Archive for: januari 2022

OV-ambassadeurs nu via online bijeenkomsten of telefonisch spreekuur

Het is belangrijk dat iedereen gemakkelijk en veilig met het openbaar vervoer kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met de trein en de bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs! Via interactieve online bijeenkomsten en telefonische spreekuren geven zij graag uitleg en beantwoorden vragen.

 
Er zijn interactieve online bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn gepland op: donderdag 20 januari, maandag 24 januari, dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari en dinsdag 15 maart 2022. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur. In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Aanmelding
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen worden.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe je een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt je meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat je (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen.


Tijden telefonisch spreekuur:
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Acties Vroomshoopse Boys krijgen een boost

Onder de bezielende leiding van veilingmeester Dennis Jongeneel kwamen afgelopen vrijdagavond vele items onder de hamer tijdens een door de coronamaatregelen digitale veiling van Vroomshoopse Boys. De bekende en gedreven Vroomshoopse ondernemer gooide al z’n enthousiaste overtuigingskracht in de strijd. Al spoedig weerklonk de opmerking dat het clubhuis van de Boys nou echt “dichterbie” komt. Er werd van alle kanten flink geboden. Mooi is het dat het eerste elftal van Vroomshoopse Boys weliswaar geen betaalde voetballers bevat, maar wel flink betaalde om een zitbank te veroveren. De telefoon stond roodgloeiend bij Marc Olsman en Tim van der Kolk, die de bieders te woord stonden.

De inzet was een mooi bedrag op te brengen voor de acties voor het nieuwe clubhuis van Vroomshoopse Boys. Die opzet slaagde wonderwel, want even na middernacht werd met succes meer dan € 2.000,00 geboden voor een boxspring van Eastborn als laatste veilingstuk. Toen de balans werd opgemaakt bleek dat de veiling het mooie bedrag van € 20.500,00 had opgebracht. Dat betekende een flinke boost van de acties, waardoor de teller na eerdere acties nu op meer dan 25 mille staat. Momenteel loopt er ook een kentekenactie, waarop via de website www.vvvroomshoopseboys.nl ingeschreven kan worden voor een tientje per maand.

Meerdere concrete acties liggen in het verschiet, zoals een obligatieactie vanaf maart tot en met mei, een sponsorloop door de jeugd op 11 mei en een bedrijvenvoetbaltoernooi op 11 en 18 juni 2022. In totaal is een bedrag van 1,5 ton nodig door opbrengsten uit acties. De afgelopen week werd bekend dat dankzij eigen spaargeld, een financiering en de aanstaande privatisering van de kleedkamers op de Bosrand Vroomshoopse Boys inmiddels van 850.000 euro voor de bouw van het nieuwe clubhuis verzekerd is.

De digitale veiling werd gecombineerd met een aantrekkelijke pub-quiz, waaraan meer dan 100 teams meededen. De uitstekend op dreef zijnde presentatoren Stephan Bloemendal en Jeroen Bos vuurden in taal 70 vragen in 7 aparte categorieën op de deelnemers af. Het duo Annelie van den Poll en Lisa Mosterd won de pub quiz, op de voet gevolgd door Iris Roelofs en Maureen Meijer.

Voorzitter Edward Olthof en de voorzitter van de denktank van de acties Erik Netters waren afgelopen vrijdagavond op pad in Vroomshoop en de camera legde hun gesprekken met meerdere enthousiaste deelnemers vast. Een grote actiethermometer wordt binnenkort in de huidige kantine geplaatst. Op een verdere stijging van de temperaturen en het blauw-gele kwik wordt de komende tijd bij de Boys gehoopt. In ieder geval heeft de geslaagde veiling een flinke boost gegeven.

Aanmoedigingsprijs circulair burgerinitiatief Overijssel


Inwoners van de provincie Overijssel die betrokken zijn bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit kunnen tot eind januari meedingen naar de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het initiatief wint hiermee een jaar lang gebruik van het ‘Kringlogo’. De winnaar mag zichzelf het meest circulaire burgerinitiatief van Overijssel noemen en mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken. Natuur en Milieu Overijssel promoot het initiatief actief op haar kanalen, evenals de landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties.

‘We kunnen elke dag werken aan een circulaire economie in onze regio, en burgerinitiatieven lenen zich bij uitstek hiervoor, omdat deze per definitie al gebaseerd zijn op maatschappelijke waarden. Je bent zelf aan zet, je hoeft niet te wachten tot de overheid iets bedenkt en het daar al dan niet mee eens zijn. Ik ben er van overtuigd dat de kracht van burgers een belangrijke pilaar is waar de circulaire economie op draait”, aldus Ilse Postma. Zij houdt zich binnen de Natuur en Milieufederatie bezig met het stimuleren van een circulaire economie in Overijssel.

Maatschappelijke waarden
Circulaire projecten die door inwoners worden opgezet zijn op andere waarden gericht dan geld of kosten. Het gaat bij dit soort initiatieven vooral om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om voedsel in een lokale, gesloten kringloop te krijgen, aan de totstandkoming van een gezamenlijk wormenhotel of aan initiatieven die werken aan afvalpreventie of recycling.

Inspirerend voorbeeld

Dergelijke initiatieven zijn inspirerend en dienen als voorbeeld voor andere Overijsselaars die zelf ook aan de slag willen gaan. Daarom zet de Natuur en Milieu Overijssel het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Week van de Circulaire economie

Deze landelijke campagneweek vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022 en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie. Tijdens de campagneweek krijgt het winnende initiatief veel aandacht via de mediakanalen van zowel Natuur en Milieu Overijssel als de landelijke koepel van Natuur en Milieufederaties en het Servicepunt Circulair. 

Aanmelden

Overijsselaars die hun project willen opgeven of die een relevant burgerinitiatief kennen kunnen contact opnemen met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl. In de opgave dient te worden vermeld:

– Naam initiatief

– Naam contactpersoon

– Eén of twee voorbeelden van circulaire activiteiten van het initiatief

– Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?

– Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

Ook circulaire ondernemers baseren zich veel meer op maatschappelijke waarden. Zij kunnen eveneens contact opnemen voor samenwerking en ondersteuning. Meer informatie is te vinden op servicepunt-circulair.nl.

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.

Wethouder Harmsen kiest voor maatschappelijke loopbaan

Bart-Jan Harmsen (GemeenteBelangen Twenterand) stopt per 1 maart als wethouder van de gemeente Twenterand. De Hammenaar kiest voor een maatschappelijke loopbaan. Hij blijft wel verbonden aan de Twenterandse politiek, want voor GBT staat de vertrekkende wethouder wél op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan ook zijn wens terug te keren als gemeenteraadslid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd Bart-Jan Harmsen geïnstalleerd als raadslid voor de relatief nieuwe lokale partij GemeenteBelangen Twenterand, dat vijf jaar daarvoor was opgericht. Harmsen heeft die tijd ervaren als een mooie nieuwe fase in zijn leven. “Geweldig om de raadszaal van Twenterand te mogen betreden en de politiek van dichtbij te mogen ervaren. Ik heb dat werk twee periodes met heel veel plezier gedaan. Totdat ik in juni 2018 werd geïn-stalleerd als wethouder voor mijn mooie gemeente.”

Trots

Op zijn wethouderschap van de afgelopen vier jaar kijkt Bart-Jan Harmsen ook met tevreden-heid terug. “Toen vond ik dat je zo’n kans met beide handen moet grijpen en dat heb ik dan ook gedaan”, aldus Harmsen. “Wethouder zijn van een prachtgemeente als Twenterand is een ge-weldige en uitdagende baan, waarin je best het een en ander voor de gemeenschap kunt bete-kenen. Als ik terugkijk op de afgelopen collegeperiode, dan overheerst de trots. Wat we als college van B&W, samen met de gemeenteraad en al die hardwerkende ambtenaren hebben bereikt, daar ben ik echt trots op.”

Nieuwe baan

Toch kon Harmsen naar eigen zeggen niet helemaal zijn ei kwijt in het wethouderschap. “Ik ben geen rasbestuurder”, erkent Harmsen. “Dat hoeft ook niet, maar na vier jaar gaat het dan soms wel een beetje wringen. Ik heb dan ook aan mijn partij laten weten na de verkiezingen niet door te willen als wethouder. En dus ging ik op zoek naar een nieuwe baan. Die heb ik sneller dan verwacht gevonden in de functie van Parkmanager bij Het Lageveld in Wierden. Een baan die écht bij mij past en waar ik op 1 maart met veel plezier aan ga beginnen.”

Raadslid

Harmsen wacht dus niet tot na de verkiezingen? “Nee”, schudt de wethouder zijn hoofd. “De functie vereist dat ik op 1 maart begin.” Toch blijft Harmsen behouden voor de Twenterandse politiek. Voor GemeenteBelangen Twenterand komt hij op een verkiesbare plek op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Een krachtige en goed functionerende ge-meenteraad is belangrijk. Ik hoop daar na de verkiezingen mijn bijdrage aan te mogen leveren”, besluit de wethouder, die op plek 3 van de GBT-kieslijst staat.

Anonieme meldingen M. voortaan naar gemeente

Al langere tijd kunnen inwoners anoniem doen van verdachte zaken of strafbare feiten via Meld Misdaad Anoniem. Tot nu toe kwamen deze meldingen binnen bij de politie, maar sinds 1 januari ontvangt de gemeente rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. De gemeente gebruikt de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen georganiseerde criminaliteit. Denk aan hennepkwekerijen, overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

Als de gemeente een melding via M. binnenkrijgt, dan wordt er eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnengekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie en overige partners. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, dan vindt er onderzoek en mogelijk een integrale controle plaats.

Melden is belangrijk

Burgemeester Hans Broekhuizen is blij met de samenwerking met M. “Door de signalen die we via M. krijgen, kunnen we nog gerichter optreden tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij we de oren en ogen van inwoners goed kunnen gebruiken”, aldus de burgemeester. “Bestrijding van ondermijning is ook een speerpunt van ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Soms durven mensen niet naar de politie te stappen. Bijvoorbeeld als ze bang zijn voor wraak of de dader kennen. Het is goed te weten dat je dan terecht kunt bij Meld Misdaad Anoniem. Wij kijken vervolgens of we kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in samenwerking met de politie. We hebben meldingen van inwoners daarbij hard nodig.”

Melder blijft anoniem

Bij M. is de melder volledig anoniem. De gemeente weet dus niet van wie de melding komt. Hiervoor is een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem. Voor de melder verandert er niets. Anonieme meldingen kunnen gewoon gedaan blijven worden via 0800 – 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Interactieve online informatiebijeenkomsten en telefonisch spreekuur ervaar het OV

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV (Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer. Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-informatiebijeenkomsten uitkomst. Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: donderdag 20 januari, maandag 24 januari 2022 dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari 2022 dinsdag 15 maart 2022 De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen worden. Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding. Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. Wanneer: maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Nieuwe actiepunten in programma GBT, maar kernwaarden blijven

‘Elke kern telt!’ is ook de titel van het nieuwe verkiezingsprogramma met concrete actiepunten waarmee
GemeenteBelangen Twenterand deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Wat goed is, is
goed en koesteren we. De afgelopen vier jaar hebben we aangetoond dat we deze titel waard zijn”,
aldus lijsttrekker Mark Paters.


Paters schijft in zijn voorwoord dat GBT van en vóór de inwoners is in alle kernen van de gemeente Twenterand.
“Wij krijgen geen standpunten opgelegd van boven. Niet uit Brussel, niet uit Den Haag en niet uit Zwolle. Kortom, lokaal en onafhankelijk! Daarom kunnen we steeds doen wat het beste is voor onze inwoners (..)
We hebben vanuit coalitie en college mogen werken aan het mooier en beter maken van Twenterand. Daarin hebben we mooie stappen gezet. We hebben laten zien dat je door te luisteren naar onze inwoners en te denken vanuit mogelijkheden ook met weinig geld toch veel kan bereiken. En daarmee zijn we nog niet klaar. We barsten van de ideeën met de belangrijkste punten en acties in ons nieuwe programma. Daarbij geldt zoals altijd: we
beloven u niets, maar we zetten ons wel 100% voor u in!”
Nog meer zeggenschap inwoners
Omdat GBT veel actiepunten uit 2018 heeft gerealiseerd zijn er nieuwe actiepunten toegevoegd aan het programma. Een programma dat overigens voorzien is van prachtige foto’s van en over Twenterand, ingezonden door inwoners. Paters: “Het geeft de betrokkenheid van onze inwoners weer. Voor de nieuwe actiepunten geldt dit ook: we hebben het niet allemaal zelf bedacht, het komt eveneens uit de samenleving.”
Enkele voorbeelden hiervan zijn: een netwerk maken van wandelroutes en (dorps)ommetjes, meer activiteiten om eenzaamheid van jong tot en met oud te voorkomen en ouderen helpen bij digitale vaardigheden, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving. Aandacht voor fitheid en vitaliteit wordt hierbij eveneens genoemd. Nieuwe locaties voor woningbouw meldt het GBT-programma ook, hoewel hier al aan gewerkt wordt.
De stem van de inwoner is één van de kernwaarden van GBT. De invloed van de inwoners krijgt de komende vier jaar nog meer gestalte. Naast het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannenmakerij en het houden van burgerpeilingen komt daar volksraadpleging bij. “We wilden dit in 2016 al mogelijk maken, maar er was geen raadsmeerderheid voor. Misschien was de tijd toen nog niet rijp. Dat is naar onze mening nu wel het geval.”
Leefbaarheid en ondernemen
GBT wil door met de kernbudgetten en als het kan de mogelijkheden uitbreiden; “want het is goed voor de leefbaarheid en het vertrouwen van inwoners.”
In een aparte ondernemersparagraaf is te lezen dat de lokale partij zuinig is op haar eigen bedrijven en wil ze waar mogelijk ondersteunen. “

Op naar de top van Overijssel als MKB-vriendelijke gemeente.

We zijn uitnodigend en aantrekkelijk voor bedrijven om in onze gemeente te komen.” GBT zet dit kracht bij door te pleiten voor het versterken van het Ondernemershuis Twenterand en makkelijker mogelijk maken van passende commerciële ontwikkelingen in het buitengebied, zoals recreatie, toerisme en de verkoop van streekproducten.
Kernwaarden blijven
De kernwaarden van GBT blijven in het programma duidelijk overeind. Naast de stem van de inwoner zijn dit onder meer het behoud van cultuur(historie), oud papier inzameling in huidige vorm en de mogelijkheid voor ‘eeuwigdurend grafrust’. GBT blijft tegen betaald parkeren en wil geen megastallen / varkensflats, terwijl ze wel mogelijkheden blijven bieden voor lokale familiebedrijven om zich (duurzaam) te kunnen ontwikkelingen.

Finale grote veiling van Vroomshoopse Boys komt eraan

Een ludiek filmpje op de website van Vroomshoopse Boys met de energieke voorman Edward Olthof in de hoofdrol was onlangs het startschot van een drukke actieperiode van deze voetbalvereniging van ruim 800 leden. Er zijn allerlei acties gepland voor de leden, ouders van jeugdspelers, supporters, sponsoren en iedereen die de Boys een warm hart toedraagt. Er moet minimaal r € 150.00,00 op tafel komen voor het nieuwe clubhuis op De Bosrand. Onlangs is de kentekenactie met een inleg van een tientje per maand al begonnen.

Een grote klapper is aanstaande. Op vrijdagavond 14 januari wordt vanaf 19.00 uur de digitale finale van de grote veiling gehouden. Door de beperkende maatregelen door corona is voor deze vorm gekozen. Via de website www.vvvroomshoopseboys.nl kan geboden worden. Veilingmeester Dennis Jongeneel presenteert op 14 januari de veilingitems en hij zal, hem kennende, alles uit de kast halen om zo goed mogelijk te scoren voor het nieuwe clubhuis.

Tot 12 januari aanstaande kan er nog worden geboden op de huidige items, die worden aangeboden op de website van Vroomshoopse Boys. Deze finale van de veiling wordt op 14 januari gecombineerd met de derde pubquiz van de Boys in successie. De vorige beide keren was dit een doorslaand succes met een massale deelname. Via een YouTube livestream kunnen de finale van de veiling en de pubquiz op de voet gevolgd worden. Via een klink op de website van Vroomshoopse Boys kunnen deelnemers zich voor vijf Euro aanmelden, waarbij het bestellen van een zogeheten snaaipakket ook mogelijk is.

Een reusachtige actiethermometer gaat de komende tijd de opbrengst van de diverse acties nauwgezet volgen. De hoop bestaat dat er straks van een koortsachtige stijging sprake is, zodat het clubhuis van Vroomshoopse Boys steeds meer dichterbij komt.

Ook volgend jaar wordt het vliegerseizoen niet geopend in Westerhaar

Een jaar terug hoopte de organisatie van het Nieuwjaarvliegeren Twenterand dat het vliegerseizoen 2022 weer gestart zou kunnen worden bij De Johanneshoeve in Westerhaar.
Maar de berichten zijn op dit moment niet positief en daarom heeft de organisatie besloten ook dit jaar de opening te annuleren.

Al vele jaren komen zo’n 70 vliegeraars uit Nederland en Duitsland het laatste weekend van januari bijeen om elkaar een goed vliegerjaar te wensen en te vliegeren. Veel deelnemers zijn in de winter bezig geweest om nieuwe creaties te maken voor komend jaar en de eersten zullen dan “normaal” al te zien zijn.  Helaas niet in januari 2022, maar hopelijk wel tijdens het 10e Int. Vliegerfeest Twente dat het eerste weekend van juli wel door kan gaan bij Zalencentrum Spalink in Geesteren.

‘Samen trainen’ voor een sportief en gezond 2022

Twenterand kan zich op gaan maken voor een bijzonder sportief 2022. Voor alle sportievelingen en diegene die een sportieveling wil gaan worden is een gevarieerd aanbod samengesteld. Dit alles in de aanloop naar de maand mei, waarbij op vrijdag 20 mei de Twenterand Run de trekpleister zal zijn. Rondom de Twenterand Run zal dit jaar ook een ondernemersbijeenkomst (19 mei) en een dag voor workshops en trainingen (21 mei) georganiseerd worden.

Goede voornemens blijven bij velen goede voornemens. Tijd om de (hard)loopschoenen in het nieuwe jaar eens echt op te gaan pakken. Samen is alles leuker en word je als beginnend (of gevorderd) loper gestimuleerd om meer uit jezelf te halen. Daarom kan in de maanden januari, februari, maart en april onder de noemer ‘samen trainen’ een goede start gemaakt worden richting een fraaie tijd bij de Twenterand Run of om simpelweg bezig te zijn met het verbeteren van je eigen conditie.

Twenterand Run
Sportpromotie Twenterand heeft als doel het stimuleren en bevorderen van sport & gezondheid in de breedste zin. Voor de 19e keer wordt dit jaar de Twenterand Run, met gemiddeld 1.500 deelnemers aan de start, wederom georganiseerd. Maatregelen rondom corona en andere externe factoren dienende. De Twenterand Run is daarmee een vertrouwd event, maar in 2022 wordt de week rondom de Twenterand Run van een bredere invulling voorzien.

Gezondernemen

Speciaal voor de ondernemers uit Twenterand wordt op donderdag 19 mei de ondernemersbijeenkomst ‘Gezondernemen’ georganiseerd. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de ondernemers in Twenterand ingevuld. Gezondernemen houdt in; een bekende spreker, een gezonde hap en voldoende inspiratie om in beweging te komen of te blijven.

Gezond Twenterand

Een dag bomvol activiteiten op het gebied van bewegen, voeding en mind(set). Dit alles op drie verschillende locaties in het centrum van Vriezenveen. Het gaat hierbij niet enkel om hardlopen. Op de diverse locaties zullen van 10:00 tot 15:00 uur vele workshops & trainingen aangeboden worden. Ook aan actieve uitstapjes zal het niet ontbreken. Denk hierbij aan wandelen, fietsen, wielrennen, ATB en meer.


Bij alle events gaat het om verbinden en samen zijn. Met gezondheid als hoofdthema en waarbij gezelligheid minstens zo belangrijk. Daarom worden de dagen ook afgesloten met een borrel en uiteraard een gezonde snack.       

‘Samen trainen’ kan je doen bij nagenoeg alle wandel & loopverenigingen en clubs in alle kernen van Twenterand. Op de website www.twenterandrun.nl staat meer informatie over de aangesloten clubs & verenigingen waar samen getraind kan worden. Ook tref je daar de start- en aanvangstijden en is het mogelijk om je aan te melden voor de verschillende onderdelen.

Feesttent

Na alle inspanningen is het uiteraard ook tijd voor ontspanning. Traditiegetrouw zal de feesttent weer opgebouwd worden. De vrijdag en zaterdagavond zal er genoeg te doen zijn in- en om de tent. Het exacte feestprogramma volgt later.