Archive for: december 2021

Geen nieuwjaarsreceptie, wel activiteiten bij Vroomshoopse Boys

De beperkende maatregelen rondom corona en nu ook omikron gooien roet in het eten wat de nieuwjaarsactiviteiten van Vroomshoopse Boys betreft. Op zaterdag 8 januari 2022 is er daarom niets te doen op De Bosrand. De geplande wandeling van leden, supporters en sponsoren en de nieuwjaarsreceptie met daarbij de toespraak van voorzitter Edward Olthof gaan niet door op de gebruikelijke wijze.

Bezien wordt of eind januari van het komend jaar deze activiteiten alsnog fysiek kunnen plaatsvinden. Geplande acties voor het nieuw te bouwen clubhuis van de Boys kunnen gelukkig wel doorgaan. Zo wordt in januari 2022 gestart met de kentekenactie. Per maand wordt tien Euro per kenteken van de auto ingelegd en maandelijks wordt meegedongen naar een geldprijs van 20% van de inleg. Op de website www.vvvroomshoopseboys.nl kan ingeschreven worden op deze actie.

De grote veilingactie met vele items zou op 8 januari 2022 de finale beleven, maar dat is ook aangepast. Nu wordt de finale oftewel slotveiling op digitale en attractieve wijze digitaal vorm en inhoud gegeven op vrijdagavond 14 januari 2022. Nadere berichten over de exacte invulling volgen op de website en op de sociale media.

De afgelopen periode heeft de jeugd van de Boys gelukkig door kunnen trainen en voetballen. De pupillen van Boys JO9-1 bekroonde zich onlangs tot de ware winterkampioen. Onder leiding van de trainers Thomas Kleinjan en Wout Marissen werd de laatste wedstrijd uit in Nijverdal met 7-4 gewonnen van DES JO9-1. Dat betekende de luid bejubelde titel met een imponerend doelsaldo van 138 doelpunten voor en 50 tegen.

Vroomshoopse Boys is op zoek naar een betaalde trainer voor de B-selectie bij de senioren en naar een groepshoofd bij de jeugd, tevens trainer-coach bij JO19-1. De beide huidige trainers Edward Wassink en Reinier de Jong hebben te kennen geven aan het eind van het seizoen 2021-2022 hun werkzaamheden bij de Boys te beëindigen.

Werken bij deze selecties van Vroomshoopse Boys betekent aan de slag zijn met talentvolle en ambitieuze voetballers op eerste klasse en op hoofdklasse-niveau. Trainers, die daarvoor voelen worden kunnen nadere informatie over beide vacatures inwinnen op de website van Vroomshoopse Boys en kunnen een mail met een cv en een motivatie sturen naar tc@vvvroomshoopseboys.nl

GBT stelt meldpunt in voor omwonenden waterwingebied Hammerflier

GemeenteBelangen Twenterand gaat per direct een meldpunt instellen voor omwonenden van
waterwingebied het Hammerflier. “Vanwege de toenemende onvrede bij omwonenden over met name de
slechte communicatie door Vitens en de onduidelijke gevolgen aangaande waterwinning, welke Vitens over
enkele jaren wil verdrievoudigen”, aldus de GBT fractie.
Het gaat om miljarden liters extra water die Vitens wil oppompen. Water is een belangrijke voorziening, maar
ten koste van wat?
GBT trok al diverse malen aan de bel


GBT stelde in juli 2019 en onlangs in september ook al vragen over de eventuele gevolgen van de toenemende waterwinning door Vitens, nu 1,6 miljoen kubieke meter water per jaar naar straks 5 miljoen per jaar. Eveneens vroeg GBT aandacht voor een financiële compensatie. Immers tegenover de lusten voor Vitens staan eventuele lasten voor de omwonenden.
Volgens enkele omwonenden van het Hammerflier heeft het oppompen van water al schade veroorzaakt aan diverse woningen en schuren, welke bij GBT bekend zijn. “Vitens weet maar al te goed dat waterwinning kan leiden tot een verlaging van de grondwaterstand tot op enkele kilometers vanaf de winputten, zo meldden ze op hun website. En verlaging van grondwaterstand kan leiden of heeft misschien al geleid tot gronddaling, waardoor schade kan of is ontstaan aan opstallen.”
Melden
Het waterwingebied Hammerflier raakt de kernen Vroomshoop, Den Ham en Geerdijk. GBT had graag een bijeenkomst gehouden met de omwonenden, maar corona maatregelen maken dit niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een meldpunt alwaar omwonenden zich kunnen melden en wel via het mailadres fractie@gemeentebelangentwenterand.nl
Informatie over reeds gevoerde communicatie met Vitens, zoals documenten, foto’s en mailwisselingen, kunnen via dezelfde e-mail meegestuurd worden. Hier zal discreet mee omgegaan worden.
GBT gaat deze informatie bundelen en er uiteraard mee aan de slag. Onder meer richting verantwoordelijke instanties. Zo heeft de provincie het oppompen van drie keer zoveel water reeds vergund aan Vitens in 1993.
Om dit mogelijk te maken heeft men de gemeente Twenterand ook nodig, vanwege een
bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een reinwaterkelder. Met de informatie van omwonenden kan GBT dan goed beslagen ten ijs komen.

Foto’s van de Tweede Wereldoorlog gezocht van Vroomshoop en Geerdijk

Het dagboek over de dramatische gijzeling van een deel van de Vroomshoopse bevolking op de Bevrijdingsdag 5 april 1945 werd bij toeval eind 1989 ontdekt op de zolder van ijzerhandel Dam, met dank aan Fennegien Dam-Kolkman en haar zoon Gerhard. Zo kwamen er in de loop van de rijd veel meer documenten en foto’s boven water, die een treffend beeld geven van de oorlogsjaren 1940-1945 in Vroomshoop en Geerdijk.

Welhaast iconische foto’s van een wonderbaarlijke crash van een onbemande bommenwerper, de verzetsgroep Vroomshoop bij hotel Koekkoek en de verzetsgroep Salland in Stegeren scoorden opvallend hoog op provinciaal en landelijk niveau. Ook de ultieme bevrijdingsfoto van 5 april 1945 bij de Grote Puntbrug in Vroomshoop bleef niet onopgemerkt en hoorde bij de bekroonde nominaties bij 75 jaar vrijheid.

Het kan niet anders of er moet nog meer fotomateriaal over de oorlogsjaren aanwezig zijn onder de bevolking van Vroomshoop, Geerdijk en omgeving. Daar wordt nu naarstig naar gezocht door schrijver Hans Nieboer en vormgever John Mulder van Buro Kordaat uit Vroomshoop. Beiden zijn momenteel druk bezig met het schrijven en vormgeven van een lijvig standaardwerk over oorlog, verzet en bevrijding in Vroomshoop en Geerdijk. Dat boek kent de Memoryroute Vroomshoop 1940-1945 als basis.

Het begin april 2022 uit te geven boek is weliswaar rijk geïllustreerd, maar nieuwe en nog niet eerder getoonde foto’s kunnen nog prima gebruikt worden. Dat kan uit de mobilisatietijd voor de Tweede Wereldoorlog zijn of het kan gaan om foto’s uit de oorlogsjaren 1945-1945.

Daarom een oproep aan de lokale bevolking om uiterlijk vrijdag 21 januari 2022 die foto’s in te leveren. Na het scannen krijgen de bezorgers de originele foto’s direct weer direct terug. Contact kan opgenomen worden met Hans Nieboer, telefoonnummer 0546-643384. Mailen naar hem kan ook: nieboerhans@gmail.com

Inwoners kunnen meepraten over Twenterands participatiebeleid

De rolverdeling tussen overheid, inwoners, ondernemers en organisaties verandert voortdurend. Mensen willen steeds vaker meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die hun eigen leefomgeving aangaan. De manier waarop de samenleving wordt betrokken bij beleids- en besluitvorming noemen we participatie. Over hoe we dat in Twenterand doen kunnen inwoners binnenkort meepraten en meedenken.

Het participatiebeleid van de gemeente Twenterand kent verschillende uitgangspunten. Wet-houder Bart Jan Harmsen legt uit. “Allereerst gaat het om de impact en grootte van een initiatief. Mensen worden betrokken bij activiteiten die hen direct raken. Het heeft niet zoveel zin om voor elke activiteit een uitgebreide participatieprocedure te starten. Per situatie kiezen we daarom een participatieniveau, van informeren tot meebeslissen. Dat informeren van belanghebbenden over onderwerpen die hen direct raken is óók een kernpunt van het participatiebeleid.”

Initiatieven mogelijk maken

De gemeente wil initiatieven uit de samenleving waar dat kan faciliteren. “Als gemeente zijn we er voor onze inwoners”, vertelt Harmsen. “Dus we willen initiatieven vanuit de samenleving on-dersteunen, met kennis, maar ook financieel.” Volgens Harmsen is participatie geen doel op zich. “Het is onmogelijk om het met elkaar over alles eens te worden”, weet Harmsen. “Wij zien participatie als middel om inzicht te krijgen in elkaars belangen. Als die belangen niet verenig-baar zijn, dan weegt de gemeente ze af en neemt het uiteindelijke besluit.”

Reacties worden verwerkt

Het concept participatiebeleid ligt vanaf 22 december vier weken ter inzage. Inwoners mogen daar nog van alles van vinden. Dat kunnen ze schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar Diede ter Braak van de gemeente Twenterand, via d.terbraak@twenterand.nl. Inwoners met vragen kunnen hem bellen op (0546) 840 840. De reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve participatiebeleid. Over die definitieve versie buigt de gemeenteraad zich begin volgend jaar.

Bibliotheken mogen open blijven!

Tijdens de persconferentie zijn er weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Bibliotheken blijven geopend voor het lenen en terugbrengen van boeken maar ook voor allerlei vragen over de digitale overheid zoals bijvoorbeeld hulp bij het maken van een afspraak voor de boosterprik. Wel zijn er gewijzigde sluitingstijden voor onze vestigingen in Westerhaar, Vroomshoop en Den Ham. Zij sluiten om 17.00 uur hun deuren. Bibliotheek Vriezenveen hanteert haar normale openingstijden en is dus op maandagavond en woensdagavond gewoon geopend tot 20.00 uur. Activiteiten moeten wij helaas wel annuleren.

Mensen die liever niet naar de bibliotheek komen kunnen weer gebruik maken van de afhaalbieb. De medewerkers van de bibliotheek maken graag een leuk, spannend verrassend tasje met boeken voor je klaar! Bel of mail hiervoor naar de bibliotheek en er worden boeken voor je klaargezet. Een afspraak om de boeken op te halen wordt dan meteen gemaakt.

Rondom de feestdagen zijn wij gesloten op:

Vriezenveen: Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari1 2022. Vrijdag 24 en 31 december vanaf 16.00 uur.

Vroomshoop: Vrijdag 24 en 31 december. Van 3 januari tot en met 14 januari is het Punt en ook de bibliotheek ’s morgens geopend vanaf 9.00 uur.

Den Ham: Vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur en vrijdag 31 december de gehele dag.

Westerhaar: Vrijdag 24, maandag 27 en vrijdag 31 december.

Optreden Alberto Stegeman met Thuus komm’n verplaatst

Vanwege beperkende maatregelen vanwege de corona- en omikronbesmettingen is het voor vrijdagavond 21 januari 2021 geplande optreden van onderzoeksjournalist en TV-maker de oud-Vroomshoper Alberto Stegeman noodgedwongen verplaatst. Het bestuur van de stichting Levend Vroomshoop en de bibliotheek Twenterand hebben in afstemming met Alberto Stegeman en met de Harmonie Vroomshoop, die zijn optreden opluistert, daartoe besloten. De nieuwe datum van het optreden van Alberto Stegeman met de Harmonie Vroomshoop wordt vrijdagavond 27 mei 2022. Zij die al een entreekaartje hadden veroverd, zijn inmiddels over de nieuwe datum bericht.

De komst van Alberto Stegeman naar zijn roots Vroomshoop is onderdeel van het theaterdrieluik “Thuus komm’n. Gerrit Kolthof trad al op 12 november van dit jaar in de theaterzaal van Het Punt als huiskamer van Vroomshoop op samen met de aloude band Sound Set. Op vrijdagavond 25 maart 2022 volgt nu eerst een optreden van Marga Kool samen met pianist Gezinus Veldman. Entreekaartjes voor beide resterende optredens voor Thuus komm’n zijn voor € 12,50 per stuk per avond verkrijgbaar door te mailen naar info@levendvroomshoop.nl

Regels energie opwekken voor lokale boerenbedrijven versoepeld

Voor de lokale boeren gezinsbedrijven wordt het interessanter om in het buitengebied op eigen erf energie op
te wekken. Dit betreft zonnepanelen op daken van stallen én erfmolens tot 35 meter, die – om de maximale
opbrengst te realiseren – buiten het bouwvlak mogen worden geplaatst. Dit op initiatief van GBT in de laatste
raadsvergadering van 2021.
Dit is een opsteker voor de agrarische sector, die best wel bereid is duurzame energie op te wekken op eigen erf, maar de Twenterandse regelgeving zit hen in de weg want gedateerd. Eén zo’n gedateerde regelgeving is de Bomenverordening. De agrarische bedrijven moesten in het (verre) verleden vanwege erfinrichtingsplannen en landschappelijke inpassing bomen planten naast hun stallen. Maar deze bomen kunnen nu voor dusdanige schaduwwerking zorgen dat het plaatsen van zonnepanelen niet of minder rendabel is. GBT met mede indiener
VVD willen dat de regels in lijn wordt gebracht met de duurzaamheidsambities van zowel onze agrarische bedrijven als die van de gemeente Twenterand zelf.


“Hoe meer stallen in het buitengebied worden voorzien van zonnepanelen, des te groter de kans dat we minder zonnevelden of windturbines nodig hebben. Want de stallen voorzien van zonnepanelen tellen al snel mee met de te realiseren energiepercentages van Twenterand.”, aldus fractieleider Marcus Elzinga.
Erfmolens tot 35 meter mogelijk buiten agrarisch bouwvlak
Een andere maatregel waartoe GBT met een initiatiefvoorstel kwam gaat over erfmolens. De Omgevingsvisie 1.0 meldde namelijk dat “kleine windturbines” mogelijk moesten zijn in het buitengebied. Elzinga: “Wat is een kleine windturbine? 75 meter,… 125 meter? Er is verwarring, zo bleek uit reacties uit de samenleving. De omschrijving is op zijn minst ongelukkig. Daarnaast moet een afstand en een maximale hoogte aangegeven worden voor molens op eigen erf voor eigen gebruik. Dat geeft duidelijkheid.” Daarom stelde GemeenteBelangen Twenterand
een duidelijke regel voor: ‘Erfmolens tot 35 meter zijn in het buitengebied ook buiten het agrarisch bouwvlak mogelijk.’ VVD, CU en SGP konden zich hier in vinden, waardoor er een meerderheid was.
“Erfmolens zijn er in diverse tiphoogtes en zijn niet te vergelijken met windturbines, waar veel discussie over is. Verreweg de meeste agrarische bedrijven zullen genoeg hebben aan 15 of 25 meter. Maar voor de wat grotere en meer geautomatiseerde bedrijven geldt dit niet. Voor hen is 35 meter straks mogelijk in plaats van dat ze twee van 15 of 25 meter moeten aanschaffen, wat financieel minder aantrekkelijk is”, zegt Elzinga.
Afsluitend: “Erfmolens kunnen in combinatie met zonnepanelen op daken van stallen een interessante optie zijn voor onze agrarische bedrijven. De zon schijnt immers niet altijd. De wind is wat dat betreft een constantere factor, vooral in de herfst- en wintermaanden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering blijkt uit cijfers dat de energiekosten jaarlijks kunnen dalen van € 6.000 tot € 15.000. Dat is serieus geld. Bovendien is men dan veel minder afhankelijk van de grillige energieprijzen, zoals nu het geval is. Dan laten we de subsidies die nu nog te verkrijgen zijn nog maar even buiten beschouwing.”

Formule Old Stars Twenterand wordt verbreed

De wandelvoetballers van Old Stars Twenterand ruilden onlangs hun outfit in voor gloednieuwe sportkleding. Dat werd gerealiseerd dankzij de vier vestigingen van de Jumbo in de grote kernen van de gemeente Twenterand. Bestuursleden van de Old Stars Twenterand togen op pad om een boeket bloemen en een grote ingelijste groepsfoto als dankzegging voor de kledingsponsoring te overhandigen. Bij Fikkert Jumbo in Vriezenveen brachten de bestuursleden Eduard van der Heiden en Joop Snippe mede namens de spelers hun dank over.

Onlangs is op initiatief van trainster en bestuurslid Marijke Schipper bij Amicitia in Vriezenveen walking korfbal Twenterand opgestart. Dat bleek een schot in de roos en wekelijks wordt er door een groeiend aantal senioren uit Twenterand enthousiast getraind. De wandelvoetballers van Old Stars Twenterand namen hun ambassadeursrol van Old Stars Sports op. Zij adviseerden vanuit de opgedane ervaring van ruim vijf jaar de wandelkorfballers bij hun hun eerste stappen.

Daar bleef het niet bij en in afstemming met sponsor Jumbo werd de gebruikte en weer fris gewassen en gestreken sportkleding aan de collega’s Old Stars Twenterand gegeven. Voorzitter Hans Nieboer van de wandelvoetbal-afdeling van de Old Stars Twenterand overhandigde afgelopen vrijdagmorgen in De Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk het eerste trainingsjasje aan een blij verraste Marijke Schipper. Zo lopen de wandelkorfballers van Old Stars Twenterand er de komende tijd warmpjes en tiptop bij.

Nieuw sport -en beweegakkoord in Twenterand

Sport is volop in beweging in de gemeente Twenterand!

Het doel is zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te sporten en bewegen. “We willen een fitte en vitale gemeente zijn”, legt wethouder Paters uit. “Sporten en bewegen is gezond en vooral leuk om te doen. Daarnaast geeft het inwoners de gelegenheid om actief deel te nemen in de samenleving”. In haar onlangs gepresenteerde sport- en beweegakkoord roept de gemeente lokale organisaties op om nieuw sport- en beweegaanbod te ontwikkelen. Organisaties en verenigingen kunnen hiervoor subsidie bij de gemeente aanvragen.

Belang van sport en bewegen

Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, waar iedereen mee kan doen en waaraan vitale organisaties een belangrijke bijdrage leveren. Ongeacht fysieke en mentale beperking, sekse, geloofsovertuiging of bijvoorbeeld achtergrond. Dat is waar de gemeente Twenterand voor staat. Naast het feit dat sporten gezond is en leuk is om te doen, vervult het een steeds belangrijkere maatschappelijke waarde binnen onze samenleving.

Vernieuwende sport- en beweegactiviteiten

Inwoners kunnen binnen de gemeente Twenterand ondertussen kiezen uit ruim 90 sportverenigingen en sportorganisaties voor het aanbod dat het beste bij hun past. Komend jaar willen we deze lokale sportorganisaties uitdagen, ondersteunen en helpen in de ontwikkeling en uitbreiding van vernieuwend sport- en beweegaanbod. Met dit aanbod kunnen we nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. Samen werken we aan een gezond en sportief actief Twenterand. Dus check het aanbod bij de sportorganisatie bij jou in de buurt en kom ook in beweging!

Meer informatie

Meer informatie over het Sport -en beweegakkoord of het aanvragen van een subsidie voor nieuwe initiatieven rondom sport en bewegen is te vinden op de website van de gemeente Twenterand: www.twenterand.nl/sport. Vragen kunnen gesteld worden via e-mail: sport@twenterand.nl

Echtpaar Veneman – Van Munster 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 14 december waren Willem Veneman en Bertha van Munster uit Geerdijk 60 jaargetrouwd. Burgemeester Broekhuizen kwam het echtpaar met deze mijlpaal feliciteren.

De heer Veneman was jarenlang eigenaar van Houthandel Veneman, dat hij samen met zijn vrouw tot een groot succes maakte. Begonnen aan de Schoolstraat (in toen nog Vroomshoop) met de verkoop van zakken cement, breidde de zaak zich later uit aan de Noorderweg te Geerdijk, onder het motto “Uw houtstek bij uitstek”.