Archive for: december 2021

Voor wie lever jij een wens in?

December, een periode waarin velen terugkijken en samen zijn. Dit is niet
vanzelfsprekend voor iedereen. De Impacter wensboom biedt de mogelijkheid om voor
deze mensen een wens in te leveren. Van 13 december tot en met 24 december kunnen
de wensen bij alle bibliotheken in Twenterand worden ingevuld en ingeleverd.
Heb jij iemand die je graag wilt bedanken? Wil je een ode brengen aan een belangrijk persoon in
jouw leven of iemand de liefde verklaren? Voor wie heb jij een kerstgedachte en voor wie heb jij
een wens? Impacter Twenterand hoopt zoveel mogelijk wensen te kunnen vervullen in de
kerstvakantie.
Wil jij helpen met wensen vervullen?
Mochten er mensen of ondernemers zijn die hierbij willen aansluiten en willen helpen bij het
vervullen van deze wensen, dan kunnen zij contact opnemen met Impacter Coach Laureen Velnaar via (0546) 481 456 of per email lvelnaar@zorgsaamtwenterand.nl

Decemberactie Twenterand voor lokale ondernemers

Vanwege de coronamaatregelen hadden de Twenterandse ondernemers het in 2021 niet gemakkelijk. Om ze een steuntje in de rug te geven organiseerden de gemeente Twente-rand en de provincie Overijssel vorig jaar al een bonnenactie met ondernemers en eerder dit jaar al een speciale horeca-actie. In deze decembermaand komt daar een nieuwe derde actie bij, betaald uit de zogeheten crisisgelden van de provincie.

Dagmar Boerrigter, organisator van de decemberactie, legt graag uit dat iedereen aan de actie kan meedoen. “Inwoners die in de deelnemende supermarkten voor een bedrag van 20 euro boodschappen doen, ontvangen een kraslot waarmee ze kans maken op een prijs. Alle prijzen zijn ingekocht bij lokale ondernemers om ook op die manier de lokale economie te on-dersteunen. De totale beschikbare prijzenpot bedraagt 20.000 euro”, aldus Boerrigter.

Gemeente De gemeente Twenterand heeft het initiatief genomen voor deze lokale actie. “Als wethouder spreek ik regelmatig met Twenterandse ondernemers, zeker óók over hoe het met ze gaat”, legt Harmsen uit. “Net als met de vorige twee acties willen de provincie Overijssel en de gemeente Twenterand hiermee de zwaarst getroffen sectoren een hart onder de riem steken. We hopen dat inwoners weer massaal meedoen, net als bij de vorige acties.”

Oud papieractie Chr. Mannenkoor Vroomshoop

Elke eerste zaterdagmorgen van de maand nemen de leden van het mannenkoor Vroomshoop graag uw oud papier in ontvangst bij de papiercontainers op de parkeerplaatsen bij de Jumbo Linderflier, en bij makelaar Bouwhuis / fysiotherapie De Haere. De eerstvolgende keer is dat echter niet de eerste maar de tweede zaterdag van de maand, namelijk op zaterdag 8 januari 2022 tussen 9 en 12 uur. Dan tillen de mannen het oud papier met plezier uit uw auto.

U kunt uw papier en karton natuurlijk ook kwijt in onze twee vaste papiercontainers. Die staan bij Expert Berkhof (tijdens de winkeltijden – Tonnendijk 1) en bij de Praxis Bouwmarkt (alle dagen van de week – Amerikalaan 1).

Vriendelijk verzoek lege dozen plat te drukken, en géén afval, plastic, tempex of flessen in de containers te gooien.

Gemeente trekt delen last onder dwangsom Abbink in

Een autobedrijf met daaromheen woonhuizen zorgt steevast voor overlast in de omge-ving. De afgelopen jaren vormde Autobedrijf Abbink aan het Oosteinde in Vriezenveen dan ook regelmatig een bron van ergernis voor omwonenden. Na klachten werden soms inderdaad overtredingen geconstateerd en lasten onder dwangsom opgelegd. Een deel daarvan trekt de gemeente nu in, onder meer omdat er geen overtredingen meer gecon-stateerd zijn. Burgemeester Broekhuizen constateert dat de handhaving effect heeft.

Auto’s wassen op een plek die daar niet geschikt voor is, parkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn en niet op tijd keuren van de coating van ondergrondse brandstoftanks. Zo maar drie van de in totaal negen kleinere en grotere overtredingen die de gemeente in het verleden constateerde. “Wij leggen in zulke gevallen een zogeheten last onder dwangsom op”, legt bur-gemeester Broekhuizen uit. “Om het betalen van een dwangsom te voorkomen kan men de maatregelen treffen die geëist worden. We strooien niet met dwangsommen, maar waarschu-wen dat we dat wél doen als de overtreding wéér door onze handhavers geconstateerd wordt.”

Probaat middel

De burgemeester begrijpt goed dat een autobedrijf nou eenmaal overlast met zich meebrengt. “Zeker”, aldus Broekhuizen. “Ook een autobedrijf gunnen we uiteraard een fatsoenlijke boter-ham, maar toch moet ook zo’n autobedrijf zich aan de regels houden. Die zijn er ter bescherming van onder meer de gezondheid en een prettige leefomgeving van de buurtbewoners. We zien het liefst dat bedrijven zich meteen aan de regels houden. Want handhaven is goed, maar pre-ventie is beter. Het liefst leggen we helemaal geen last onder dwangsom op, maar het is een probaat middel om naleving van de regels af te dwingen.”

Jaar lang geen overtredingen

Als een bedrijf een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen, dan heeft het een tijdje de gelegenheid om de zaken op orde te brengen. “Als we een jaar lang geen overtreding hebben vastgesteld, dan hebben we de bevoegdheid om op verzoek van de overtreder die last onder

dwangsom op te heffen”, legt Broekhuizen uit. “In dit geval hebben we acht van de negen lasten onder dwangsom ingetrokken. In de meeste gevallen omdat in een jaar tijd geen overtreding is geconstateerd. In één geval waren we zelf te laat met het innen van de dwangsom, dus daar moeten we zelf scherper op zijn. Op een ander punt gaat het nog steeds niet goed. Dan gaat het om het parkeren van voertuigen die bestemd zijn voor de handel. Daar moet Abbink dus nog verbetering aanbrengen en een dwangsom betalen.”

Informeren

Burgemeester Broekhuizen stelt nadrukkelijk dat de buurtbewoners op de hoogte zijn van het intrekken van de lasten onder dwangsom. “We doen dat niet zonder de betrokkenen te informe-ren”, aldus de burgemeester. “Het autobedrijf is op de hoogte en de buurt ook. Het is goed dat omwonenden zich melden als ze last hebben en dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar het is óók goed dat een bedrijf de kans krijgt de boel op orde te brengen. Onze handhavers blijven het goed in de gaten houden en dat blijkt in de praktijk goed te werken. Als blijkt dat wet- en regelgeving weer wordt overtreden, dan kunnen wij hiertegen opnieuw handhavend optre-den”, besluit Broekhuizen.

Hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman verlengt contract

Ook in het seizoen 2022-2023 is Jan-Peter Jonkman hoofdtrainer van de A-selectie van Vroomshoopse Boys. Het bestuur en de Technische Commissie van de Vroomshoopse zaterdag tweedeklasser is positief over de huidige werkwijze en ziet verdere samenwerking vol vertrouwen tegemoet. Jan-Peter Jonkman is nu bezig aan zijn derde seizoen bij Vroomshoopse Boys en ziet voldoende uitdagingen en perspectief om met de selectie successen te behalen.

Foto is gemaakt door Annelies Gombert

Afgelopen zaterdag werd in Emmen door Vroomshoopse Boys geoefend tegen DZOH, de medekoploper van de tweede klasse J. Noord van het zaterdagvoetbal. De slogan van deze club “Samen trefzeker!” werd bewaarheid, want de thuisploeg scoorde vier keer. Dat werd beantwoord met 4 treffers van Boys-zijde door Ruben Smedema, Jos Hutten, Léon Dogger en Jelle Drees, zodat deze nuttige oefenwedstrijd in een 4-4 gelijkspel eindigde.

Zes pr’s voor Job Sportel tijdens NJK korte baan

Afgelopen weekend mocht Job Sportel van VZ&PC eindelijk starten op de NJK Korte baan (Nederlandse Junioren Kampioenschappen 25 meter bad) in het Pieter van den Hoogenband Stadion in Eindhoven.

De laatst anderhalf jaar gingen, ondanks het harde trainen, de Nederlands Kampioenschappen telkens niet door vanwege Covid 19.

Job (13 jaar) traint bij VZ&PC en sinds een jaar ook bij het OC (regionaal opleidingscentrum van de KNZB)

Hij mocht 9 x!!! starten. Van deze 9 x heeft hij 6 x een persoonlijk record gezwommen. Zijn hoogste klassering is de 5e plek op de 100 schoolslag.

Wij zijn allemaal erg trots op de prestaties van Job!

Coronasteun voor vrijwilligersorganisaties in Twenterand

De gemeente Twenterand gaat coranasteun bieden aan vrijwilligersorganisaties in Twenterand. Het gaat hier om stichtingen en verenigingen die geen subsidie hebben ontvangen uit de vorige regelingen (Regelingen steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 2020 en 2021). Bijvoorbeeld omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldeden of geen aanvraag hebben ingediend. Vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol in de gemeente”, zegt wethouder Roel Koster. “Zij zorgen voor verbinding, ontmoeting en educatie en hebben een belangrijk sociale functie in het dorp. Juist tijdens deze coronaperiode is voortzetting van deze activiteiten van groot belang”, aldus de wethouder.

Belangrijk voor verbinding, ontmoeting en educatie

We hebben al eerder subsidie verstrekt aan organisaties voor buurtcentra, jeugdvrijwilligers en cultuur om de financiële gevolgen van coronamaatregelen op te vangen. Wethouder Koster: “We willen met deze coronasteun nogmaals vrijwilligersorganisaties de kans bieden om voor subsidie in aanmerking te komen.” Deze coronasteun staat los van de huidige coronagolf waar we nu mee te maken hebben. Wij hopen dat er nog landelijke steunmaatregelen komen voor de financiële gevolgen van de huidige coronamaatregelen.

Organisaties voor sportbeoefening vallen niet onder de nieuwe subsidieregeling omdat zij al worden gecompenseerd voor hun huurkosten. Ook organisaties die niet alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale compensatieregelingen die van toepassing zijn hebben aangevraagd en ingezet, ontvangen geen subsidie op grond van de nieuwe subsidieregeling.

Aanvragen steunfonds corona 2020 – 2021

Verenigingen en stichtingen kunnen schriftelijk of digitaal een aanvraag indienen. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met Jannet Timmerman ( per e-mail: j.timmerman@twenterand.nl of telefonisch: 0546 – 840602).

Bouw nieuw clubhuis staat centraal

Vanwege de beperkende coronamaatregelen werd de 77ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys evenals die van vorig jaar digitaal gehouden. Penningmeester Chantal Nevenzel ging in op de gevolgen van een bijzonder corona-seizoen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, rijkssteun en tegemoetkoming van de KNVB en de gemeente Twenterand kon met een positieve financiële balans worden afgesloten. De moedervereniging, de supportersvereniging, de Vrienden van de Boys, de jeugdcommissie, de technische commissie en het stichtingsbestuur legden alle financiële verantwoording evenals de individuele bestuursleden wat hun onderdelen betreft. Trouwe leden werden ook gehuldigd, die de attentie thuis kregen bezorgd. Christaan Jansen, Tim van der Kolk Gerjan Kosters Dik van Laar en Peter Oldenhuis zijn 25 jaar lid. Albert ten Hartog en Jan Prangsma zijn dat 40 jaar en het drietal Harry Lantink, Gerrit Meijerink en Tomas Weits zijn Vroomshoopse Boys al een half eeuw trouw. Bij de bestuursverkiezing waren voorzitter Edward Olthof en bestuurslid technische zaken Tom Heideman voor een nieuwe bestuursperiode herkiesbaar. Bestuurslid Commercie Erik Netters trad na 7 jaar terug, maar hij blijft wel actief als voorzitter van de commerciële denktank voor acties voor het nieuwe clubhuis van de Boys. Voorzitter Edward Olthof dankte Erik Netters voor zijn inzet en onderstreepte die waarderende woorden met een boeket bloemen. Gerjan Nieboer werd als nieuw bestuurslid commerciële zaken benoemd.

vlnr voorzitter Edward Olthof (werd herkozen), voorzitter van de commerciële
denktank Erik Netters, nam gisteravond afscheid als bestuurslid commercie, en
het nieuwe bestuurslid commercie Gerjan Nieboer

De Boys-voorzitter stond uitgebreid stil bij de gevolgen van het besluit van de leden van 29 september 2021 om een nieuw clubhuis op de Bosrand te gaan bouwen en de daarmee verbonden benodigde vervolgstappen. Privatisering van de kleedkamers, een contributieverhoging, acties tot minimaal € 150.000,00 en zelfwerkzaamheid bij de bouw van leden zijn een viertal onmisbare pijlers onder de plannen. Financieel moet alles exact kloppen en er worden geen onverantwoorde financiële risico’s gelopen, aldus voorzitter Olthof.

Er wordt hard gewerkt om de verschillende onderdelen in beeld te brengen. Eind december van dit jaar wordt de nieuwe bouwcommissie en wordt tevens een plan van aanpak verwacht. Voorman Edward Olthof deed een even enthousiaste als dringende oproep aan zijn leden, ouders van jeugdleden, supporters, sponsoren en iedereen die de Boys een warm hart toedraagt om de komende tijd actiebereidheid te tonen. De grote veiling loopt al en dat is op de website www.vvvropomshoopseboys.nl te volgen. Op zaterdag 8 januari 2022 wordt de afsluitende finale van de veiling direct na de nieuwjaarsreceptie van de Boys in de kantine gehouden. Als dat vanwege coronamaatregelen niet lukt, wordt de finale op 14 januari 2022 op digitale wijze gehouden. Een kentekenactie is aanstaande. Vanaf januari van het volgend jaar kan iedereen daar met het kenteken van zijn of haar auto en met de inleg van een tientje per maand aan meedoen. Elke maand is daarmee een geldprijs te winnen. Een groot bedrijvenvoetbaltoernooi, een obligatielening, een sponsorloop voor jong en oud en talloze andere financiële acties staan op het programma. Op een speciale grote actiegeldthermometer wordt de stand van zaken bijgehouden en gehoopt wordt op een koortsachtige ontwikkeling.

Voorzitter Olthof ging ook nog in op actuele accommodatiezaken zoals het realiseren van een nieuw dak bij het bestaande kleedkamergebouw en de invulling van de maatschappelijke functie van de kantine. Een speciale commissie, bestaande uit Daniëlle Haandrikman, Melanie Huisman en Fenny Bernhardt is daarmee gericht aan de slag gegaan. De wens van een camerasysteem op meerdere velden lijkt in vervulling te gaan. De lang gekoesterde wens van een verlichting op veld 4 voor trainingen van de jongere Boys-jeugd is al gerealiseerd. De nieuw geformeerde accommodatiecommissie kan ook al door de komst van het nieuwe clubhuis flink aan de bak in de komende jaren.

Gemeente Twenterand gaat was- en strijktaken anders organiseren

De gemeente Twenterand gaat de hulp bij het doen van de was- en het strijkgoed anders organiseren. Vanaf medio 2022 wordt dit niet meer door de huishoudelijke hulp bij mensen thuis gedaan, maar buiten de deur door een centrale was- en strijkservice. Deze nieuwe service gaat medio 2022 van start. Uiteindelijk kan elke inwoner gebruik maken van deze service.

Wethouder Paters begrijpt dat inwoners best wat kritisch kunnen zijn over deze verandering in het wassen en strijken. Maar volgens de wethouder heeft de gemeente er goed over nagedacht en tal van opties bekeken. “Dit is een bewezen methode die al uitstekend werkt in allerlei Nederlandse gemeenten. In de meeste gevallen naar volle tevredenheid van de gebruikers. Je ziet ook dat in die gemeenten steeds meer inwoners gebruik gaan maken van die service. Dat is niet voor niets.”

Efficiënt

De was en strijk wordt op dit moment nog gedaan door een vaste hulp aan huis, als onderdeel van de huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Door het wassen en strijken centraal te gaan regelen, wordt het een stuk efficiënter en ook goedkoper. Na enkele werkdagen krijgen inwoners de was weer schoon en gestreken terug. Paters legt uit: “Wij nemen niemand iets af en blijven inwoners die dat nodig hebben júist hulp bieden bij het wassen en strijken. Maar dat gaan we centraal laten doen’’.

Persoonlijk gesprek

De nieuwe service gaat medio 2022 van start. Voor inwoners met een lopende indicatie verandert er tot die tijd niets. Wanneer de indicatie afloopt vindt er een persoonlijk gesprek plaatst met de inwoner. Als blijkt dat de was- en strijkservice niet passend of toereikend is, dan begrijpen we heel goed dat soms maatwerk nodig is en dat bieden we dan ook. Bijvoorbeeld als er om medische redenen heel veel gewassen moet worden. Dan kan in overleg besloten worden dat de huishoudelijke hulp de was en strijk thuis blijft doen.

Niet duurder

Voor de was- en strijkservice betaalt de inwoner € 4,50 per waszak van 8 kilo. Het Nibud heeft berekend dat het voor mensen niet duurder wordt omdat zij nu óók kosten hebben als het bij ze thuis gebeurt. Denk maar aan kosten voor wasmiddel, energie, water en afschrijving van de apparatuur. Die € 4,50 ben je ook ongeveer kwijt als je het thuis doet. Andere inwoners mogen ook gebruik maken van de service, maar dan zijn de kosten € 17,50 per waszak.

Vanuit oogpunt van zorgvuldigheid zijn eerst de cliënten en zorgaanbieders over dit besluit geïnformeerd.

Boostervaccinatie? Automaatje brengt je naar priklocatie

Heb je een oproep ontvangen voor je boostervaccinatie tegen corona, maar weet je niet
hoe bij de priklocatie te komen? ANWB AutoMaatje Twenterand vervoert mensen die
minder mobiel zijn. Tegen een kilometervergoeding van 30 cent worden mensen door een
chauffeur uit de buurt naar de plek van bestemming gebracht en weer terug naar huis.
“Voor sommige ouderen is het een punt van zorg hoe ze op de plek van bestemming komen”, zegt
Lucienne Grote Beverborg van ZorgSaam Twenterand, waar de coördinatie van ANWB AutoMaatje
Twenterand is ondergebracht: “Met deze ritten zorgen we voor geruststelling over het vervoer naar de
priklocaties. Als iemand een vervoersprobleem heeft naar de priklocatie en er is geen alternatief kan
AutoMaatje een uitkomst zijn.”
Deelnemers van de vervoerservice hoeven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel inwoner van de gemeente Twenterand zijn. Tijdens het eerste telefoontje is er een gesprekje om de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarna wordt de rit ingepland, waarbij
wordt gezocht naar een chauffeur die het dichtst in de buurt woont en tijd heeft.
Wie voor de boostervaccinatie een beroep wil doen op deze service, kan zich telefonisch aanmelden bij AutoMaatje Twenterand, 06 – 8387 8151 Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.
Ritten coronaproof
Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dit nummer ook bellen.
Bij het vervoer worden de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus verplicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.