Archive for: juli 2021

Getuigen gezocht in Vriezenveen

In verband met een onderzoek is de politie op zoek naar mensen die op dinsdag 27 juli een vrachtauto en/of bestuurder hebben gezien aan de Westerweilandweg. Tussen 10.00 en 13.00 uur heeft de vrachtauto een korte poos geparkeerd gestaan langs deze weg, net buiten Vriezenveen met de neus richting Almelo. Hij is daarna richting Almelo weggereden.

Signalement

De chauffeur had kort zwart haar, een lichte huidskleur, was waarschijnlijk rond de 40 jaar, met een normaal postuur en hij had een stoppelbaard. Hij droeg een spijkerbroek en t-shirt.

Iets gezien?

Heeft u rond die tijd iets gezien aan de Westerweilandweg of daar in de buurt of mogelijk beelden, van bijvoorbeeld een beveiligingscamera of dashcam? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844 onder vermelding van onderstaand zaaknummer.

2021351053 ^JH

Word bijengastdocent voor basisscholen in je omgeving!

Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen. Jonge kinderen en hun omgeving willen we hierbij graag betrekken en daarom organiseren we dit jaar de actie ‘Scholen voor Bijen’.

Scholen voor Bijen 
Sinds 2019 benaderen we alle basisscholen in Overijssel. Zij kunnen lesmateriaal bestellen, we zenden bollenpakketten naar 50 scholen en naar 125 scholen biologisch bloemenzaad én bieden scholen de mogelijkheid om een gastdocent aan te vragen. Voor dit laatste hebben wij jouw hulp nodig!

Word ook bijengastdocent!
Ben jij net als wij gefascineerd door bijen en andere bestuivers? Vind je het een leuke uitdaging om jouw enthousiasme voor bijen over te brengen op kinderen in het basisonderwijs in jouw omgeving? Dan is bijengastdocent beslist iets voor jou! De bijengastdocenten zijn vrijwilligers. Je geeft lessen in de klas en in het veld en daarbij maak je gebruik van een veelheid aan prachtige lesmaterialen aangeboden door de Bijenbeweging. In de eerste helft van september organiseren we een speciale training van twee maal 2 uur. Het eerste deel van de training gaat over de wilde bij, waarbij een ervaringsdeskundige van EIS kenniscentrum voor insecten betrokken is. In het tweede deel van de training komt de didactiek aan bod.

Meer weten?
Wil je meer weten of je aanmelden als bijengastdocent voor scholen in jouw gemeente? Neem dan contact op met Angelien Hoppen van de Bijenbeweging Overijssel door een mail met telefoonnummer te sturen naar: hoppen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Rondje Twenterand met de zaak

Ondernemer of bestuurder in Twenterand én in het bezit van een wielrenner? Schrijf je dan in voor het eerste ‘Rondje met de Zaak’! We gaan een gezellig rondje wielrennen door en in de omgeving van Twenterand. Het gaat niet om de snelheid, wél om het kennismaken met elkaar en natuurlijk de gezelligheid tijdens en na afloop van de rit. Het ‘Rondje met de zaak’ is een initiatief van onze (nieuwe) burgemeester Hans Broekhuizen en Ondernemershuis Twenterand. De route wordt uitgezet door Wielerclub Twenterand.

Uiteraard fietst onze burgemeester zelf ook mee. We verzamelen op zaterdag 28 augustus vanaf 9.30 uur bij Löwik Wonen & Slapen waar we door Gerben Lowik worden ontvangen voor een kop koffie, om 10.00 uur is het koers. Halverwege stoppen we bij een mooie plek in de omgeving voor een drankje, daarna vervolgen we de tocht naar de finish bij Lowik waar we aanschuiven voor een gezellig hapje en drankje. Geef je op door een mail te sturen naar rik@ondernemershuistwenterand.nl, er zijn geen kosten aan verbonden.

Plannen voor bebouwing oude Rabolocatie te grootschalig

Op 3 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand
een principebesluit genomen om onder voorwaarden mee te werken aan een ontwikkeling op het
perceel Manitobaplein 2-5. Als voorwaarde om mee te werken hebben zij de initiatiefnemers onder
andere verzocht aan te tonen dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening. Onder andere de ladderonderbouwing voor de zorgwoningen en het
nader onderbouwen van het aspect ‘parkeren’ verdienden bijzondere aandacht.
De afgelopen periode zijn er verschillende plannen aan de gemeente gepresenteerd. Voor het meest
recente plan is op 6 juni jl. een parkeernotitie en op 29 juni jl. het stedenbouwkundig plan
ontvangen.
Stedenbouwkundigplan
Het huidige stedenbouwkundige plan gaat uit van 45 appartementen. De commerciële plint, alsmede
de zorgappartementen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan vervallen. Het oorspronkelijke
plan waar het principebesluit van 3 oktober 2019 op is gebaseerd betrof een ontwikkeling waarbij alle
bestaande bebouwing wordt gesloopt en op de locatie een nieuw gebouw wordt gerealiseerd met een
commerciële plint, 16 appartementen en 20 zorgappartementen. Ten opzichte van de bestaande
planologische mogelijkheden gaat het hier om een plan met een extra verdieping (vier bouwlagen),
toevoeging van circa 20 zorgappartementen en twee extra woningen. In de plannen wordt het pand
enkele meters richting het Manitobaplein geschoven.
Standpunt
De gemeente is van mening dat een ontwikkeling van 45 appartementen te fors is voor deze locatie en in
grote mate afwijkt van de 16 appartementen in het principebesluit. Bovendien kan de parkeerbehoefte
niet worden opgelost op eigen terrein. Er is een tekort van 40 parkeerplaatsen, waardoor niet kan
worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.
Gelet hierop concluderen zij dat het huidige plan niet in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening. Zij nemen daarom het principestandpunt in dat zij niet bereid zijn mee te
werken aan de voorgestelde ontwikkeling.

Zorgen over Regionale Energie Strategie Twente

De lokale energie initiatieven in Twente maken zich grote zorgen over de voortgang van de Regionale
Energie Strategie (RES). Via de Regionale Energie Strategie is twee jaar lang gewerkt aan een plan om
in 2030 een substantieel deel van door onszelf gebruikte energie duurzaam op te gaan wekken.
“Gedurende dit proces hebben wij als lokale energie-initiatieven (LEI) geregeld input geleverd via
zienswijzen en het deelnemen aan door de RES georganiseerde werksessies. Wij zijn echter zeer
teleurgesteld met wat er na twee jaar praten nu voorligt”, stelt Jeroen Jansen, voorzitter van de
Enschedese Energie coöperatie en woordvoerder voor de Twentse energie initiatieven. “Wij vragen
ons serieus af of de bestuurders in onze regio wel echt doordrongen zijn van de urgentie van het
klimaatprobleem en de rol die de regio Twente daarin te spelen heeft”.
Belangrijk kritiekpunt van de LEI is dat van een werkelijk Twentse strategie op regionaal niveau geen
sprake is. Het gebrek aan regie en regionale visie (bijvoorbeeld als het om locatie bepaling van
clusters met windmolens gaat) heeft er wat de LEI’s betreft voor gezorgd dat het draagvlak voor deze
RES gevaarlijk klein is. Elke gemeente heeft voor zichzelf bekeken hoe ze haar eigen
energievoorziening van de toekomst voor zich ziet. De optelling van deze plannen leidt echter tot een
energiemix die technisch onvoldoende is en bovendien niet werkt, vanuit het landschap bekeken op
Twentse schaal op de verkeerde locaties dreigt te landen en bovendien de inwoners met veel extra
kosten opzadelt. “Een trieste conclusie die wij al enige tijd geleden als LEI’s hebben moeten trekken
en ook verwoord hebben in een brief aan de RES,” zo vervolgt Jansen.
“We zien nu ook het resultaat van het gebrek aan regionale samenhang in deze strategie.
Gemeenteraad na gemeenteraad stelt het resultaat ter discussie en hakt geen knopen door als het
gaat om potentiële opweklocaties voor energie.” “Bovendien ontbreekt een heldere
uitvoeringsstrategie, een onderdeel waar wij vanaf het begin van dit traject flink op gehamerd
hebben.”
Voor de lokale energie-initiatieven is het belangrijk dat de overheden op basis van goede technische
en landschappelijke analyses tot locaties komen waarna het essentieel is om in een goed
gebiedsproces samen met inwoners tot een invulling van projecten te komen. Daarbij speelt het
zogenaamde lokaal eigendom een cruciale rol. “Wij vinden het van essentieel belang om
zeggenschap voor inwoners te organiseren en de opbrengsten van de energietransitie zoveel als
mogelijk ten goede te laten komen aan de Twentenaren zelf. Wij staan klaar om hier uitvoering aan
te geven, het wachten is echter op politieke wil” besluit Jansen zijn pleidooi.

In Control start gratis financieel spreekuur voor inwoners van gemeente Twenterand

Geen overzicht meer hebben, de grip kwijt zijn op de uitgaven en/of enveloppen met facturen niet meer open durven maken. Het zijn zomaar een aantal vormen van financiële stress waar veel mensen mee te maken hebben. Om die reden organiseren de coaches van In Control op maandag 26 juli een financieel spreekuur. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan iedereen die financieel vastloopt zijn of haar vragen stellen via telefoon (0546-241788) of WhatsApp (06-30842858).

“Financiële zorgen gaan vaak gepaard met een zekere schaamte”, vertelt Elise Handlogten, budgetbeheerder en coach van In Control. “Om die reden hebben we bewust gekozen voor een laagdrempelig spreekuur. Iedereen kan gratis en vrijblijvend zijn of haar vragen stellen. Gewoon via de telefoon of via WhatsApp. Op basis van onze deskundigheid, passie en ervaring geven wij zo goed mogelijk advies. Het doel is om het spreekuur een startpunt te laten vormen voor meer financiële rust en ruimte.”

Financieel spreekuur
Het financieel spreekuur van In Control vindt plaats op maandag 26 juli tussen 14.00 en 16.00 uur. Zowel telefonisch (0546-241788) als via WhatsApp (06-30842858) kunnen mensen uit Twente die financiële stress ervaren of te maken hebben met geldzorgen hun vragen stellen aan de deskundigen. Vragen kunnen onder andere gaan over het grip krijgen op de financiën, schulden voorkomen of oplossen en/of meer geld overhouden aan het einde van de maand. Handlogten: “vragen staat vrij. Schroom niet en neem gewoon contact op. Wij oordelen niet en helpen zo goed mogelijk.”

In Control
In Control biedt haar cliënten financiële rust. Met bewind ‘light’, budgetbeheer basis en (budget)coaching. Steeds op maat, passend bij de situatie. Want we weten als geen ander wat financiële zorgen of een niet sluitend huishoudboekje kunnen betekenen. Soms lukt het gewoon niet alleen. Juist dan is er behoefte aan deskundige ondersteuning en tips van mensen die direct snappen wat er moet gebeuren. We bieden deze (tijdelijke) ondersteuning graag, tijdens een door de cliënt te bepalen periode. Meer informatie is te vinden op www.jijbentincontrol.nl

Jongeren helpen tunnel NS-station Vroomshoop aan eigentijdse uitstraling

Onder begeleiding van graffiti kunstenaar Alwin Koers van Perfect Paintings uit Vriezenveen gaan jongeren de tunnel, onder het Vroomshoopse NS-station, 340 m² voorzien van een eigentijdse uitstraling, waarin heden en historie tot elkaar komen.

Laureen Velnaar Bij Tunnel Onder Ns Station Vroomshoop
Impactercoach Laureen Velnaar in de tunnel onder het NS-station in Vroomshoop

Het NS-station aan de Stationslaan bestaat op 1 oktober aanstaande 115 jaar. De inzet is voor die tijd het unieke kunstwerk in vorm van graffiti afgerond te hebben. De gemeente heeft toestemming gegeven om de tunnel onder handen te nemen met dus een vette knipoog naar de historie van het treinstation.

Dat begon in 1906 als ‘Station Den Ham-Vroomshoop’. In 1952 werd de halte Den Ham vanwege gering aantal reizigers geschrapt. Toen kreeg het station even de naam ‘Vroomshoop-De Punt’. Nu heet het ‘NS-station Vroomshoop’. Twintig jaar geleden kreeg het station de twijfelachtige eer het meest vandalistische station van Nederland te zijn. Er werden camera’s opgehangen en dat schrikte daders af. Even later konden de camera’s worden verwijderd. Inmiddels hangen er weer camera’s.

ImpacterLAB maakt het mede mogelijk

De jongeren hebben bij de jongerenwerkers van ZorgSaam Twenterand aangegeven iets positiefs te willen doen voor de kern Vroomshoop, vooral in de omgeving van Het Punt. Een brainstormsessie draaide uit op de plek NS-station. Het moet iets worden voor jong en oud. Dit moet uiteindelijk leiden tot een unieke eigentijdse uitstraling, waaronder jongeren letterlijk een handtekening zetten.

Dit alles is mede mogelijk dankzij stimuleringsmaatregel ‘ImpacterLAB’, die de jongerenwerkers van ZorgSaam Twenterand samen met de gemeente Twenterand met succes aanvroegen bij het Ministerie van VWS (onderdeel ZonMw). ImpacterLAB is een traject van 8 weken, waarin deelnemers tussen de 14 en 27 jaar onderdeel zijn van zogenoemde LAB’s. Ze worden ingedeeld bij een thema dat past bij hun interesses en passies. Van daaruit gaan de jongeren brainstormen over een project en deze ontwikkelen, lanceren en uitvoeren! Om het beste uit elk project te halen, worden de LABs opgesplitst in kleinere subgroepen. Aan het einde wordt gekeken hoe een project duurzaam kan worden ingezet, zodat het blijft bestaan in de gemeente Twenterand. Dit tunnel-project past hier uitstekend bij.

Aan ImpacterLAB, dat nog enkele weken duurt, namen tot nu toe 134 jongeren deel. Allen ontvingen een certificaat hiervoor.

Concept van Woest-sport uniek voor Europa

De nieuwe sportzaak Woest in Borculo heeft nog maar amper de deuren geopend of sporters vanuit het hele land weten de weg naar de Achterhoek te vinden. Als het gaat om fietsen, hardloopspullen en zwemoutfits is hier topmateriaal te vinden. “Al hebben we ook ‘gewone’ racefietsen”, zo benadrukt Robbert van Veldhuizen, medewerker van Woest Sport. Daar hebben ze de verrichtingen van de afgelopen Tour op de voet gevolgd want het is een van de merken van Woest Sport, waarop sprinter Mark Cavendish wielergeschiedenis schreef.

Het concept is uniek voor ons land. Voor Europa zelfs. Waarbij Woest Sport het vizier heeft gericht op de drie pijlers onder de triatlonsport.

“Behalve fietsen hebben we hier complete uitrustingen voor zowel het hardlopen als het zwemmen”, aldus Veldhuizen. “Met als uitgangspunt dat we onze klanten onze spullen moeten kunnen ervaren en testen. Wat onder meer inhoudt dat we speciale waterbassins hebben, waarin aan den lijve kan worden ondervonden hoe de badkleding aanvoelt als je ermee zwemt. En wat onze racefietsen betreft: de klanten kunnen er daadwerkelijk de weg mee op.”

Het team van personeel van Woest Sport bestaat louter uit liefhebbers: medewerkers die zelf sporten en zodoende proefondervindelijk weten hoe het materiaal in de praktijk functioneert. Eigenaar is bijvoorbeeld Bas Goossens, telg uit een familie die decennialang ervaring heeft in de wielersport.

Geen doorsnee winkel

Toen de bedrijfsruimte aan De Korenbree op het Borculose industrieterrein Overberkel vrijkwam, was voor Bas Goossens meteen duidelijk dat het geen doorsnee wielerzaak zou moeten worden. “Die zijn er al genoeg. Hele goede ook. We hebben gezegd: als we iets gaan doen, willen we iets heel bijzonders doen. Waarmee we ons onderscheiden van de rest. Vervolgens is het dit concept geworden.”

Zo is er heel bewust voor gekozen om ‘slechts’ een beperkt aantal fietsmerken in huis te halen. “Maar dat zijn dan wel meteen drie merken die toonaangevend zijn in de wielerwereld. BMC, Cervélo en Specialized.
Wielergeschiedenis

Dit laatste merk is de fiets waarmee wielericoon Peter Sagan furore maakt en waarmee sprintfenomeen Mark Cavendish deze Tour de France wielergeschiedenis schreef. Door vier etappes te winnen, komt zijn totaalaantal van gewonnen Tour-etappes op 34. Een evenaring van het record van Eddy Merckx, waarvan altijd werd verondersteld dat niemand ooit aan dat aantal zou komen.

“Drie merken die bekend staan om hun innovaties op wielergebied en die zichzelf voortdurend weten te verbeteren”, aldus Van Veldhuizen.

Daar komt de hardloop- en zwemkleding bij. Van Veldhuizen: “Ook daarmee hebben we gekozen voor merken die in de triatlonsport een respectabele staat van dienst hebben. En ons personeel is dusdanig geschoold dat ze iedereen een gedegen advies kunnen geven: van de fanatieke amateur tot de (semi-)prof.” Zo wordt aan de hand van metingen vastgesteld wat de juiste positie op de fiets is en worden er loop-analyses gemaakt.

Van Veldhuizen benadrukt overigens dat er bij Woest Sport ook ‘gewone’ racefietsen worden verkocht en niet uitsluitend de paradepaardjes en daarmee dus de duurdere modellen. “We mogen dan wel die drie topmerken hebben: die hebben ook de meer gangbare modellen in hun assortiment.”

Vroomshoopse Boys wacht een actief seizoen

Met een selectie van 20 spelers begint hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman, assistent-trainer Henk Harmens en keeperstrainer Marc Dornbos op donderdagavond 10 augustus met de eerste training na de vakantie. Na het al na 4 competitiewedstrijden door corona afgebroken seizoen 2020-2021 wordt de draad weer opgepakt. De A-selectie is volledig in tact gebleven en de langdurige blessures van de aanvallers Jordy Harms en Ramon de Jong hebben tijd gehad om te herstellen. De eerste oefenwedstrijd wordt op zaterdag 21 augustus thuis op De Bosrand gespeeld tegen ON Almelo.

Op dinsdag 24 augustus wordt eveneens thuis geoefend tegen SV Gramsbergen. Op 4 september, 11 september en op 18 september aanstaande wachten bekerduels. Op zaterdag 25 september gaat de competitie van de tweede klasse H. van het zaterdagvoetbal in het district Oost start. De altijd beladen kanaal- en brink-derby tegen vv Den Ham staat tijdens het seizoen 2021-2022 weer op het programma en streekduels tegen Hulzense Boys, Enter Vooruit en PH Almelo beloven ook het nodige. De overige tegenstanders zijn ASC’62, Be Quick’28, Be Quick Zutphen, De Esch, IJVV, Quick’20, Sparta Enschede, WVF en ZAC. In 20 trainingen moet samen met de oefen- en bekerwedstrijden conditie, vorm en ritme bij Vroomshoopse Boys worden opgebouwd voor de nieuwe competitie.

Ook op andere vlakken beleeft Vroomshoopse Boys een actief seizoen 2021-2022. De leden spreken zich op voorstel van het hoofdbestuur uit over het gewenste nieuwe clubhuis. Bij een positief besluit kan op afzienbare termijn met het bouwen op de Bosrand worden begonnen.

De trainingsfaciliteiten voor de Boys-jeugd worden verbeterd door een nieuwe ledverlichting op het natuurgrasveld 4. Daardoor kan de jongere jeugd bij alle teams van de Boys tot en met 13 jaar tijdens de winterperiode in principe wekelijks twee keer trainen. Door subsidieverwerving en goed samenspel met de gemeente Twenterand en ook door eigen financiële middelen wordt de ledverlichting gerealiseerd. Natuurlijk hoort daar naar goed gebruik van Vroomshoopse Boys ook de nodige zelfwerkzaamheid bij. Enkele vrijwilligers zijn nog nodig voor graaf- en bestratingswerkzaamheden in verband met de aan te leggen kabels. Zij kunnen zich melden bij Wilco Breukelman, telefoonnummer 06-49356664. Het is de bedoeling dat de klus in september aanstaande wordt geklaard.

Voorlichtingsmiddag Taalvrijwilliger

In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Vanuit het Taalpunt Twenterand zijn we op zoek naar (digi)Taalvrijwilligers.

Samen staan we sterk!
Om duizenden volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven, spreken en luisteren hebben we jou als vrijwilliger nodig. Als vrijwilliger kan je hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is een unieke, leerzame ervaring waarmee je het verschil in iemands leven kunt maken. Geef je op voor een gratis training en ga aan de slag als (digi)taalvrijwilliger. Ook als je geen ervaring hebt in het onderwijs.

Voorlichting
Lijkt het je leuk om (digi)taalvrijwilliger te worden? Kom dan naar de voorlichting op 7 september 2021 in de bibliotheek in Vriezenveen. We starten om 13.30 uur en zullen om uiterlijk 15.00 uur afronden. Na de voorlichting kun je beslissen of je de training wilt volgen en aan de slag wilt met onze cursisten.

Wil je meer informatie of je direct opgeven voor de voorlichting? Stuur dan een mail naar Dianne Spaan-Companje, Taalpuntcoördinator Twenterand: d.spaan@bibliotheektwenterand.nl