Samenvatting financiën zwembaden Twenterand

Enkele weken geleden ontstond er onduidelijkheid over de financiën voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad in Vriezenveen en de exploitatie van zwembad De Zandstuve in Vroomshoop. Op 12 september heeft het college van Burgemeester en wethouders antwoorden gegeven op vragen die daarover zijn gesteld. Dit bericht geeft een samenvatting van de beantwoording van die vragen, waarmee het college duidelijkheid geeft.

Het totale bedrag dat door de gemeente Twenterand jaarlijks wordt bijgedragen aan de beide zwembaden is € 645.000,-, vastgesteld in 2013. Het college vindt het reëel om dit bedrag te indexeren vanaf 2017 om loon- en prijsstijgingen te compenseren. Het groot onderhoud voor zwembad De Zandstuve wordt uit de jaarlijkse bijdrage aan de toekomstige exploitant gehaald en komt niet extra bij die € 645.000,-. Het groot onderhoud blijft bij de gemeente en komt niet bij de exploitant. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor potentiële exploitanten om zich voor de Twenterandse zwembaden te melden.

In het najaar van 2017 wordt het ontwerp, bouw en exploitatie van een nieuw zwembad en de exploitatie van zwembad De Zandstuve aanbesteed. Het is aan de toekomstige exploitant van beide zwembaden hoe hij het totaalbedrag inzet over beide zwembaden.

Aankoop grond

De grond voor het nieuw te bouwen zwembad is aangekocht. Het gaat om een totaaloppervlakte van 20.000 m2. Voor het zwembad is 5.000 m2 nodig. De grondeigenaren wilden alleen het hele perceel verkopen. De totale aankoopsom is € 475.000,-. Daarvan komt dan vanzelfsprekend alleen het deel dat voor die 5.000 m2 betaald wordt, ten laste van het zwembad. De aankoop geldt alleen als de bouw van het zwembad daadwerkelijk doorgaat. Dan wordt het bedrag betaald en de grond overgedragen.

Stichting Aquapark De Zandstuve

De inwoners van Vroomshoop hebben het initiatief genomen om de aantrekkelijkheid van zwembad De Zandstuve te vergroten. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stichting Aquapark De Zandstuve. Het college is enthousiast over het initiatief en gaat met de stichting in gesprek om te verkennen wat hun ideeën zijn.

Planning

De stukken voor de aanbesteding worden op dit moment voorbereid, zodat het college van burgemeester en wethouders er een besluit over kan nemen. In de eerste helft van oktober start de aanbesteding en dan hebben bedrijven tot 9 januari 2018 de tijd om zich in te schrijven. De maand januari is gereserveerd voor de beoordeling van de inschrijvingen, waarna de gunning plaatsvindt.

 

One comment on “Samenvatting financiën zwembaden Twenterand

  1. J. Dijkstra schreef:

    Dit is toch in strijd met wat ons is voorgehouden. In de laatste gemeenteraadsvergadering rond de zwembad het bedrag stond vast. Over 2013 is niet gesproken. Te adviseren. Alt dat de stichting aqua zichzelf gaat opheffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *