Archive for: september 2021

Sportinstuif voor senioren in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Op vrijdag 1 oktober a.s. verricht wethouder Roel Koster de officiële aftrap van de sportinstuif ‘Bewegen in Twenterand’ voor senioren in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Deze gezellige en sportieve sportinstuif staat in het teken van bewegen en gezondheid voor senioren. Iedere inwoner van de gemeente Twenterand van 60 jaar en ouder wordt hiervoor van harte uitgenodigd. “Beweging voor ouderen is erg belangrijk” aldus wethouder Koster. “Een actieve en gezonde levensstijl is de basis voor het fysieke gestel, mobiliteit en zelfredzaamheid”.

Op vrijdagochtend 1 oktober aanstaande vindt de sportinstuif ‘bewegen in Twenterand’ plaats in het sportcomplex Het Twistveen aan de Twistveenweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Tijdens die ochtend zijn onder meer de wandelvoetballers van Old Stars Twenterand aanwezig. Daarnaast laten enkele leden van kortbalvereniging Amicitia uit Vriezenveen graag de kunsten van het walking korfbal zien. Op een speelse wijze kan op 1 oktober door iedereen met deze vormen van walking sport kennis gemaakt worden. Fysio Twenterand is ook aanwezig om kennis te laten maken met valpreventie onder het motto “Voorkomen is beter dan genezen”. Ook de denksport blijft niet achter; Damclub Hammerdammer uit Den Ham wil bezoekers die ochtend (opnieuw) laten kennis maken met de damsport.

Programma

Het programma op vrijdag 1 oktober ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur inloop Kantine VV Voorwaarts

10.00 uur Gezamenlijke warming-up op de velden van het Twistveld

Aansluitend Sport en spel

12.00 uur Einde

Kom gerust langs!

De organisatie van de sportinstuif is in handen van Zorgsaam Twenterand. Zij worden hierin ondersteund door Old Stars Twenterand en Korfbalvereniging Amicitia. De sportinstuif past perfect binnen de aanstaande week van de ontmoeting (week tegen eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021) in de gemeente Twenterand. Genoeg reden voor de senioren uit Twenterand om het sportcomplex Het Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk te bezoeken!

Vroomshoopse Boys gaat nieuw clubhuis bouwen

Meer dan 70 leden van Vroomshoopse Boys waren op woensdagavond 29 september afgekomen op de speciale vergadering met de besluitvorming over het nieuwe clubhuis. De huidige kantine ’t Flierhuus op het sportcomplex De Bosrand is na meer dan 45 jaar afgeschreven en aan vervanging toe. Renovatie is door de bouwkundige staat van het gebouw niet meer mogelijk, zo lichtte voorzitter Harm Nieboer van de onderzoekscommissie nieuwbouw clubhuis toe.

Foto is gemaakt door Jeannet Dogger: voorzitter Edward Olthof licht de plannen toe
 

Daartoe zijn inmiddels de nodige stappen ondernomen. Het bestuur van Vroomshoopse Boys in gesprek met de gemeente Twenterand over privatisering van de kleedkamers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een landelijke subsidieregeling. Er wordt tevens een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en actiebereidheid van de leden van de Boys. In het verleden is meermalen gebleken dat dat bij de Vroomshoopse voetbalvereniging met momenteel meer dan 800 leden dat in goede handen is.

Samen met een af te sluiten geldlening moeten de kosten van ruim een miljoen Euro afgedekt kunnen worden. Voorzitter Edward Olthof bedankte de onderzoekscommissie voor haar noeste en gedegen arbeid. Dat werd onderstreept met een warm en dankbaar applaus van de leden. De voorman van Vroomshoopse Boys hield zijn leden voor dat het bestuur van Vroomshoopse Boys opteert voor optie A: realisatie op een nieuw clubhuis op een nieuwe hoofdtribune aan de westzijde van het hoofdveld.

De kosten met de andere optie zijn nagenoeg gelijk. Daarnaast kan de huidige kantine blijven functioneren tot het moment van de opening van het nieuwe onderkomen. Ook wordt er meer parkeerruimte gecreëerd en kan er een nieuwe in- en uitgang aan de zuidzijde van de parkeerplaats gerealiseerd worden. Voorzitter Olthof benoemde ook de uitstraling van de het nieuwe clubhuis en de kansen voor meer ruimte, duurzaamheid en het gegeven dat zo’n eigentijds clubhuis weer veertig jaar mee kan.

Vervolgens werd er aan de leden de vraag voorgelegd welke optie voor nieuwbouw hun voorkeur had. Daarop werd door de leden unaniem besloten om voor de nieuwbouw op een nieuwe tribune te gaan. Voorzitter Olthof dankte voor het geschonken vertrouwen en sprak van een historisch besluit.

De volgende stap is nu dat er een speciale bouwcommissie en tevens een accommodatiecommissie worden gevormd om de nieuwbouw en ook verdere bouwkundige zaken in goede banen te leiden. De nodige acties, waarbij een en grote veiling, staan al op stapel. Vroomshoopse Boys kan nu letterlijk verder bouwen aan haar toekomst op De Bosrand en de realisatie van het nieuwe clubhuis komt nu echt dichterbij.

Twenterand neemt maatregelen tegen klimaatveranderingen

De gemeente Twenterand wil maatregelen nemen om ons te beschermen tegen de klimaatverandering. Dat is vastgelegd in de ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’. Hierin staat vermeld hoe we de leefomgeving kunnen aanpassen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen of aan te passen. “Het is van groot belang dat we inspelen op de veranderingen in ons klimaat”, zegt wethouder Roel Koster hierover. “Zo kunnen we negatieve gevolgen en schade zoveel mogelijk voorkomen en, niet onbelangrijk, de financiële gevolgen beperken”.

Ons klimaat verandert. Het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer. Ook neemt de geringe kans op overstromingen iets toe. Extremen worden extremer. Voor een deel moeten we deze effecten accepteren, omdat we ze niet allemaal kunnen tegengaan. Voor een ander deel kunnen we onze leefomgeving aanpassen om de nadelige effecten te voorkomen of te verzachten. Daarom heeft het college een ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’ vastgesteld met een voorstel voor maatregelen hoe we ons kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. Dit plan is de basis voor de nabije toekomst: we gaan nu onderzoeken welke maatregelen we wanneer kunnen inzetten en ook of dit financieel haalbaar is.

Werken aan klimaatverandering doen we samen!

“We hebben hierover gesproken met verschillende doelgroepen”, legt de wethouder uit. “Zo hebben we een online symposium “Klimaatpraat” georganiseerd. Daarnaast hebben we binnen Twenterand een peiling onder onze inwoners gehouden en is er een raadsbijeenkomst geweest over dit onderwerp. Het plan van aanpak wat nu is vastgesteld is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten hiervan. Het klimaat raakt ons allen en het is dan ook belangrijk dat we met elkaar aan oplossingen werken”, aldus wethouder Roel Koster. Daarom maakt bewustwording ook onderdeel uit van dit plan.

Het plan van aanpak geeft de maatregelen voor de komende periode weer. Ook de uitvoering hiervan gebeurt zoveel mogelijk samen met de doelgroepen en gesprekspartners.

Scholentoernooi met volleybalvereniging Vrivo

Het jaarlijkse scholentoernooi van de volleybalvereniging Vrivo komt eraan! De Vrivo-organisatie is blij mee te kunnen delen dat het toernooi dit jaar opnieuw mag doorgaan als Fysio Twenterand Scholentoernooi. Heel fijn dat Fysio Twenterand Vrivo zo’n warm hart toedraagt en samen met de vereniging dit leuke sportevenement wil neerzetten.

Anders dit jaar is dat het toernooi plaatsvindt in de herfstvakantie i.p.v. de voorjaarsvakantie i.v.m. Covid-19.

Het volleybaltoernooi is voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 die het leuk vinden om samen te bewegen en te volleyballen. Je mag natuurlijk ook meedoen als je het nog niet zo goed kunt! En we kijken natuurlijk welk niveau volleybal bij jouw leeftijd past. Het toernooi is op woensdag 20 oktober 2021 vanaf 09.00 uur in de Stamper, Schout Doddestraat 11a in Vriezenveen.

Willen jullie de winnaars worden van het Fysio Twenterand Scholentoernooi 2021?
Geef jullie team dan nu snel op!!

Je kunt je opgeven via het formulier dat je van school hebt gekregen of via het formulier dat je hier kunt downloaden.

Aanmeldingsformulier Krokustoernooi 2021 Groep 3 en 4
Aanmeldingsformulier Krokustoernooi 2021 Groep 5 en 6
Aanmeldingsformulier Krokustoernooi 2021 Groep 7 en 8

Er vallen natuurlijk prijzen te winnen!!

De Toekomst van het Spoor in Oost-Nederland

Het bestuur van reizigersvereniging ALMA (Almelo-Mariënberg) nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene (leden)vergadering. Belangstellenden en geïnteresseerden in de ontwikkelingen van de spoorlijn Almelo-Hardenberg en de toekomst van het spoor in Oost-Nederland zijn van harte welkom!

Datum: dinsdag 5 oktober 2021Plaats: Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27, 7681 AL Vroomshoop Aanvang: 19:30. Inloop vanaf 19:00. gratis toegang. De zaal ligt op 560 m. van Station Vroomshoop, ongeveer 6 min. lopen. Er is ruim voldoende gratis parkeerruimte.

Na het korte huishoudelijk gedeelte zal onze voorzitter Chris de Goede een presentatie verzorgen over “De Toekomst van het Spoor in Oost-Nederland “. Hij zal als try-out een nieuw plan ter bespreking presenteren. Het gaat over de inzet van onze Reizigersvereniging ALMA voor een serieuze verbetering van de bereikbaarheid van de Veenstreek, met name voor de plaatsen Vroomshoop, Vriezenveen en Daarlerveen. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en gaan graag met u in gesprek over het spoor en overige OV in het “Veenstreek” gebied. Aanmelden vooraf is niet verplicht. We zouden het wel plezierig vinden als u een (reactie )berichtje stuurt als u van plan bent te komen. Samen naar een bereikbare en leefbare regio! Reizigersvereniging ALMA

Informatieborden bij cultuurhistorische bezienswaardigheden

Binnenkort wordt er een nieuwe buitenactiviteit gerealiseerd. De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop realiseert namelijk een cultuurhistorische (fiets)route in Den Ham, Vroomshoop en Geerdijk. Deze route draagt er aan bij dat zowel inwoners als toeristen worden geïnformeerd over voor onze dorpen historische plekken. De vereniging ziet dat ook als een cadeautje aan de bevolking vanwege het 50-jarig bestaan dit jaar. Op de route worden informatieborden met een QR-code geplaatst. Hopelijk kan de route in oktober of november in gebruik worden genomen.

Foto v.l.n.r.: Bart-Jan Harmsen, Roel Koster, Albert Melenberg en Klaas Palstra
Fotograaf: Klaas Dragt

De fietsroute wordt mede mogelijk omdat de gemeente Twenterand een bedrag beschikbaar stelt uit de regeling kernbudgetten. Ook de Rabobank Noord en West Twente, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, en het Cogas Cultuurfonds leveren een financiële bijdrage.

Het college van B&W is zeer verheugd met dit initiatief. Wethouder Bart-Jan Harmsen, een echte fietsliefhebber, is blij met deze fietsroute. “Toeristen en zeker onze inwoners komen met dit initiatief meer te weten over de cultuurhistorische waarde van bepaalde panden of plekken. En dat allemaal op de fiets. Een goede combinatie wat mij betreft.” Samen met wethouder Roel Koster ondertekende hij maandag 27 september de bruikleenovereenkomst, die mede werd ondertekend door voorzitter Klaas Palstra en penningmeester Albert Melenberg van de oudheidkundige vereniging.

Week tegen Eenzaamheid

Van 30 september tot en met 7 oktober is er de Week tegen Eenzaamheid. In deze week is er landelijk extra aandacht voor het thema eenzaamheid en staat ontmoeting en verbinding centraal. Ook in Twenterand wordt in deze week extra aandacht besteed aan eenzaamheid. “Het is belangrijk dat eenzaamheid in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd”, zegt wethouder Paters hierover. “Veel mensen voelen zich eenzaam en leven in een sociaal isolement. En eenzaamheid is niet alleen iets van ouderen maar ook onder jongeren komt dit voor! Ook in Twenterand vinden we het van groot belang activiteiten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat ouderen en jongeren zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving”.

Aandacht voor eenzaamheid is hard nodig. In lijn met de landelijke trend neemt ook in de gemeente Twenterand eenzaamheid toe. Uit de recent verschenen ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen’ van de GGD blijkt dat 45% van de inwoners van Twenterand zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. In 2016 was dit nog 36%. De gemeente Twenterand voert sinds januari 2020 een tweejarig actieplan ‘Samen tegen eenzaamheid’ uit, dat zich met name richt op ouderen (75+) . Zij doet dit samen met welzijnsorganisatie ZorgSaam Twenterand als kartrekker en andere aangesloten coalitiepartners.

Doe mee met ‘Twenterand Ontmoet’

Voor de week tegen eenzaamheid is een speciale activiteitenagenda opgesteld met als thema ’Twenterand Ontmoet’. In die week zijn er allerlei leuke activiteiten waar inwoners aan mee kunnen doen. Om een idee te krijgen hieronder een greep uit de activiteiten die tijdens de week van de eenzaamheid georganiseerd worden.

30 september : Open Huis koffie bij Zorgboerderij Koningshoeve Vriezenveen

30 september : Spelletjesmiddag Vroomshoop

1,5,7 oktober : Voorleesontbijt in alle bibliotheken

1 oktober : Sportinstuif senioren Westerhaar

1 oktober : Spelletjesmiddag Den Ham

4 oktober : Koersbal in diverse kernen

5 oktober : Studiekring, Vriezenveen, Den Ham, Vroomshoop

6 oktober : Kook-inloop, Vriezenveen

7 oktober : Biljarten, Den Ham

Vragen? Het Zorginformatiepunt staat klaar!

Inwoners die interesse hebben in deelname of vragen hebben, kunnen bellen naar het Zorginformatiepunt: 0546 – 481 450 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur). Het is ook mogelijk om de website van Meldpunt Eenzaamheid te raadplegen: www.help-me.nu/twenterand-ontmoet

Alberto Stegeman keert terug naar zijn roots Vroomshoop

Oud-Vroomshoper en landelijke bekend Tv-maker en onderzoeksjournalist Alberto Stegeman keerde onlangs samen met presentator Bert Eeftink van RTV Oost terug naar zijn wortels in Vroomshoop.

Foto: Nick van Ormond

In het tv-programma “Roots” gingen eerder dit TV-seizoen al de bekende Overijsselaars terug naar het dorp of de stad, waar ze opgroeiden. Bekenden, vrienden en familie worden ontmoet en ook is er een terugzien met verenigingen en bekende locaties van destijds.

Op zaterdag 2 oktober is om 17.30 uur op RTV de uitzending op RTV Oost van de aflevering “Roots” met Alberto Stegeman gepland.

Stichting Ieder kind een Sint treft voorbereidingen

De voorbereidingen van de stichting ieder kind een Sint zijn in volle gang. Het doel van de stichting om dit jaar 900 tassen uit te kunnen delen.
Daarnaast wordt er weer een brunch voor ouderen gehouden bij Almelo lounge Heracles Almelo.
En natuurlijk worden er voorbereidingen getroffen voor een feest voor kinderen. Deze wordt ook bij Heracles gehouden..
Sinterklaas 2021: Erik Pezij daarover: alles op schema voor weer een zo goed en normaal feest.

Strijd en passie van Vroomshoopse Boys tegen WVF beloond

De kop is eraf van de competitie van de tweede klasse H. van het district Oost van het zaterdagvoetbal. Vroomshoopse Boys trad thuis op de Bosrand aan tegen het ambitieuze WVF uit Zwolle. Het team van trainer Marcel van der Steege had tijdens de corona-periode op een nippertje de promotie naar de eerste klasse gemist en wil dit seizoen deze doelstelling wel halen. In de beginfase zetten de bezoekers hoog druk en met name de geroutineerde linker spits Hessel Berends was een voortdurende dreiging voor de Boys-defensie.

De goed georganiseerde verdediging van de Boys stond echter als een huis, waardoor echte grote kansen aanvankelijk uitbleven met één uitzondering. Een daverend afstandsschot van Hessel Berends werd in de 11de minuut knap gepareerd door Boys-doelman René Kok. Waar dat kon toog de fel strijdende thuisploeg ten aanval. In de 20ste minuut werd een aangesneden vrije trap vanaf links van Léon Dogger knap verlengd door Tom Pierik. De kopbal schampte daarbij de rechter paal naast de reeds verslagen WVF-doelman Mike te Wiele. Opnieuw een gevaarlijke indraaiende vrije trap van Léon Dogger in de 45ste minuut werd door Joost Zweers rakelings over zijn eigen doel gekopt. Met 0-0 werd gerust in een duel met veel passie en strijd, dat zich vooral op het middenveld afspeelde.

Na de thee was er direct al een schrikmoment voor het doel van de thuisploeg. Vanaf links zette Hessel Berends voor en Max Goudbeek leek koppend te scoren. Via keeper René Kok en de binnenkant van de kruising stuitte de bal weer op miraculeuze wijze het veld in. In de 47ste minuut stoomde Boys-middenvelder Tim Pierik geheel vrij op WVF-doelman Mike te Wiele af, maar hij strandde op de ervaren goalie van WVF.

Het spel golfde daarna op en neer, waarbij WVF uit een vrije trap van Kelvin Groothand nogmaals het aluminium raakte. Toch kreeg de goed combinerende thuisploeg met snelle aanvallen over beide vleugels steeds meer grip op het spel. Er werden door de Boys-spelers steeds meer persoonlijke duels gewonnen. WVF werd onnauwkeuriger in de passing en moest steeds verder terug. In de 64ste minuut werd aan Boys-zijde Ruben Smedema voor Ton Kunst gewisseld door hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman. De sierlijke aanvallende middenvelder was in feite al gestopt door werkzaamheden op zaterdagen, maar is door andere werktijden nu weer beschikbaar. Zijn aanwezigheid als schaduwspits naast de altijd dreigende Jordy Harms gaf de Boys nieuwe impulsen.

In de 84ste minuut werd de aanvallende instelling van de thuisploeg beloond. Rechter verdediger Jesper Derks slingerde de bal met een verre ingooi in het doelgebied. De verdediging van WVF kon de bal niet goed weg werken Het leer werd opnieuw vanaf rechts door Léon Dogger met een geplaatste voorzet in de doelmond gebracht. Ton Kunst schoof de bal vervolgens behendig vanaf dichtbij langs de WVF-doelman Mike te Wiele tegen de binnenkant van de paal. De attente Jordy Harms functioneerde vervolgens als scherprechter: 1-0. Ondanks een verwoed slotoffensief wist WVF niet meer te scoren, zodat een zwaar bevochten overwinning tegen een sterke opponent een feit was.

Volgende week speelt de Boys in Oldenzaal tegen Quick’20, weer een zware pot. In het door corona vroegtijdig afgebroken seizoen werd daar vorig jaar een geflatteerde 3-1 nederlaag geleden. Mede door het gegeven dat het drietal Juliën Derks, Ramon de Jong en Bram Hooijer na blessures weer lijken aan te sluiten bij de selectie, liggen er zeker mogelijkheden voor de Boys in deze uitwedstrijd.

Tegen WVF werd in de volgende opstelling gespeeld: doel: René Kok; achter: Jesper Derks, Rutger Schrijver, Robert Veld en Robin Drenthen; midden: Tom Pierik, Léon Dogger en Jos Hutten; voor: Sil Derks, Jordy Harms en Ruben Smedema (64: Ton Kunst).

Het verjongde tweede elftal van Vroomshoopse Boys kon het thuis niet bolwerken tegen WVF 2 en verloor met 2-0. Het derde elftal deed het beter en won thuis knap van Bergentheim 2 met 3-2. Vroomshoopse Boys JO19-1 won thuis gedecideerd met 4-1 van Stevo JO19-1.

Foto’s van clubfotograaf van WVF, Henri Zuidberg