Archive for: november 2021

Wegafsluiting: Kruising Schout Doddestraat – Krijgerstraat Vriezenveen

Op donderdagmorgen 4 november 2021 start de firma Timmerhuis Weg- en waterbouw met de volgende fase van het hemelwater afkoppelproject Schout Doddestraat. De kruising Krijgerstraat – Schout Doddestraat wordt afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor voetgangers en fietsers.

De afsluiting vindt plaats tussen de Thorbeckestraat en Kruisstraat. De afsluiting wordt aangegeven vanaf de kruisingen Verzetstraat – Krijgerstraat en Almeloseweg – Krijgerstraat.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf dondermorgen 4 november 06.00 uur tot en met vrijdagmiddag 18 december 16.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Koningsweg en Almeloseweg. Het verkeer naar het sportpark, zwembad, manege en Buitenhof blijft onveranderd via de Almeloseweg en Westermaatweg.

Aanwonenden worden apart geïnformeerd door de firma Timmerhuis Weg- waterbouw. 

We proberen de hinder zoveel mogelijk te minimaliseren. Echter, de werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Het is dus mogelijk dat de werkzaamheden langer zullen duren dan is aangegeven.

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.

Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Brug. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Wanneer: donderdag 18 november 2021

Hoe laat: 14.00-15.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.

Beschikbaarheid telefonische spreekuren

Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Stichting Ons Erfgoed is na 20 jaar nu zelf geschiedenis

De Stichting Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomhoop wordt ontbonden en wordt nu zélf geschiedenis. De doelstelling is bereikt.

In mei 2001 nam Herman Dasselaar uit Geerdijk, stedenbouwkundige met interesse voor en kennis van cultuurhistorie het initiatief om de stichting Ons Erfgoed Den Ham-Vroomshoop op te richten. De stichting kwam er in mei 2002 en zette zich metterdaad in voor het behoud en renovatie van karakteristieke panden in het werkgebied van de voormalige gemeente Den Ham. Om dat te stimuleren werd elk jaar op Monumentendag, de tweede zaterdag in september, de Ons Erfgoedprijs uitgereikt. Dat was een door de Hammer kunstenaar Kees Huigen ontworpen glazen sculptuur met daarin verwerkt het winnende pand. Dat kon een woonhuis of boerderij zijn, maar ook een schuur, een station of een kerk.

Dit initiatief vond brede weerklank en in de loop van de jaren zijn vele nominaties de revue gepasseerd. Deskundige adviseurs beoordeelden de nominaties, die ter tafel kwamen bij het bestuur. De feestelijke uitreikingen van de Ons Erfgoedprijs werden steeds opgeluisterd door de muziekverenigingen Juliana uit Den Ham en De Harmonie Vroomshoop.

Helmer Koetje was de eerste voorzitter van de stichting Ons Erfgoed, Hans Nieboer was secretaris, Johan Koskamp penningmeester en de overige bestuursleden van het eerste uur waren Herman Dasselaar, Nico Flim, Eltjo Haselhoff, Herman Haverkort en Herman Roelofs. Latere voorzitters waren Eltjo Haselhoff en Marie-José Temmink. Henk Konijnenberg, Petra van der Kwast, Gerrit Slotman en secretaris Klaas Dragt kwamen het bestuur in de loop van de jaren versterken.

Het bestuur timmerde nadrukkelijk aan de weg en gaf in 2012 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een fraai geïllustreerde brochure uit. Daarin was een route opgenomen langs de genomineerde panden van de prijswinnaars. Dat was bijvoorbeeld de eerste prijswinnaar de familie Evers met het pand aan de Grotestraat in Den Ham, het Vierzonenhuis en het stationsgebouw in Vroomshoop, en meerdere karakteristieke kerken en boerderijen.

Ook werden foto’s van bekroonde panden opgenomen in de Canon van Den Ham-Vroomshoop, een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop.

Het bestuur van Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomshoop heeft onlangs vastgesteld dat de doelstelling van meer bewustwording onder de bevolking voor de meerwaarde van cultuur-historische waardevolle panden et cetera bereikt is. Daarnaast zijn veel van de voor een nominatie in aanmerking komende panden in de kernen Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop in de loop van de jaren reeds aangemeld en beoordeeld.

Het bestuur, dat tegenwoordig bestaat uit voorzitter Marie-José Temmink, secretaris Klaas Dragt, penningmeester Johan Koskamp en de bestuursleden Herman Haverkort, Petra van der Kwast, Hans Nieboer en Gerrit Slotman, heeft daarom besloten de stichting Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomshoop per 1 november 2021 te ontbinden. In de thuishaven Harwig in Den Ham werd daartoe onlangs besloten en werd samen getoost op een succesvolle periode.

Overzicht

In de loop der jaren vielen onderstaande panden in de prijzen:

2002 Den Ham, Grotestraat 24, woonhuis familie Evers

2003 Den Ham, Geerdijk 19b, Hebron kerk

2004 Den Ham, Meersendijk 10a, boerderij fam. Kok-Meiberg

2005 Geerdijk, Schoolstraat 80, rooms-katholieke kerk

2006 Vroomshoop, Vierzonenweg 1, Vierzonenhuis fam. Karsten

2007 Vroomshoop, Hoofdstraat 24, woonhuis fam. De Boer-Kok

2008 Den Ham, Grotestraat 52, woonhuis fam. Konijnenberg

2009 Vroomshoop, Stationslaan 16, stationsgebouw fam. Ezendam

2010 Vroomshoop, Tonnendijk 166, boerderij Ceres fam. Petter

2011 Den Ham, Hallerhoek 14, woonboerderij fam. Oude Veldhuis

2012 Vroomshoop, Hoofdstraat 33, woonhuis fam. Uitslag-Van Riggelen

2013 Den Ham, Ommerweg 36-38, woonhuis fam. Huisjes

2014 Vroomshoop, Oranjestraat 11, woonhuis fam. De Groot

2015 niet uitgereikt

2016 niet uitgereikt

2017 niet uitgereikt

2018 – Vroomshoop, Hoofdstraat 35, Kerkelijk Centrum Het Anker – Den Ham, Brink 17, herberg Swaen aan de Brink

2019 Den Ham, Leertendijk 1, woonboerderij fam. Lusseveld-Boll