Archive for: januari 2023

Vragen GemeenteBelangen Twenterand over project GGID

GemeenteBelangen Twenterand stelt schriftelijke vragen aan het college over mislukken project GGiD in verband Samen Twente.

In tegenstelling tot andere gemeenten voelt GemeenteBelangen Twenterand er weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand berekent op € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig en dit past bij een kwalitatief goede en gezonde bedrijfsvoering. Risico’s als deze, met name op ict-projecten (voorbeelden van mislukte projecten zijn er immers genoeg), zijn er nu eenmaal en dit had ingecalculeerd moeten worden.

Inleiding

Bij brief van 15 december jongstleden ontvingen wij van uw college de boodschap van het mislukken van het GGID traject bij de GGD Twente. Een project gestart in 2018, waarbij het hoofd marketing en communicatie van de betrokken leverancier destijds zei: “De faalkans van dit traject is doorgerekend door een onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau en is nihil.”

Oorspronkelijk begroot voor 3,6 miljoen euro. Thans nemen we afscheid van dit mislukte project met een bedrag van 13 miljoen euro. Opnieuw een ambtelijk ICT project mislukt.

In de diverse stukken lezen we met betrekking tot de toenmalige aanbesteding dat “… vanwege het innovatieve karakter van het gevraagde systeem er dus geen concreet en gedetailleerd uitgewerkte blauwdruk lag, die voorschrijvend werkte voor leveranciers of het ontwikkeltraject. Bij deze vorm van aanbesteden en ontwikkeling wordt uitgegaan van een sterke regierol en professionaliteit van de leverancier in plaats van bij de opdrachtgever.” In onze ogen een vrijbrief voor de leverancier.

GemeenteBelangen Twenterand voelt er dan ook weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand van € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig.

Vragen

1. Hoe heeft dit in de afgelopen jaren zover kunnen komen? Waarom is er niet veel eerder ingegrepen. Waarom wordt er voetstoots vertrouwen gegeven aan dit soort initiatieven zonder adequate kostenbewaking?

2. Het AB durft het zelfs een voordeel te noemen de financiële afwikkeling nog mee te nemen in het boekjaar 2022. Hoe kun je een niet voorziene uitgave van € 94.000 als voordeel opnemen in je boeken?

3. Uit persberichten bleek ons dat de gemeente Almelo het standpunt huldigt dat er niets uit de reserves van Samen Twente mag worden gehaald, maar dat de gemeenten 3 miljoen gaan betalen en daarna de 14 gemeente samen de financiële positie van Samen Twente tegen het licht kunnen houden, inclusief de reserves. Hoe kijkt de het college van Twenterand hier tegen aan?

4. GGD Twente wil thans nog € 150.000 reserveren voor een evaluatie en € 500.000 voor een nieuwe aanbesteding. Deze bedragen zijn verwerkt in de tekorten. Voor beiden is een bestemmingsreserve ingesteld, zodat het algemeen bestuur de besteding van deze middelen goed kan monitoren. Het monitoren van de eerdere aanbesteding geeft ons niet het gevoel dat het hier beter zal gaan. Hoe denkt het college dit nu wel te kunnen waarborgen?

5. Wij hebben contact gehad met de GGD en die kiezen straks voor één van de drie aanwezige standaardoplossingen. Bent u het, in dit licht bezien, met ons eens dat bovenstaande absurde bedragen zijn voor evaluatie en aanbesteding en dat deze voor rekening van de GGD moeten komen?

6. Er was ook sprake van oprichting van een coöperatie. Wat betekent het stoppen van het GGID voor de coöperatie ?

7. Gaat de GGD Twente bij de komende aanbesteding opnieuw optrekken met de overige partners?

8. Voorgesteld wordt door het DB van Samen Twente om de wijze van beëindiging van de GGID in beslotenheid te bespreken, waarbij geen publiek aanwezig kan zijn. Dit roept bij ons vragen op, want besloten maakt duister. Waarom is dit nodig?

Kinderactiviteit Engbertsdijksvenen: Nachtwandeling voor kinderen

Ga in de avond mee op pad met de gids en ontdek wat je zintuigen doen in het donker. Je loopt op de tast en je hoort alle geluiden veel beter. Misschien hoor je wel een uil roepen of een muisje scharrelen in het struikgewas. De gids neemt je mee in natuurgebied de Engbertsdijksvenen, waar je tussen zonsondergang en zonsopkomst normaal niet mag komen. Deze nachtwandeling speciaal voor kinderen is dus een unieke kans! 

Op zaterdagavond 28 januari kan je op ontdekking in de Engbertsdijksvenen. Voor €5,50 kan je mee op ontdekking in de Engbertsdijksvenen, krijg je wat te drinken en wat lekkers. Boek de deelname van uw kinderen aan de nachtwandeling online op www.staatsbosbeheer.nl/nachtwandelingengbertsdijksvenen Hier vind u ook meer praktische informatie als startlocatie, prijzen en tijden. Let op; deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar. Online boeken is verplicht om deel te nemen aan deze activiteit, u betaald alleen voor deelnemende kinderen.  

Speuren naar sporen in de Engbertsdijksvenen

Er leven allerlei dieren in de Engbertsdijksvenen, aan de hand van de sporen die zij achterlaten kan je ontdekken welke dieren in het gebied leven, en misschien vertellen de sporen nog wel veel meer. Prenten, vraatsporen, wissels, slaapplaatsen, uitwerpselen, vervellingen, zomaar een greep aan sporen wat je in de natuur tegen kan komen.

Een leuke excursie voor het hele gezin!

Op Zaterdagmiddag 21 januari kunt u onder leiding van een gids mee het Engbertsdijksvenen in. Boek uw deelname online op www.staatsbosbeheer.nl/sporenengbertsdijksvenen Hier vindt u ook meer informatie over de startlocatie, tijden en prijzen. Let op; online boeken is verplicht om deel te nemen aan deze wandeling.

Tip van de boswachter: Kleed u naar het weer en trek stevige schoenen aan.

Basiscursus Omgaan met de computer in Bibliotheek Vriezenveen

Ben je of ken je iemand die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet hoe het werkt? Wij starten een cursus voor mensen die meer willen doen met hun laptop. De thema’s zijn onder andere: hoe werkt de laptop, aan de slag met het internet, hoe werkt Word en van alles over het mailen. De cursus gaat maandag 16 januari van start. De cursus bestaat uit 4 of 5 middagen. Geef je op via onze website www.bibliotheektwenterand.nl , via mail m.vervelde@bibliotheektwenterand.nl of bel 0546-562385. Langskomen in de bibliotheek mag natuurlijk ook. De cursus is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Nieuwjaar bij Vroomshoopse Boys

De voetbalvereniging Vroomshoopse Boys luidde op zaterdag 7 januari op traditionele wijze het jaar 2023 in met een leuke nieuwjaarswandeling met onderweg versnaperingen en bij terugkomst in de kantine een traktatie. De activiteitencommissie had het weer prima georganiseerd en Erik Heideman had als vanouds leuke hersenkrakers bedacht. De families de Jong en Heideman wonnen de eerste prijs, gevolgd door de familie Pierik en Scholten, met als derde de familie Beumer.

De aansluitende nieuwjaarsreceptie in de bijna 50 jaar oude kantine ’t Flierhuus werd uitstekend bezocht en de beste wensen werden uitgewisseld. Voorzitter Edward Olthof repte van een actief en ook bewogen jaar 2022. De overleden leden en oud-leden van Vroomshoopse Boys werden met een minuut stilte herdacht.

Voorman Olthof complimenteerde de opgetuigde kantinecommissie, die er met vele vrijwilligers in is geslaagd om de kantine ’t Flierhuus tot een gezellige ontmoetingsplaats te laten zijn. Vroomshoopse Boys kent sinds kort meer dan 900 leden, een clubrecord. De uitdaging om de huidige 42 teams van geschikte leiders en trainers te voorzien wordt met overtuiging aangegaan.

Al die vrijwilligers, die zich op deze wijze voor de Boys inzetten, verdienen volgens voorzitter Olthof veel waardering. Vrijwilligers blijven nog steeds nodig, denk ook aan bardiensten en andere noodzakelijke taken binnen de vereniging. Sportief gaat het naar wens bij de teams. De huidige vijfde plaats met uitzicht op plaats 3. van het eerste elftal van de Boys in de tweede klasse J. smaakt naar meer. Robert Bosma uit Ootmarsum wordt ingaande het nieuwe seizoen hoofdtrainer van Vroomshoopse Boys. Hij wordt de opvolger van de dan naar Hatto Heim in Hattem vertrekkende huidige hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman.

Voorzitter Edward Olthof refereerde aan de geweldige glazen kantine-actie bij de Boys eind vorig jaar. De opbrengst van € 40.000,00 overtrof alle verwachtingen. Alle hulde aan de commissie en de veelal jeugdige uitvoerenden, die voor veel energie en ook verbinding en saamhorigheid binnen de club zorgden. Het kwik van de geldthermometer van de acties binnen de voetbalvereniging is inmiddels gestegen tot € 92.500. Dat biedt perspectief voor de verdere ontwikkeling van de bouwplannen.

De bouwcommissie is bezig met de laatste calculaties en verdere voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe clubgebouw. De omgevingsvergunning voor de bouw van het clubhuis van de gemeente Twenterand is aanstaande. Voorman Olthof deelde namens zijn bestuur mee dat de start van de bouwactiviteiten in het tweede kwartaal van 2023 verwacht kan worden. Die mededeling ontlokte een groot applaus van de aanwezigen. Olthof riep ook het bedrijfsleven en iedereen die de Boys een warm hart toedraagt op om de nieuwbouwplannen financieel te steunen.

Er werd een vijftal leden gehuldigd, die meer dan 60 jaar en in sommige gevallen zelfs meer dan 65 jaar Vroomshoopse Boys trouw zijn gebleven. Aanwezig waren de erkende en vermaarde eerste elftalspelers van weleer oud-hoofdtrainer Joop Elferink, Benny Gerrits en Jans Gerrits, evenals oud-speler en vaste supporter Jaap Weijers. Zij kregen een welverdiend applaus en een bloemenhulde. Ook ontvingen deze trouwe leden een attentie in de vorm van een gesigneerde ereschaal. Oud-eerste elftal keeper Wicher Kolkman was afwezig en ontving de huldeblijken thuis.

Edward Olthof toonde zich een tevreden voorman van een actieve vereniging, die volop in beweging is. In een informele sfeer bleef het nog lang gezellig. Er werden op een groot scherm nog mooie afbeeldingen getoond van het nieuwe aanstaande nieuwe clubhuis op de Bosrand. Vroomshoopse Boys gaat binnenkort van droom naar daad wat het nieuwe clubhuis betreft, dat werd op deze bijzondere en sfeervoller nieuwjaarsreceptie duidelijk.

Zandstuve Bosloop op zaterdag 14 januari


Loopgroep De Zandstuve organiseert op zaterdag 14 januari de Zandstuve Bosloop. Deze Vroomshoopse loopwedstrijd wordt gehouden in het
rustieke Zandstuvebos. De wedstrijd is ook dit jaar onderdeel van de Prins Sport Vechtdal Crosscompetitie. De andere vier wedstrijden zijn de Lemelerbergloop (Lemele), De Zwarte Dennencross (Punthorst), de Aco Van Elderen Crossloop (Ommen) en de Oldemeijercross (Hardenberg). Meedoen aan één van deze loopwedstrijden kan uiteraard ook.

Tijdens de Zandstuve Bosloop op zaterdag 14 januari kunnen deelnemers kiezen voor verschillende afstanden. De jeugd loopt 1500 meter (twee rondes van 750 meter). De deelnemers van de 5 kilometer lopen één ronde en de deelnemers van de 10 kilometer lopen twee rondes van 5 kilometer. Er is ook een canicross van 5 kilometer voor lopers die met hun hond willen meedoen. De start van de wedstrijd is aan de Bosweg, een onverharde weg langs de rand van het bos, die bereikbaar is via de sportvelden op Sportpark De Bosrand. Meer informatie, bijvoorbeeld over het inschrijven, is te vinden op www.loopgroep-dezandstuve.nl/zandstuve-boslopen.

Vindt u autorijden in het donker onprettig? Reis met het openbaar vervoer!

Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur

Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer.

Wanneer: donderdag 19 januari 2023

Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur

Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Telefonische spreekuren 

Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.  

  Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!     Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.  

Frédérique Spigt heeft een bijzondere band met Twente

Een op en top Rotterdamse die zich helemaal in haar element voelt in Twente. Frédérique Spigt koestert een bijzondere band met dit deel van Oost-Nederland. En telkens als ze terugkeert, is het een hartelijk weerzien. Deze keer doet ze dat samen met Annet Malherbe en het Noordpool Orkest. Om een ode te brengen aan de onbetwiste king of rock-‘n-roll Elvis Presley. Het gezelschap doet zaterdag 7 januari het Wilminktheater in Enschede aan.

foto door Patricia Steur

Het is overigens niet hun eerste eerbetoon aan Elvis. Malherbe en Spigt deden dat eerder al eens met een band. Deze keer pakken ze echter grootser uit en komen met een complete bigband.
De band van Frédérique Spigt – die in de tachtiger jaren doorbrak met de band I’ve got the bullets, destijds een van de toonaangevende rockbands in de nederpop – met Twente laat zich heel eenvoudig verklaren. De Rotterdamse is sinds jaar en dag bevriend met de Achterhoeker Ben Jolink, voorman van de band Normaal. En Jolink had jarenlang een studio in de bossen van Haaksbergen, waar ook Spigt regelmatig over de vloer kwam om onder meer een van haar soloalbums op te nemen.
Ze vindt het heerlijk om de hectiek van de randstad te verruilen voor de stilte en ruimte op het Twentse platteland. “Omdat je er zo heerlijk in alle rust kunt werken.”
Spigts vaste toetsenist Roel Spanjers was tevens jarenlang de pianist van Normaal. Het is diezelfde Spanjers, die als sessiemuzikant onder anderen JW Roy begeleidt, die nu ook op pad gaat met Malherbe en Spigt.
Het wordt de tweede tour van dit charismatische duo – zoals De Volkskrant Spigt en Malherbe omschreef – die in het teken staat van ‘The King’: ‘Elvis never left the building part II’ heet de show dan ook. Deze keer met een orkest dat bestaat uit een bigband met strijkers, een blazerssectie en dus pianist Roel Spanjers.
Een hele bewuste keuze. “De vorige keer hadden we een rock-‘n-rollband”, legt Spigt uit, “maar deze keer wilden we het anders doen. Elvis is niet alleen bekend van z’n rock-‘n-roll, maar ook van z’n prachtige ballads. Die wilden we dolgraag eens met een orkest zingen. In dit soort nummers snijdt het geluid van één viool al dwars door je ziel, kun je nagaan hoe dat dan met een heel orkest klinkt…”
Al staan uiteraard ook de rock-‘n-rollnummers van Elvis wederom op de repertoirelijst. “Want tijdens de eerste tour werd al duidelijk dat we die alleen maar in hoeft te zetten om het publiek staand op het pluche te krijgen.”

Basketballers Peatminers actief tijdens de Limfjordscup in Denemarken 

Dat samen sporten en samen plezier maken hand in hand gaan bij BV Peatminers is algemeen bekend. De dagen tussen kerst en oud en nieuw bewezen dat maar weer eens. Er reisden maar liefst 4 teams, 6 trainers en een heel aantal supporters af naar Lemvig in Denemarken. Daar wordt ieder jaar de Limfjordscup georganiseerd, een groot internationaal basketbaltoernooi. Peatminers heeft hier al een aantal keer aan meegedaan en na een paar jaar waar het helaas niet mogelijk was, mochten we nu weer samen met heel veel andere verenigingen onze gave sport beoefenen. 

Dinsdagochtend vertrokken de MU16, MU18, VU16 en de VU20 in 6 busjes met hun trainers richting Denemarken. Na een lange, maar gezellige busreis konden de teams in de Nørre Nissum School hun spullen uitpakken en settelen. Deze school was het ’thuis’ deze dagen voor maar liefst 11 verschillende (inter)nationale verenigingen. 

De woensdag en donderdag stonden volop in het teken van de verschillende poulewedstrijden. De jongenspoule was erg groot; maar liefst 22 MU18 teams en 15 MU16 teams hadden zich ingeschreven. 

In de meidenpoule waren er 12 VU16 teams en 9 teams speelden in de poule VU20. De teams speelden verdeeld over de hele dag, in verschillende sporthallen. Waar het mogelijk was moedigden onze eigen teams elkaar natuurlijk aan en ook de supporters die meegereisd waren bezochten zoveel mogelijk wedstrijden. Mooi om te zien dat ook de verenigingen elkaar onderling aanmoedigden. Op het veld concurrenten, naast het veld supporters van en met elkaar. Dat is sportiviteit ten top.

Naast sportiviteit en gezelligheid is zo’n internationaal toernooi ook erg leerzaam. Verenigingen die fysieker spelen, scheidsrechters die andere accenten leggen en verenigingen die op een ander niveau spelen; overal kun je iets ‘van’ of ‘aan’ leren. En waar andere verenigingen zeker iets van ons hebben geleerd is de sfeer. De bussen waarmee alle teams werden vervoerd gedurende het toernooi werd regelmatig op stelten gezet en ‘de woonboot’ werd ingezet door Peatminers en al snel aangevuld met spelers van andere verenigingen. (Check onze socials)

De MU16 en MU18 hebben in hun grote poule goede wedstrijden gespeeld. Zij hadden op een dag soms wel drie wedstrijden, enkele wedstrijden begonnen al om 8.00 uur de laatste wedstrijden werden soms pas om 21.30 uur gespeeld. Best pittig dus, maar ze hielden zich sterk. Helaas waren beide jongensteams niet door naar een finale. 

De VU16 en de VU20 mochten na hun soms ook pittige poule wedstrijden beide een finale spelen. De VU16 in de A poule, de VU20 in de B poule. Met de nodige spanning gingen ze het veld op, waardoor ze niet helemaal lieten zien wat ze konden. Helaas voor beide teams vielen de finalewedstrijden net de andere kant op, beide dus 2e in hun eigen poule. Een tweede plek op een internationaal toernooi, daar kun je trots op zijn!

Maar misschien zijn we nog wel het meest trots op hoe we ons als vereniging hebben laten zien; een gezellige, fanatieke, sfeervolle en sportieve vereniging. Op en naast het veld zijn WIJ Peatminers.

Lijkt het jou nu ook super om lid te worden bij onze vereniging? Kom dan eens een balletje gooien en kijk of het iets voor je is!

www.peatminers.nl

Vroomshoopse Boys bereidt zich voor op de competitiehervatting

Vroomshoopse Boys, de nummer 5. van de tweede klasse J. van het zaterdagvoetbal, gaat zich na de winterstop voorbereiden op de tweede competitiehelft. Op donderdagavond 5 januari wordt op het sportcomplex De Bosrand door de A-selectie de training hervat onder leiding van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman en trainer Henk Harmens.

Op dinsdagavond 10 januari wordt er om 20.00 uur in Oldebroek geoefend tegen vv Owios, dat in de klasse I. uitkomt en daar de negende plaats op de ranglijst bezet. Op zaterdag 14 januari wordt er om 15.00 uur in Zwolle geoefend tegen Be Quick’28, dat op de 7e plaats van de tweede klasse I. staat.

Op zaterdag 21 januari wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen RKSV De Zweef. De bezoekers uit Nijverdal bivakkeren momenteel op de 8e plaats van de tweede klasse J. Op zaterdag 28 januari wacht voor de Boys op het sportpark Het Midden in Vriezenveen de gemeentelijke derby tegen de huidige koploper DOS’37.