrienden nog een exemplaar liggen. Op de website staan de tableaus ook afgebeeld, zo kan de informatie ook vanaf computer of mobiele telefoon worden ingezien.

De Memory-route leidt langs 30 rijk geïllustreerde tableaus in en rondom Vroomshoop, waarop de bewogen lokale geschiedenis van oorlog, verzet, verraad en bevrijding weergegeven is. Met een mobiele telefoon kan via de QR-code op het tableau extra achtergrondinformatie binnengehaald worden.

Op 5 juni worden de tableaus vervangen door permanente paaltjes met een QR-code. De informatie van de tableaus en de achtergrondinformatie kunnen dan via de QR-code binnen gehaald worden. Zo blijft de route ook voor de toekomst beschikbaar, want de vrijheid geef je door.

Binnen sporten en zwemmen kan met restricties weer

De aangekondigde versoepelingen kunnen vanaf woensdag 19 mei door gaan.

Hieronder een overzicht van de aanpassingen per 19 mei.


Binnen sporten

 • Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten. 
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
 • Groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een instructeur/trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal. 
 • Publiek is niet toegestaan. 
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. 
 • Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Wij gaan ervan uit dat elke vereniging het reguliere rooster aanhoudt, voor aanpassingen kan contact op worden genomen met destamper@twenterand.nl

Buiten sporten

 • Buiten sporten boven de 27 jaar in groepsverband kan weer (ook in de openbare ruimte), maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht.
 • Kleedkamers en douches blijven dicht. 

Buitenterrassen sportlocaties

 • Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen. Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

Nieuwe bewoners Zandstuvebos bang voor wolf!

Zoals iedereen in de krant heeft kunnen lezen zijn er wolven gesignaleerd op de Veluwe. Onder de kabouterbevolking heeft dit geleid tot grote onrust en paniek. Iedereen weet namelijk dat rode mutsjes en wolven geen goede combinatie is. De kabouters zijn dus met spoed op zoek naar een nieuwe huisvesting voor hun paddenstoeltjes want op de Veluwe is het niet langer veilig.

Na een korte zoektocht op Funda kwamen ze uit in de gemeente Twenterand. De plaatselijke makelaar had hun verteld dat het Zandstuvebos in zeer goede staat was, maar toen ze vorige week een kijkje kwamen nemen schrokken ze zich een kabouterhoedje. Veel bomen waren gekapt, lagen dwars over de paden en er was geen paddenstoel meer met een fatsoenlijk dak erop. Toch waren ze enthousiast over de locatie , vooral het zwembad was een groot pluspunt voor het kleine grut. De mogelijkheid om s ’winters te kunnen schaatsen voor eigen deur sloegen ze ook zeker niet af.

Bij de dorpsraad kwam de vraag binnen of wij deze kleine vrienden een handje wilden toesteken.

De “bouwvergunning” is door de gemeente Twenterand inmiddels goed gekeurd, dus de aanleg van het Kabouterbos zal begin juni van start gaan. Woensdag 19 mei worden de handtekeningen gezet door wethouders Mark Paters en Roel Koster en is het helemaal officieel: we hebben kabouters in Twenterand.

Zoals bij elke verhuizing komt daar nogal al wat bij kijken en voor een klein tuintje draaien de kabouters hun handen niet om. Maar een heel bos aanpakken dat is voor hen toch een te grote klus om alleen te doen. Ze zijn dus op zoek naar mensen die mee willen helpen met de aanleg en die kunnen timmeren, tuinieren, schilderen en creatieve ideeën hebben. Lijkt het je leuk om hierbij te helpen meld je dan aan bij Riette Makkinga 06-48255174 of riettemakkinga@gmail.com.

De kabouterroute is 2,5 Km lang en er is nu plaats voor 40 kabouterhuisjes. De start van de route is op de parkeerplaats bij het Aquapark en gaat rondom de ijsbaan en het zwembad. De start zal duidelijk worden aangegeven. Je kunt op de hoogte blijven van alle Kabouter activiteiten en ontwikkelingen door onze Facebook pagina te liken: Kabouterpad Zandstuvebos