Archive for: maart 2022

Twee vertrekkende raadsleden koninklijk onderscheiden

Dinsdagavond 29 maart vormde de raadzaal van het Twenterandse gemeentehuis het po-dium van een bijzondere zitting van de gemeenteraad. Bijzonder was het sowieso al, want voor het eerst in tijden was er weer een raadsvergadering met de complete raad fysiek bijeen. Er werd ook nog eens afscheid genomen van een flinke groep vertrekkende raad-sleden. En het werd nóg specialer, omdat Dini Beulakker en Jan Kuilder vanwege hun jarenlange verdiensten als raadslid koninklijk werden onderscheiden. Allebei als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het was gezellig druk in de raad. “Ouderwets knus”, noemde burgemeester Hans Broekhuizen het zelfs. Als voorzitter van de raad sprak hij de raadsleden toe en bedankte ze voor hun inzet de afgelopen raadsperiode. Voor elk raadslid lag een heuse karikatuurtekening klaar, waarom al hartelijk gelachen werd. Burgemeester Broekhuizen had voor elk raadslid bovendien een pas-send woordje klaar en blikte daarbij kort terug op hun inbreng als raadslid. In die ontspannen en feestelijke sfeer pasten naadloos de koninklijke onderscheidingen die de vertrekkende raadsle-den Beulakker en Kuilder ten deel vielen.

Jan Kuilder

Vriezenvener Jan Kuilder is al raadslid sinds maart 2010. In het dagelijks leven werkzaam bij het Ministerie van Defensie en al vanaf zijn jonge jaren betrokken bij de Twenterandse gemeen-schap, vooral op het gebied van de sport. Als raadslid voor het CDA liet Kuilder op veel momen-ten van zich horen, onder meer als lid van het presidium, de auditcommissie, de werkgevers-commissie en diverse raadswerkgroepen. Bij raadsvergaderingen trad hij het afgelopen jaar desgewenst op als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Burgemeester Broekhuizen prees Kuilder vooral vanwege diens expertise op het gebied van financiën en sport en zijn verbindende ver-mogen.

Dini Beulakker

Dini Beulakker zat de afgelopen periode in de gemeenteraad voor GemeenteBelangen Twen-terand. De Vroomshoopse pensionada werkte vroeger jarenlang aan de operatietafel in het zie-kenhuis in Almelo en later nog veel langer als docent Engels in het Vroomshoops middelbaar

onderwijs (LTS). Daar was ze de eerste vrouwelijke leerkracht en de leerlingen liepen weg met haar. Tot haar pensionering heeft Dini met veel plezier als leerkracht gewerkt. Ook Dini Beulak-ker is al sinds maart 2010 raadslid. Over haar werk in de raad sprak burgemeester Hans Broek-huizen lovende woorden voor onder meer haar betrokkenheid en humor.

Almelo en Twenterand pakken met agrariërs ondermijning buitengebied aan

ALMELO/TWENTERAND – Elke dag worden op allerlei plekken in Nederland synthetische drugs, opslagplaatsen of drugslabs aangetroffen. Malafide figuren benaderen ook boeren in het buitengebied van Almelo en Twenterand. Om het buitengebied leefbaar én veilig te houden trekken de twee buurgemeenten samen op tegen criminaliteit in het buitengebied. Op maandag 28 maart starten Almelo en Twenterand samen een campagne om bewustwording bij inwoners te vergroten.

Ondermijning betekent dat criminelen invloed hebben op de samenleving. “Met alle gevaren van dien”, benadrukt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo. Wietkwekerijen in woningen, drugslabs in een boerenschuur en witwassen van crimineel geld via de handel in vastgoed. Gerritsen: “Achter al deze zaken gaat een wereld van intimidatie en geweld schuil. Dat ontwricht de samenleving.” Geen weg meer terug Omdat het buitengebied van beide gemeenten aan elkaar grenst, werken Twenterand en Almelo samen via een gestructureerde en efficiënte aanpak. Daarbij werken de gemeenten samen met onder meer politie, het openbaar ministerie en de Belastingdienst. “Als boeren in zee gaan met criminelen is er vaak geen weg meer terug”, stelt burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Twenterand. “Bied je onderdak aan een criminele organisatie, dan ben je als ondernemer zelf ook strafbaar. Voorkom die ellende en zorg dat ondermijning geen voet tussen de deur krijgt.”

Gesprekken met agrariërs

Medewerkers van beide gemeenten gaan komende periode in gesprek met agrariërs in het buitengebied. Zij worden gewezen op de risico’s van het zich inlaten met drugscriminaliteit. Ook wordt het belang van melden benadrukt. Ander onderdeel van de campagne is een bijeenkomst voor professionals. Daarnaast worden gebruikers van het buitengebied online geïnformeerd via berichten, video’s en banners op onder meer social media en via populaire websites.

Meld Misdaad Anoniem

De gezamenlijke campagne van Almelo en Twenterand draait vooral om het creëren van bewustzijn. “We willen vooral bewoners en bedrijven in het buitengebied bewust maken van de signalen die er zijn”, legt burgemeester Hans Broekhuizen uit. Van de specifieke geur van drugslabs, verdachte voertuigen en dichtgeplakte schuren tot nachtelijke activiteiten. “Het is belangrijk dat bewoners zulke criminele activiteiten herkennen. En nog belangrijker: dat ze weten hoe ze daar op een veilige manier iets mee kunnen doen.” Via M (Meld Misdaad Anoniem, red.) kan iedereen volledig anoniem een melding doen bij een onafhankelijk meldpunt. Zeven dagen per week via 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Amicitia zet belangrijke stap naar handhaving

In een alles behalve goede korfbalwedstrijd heeft Amicitia afgelopen zaterdag gewonnen van Heerenveen. De druk op beide ploegen die strijden om handhaving in de Overgangsklasse was duidelijk voelbaar. Er werd fel gestreden om elke bal, maar de doelpunten bleven schaars.

Loes Nijkamp

Het was Heerenveen dat de score opende, maar enkele minuten later repareerde de Toyota Drent formatie de achterstand (3-1). Het verloop van de eerste helft was meer spannend dan goed en beide ploegen stonden na tien minuten weer in evenwicht (4-4). Daarna trok Heerenveen het spel meer naar zich toe en drukte dat uit in twee opeenvolgende treffers (4-6). Amicitia bracht tien minuten voor rust de aansluitingstreffer op het scorebord. Dat bleek ook de ruststand (5-6).

Coach Rick Keus had zijn team in de rust weten te overtuigen dat alles nog mogelijk was. Met enkele tactische aanpassingen werd aan de tweede helft begonnen en dat leidde direct tot resultaat. Met zes doelpunten op rij nam Amicitia afstand van Heerenveen (11-6). De Friese ploeg kreeg merkbaar meer moeite om kansen te verzilveren, terwijl Amicitia ook niet bepaald uitblonk in haar aanvalsspel maar verdedigend wel de zaken op orde hield.

Halverwege de tweede helft kwam Heerenveen toch weer dichterbij. Via 11-8 en 12-10 bleef het verschil beperkt. Totdat Loes Nijkamp vijf minuten voor het einde de 13-10 produceerde en daarmee de eindstand bepaalde.

Amicitia en Heerenveen gaan komende woensdag op herhaling. Dan wordt in sporthal Nieuwehorne om 20:30 uur de inhaalwedstrijd gespeeld. Daarna resteert voor Amicitia nog de laatste poule wedstrijd thuis tegen CSL in De Stamper te Vriezenveen, aanvang 20:00 uur.

Levende herinneringen vanaf 6 april te koop

Vanaf woensdag 6 april aanstaande is bij boekhandel Bruna Brinkman op het Julianaplein in Vroomshoop het met unieke foto’s rijk geïllustreerde omvangrijke boek “Levende herinneringen” te koop.

Hans Nieboer uit Vroomshoop beschrijft vele ingrijpende gebeurtenissen in Vroomshoop en directe omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verzet, verraad en bevrijding komen aan bod. Uiteraard wordt de dramatische gijzeling op 5 april 1945 van een deel van de Vroomshoopse bevolking langs het kanaal belicht. Vele vaak intense en diep menselijke ooggetuigenverhalen zijn opgenomen in het door John Mulder van Buro Kordaat uit Vroomshoop fraai vormgegeven boek. Vreugde door de bevrijding, maar ook intens verdriet bij nabestaanden zijn voelbaar. De Memory Route Vroomshoop 1940-1945 diende als basis van ”Levende herinneringen”, dat voor € 24,95 aan te schaffen is.

Het 4 mei comité Vroomshoop laat de vrijheid herleven

Het 4 mei comité Vroomshoop had voor 2020 ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld. Herdenken en vieren zouden daarbij gecombineerd worden. Corona gooide zoals bekend toen roet in het eten, maar het comité slaagde er toch in afgelopen jaren verschillende onderdelen van het oorspronkelijke programma te realiseren. Daartoe behoorden onder meer de Memory Route Vroomshoop 1940-1945, een project met gedichten en tekeningen voor en door de schooljeugd en een speciale bevrijdingskrant.

De Bevrijdingsdag 5 mei, inclusief de estafetteloop vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur door de loopgroep de Zandstuve, kon vanwege corona niet massaal in 2020 of in 2021 in en bij Het Punt gevierd worden. Dat is ook in 2022 niet het geval. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Nu wordt eerst door voorzitter Floris Eising c.s. een erkende nationale vrije Bevrijdingsdag afgewacht, waardoor iedereen de vrijheid kan meevieren.

Dit jaar laat het 4 mei comité op 5 april de Bevrijdingsdag van Vroomshoop zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Jongeren van Het Noordik nemen ’s morgens de adoptie van het monument van vrede, vrijheid en recht op het Vredesplein over van de schooljeugd van ’t Groeipunt. Dat gaat gepaard met de onthulling van het Jess-pad om 11.15 uur bij het Bevrijdingsmonument langs het Zwolsekanaal in Vroomshoop. Dat herinnert voor altijd aan de codenaam die de Canadese Manitoba Dragoons aan de bevrijdingsactie op 5 april 1945 in Vroomshoop gaven.

‘s Avonds is op 5 april de boekpresentatie van “Levende herinneringen”, dat voor een deel is gebaseerd op de Memory Route en meerdere indringende ooggetuigenverslagen bevat. Het is een omvangrijk en rijk geïllustreerd standaardwerk over oorlog, verzet en bevrijding in Vroomshoop. Hans Nieboer, medeoprichter en oud-voorzitter van het 4 mei comité Vroomshoop, is de schrijver en zijn plaatsgenoot John Mulder van Buro Kordaat de vormgever van het boek. Vanaf woensdag 6 april is het boek “Levende herinneringen” voor € 24,95 te koop bij Bruna Brinkman op het Julianaplein in Vroomshoop en bij boekhandel Heijink aan de markt in Hardenberg.

Op zondagavond 10 april wordt er ’s avonds vanaf 19.00 uur onder auspiciën van het 4 mei comité Vroomshoop een speciale Bevrijdingsdienst gehouden in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat in Vroomshoop. Vanaf 18.30 zijn de deuren van Kerkelijk centrum Het Anker geopend. In hetzelfde kerkgebouw, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nog de Nederlands Hervormde kerk heette, werd direct na de bevrijding op zondag 8 april 1945 een intense Bevrijdingsdienst gehouden. Die dienst was opgezet door alle lokale kerkgenootschappen.

Nu, 77 jaar later, wordt dit op zondag10 april herbeleefd met onder meer toepasselijke liederen door het christelijk mannenkoor Vroomshoop onder leiding van Gezinus Veldman, die tevens de piano bespeelt. Bariton Albert Wessels neemt een solo voor zijn rekening bij het nummer War Child.

Ook is er muzikale medewerking van de kopergroep van de Harmonie Vroomshoop, van trompettist Johan Vos, organist Jan Labrijn en van slagwerker Joost Visser. Er zijn herkenbare beelden van een eerdere theaterproductie over de bevrijding van Vroomshoop. Ook worden er gedichten gedeclameerd door Jeanine de Jong tijdens deze speciale Bevrijdingsdienst, die onder leiding staat van ds. J.A. Droogendijk.

Bijzondere Bevrijdingsdienst

Op donderdag 5 april 1945 is Vroomshoop bevrijd door de Canadese Manitoba Dragoons en de lokale verzetsgroep. Het was een bewogen dag met een gijzeling langs beide kanten van het kanaal van de deel van de plaatselijke bevolking en meerdere dodelijke slachtoffers, waarbij de 26-jarige verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk en de 10-jarige Herman Zandbergen. Op 6 april kwam het 13-jarige meisje Fenna Koes door geweervuur om het leven.

Er sneuvelden op 5 april 1945 meerdere Duitse soldaten bij gevechten rondom de bruggen in Vroomshoop en Geerdijk. De Duitse bezetter wilden daarop wraak nemen en een dramatische gijzeling volgde. Op het laatste nippertje werd een fusillade van 25 Vroomshoopse mannen langs het Zwolsekanaal voorkomen. Intense vreugde was er door de bevrijding. Ook vochten gevoelens van opluchting en verdriet om de slachtoffers van oorlog en geweld om voorrang.

Direct na de bevrijding werd op zondag 8 april 1945 een beladen en emotionele bevrijdingsdienst gehouden in de toenmalige hervormde kerk aan de Hoofdstraat. Het bijzondere van die Bevrijdingsdienst op 8 april 1945 was, dat die spontaan door alle kerkelijke genootschapen in Vroomshoop was georganiseerd. Dat was in feite een weerspiegeling van de Tweede Wereldoorlog, waar mensen, ongeacht hun geloofsrichting, schouder aan schouder stonden.

De Bevrijdingsdienst wordt 77 jaar later op zondagavond 10 april om 19.00 uur herbeleefd. Dat gebeurt in hetzelfde kerkgebouw, nu kerkelijk centrum Het Anker geheten, met passende muziek, liederen van onderdrukking en bevrijding, een gedicht en een overdenking. Deze bijzondere Bevrijdingsdienst staat onder auspiciën van het 4 mei comité Vroomshoop. Ook nu zal de kerk net als op 8 april 1945 oranje kleuren. De Bevrijdingsdienst wordt geleid door ds. J.A. Droogendijk en begint op zondagavond 10 april aanstaande om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de kerkdeuren geopend.

Er is speciale muziek voor deze Bevrijdingsdienst gecomponeerd door musicus Gezinus Veldman. Het christelijke mannenkoor Vroomshoop en de kopergroep van De Harmonie Vroomshoop werken mee, die beide worden geleid door dirigent Gezinus Veldman, die ook de piano bespeelt. Bariton en koorlid Albert Wessels treedt als solist op bij “Speeltuin” oftewel “War Child”. Muzikale thema’s uit de theaterproductie “5 april 1945” uit 2015 worden tijdens deze Bevrijdingsdienst ten gehore gebracht en met beelden via de beamer ondersteund.

Jeannine de Jong declameert bij het lied “Drents Wichtie”. Trompettist Johan Vos werkt mee, terwijl Jan Labrijn het kerkorgel bespeelt tijdens deze bijzondere Bevrijdingsdienst. Na afloop van de dienst is er een extra collecte voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne. Iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd deze Bevrijdingsdienst bij te wonen.

Jeugdtuinen in Vriezenveen

De moestuinvereniging Vriezenveen start een nieuw project op in samenwerking met de Gemeente Twenterand en een aantal vrijwilligers (uit de moestuinvereniging).

Jeugdtuinen voor en door kinderen om zich zo bewust te worden van het groeiproces. Leuk, Leerzaam en Lekker gezond. Veel kinderen zullen niet weten hoe het een en ander groeit en bloeit dus het is erg leerzaam.

Aangezien niet iedereen de financiële middelen heeft om deel te nemen wordt er dankzij de subsidie van de gemeente Twenterand geen vergoeding gevraagd.

Het wordt in deze tijd allemaal al duurder, zo ook de groenten, hoe leuk is het dan om dit door de kinderen zelf te laten verbouwen. Kinderen komen in bezit van een stuk grond en mogen daar hun eigen groentes en/of bloemen verbouwen. Dit alles onder begeleiding. Kinderen die graag buiten zijn en iets met hun handen willen doen, en lekker in de buitenlucht werken kunnen hun eigen groente verbouwen en ’s avonds heerlijk opeten.

Jouw eigen jeugdtuin

Wil jij graag je eigen stukje grond om zelf groenten en bloemen te planten en te oogsten en heb je goedkeuring van je ouder(s)/verzorgers, meld je dan aan voor een jeugdtuin! Met de hulp van een aantal vrijwilligers van de moestuinvereniging leer jij je eigen tuintje te verzorgen. Alles wat je verbouwt mag je mee naar huis nemen

Van april tot oktober

Ben jij 9,10,11,12 jaar (groep 6-7-8), dan mag jij een eigen jeugdtuintje verzorgen. Het seizoen begint in de eerst helft van april met het zaaien/planten en stopt ongeveer oktober met de laatste oogst. Als de groenten, bloemen en planten helemaal volgroeid zijn, kun je ze meenemen naar huis.

In Vriezenveen heb je de jeugdtuin aan Aadorpweg waar je na schooltijd (op maandag en woensdag van 15.00 tot 16.00 uur) kunt tuinieren. Tuingereedschap is aanwezig en wij zorgen voor evt de zaden en de plantjes.

Wat doe je in de jeugdtuin?

Iedereen heeft een eigen tuin waarin je met behulp van een vrijwilliger tuiniert. Je zaait, poot plantjes, geeft ze water, gaat onkruid wieden enz. De vrijwilliger overlegt en verteld aan het begin van elk tuin uur wat je moet gaan doen! Hij/zij helpt als het even niet lukt.

Beste restaurantbeoordelingen in Twenterand

Enschede is dé culinaire hotspot van Overijssel. De stad onderscheidt zich voornamelijk van andere Overijsselse gemeenten door het grote aantal opties voor restaurantbezoekers die vega, vegan, of glutenvrij eten. In Overijssel scoren naast Enschede ook Steenwijkerland en Twenterand goed. Dit en meer blijkt uit de Nationale Food Index van CheapTickets.nl, gebaseerd op bijna 11 miljoen online restaurantbeoordelingen in Nederland. 

In de Nationale Food Index worden de eetgelegenheden van Nederlandse gemeenten vergeleken op basis van gemiddelde online beoordelingen, het aantal restaurants per inwoner en het aanbod van verschillende soorten keukens. Ook wordt rekening gehouden met de opties die restaurants bieden voor een aangepast dieet, zoals vegan, vega en glutenvrij. De Overijsselse top 5 foodgemeenten is als volgt: 

  1. Enschede (eindscore 8,1)
  2. Steenwijkerland (eindscore 7,7)
  3. Twenterand (eindscore 7,6)
  4. Zwartewaterland (eindscore 7,4)
  5. Zwolle (eindscore 7,3)

Check de Nationale Food Index om te zien hoe jouw gemeente en de rest van Overijssel scoren.

Beste restaurantbeoordelingen in Twenterand
Nergens in Overijssel worden restaurants zo goed beoordeeld als in Twenterand. Gasten geven eetgelegenheden hier gemiddeld een 8,2. Wel zijn er in Twenterand relatief weinig opties voor een aangepast dieet. Andere Overijsselse gemeenten met hoge restaurantbeoordelingen zijn Steenwijkerland (8,1), Zwartewaterland (7,9), Losser (7,6) en Staphorst (7,4).

Expositie over de Tweede Wereldoorlog in Vriezenveen

In het Historisch Museum te Vriezenveen is van dinsdag 5 april tot vrijdag  13 mei een expositie te zien over de oorlogsjaren 1940-1945 in    Vriezenveen/Westerhaar-Vriezenveenschewijk .

De expositie over deze jaren is samengesteld met materiaal uit het museum en uit privé bezit.

In een aparte ruimte is de film Civil Courage te zien over de bankoverval op de Nederlandse Bank in Almelo.

Voor basisschoolleerlingen is er gelegenheid om aan de hand van een werkblad zelf bezig te zijn. Ook een mooie activiteit om in de meivakantie met ouders of grootouders te doen.

Vindt u het leuk om een herinneringswandeling te maken langs plekken in het centrum van Vriezenveen dan kan dat op woensdag 13- of 20 april .

We starten om 13.30 bij het museum. Aanmelden kan tot dinsdag 12 of 19 april door een mail te sturen naar educatie@oudvriezenveen.nl of bij het Museum,Westeinde 54 te Vriezenveen. Voor deze wandeling is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Deelname aan deze activiteiten zijn gratis.

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop sluit jubileumjaar af

Enigszins vertraagd door het coronavirus sloot de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop afgelopen donderdag het jubileumjaar 2021 af, waarin het 50-jarige bestaan van de vereniging werd gevierd. Dat gebeurde met een receptie in het Middendorpshuis in Den Ham, waarin de folder die behoort bij de fietsroute langs historische locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop, werd gepresenteerd.

Voorzitter Klaas Palstra liet de verschillende activiteiten in het jubileumjaar nog eens de revue passeren. Halverwege 2021 verscheen een speciale uitgave van het kwartaalblad ‘van brink tot brug’. Die werd samengesteld in nauwe samenwerking met de 100-jarige Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Den Ham, die liefst 100 jaar bestond. Dankzij de redactionele en financiële bijdragen van de CAV kon een dik kwartaalblad worden gemaakt, dat huis aan huis werd verspreid, waaronder ook in Daarle en omstreken. In deze speciale uitgave werd veel ruimte ingeruimd over de geschiedenis van deze 100-jarige organisatie. Vanuit de Oudheidkundige vereniging zorgde Benny Heikens voor de opmaak, in samenwerking met de redactie bestaande uit Bertus Tekkelenburg, Ria Lenderink en Klaas Dragt.

Ieder lid van de Oudheidkundige vereniging ontving bovendien een fraaie boekenlegger bij het verenigingsblad.

Tijdens de ledenvergadering op 5 oktober in Partycentrum De Zandstuve werd uiteraard ook het 50-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Thea Kroese uit Vroomshoop hield daar een interessante en humoristische lezing over onze streektaal, het Nedersaksisch.

De jubileumcommissie, bestaande uit de heren Cor Boom, Klaas Dragt en Paul Ranke, ontwikkelde ook een fietsroute langs historisch interessante locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop. Op 20 plaatsen kwamen informatieborden, met daarop een foto van de situatie zoals die vroeger was. Dan blijkt dat er op sommige locaties heel veel veranderd is, en op andere nauwelijks. De borden werden voorzien van een korte verklarende tekst, maar ook van een QR-code waarmee met behulp van de mobiele telefoon extra, uitgebreide informatie kan worden verkregen.

Dankzij de financiële steun van de gemeente Twenterand (uit het kernbudget), en van het Prins Bernhardfonds, de Rabobank en de Cogas kon het project worden gerealiseerd. De begeleiding door programma-adviseur Diede ter Braak van de gemeente werd zeer op prijs gesteld. De wethouders Bart-Jan Harmsen en Roel Koster verleenden vorig jaar hun welwillende medewerking en tekenden samen met Klaas Palstra en penningmeester Albert Melenberg de gebruikersovereenkomst.

Het ontwerp van de borden en de bijbehorende folder kwam van de hand van John Mulder van Buro Kordaat uit Vroomshoop, en de informatiepanelen werden geleverd en geplaatst door Reclamebureau Alfabet uit Den Ham.

Afgelopen donderdag kon het project grotendeels worden afgerond, waarbij voorzitter Klaas Palstra een exemplaar van de fietsroute mocht overhandigen aan wethouder Koster.

De fietsroute is inmiddels verstuurd aan de eigen leden en zal de komende tijd ook op veel meer plekken verkrijgbaar zijn. De vereniging hoopt dat velen de route zullen fietsen, of in eigen dorp zullen wandelen, om zo kennis te maken met de geschiedenis van een aantal markante locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop.