Archive for: januari 2022

Welk verkiezingsprogramma is het makkelijkst leesbaar!

PvdA GroenLinks en de Bibliotheek zoeken naar het beste verkiezingsprogramma in ‘Begrijpelijke Taal’ in Twenterand. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze verkiezingen worden er weer programma’s geschreven. In de programma’s staan de plannen van de politieke partijen voor de komende vier jaar.

Het is belangrijk dat een verkiezingsprogramma duidelijk te lezen is.  Alle politieke partijen hebben de vraag gekregen om hun programma in begrijpelijke taal te schrijven.

De  PvdA GroenLinks en het Taalpunt Twenterand organiseren een avond over ‘het beste verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal’. Tijdens deze avond wordt het makkelijkst te lezen verkiezingsprogramma gekozen. Dit wordt gedaan door onze Taalambassadeurs.

Op woensdag 9 februari 2022 in het Grand Café in het Punt in Vroomshoop wordt door de taalambassadeurs bekend gemaakt wie het beste programma heeft geschreven. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Die avond krijgen de politieke partijen de kans om in 2 minuten te vertellen hoe belangrijk zij het lezen en schrijven vinden. En wat zij hier de komende vier jaar aan willen doen. Daarna gaan de taalambassadeurs in gesprek met de kandidaat raadsleden. Ze praten samen over het belang van leren lezen en schrijven. Aan het einde van de avond wordt het beste verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal bekend gemaakt.

Iedereen is van harte welkom. Meld je wel van tevoren aan. Aanmelden kan door een mail naar Hetty Haarhuis via  h.haarhuis@bibliotheektwenterand.nl   Of via de website van de bibliotheek zie www.bibliotheektwenterand.nl/agenda

Spel op de wagen bij Vroomshoopse Boys

Eindelijk kon er weer op de vijf speelvelden gevoetbald worden op De Bosrand en nog wel met publiek erbij. Dat was een feest van herkenning met daarbij natuurlijk de gezellige derde helft in de als vanouds volle kantine als toegift.

Het ook jonge eerste elftal van Vroomshoopse Boys speelde tegen het team onder 23 jaar van SVI uit Zwolle. Het werd een doelpuntrijk duel, dat in een 7-2 overwinning voor de thuisploeg eindigde. Gedoelpunt werd er aan Boys-zijde door Ruben Smedema (2x), Ramon de Jong, Jos Hutten, Thomas Kleinjan en nieuweling Bert Verschoor, terwijl de gasten een eigen doelpunt maakten. In de Boys-verdediging maakten de jeugdspelers keeper Niels Pierik en rechterverdediger Ruben de Groot een goede indruk.

Op dinsdagavond 1 februari wordt er op De Bosrand in Vroomshoop om 20.15 uur geoefend tegen HHC Hardenberg onder 23 jaar. Op zaterdag 5 februari wordt er om 14.30 bij Hatto-Heim in Hattem geoefend om zo aan wedstrijdconditie, vorm en ritme te werken. Op zaterdag 12 februari volgt het oefenduel in en tegen Gramsbergen, eveneens om 14.30 uur.

De hervatting van de competitie van de tweede klasse H. is voor de selectie van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman gepland op zaterdag 19 februari aanstaande. Dan wordt er om 14.30 uur aangetreden bij naaste concurrent Sparta Enschede.

Kenny Leferink nieuwe trainer Vroomshoopse Boys JO19-1

De Technische Commissie van Vroomshoopse Boys is erin geslaagd om een nieuwe hoofdjeugdtrainer en trainer/coach van JO19-1 ingaande het voetbalseizoen 2022-2023 aan zich te binden. De 30-jarige Kenny Leferink uit Enschede is de opvolger van de aan het eind van dit seizoen vertrekkende Reinier de Jong. Kenny is momenteel nog trainer van Excelsior JO17-1 van derde divisionist zaterdag Excelsior’31 uit Rijssen.

Vroomshoopse Boys ziet uit naar de komst van deze ambitieuze trainer, die in het bezit is van de opleiding Uefa C. Kenny Leferink verheugt zich op zijn beurt op de aanstaande samenwerking met Vroomshoopse Boys.

De tweedeklasser zaterdag zet al jaren in op een goede en verantwoorde begeleiding van jonge talenten in het kader van het jeugdplan Gezonde Ambitie. Met deze nieuwe hoofdjeugdtrainer hoopt de club ingaande het nieuwe seizoen weer verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van jeugdspelers.

Overijsselse meisjes kiezen vaker voor bètavakken

In Overijssel doen steeds meer meisjes eindexamen in een bètaprofiel. In 2021 had 27,3% van de vrouwelijke eindexamenkandidaten een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. Dit is een stijging ten opzichte van vijf jaar eerder. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de profielkeuze onder eindexamenkandidaten, op basis van de meest recente DUO-data.

Keuze voor bètaprofiel steeg in Overijssel
Binnen de provincie Overijssel steeg het aandeel meisjes met een bètaprofiel van 23,7% in 2016 naar 27,3% in 2021. Ook bij de jongens nam de interesse in technische vakken toe, namelijk van 34,8% in 2016 naar 40,1% vorig jaar.

Dat meer dan een kwart van de Overijsselse meisjes voor een bètaprofiel kiest, ligt in lijn met het landelijk gemiddelde van 27,4%. De provincie Utrecht kent het grootste aandeel meisjes in bètaklassen (32,8%).

Meeste bètameisjes in Haaksbergen
In de Overijsselse gemeente Haaksbergen kozen meisjes het vaakst voor een bèta vakkenpakket in 2021. Hier had 37,6% van alle vrouwelijke laatstejaars een technisch profiel. Ook in de gemeenten Almelo (36,4%) en Raalte (35,4%) waren er relatief veel bètameisjes ten opzichte van de rest van de provincie.

In Utrecht sterkste stijging bètakeuze
In de vijfentwintig Nederlandse gemeenten met de meeste eindexamenkandidaten, steeg tussen 2016 en 2021 in gemeente Utrecht het aantal meisjes met een bètaprofiel het hardst (+59,3%). Ook de gemeenten Den Haag (+42,9%), Rotterdam (+39,1%) en Alkmaar (+39,1%) zagen in vijf jaar tijd veel meisjes toestromen tot een bètaprofiel.

Benieuwd naar de interesse in bètavakken in jouw gemeente? Meer informatie is te vinden op: https://www.laudius.nl/onderzoek-profielkeuze-in-betavakken

Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven, gemeenten zijn aan zet

Met meer dan 300 duurzame energieprojecten kan niemand meer om ze heen: de ruim 100 lokale energie-initiatieven die Overijssel rijk is. In vrijwel elke gemeente werken betrokken inwoners aan duurzame energieopwekking en energiebesparing. Met hun lokale projecten leveren ze nu al een grote bijdrage aan de energietransitie in Overijssel, en hun ambities om in de komende jaren nog meer duurzaam op te wekken zijn groot. Willen de lokale energie-initiatieven hun plannen kunnen realiseren, dan hebben ze meer ondersteuning nodig van de gemeenten. Dat blijkt uit een inventarisatierapport dat Natuur en Milieu Overijssel eerder deze maand publiceerde.

Jaarlijks inventariseert Natuur en Milieu Overijssel hoe de lokale energie-initiatieven in Overijssel ervoor staan. Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? En, het belangrijkste, wat is er nodig om hun slagkracht te vergroten? Deze maand publiceerden zij een rapport met daarin de resultaten van deze inventarisatie. Uit het rapport blijkt dat het goed gaat met de lokale energie-initiatieven in onze provincie: er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven en de bestaande initiatieven breiden uit en professionaliseren. Tegelijkertijd geven de initiatieven aan dat ze tegen barrières aanlopen en projecten regelmatig stagneren. Gemeenten worden vaak genoemd als beperkende factor.

50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat het streven dat nieuwe duurzame energieprojecten, voor 50% in eigendom komen van de lokale bevolking. Deze ambitie is ook overgenomen in de regionale plannen voor duurzame energieopwekking: de regionale energiestrategiën. De projecten van lokale energie-initiatieven spelen een grote rol in deze ambitie: hun projecten zijn meestal volledig in handen van de omgeving.

Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven

“Volgens de regionale energiestrategiën van Overijssel moeten we in 2030 ongeveer 3300 GWh aan extra duurzame energie opwekken, waarvan de helft dus in lokaal eigendom zal moeten komen. De lokale energie-initiatieven zijn erg ambitieus en hebben al plannen liggen voor één derde van deze opgave,” vertelt Linda van IJzendoorn, projectleider Lokale Energie-Initiatieven bij Natuur en Milieu Overijssel. “Met de juiste ondersteuning door gemeenten, zouden de initiatieven een nog grotere rol kunnen vervullen in de energietransitie in Overijssel. Er ligt dus een mooie kans voor gemeenten om lokaal eigendom te realiseren!”

Gemeente moet locaties aanwijzen voor duurzame opwek

Hoe zou een gemeente lokale energie-initiatieven kunnen ondersteunen? “Allereerst door plekken in de gemeente aan te wijzen waar duurzame energie opgewekt mag worden,” aldus Jeroen Jansen, voorzitter van het energie-initiatief Enschede Energie. Vaak lopen initiatieven met plannen rond, waarmee ze nog niet van start kunnen omdat er geen locatie aangewezen is door de gemeente.

Trage procedures

Ook de lange procedures die gemeenten soms hanteren zorgen ervoor dat projecten niet van de grond komen. Jansen: “De lokale initiatieven bestaan allemaal uit vrijwilligers die zich gratis en voor niets willen inzetten voor een belangrijk maatschappelijk thema. Omarm dat als gemeente en schep voorwaarden waaronder zij aan de slag kunnen. Want blijft het resultaat van al je inspanningen uit, dan geef je er als vrijwilligers vroeger of later wel de brui aan!”.

Beter beleid rond lokaal eigendom

Tot slot is het belangrijk dat lokaal eigendom goed wordt vastgelegd in het gemeentelijk beleid. “In Enschede is dat goed geregeld,” vindt Jansen. “In de energievisie staat dat particuliere partijen die zon- of windproject willen realiseren in hun plannen moeten waarborgen dat 50% van het project in lokaal eigendom komt, en dat ze hierin bij voorkeur samenwerken met een lokaal energie-initiatief.” Lang niet alle gemeenten hebben zo’n eis in hun beleid opgenomen en zouden in dat opzicht een voorbeeld kunnen nemen aan gemeente Enschede.

Kijk op www.LokaleEnergieOverijssel.nl/rapport2021 voor het volledige inventarisatierapport.

Duurzaamheidssubsidie voor huiseigenaren Twenterand

De gemeente Twenterand gaat woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen fi-nancieel ondersteunen. Vanaf vrijdag 28 januari kunnen inwoners subsidie uit het Duurzaam-heidsfonds aanvragen. Deze duurzaamheidssubsidie is bedoeld om woningeigenaren te stimule-ren energiebesparende maatregelen te treffen, zoals woningisolatie of het aanschaffen van een warmtepomp.

De subsidie wordt betaald uit het pas opgerichte Duurzaamheidsfonds. Voor deze subsidieronde is er 200.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen. Een duurzame investering van de gemeente vloeit hiermee terug naar duurzame initia-tieven van inwoners. “Wij willen inwoners helpen met verduurzaming en hierin een voorbeeld zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema. “Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Met deze subsidie zetten we goede vervolgstappen.”

De regeling

Twenterandse woningeigenaren kunnen 35 procent van hun investering in duurzame maatregelen ge-subsidieerd krijgen. Daarbij geldt een maximum van 5000 euro voor woningen die gebouwd zijn tot 1970 en/of een WOZ-waarde hebben tot 200.000 euro. Voor woningen die gebouwd zijn in of na 1970, met een WOZ-waarde boven de twee ton, is het maximum 3000 euro. Woningeigenaren komen in aanmerking voor deze subsidie als de totale investering in de energiebesparende maatregelen minimaal 4000 euro omvat.

Aanvragen

De duurzaamheidssubsidie kan worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Twenterand. Inwoners die de aanvraag niet digitaal kunnen doen, kunnen de aanvraag op papier indienen in het gemeentehuis. De aanvragen zullen behandeld worden op volgorde van bin-nenkomst.

Rolstoelbus voor Evi wordt werkelijkheid

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver. De familie Marsman kon eindelijk de rolstoelbus gaan ophalen! Na het succes van de doneeractie konden Jeroen en Sharon op zoek gaan naar een passende bus. Deze hebben ze vrij snel gevonden bij AutoHaarhuis in Geesteren. Na het vinden van de bus moest deze nog aangepast worden. Om dit te realiseren volgde een lang traject met de gemeente. Gelukkig met een positieve uitkomst. Al die tijd heeft AutoHaarhuis de bus gereserveerd voor Evi, ondanks dat de uitkomst van het traject met de gemeente niet zeker was en de bus meerdere keren verkocht had kunnen worden. Hier zijn Jeroen en Sharon dan ook erg dankbaar voor.


Tijdens het ophalen van de bus werkt nog maar eens duidelijk hoe zeer de bus Evi kan helpen. In de oude personen auto onderweg naar Geesteren heeft Evi 3 spuug en slik incidenten gehad. Op de terugweg een vrolijke Evi die nergens last van had.
Op de instagram pagina van Sharon (@mama_vanevi) bedanken Jeroen en Sharon dan ook nogmaals alle betrokken die hebben bijgedragen aan de rolstoelbus. En ook via deze weg willen ze opnieuw iedereen bedanken. Sharon schrijft zelf: “We zijn er super blij mee en dankbaar dat zoveeeeeel!! mensen hebben gedoneerd. Dat voelde toen al overweldigend, nu de bus er staat komt er nog een schepje bovenop!
We vinden het lastig om onder woorden te brengen hoe dankbaar we hiervoor zijn! Dank jullie wel!”
Evi, maar ook zus Mila samen met Jeroen en Sharon krijgen nu echt meer vrijheid om samen nieuwe herinneringen te maken. Iets waar ze lang naar hebben uitgekeken. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

Vroomshoopse Boys bereidt zich voor op de hervatting van de competitie

De A-selectie van Vroomshoopse Boys traint weer volop om in vorm en in het gewenste ritme te komen voor de komende hervatting van de competitie van de tweede klasse H van district Oost van het zaterdagvoetbal. Zodra de KNVB het licht op groen zet, moeten de mannen van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman vol aan de bak om de wat magere eerdere competitiestart te doen vergeten. Elk nadeel heeft z’n voordeel en door de langere door corona gedwongen winterstop behoren meerdere blessuregevallen binnen de selectie grotendeels tot het verleden.

Op zaterdagmiddag 28 januari wordt er thuis geoefend tegen de beloften onder de 23 jaar van derde divisionist zondag HSC ’21 uit Haaksbergen. Om 14.30 uur wordt er op De Bosrand afgetrapt.

Keeperstrainer Marc Doornbos gaat aan het eind van seizoen Vroomshoopse Boys verlaten. Het staflid uit Boekelo, die bij de Boys de keepers van de A-selectie onder zijn hoede heeft, wordt dan keeperstrainer van derde divisionist zaterdag Excelsior’31 uit Rijssen.

Nog meer nieuws uit de trainersstaf betreft assistent-trainer Henk Harmens uit Wezep. De ervaren oefenmeester heeft zijn contract met de A-selectie van Vroomshoopse Boys verlengd. De expertise van Henk Harmens wordt nu ook ingezet om de jeugdopleiding van Vroomshoopse Boys nog verder te ontwikkelen.

Kom naar de bieb tijdens de Voorleesdagen!

Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5 februari 2022 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal, ook bij de Bibliotheek Twenterand.

Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Voorlezen is een fijn moment samen en nog nuttig ook!

Centraal tijden de Voorleesdagen staat het boek ‘‘Maar eerst ving ik een monster’ Dit Prentenboek van het Jaar is een boek waar het samenspel tussen tekst en beeld heel belangrijk is en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het verhaal uit? Dan begint het gewoon weer van voren af aan.’

Neem een bibliotheekabonnement voor je peuter of kleuter tijdens de Voorleesdagen en dan krijg je een vingerpopje cadeau. Een bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 18 jaar. In de bibliotheken in Twenterand zijn volop boeken voor peuters en kleuters te leen.

De medewerkers van de Bibliotheek brengen tijdens de Voorleesdagen een bezoek aan 21 peutergroepen in Den Ham, Vroomshoop, Westerhaar en Vriezenveen. Er wordt voorgelezen, samen gezongen en gedanst en gewerkt met het prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’.

Voorlezen maakt je leuker! Meer weten over voorlezen of boekentips ontvangen? Kom dan langs in de bibliotheek.

Overijsselse automobilisten kleinere kans op autoschade

Automobilisten hebben een kleiner risico op schade in de provincie Overijssel, zo blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De kans dat je auto mikpunt wordt van onder andere inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is hier 10% kleiner dan elders in Nederland. De gemeente Olst-Wijhe is de veiligste van Overijssel, wat kans op autoschade betreft.

De Auto Risicometer van Independer ‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico wordt bepaald op basis van het aantal geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal van de weg gehaalde dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.

Olst-Wijhe, Dalfsen en Raalte meest veilige gemeenten

Olst-Wijhe blijkt het meest veilig voor automobilisten. In geen enkele Overijsselse gemeente is de kans op autoschade namelijk zo klein als hier (-47,3%). Olst-Wijhe heeft deze eer onder andere te danken aan het lage aantal auto-diefstallen. 

De Overijsselse top 5 gemeenten met de minste kans op schade aan auto’s wordt verder aangevuld door:

  1. Olst-Wijhe (-47,3%)
  2. Dalfsen (-43,4%)
  3. Raalte (-42,9%)
  4. Tubbergen (-32,2%)
  5. Dinkelland (-30,5%)

De gemeente Almelo komt juist als minst veilige gemeente uit de bus, aldus de Auto Risicometer. In Almelo lopen automobilisten 6% meer risico op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme. Ook in Enschede (+4,1%) en Hengelo (+2,2%) is sprake van een verhoogd risico op autoschade.

Meer informatie over het risico op autoschade in jouw gemeente vind je op: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/autorisicometer