Archive for: juli 2021

Winkeltje Aquapark De Zandstuve in ere hersteld

Vele jaren lang runden vrijwilligers van de zwem- en poloclub De Zandstuve het winkeltje op het openluchtzwembad De Zandstuve in Vroomshoop. Daarmee kwamen uiterst welkome inkomsten voor de clubkas boven water. Door een tekort aan vrijwilligers is ZPC De Zandstuve met deze werkzaamheden gestopt.

Het bestuur van het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop is in het gat gesprongen. Met de gemeente Twenterand is onlangs een overeenkomst afgesloten, waardoor de Vroomshoper Ramon Talen (35) uit Vroomshoop als coördinator met een team vrijwilligers aan de slag kan. Ramon Talen verdient als actieve vrijwilliger zijn sporen al bij onder meer KIOS’45 in Sibculo, bij Eurosped, bij Sportlust Vroomshoop, bij de Vroomshoopse Avondwandelvierdaagse en bij de Vroomshoopse Revue. Op verzoek van het bestuur van het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop gaat hij nu deze nieuwe uitdaging aan. “Hart hebben voor Vroomshoop drijft me, vrijwilligerswerk is en blijft leuk om te doen en zo kan het Aquapark De Zandstuve haar gestelde doelen realiseren”, zo verklaart Ramon zijn inzet als vrijwilliger.

Als eerste doelstelling geldt na de gerealiseerde familieglijbaan nu het waterspraypark, de waterspeeltuin, voor de allerjongste bezoekers aan de noordwest kant van het Aquapark. Het bestuur van het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop heeft dankzij ondernemers en de bevolking al een bedrag van twintig mille op de wal gebracht, maar er is nog pakweg € 48.000,00 nodig. Elke Eurocent winst uit de verkoop van frisdranken, koffie, thee, snoep, ijs, schuimblokken enzovoort gaat naar het waterspraypark.

Ramon Talen heeft al een team van vrijwilligers om zich heen verzameld, maar het kunnen er nog meer worden. Daartoe kan met Ramon Talen contact opgenomen worden op telefoonnummer 06-28569925. Eerst volgt een kennismakingsgesprek en worden de te verrichten werkzaamheden besproken. Elke dag is het winkeltje, oftewel de Aquahoek geopend van 12.30 uur tot 17.00 uur.

Ramon Talen zegt dat vrijwilligers druk bezig zijn om het winkeltje aantrekkelijker te maken. Zo werd het interieur al van een frisse groene saus voorzien. Een pinautomaat komt er ook om de betalingen wat eigentijdser te maken.

Ramon Talen zag op de openingsdag zaterdag 17 juli tot zijn genoegen al veel vooral jonge bezoekers van het winkeltje. ‘Duidelijk is te zien dat hier behoefte aan is. De afstemming met het zwempersoneel is prima. Je kunt gewoon merken dat het hoog tijd werd dat het winkeltje terug kwam. We hopen dat de beperkende coronamaatregelen achterwege blijven en dat we samen de komende tijd ook een flinke duit in het zakje kunnen doen voor ons mooie Aquapark”.

Zendmast TKC ontmanteld in Den Ham

Den Ham – De zendmast van TKC frequentie 96,7mhz is vanmiddag ontmanteld door agentschap telecom.

De mast stond aan de Kooiweg in Den Ham. Er was veel politie op de been ter assistentie. De Kooiweg is door de actie volledig afgezet.

Ontwikkelingen herinrichting centrumgebied Westerhaar

Bij zowel inwoners als ondernemers in Westerhaar-Vriezenveensewijk leeft al langer de wens om het centrumgebied in het dorp op te knappen. De gemeente Twenterand ziet ook dat het gebied een impuls kan gebruiken. Om die reden is er voor gekozen om samen met inwoners en ondernemers plannen te ontwikkelen voor een nieuwe inrichting van het gebied. “Het centrumgebied is de plek waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar mensen graag verblijven. Daarom is het belangrijk om de inwoners en ondernemers goed te betrekken bij deze herinrichting zodat we samen trots kunnen zijn en blijven op het centrum van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Op deze manier gaan we voor een aantrekkelijk, mooi en toekomstbestendig centrum.”, aldus wethouder Harmsen.

Gezette stappen

In december 2020 hebben inwoners en ondernemers ideeën kunnen inbrengen over hoe het centrumgebied in Westerhaar-Vriezenveensewijk er wat hen betreft uit moet komen te zien. Geïnteresseerden konden tegelijkertijd aangeven of ze wilden deelnemen in de klankbordgroep. Uit de ideeënbox bleek dat inwoners graag zien dat er meer groen wordt aangeplant en dat de parkeervakken veiliger worden ingericht. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn er visualisaties over twee scenario’s uitgewerkt. Deze twee scenario’s waren uitsluitend gericht op sfeer, beleving groen en parkeren. Inwoners en ondernemers hebben gestemd op welk scenario de voorkeur heeft. Scenario 2 bleek in zowel de online poll als in de klankbordgroep de voorkeur te hebben. Een afvaardiging van verschillende doelgroepen neemt deel in de klankbordgroep. U vindt de contactgegevens van hen op: www.twenterand.nl/herinrichting-centrumgebied-westerhaar

Tekst gaat verder onder de foto

Aangepaste planning

Ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft aangegeven graag te zien dat het project volgend jaar wordt gerealiseerd. Dit in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor de ondernemers in Westerhaar. Het college van B&W heeft om die reden het besluit genomen de geplande uitvoering uit te stellen. De voorbereidingen van het project zijn nog steeds in volle gang.

Stappen komende maanden

Met de technische uitwerking gaan we de eerstvolgende klankbordgroepbijeenkomst (na de bouwvak) aan de slag. Denk aan bijvoorbeeld de locatie van lantaarnpalen, bushokjes of bankjes. Er zijn tot dusver geen definitieve besluiten genomen over locaties voor groen, parkeerplaatsen en de verdere technische uitwerking. Na de bouwvak vindt er eerst een gesprek plaats tussen twee wethouders en Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk over de planning van het project in relatie tot twee andere wegopbrekingen aan de Hoofdweg. Na dit gesprek stellen we de planning voor de komende maanden vast en gaan we binnen de klankbordgroep inhoudelijk gericht aan de slag met de inrichting van het centrumgebied.

Vragen?

Neem contact op door te mailen naar centrumwesterhaar@twenterand.nl.

Voorbereidingen bouw Het Mozaïek. Schout Doddestraat binnenkort deels afgesloten voor verkeer

De gemeente Twenterand ontwikkelt het nieuwe woonwijkje Het Mozaïek op het braakliggende terrein tussen het gemeentehuis en CSG Het Noordik. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de bouw van dit woonwijkje. Gelijktijdig met het bouwrijp maken van Het Mozaïek vinden in de Schout Doddestraat rioleringswerkzaamheden plaats. Hierdoor is de Schout Doddestraat in fases afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Timmerhuis Groep uit Vriezenveen. 

Werkzaamheden Schout Doddestraat in fases uitgevoerd 

De ontmoetingskerk maakt deel uit van het te ontwikkelen gebied en wordt daarom gesloopt. In de Schout Doddestraat wordt het huidige riool vernieuwd en uitgebreid met een regenwaterriool. Dit gebeurt in fases. Wat betekent dat telkens een gedeelte van de Schout Doddestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijven de woningen altijd bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Alle omwonenden hebben een brief gehad over de bereikbaarheid van hun woning. Tijdens de werkzaamheden informeren wij hen wanneer welke fase wordt uitgevoerd.  

Planning 

  • Vanaf medio juli: sloop Ontmoetingskerk. 
  • 16 augustus tot en met 1 oktober: bouwrijp maken Het Mozaïek. 
  • Vanaf 16 augustus: werkzaamheden riolering Schout Doddestraat. 
  • Vanaf 13 september: bouw woningen op kerklocatie. 

Meer informatie 

Voor meer informatie zie ook www.twenterand.nl/werkenaandeweg

Hondenspeelplekken nu mogelijk in Twenterand

Op initiatief van GemeenteBelangen Twenterand wordt in elke kern een hondenspeelplek mogelijk gemaakt.
De gemeente draagt eenmalig € 5.000 bij voor de inrichting van zo’n plek. Inwoners moeten hiervoor wel zelf
het initiatief nemen en mede zorgdragen voor het schoon houden.

Zo’n hondenspeelplek moet wel veilig zijn en wordt daarom omheind. Bij elke plek wordt een afvalbak
geplaatst. Over afvalbakken gesproken: alle bakken worden bestickerd met tekst dat opgeruimde
hondenpoep in plastic zakjes er ook in gedumpt kunnen worden. Tevens wordt in beeld gebracht of er voldoende
afvalbakken zijn in de gemeente. Is dit niet het geval, dan moeten er meer bestickerde afvalbakken komen.
Burgerpeiling
De GBT fractie kwam tijdens de behandeling van de “Kadernota 2022” met dit voorstel naar aanleiding van een
in november 2020 gehouden peiling onder inwoners. Hieruit bleek dat er in iedere kern ruime behoefte was aan
een hondenspeelplek. Deze behoefte leeft vooral binnen de bebouwde kom. Regelmatig werd de opmerking
geplaatst dat hondenspeelplekken eveneens kunnen bijdragen aan socialisatie voor mens en dier.
In de peiling werden zowel hondeneigenaren en niet hondeneigenaren gevraagd, naar onder meer het gedrag
van honden, de regels en het hondenbeleid.
Inrichting en onderhoud hondenspeelplek
De bedoeling is dat een buurt, een groep hondenbezitters of een andere vereniging zelf mede zorgdragen voor
de inrichting en het schoonhouden van de hondenspeelplek. Gebeurt dat niet en wordt het een zooitje, dan zal
de plek uiteindelijk opgeruimd worden. De sleutel voor het succes van de hondenspeelplekken ligt dus in handen
van de initiatiefnemers.
Voor de inrichting wordt eenmalig € 5.000 per hondenspeelplek beschikbaar gesteld. Op deze nieuwe
speelplekken kunnen honden vrij rennen, spelen, frisbeeën, ballen vangen,…. Een vaste spelregel hierbij is dat
iedere hondeneigenaar de hondenpoep van zijn of haar trouwe viervoeter opruimt in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
Met dit voorstel wil GBT het hondenbeleid actualiseren aangezien bijna een kwart van de huishoudens in
Twenterand in het bezit is van één of meerdere honden. Al snel kreeg GBT steun van de PVV. Later volgden SGP,
VVD, CU en PvdA/GL. Het CDA zag er niets in en stemde als enige raadsfractie tegen.

Veilig, prettig en betaalbaar wonen in Dinkelland en Twenterand

Huurdersraad Mijande Wonen, woningcorporatie Mijande Wonen en de gemeenten Dinkelland en gemeente Twenterand ondertekenen raamovereenkomst prestatieafspraken

Huurdersraad Mijande Wonen en woningcorporatie Mijande Wonen hebben met de gemeente Dinkelland en met de gemeente Twenterand afspraken gemaakt over de invulling van het woonbeleid. Partijen zetten in op aantrekkelijke kernen met gevarieerde wijken met betaalbare, duurzame en voldoende beschikbare woningen. Deze afspraken helpen om de gezamenlijke missie waar te maken.

Foto van de ondertekening van de Raamovereenkomst prestatieafspraken
Van links naar rechts: wethouder Ilse Duursma, gemeente Dinkelland | Melanie Maatman directeur-bestuurder Mijande Wonen | wethouder Bart-Jan Harmsen, gemeente Twenterand | Dick van der Linden, Huurdersraad Mijande Wonen (voor de tafel)
© Fotograaf: Caspar Kouijzer

Gezamenlijke missie

De partijen hebben samen een missie opgesteld. Melanie Maatman directeur-bestuurder Mijande Wonen vertelt: ‘We staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en buurten. Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.’

In de raamovereenkomst prestatieafspraken staat wat partijen de komende jaren willen bereiken. Ook zijn er afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De afspraken uit de raamovereenkomst worden iedere twee jaar concreet gemaakt in een uitvoeringsagenda. Hierin omschrijven partijen hoe zij de doelen willen bereiken. De komende jaren zetten partijen vooral in op beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, woningkwaliteit & duurzaamheid en het sociaal domein. Denk hierbij aan voldoende, betaalbare en duurzame woningen en ook aan meer groenere tuinen en minder tegels. En bijvoorbeeld aan ondersteuning om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Meer informatie staat op de website van de beide gemeenten en Mijande Wonen.

‘We gaan voor het behouden en verbeteren van aantrekkelijke kernen met gevarieerde buurten waar iedereen kan wonen op een fijne plek. Een plek waar mensen aandacht hebben voor elkaar en voor hun omgeving,’ licht wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand toe.

Wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland vult aan: ‘een fijne en passende plek waar aandacht is voor elkaar en ook zeker voor mensen die in het alledaagse leven een steuntje in de rug nodig hebben. Een gemeente waar iedereen een thuis heeft, dat is waar we voor gaan.’

‘Als Huurdersraad vertegenwoordigen we de huurders in Twenterand en Dinkelland. Vanuit die rol denken, praten en doen we mee bij het maken van de afspraken. Heel interessant om aan mee te doen en zo de belangen van huurders te behartigen,’ licht Dick van der Linden namens de Huurdersraad Mijande Wonen toe.

‘In het bereiken van onze doelen werken we ook echt samen met de inwoners van Dinkelland en Twenterand. Door inwoners mee te laten praten, denken en beslissen kunnen we met elkaar onze missie waarmaken,’ licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder Mijande Wonen toe. ‘De flyer voor jongeren die we samen met jongeren maakten, is een goed voorbeeld van hoe we samen meer kunnen bereiken voor de inwoners van Dinkelland en Twenterand.’

KCC EUregio Gravelride pakt weer groots uit

– Het belooft een mooie sportzomer te worden en de KCC EUregio Gravelride vormt daarin het smakelijke toetje voor toerende wielrenners en mountainbikers. “Zondag 19 september pakken we weer ‘als vanouds’ groots uit met mooie gravelroutes en uitstekende verzorging.” vertelt Peter Ossenkoppele namens de organisatie.

Want hoewel de toertocht nog maar aan zijn derde editie toe is, heeft de EUregio Gravelride nu al een naam hoog te houden. In 2019 schoot het grensoverschrijdende evenement uit de startblokken met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland. En zelfs tijdens de light-editie van vorig jaar passeerden bijna 500 toerfietsers de finishlijn in Eibergen. Beide keren waren de recensies lovend.

In de watten gelegd

“Die lijn trekken we graag door.” zegt Peter Ossenkoppele. “Daarom zijn we ook blij dat er gelukkig weer meer mogelijk is op sportgebied. Dat is fijn voor ons, want wij willen een mooi evenement neerzetten. Maar het is natuurlijk nog veel mooier voor de fietsers. Zij worden zondag 19 september door ons in de watten gelegd qua verzorging en routes door het natuurschoon in onze mooie regio.”

Tocht voor iedereen

fotograaf: Uli Benke

De route loopt door de mooie stukjes van de Euregio, op veelal gravelpaden door de Achterhoek, Twente en Duitsland. En bijna iedereen kan van die paden genieten, want de organisatie stippelt drie varianten uit. Een familieroute van 33 kilometer, een route voor sportieve fietsers (55 km) en een 116 kilometer lange variant voor echte ‘die hards’. Bijna iedereen, want het maximum aantal deelnemers ligt op 600. Deelname is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website. Leden van de NTFU krijgen korting op de inschrijfprijs.

Van Eibergen tot Stadtlohn

Voor deze tocht slaan Duitse en Nederlandse wielerliefhebbers de handen ineen. De start en finish zijn namelijk bij wielervereniging De Stofwolk in Eibergen. Samen met de Duitse collega-club RSC Stadtlohn 1968 en de Ronde van Overijssel – Bike Events organiseren zij deze toertocht voor iedere sportieve off-roadfietser.

Nu ook vijftig euro cadeau op energiezuinig witgoed

De gemeente Twenterand breidt de actie Poen voor Groen uit met Witgoed. Ruil je een oude droger, koelkast of vriezer in voor een apparaat uit de meest energiezuinige klasse, dan ontvang je vijftig euro.  Profiteren is eenvoudig: dien de kassabon in op de website Poen voor Groen en krijg geld terug. De actie Poen voor Groen kan ook worden gebruikt voor de koop van energiebesparende maatregelen in en aan de woning, zoals LED-lampen en isolatiemateriaal.

De uitbreiding van Poen voor Groen is nadrukkelijk bedoeld voor het vervangen van oude – energieslurpende – apparaten door modern energiezuinig witgoed. Een oud apparaat verbruikt al snel 2 tot 3 keer meer stroom dan een nieuwe variant. Is een apparaat 7- 10 oud dan loont het om ‘m te vervangen. Zuinige modellen zijn duurder in de aanschaf, maar dat verdien je snel terug omdat de stroomkosten veel lager zijn.  Na de aanschaf blijf je dus geld verdienen.

En nu is kopen van energiezuinig witgoed dus nog voordeliger; de gemeente betaalt mee via de Poen voor Groen-actie. De eerste €50 is dus direct al verdiend .

Een lager energieverbruik is goed voor milieu en klimaat. Energie die je niet gebruikt, hoeft je ook niet op te wekken. En dat betekent dat er minder zonnepanelen en windturbines nodig zijn om in onze energiebehoefte te voozien. Als 1.250 mensen energiezuiniger witgoed kopen en zo energie besparen, scheelt dat een voetbalveld aan zonnepanelen.

Slim energie besparen met witgoed

Koop een apparaat dat past bij wat je nodig hebt. Kleinere apparaten verbruiken minder stroom. En bespaar extra door het ECO-programma van je machine te gebruiken en was niet op een te hoge temperatuur !

Waar gebruik jij de €50 subsidie voor?

De Poen voor Groen-subsidie kan worden gebruikt voor vaatwassers, koelkasten, vriezers, wasdrogers en wasmachines met het meest zuinige, nieuwe, energielabel. En natuurlijk ook gewoon voor alle andere Poen voor Groen-producten zoals radiatorfolie, led-lampen, isolatiemateriaal, waterbesparende douchekoppen en nog veel meer.

Kijk op de site www.poenvoorgroen.nl voor de Poen-voor-Groen-materialen en deelnemende winkels.

Zo doe je mee:

• Koop energiebesparende maatregelen of witgoed bij een van de deelnemende winkels;

Als je witgoed koopt, lever je je oude apparaat in.

• Meld je aan op de website Poen voor Groen, je ontvangt een link waarmee je je kassabon kan indienen

• Gebruik de link om je kassabon in te dienen en geef het rekeningnummer door waarop het geld kan worden gestort.

• Je ontvangt € 50,= van het aankoopbedrag terug. Als je minder dan € 50,= besteedt, ontvang je het hele bedrag terug.

Het verlagen van je energierekening is nu extra voordelig met de Poen voor Groen-subsidie van gemeente Twenterand. Dus wacht niet langer en sla deze zomer je slag!

TMZ-bewoner Leo maakt rondtoer langs boeren: ‘Prachtig om weer mee te rijden’

VRIEZENVEEN – De lach ging niet meer van zijn gezicht. Bewoner Leo Winkel (74) van TMZ-locatie De Weemelanden reed voor zijn werk bij Nijsink Vee- en Varkenshandel meer dan dertig jaar in zijn vrachtauto langs boeren in Twente. Maandagavond zag hij zijn wens in vervulling gaan en reed hij na heel wat jaren weer ‘zijn ronde’ langs diverse boeren. “Ik vond het prachtig om mee te rijden.”

Waar een wens in de wensenboom bij TMZ-locatie De Weemelanden in Vriezenveen al niet toe kan leiden. Mariet Winkel hing enige tijd geleden een wens in de boom voor haar man Leo. Hij heeft de ziekte van Parkinson en woont sinds oktober in De Weemelanden. Zijn wens? Een keer meerijden in een vrachtwagen langs boeren in Twente zoals hij dat vroeger ook deed.

Maandagavond nam hij plaats naast zijn oude baas Erik Nijsink. In de vrachtauto waar hij zelf ook altijd in reed. Zijn vrouw Mariet reed mee in een andere vrachtauto. “Leo heeft heel lang bij Nijsink gewerkt”, vertelt Mariet. “Hij heeft het bedrijf helpen opbouwen. Hij genoot enorm van zijn werk. Het liefst is hij tussen de mensen.”

Spierballen

“Leo heeft het bijna dagelijks over zijn oude werk en de varkens”, zeggen activiteitenbegeleiders Hermien Smelt en Sanne Paus van De Weemelanden. Om Leo’s wens in vervulling te laten gaan, namen Hermien en Sanne contact op met zijn oude werkgever Nijsink. “Om Leo in de cabine te krijgen, hadden we natuurlijk ook spierballen nodig”, zegt Hermien. In overleg met Arjan Webbink van de brandweer in Vriezenveen kwamen een team brandweerlieden maandagavond naar de Weemelanden. Zij tilden Leo veilig vanuit zijn rolstoel in de cabine.

Oude bekenden

Na een grote ronde door Twente van ongeveer twee uur, kwam Leo weer met een lach op zijn gezicht terug. “Ik heb veel oude bekenden gezien”, vertelt hij. “We hebben met boer Frank in Beuningen nog koffie gedronken in de cabine.” “Leo wist nog precies waar de boeren wonen die hij altijd bezocht”, aldus Hermien. “Hij heeft de hele weg alleen maar geglunderd. Dit is toch geweldig. Dan kun je veertig jaar in de verpleging werken, maar dit moment vergeet ik nooit meer.”

Themaweek

Behalve de wens van Leo, laat TMZ-locatie De Weemelanden deze week nog vier andere wensen in vervulling gaan. Dit in het kader van de themaweek ‘Samen met appels aan de slag.’

TriviumMeulenbeltZorg 

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2400 medewerkers en 1600 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

Inbraak bij opticien in Vriezenveen

Gisteravond, zondag 4 juli omstreeks 23.30 uur is er ingebroken bij de opticien aan het Westeinde in #Vriezenveen de complete Ray-Ban collectie is weggenomen. Wie heeft iets gezien of gehoord? Bel 0800-6070. A.s. donderdag hiervoor aandacht in @onderdeloep