Fractie GBT stelt vragen over Het Punt

Heden ontving de gemeenteraad van Twenterand  een e-mail met brief en bijlagen van de Raad van Toezicht en de directie van Het Punt. Reden voor GBT om hierover vragen te stellen.

Onze fractie heeft vanaf aanvang, zowel in de gemeenteraad als via schriftelijke vragen, regelmatig zorgen geuit over de financiële dekking met betrekking tot activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Een motie daarover werd in maart 2013 helaas verworpen. Daarom hebben wij hierover destijds een stemverklaring afgelegd.

Onze fractie stelde in 2015 – een half jaar na de opening van Het Punt – vast dat er een te positieve exploitatiebegroting is opgesteld en geen plan B was met betrekking tot de horeca. Met name daar en bij het theater waren respectievelijk de omzet en de inkomsten veel te rooskleurig begroot en was er uitgegaan van één scenario. Wij kwamen tot deze conclusie, omdat wij ons uitgebreid hadden laten informeren door onder meer een zeer ervaren horeca-echtpaar, waar het college niet mee in zee wilde door zich mee te laten slepen in een emotionele “bierdiscussie”. Dat was kennelijk belangrijker dan het zakelijke en professionele aspect. Of was de exploitatie-inschatting van het echtpaar zo realistisch, dat het op dat moment niet uitkwam?

De e-mail met brief ondersteunt met bijlagen van directie en RvT van Het Punt geeft het stroeve relaas weer van het gebrek aan communicatie van gemeentezijde, vanaf het moment van de aangenomen motie begin dit jaar, waar wij grote vraagtekens bij plaatsen. Vanaf begin mei stokt het helemaal en lijkt het alsof de voormalige portefeuillehouder er niet meer naar om wenst te kijken. Ook hier lijkt de zakelijkheid en professionaliteit het te verliezen en voeren – zo leest het – de blijkbaar verstoorde persoonlijke verhoudingen (ambtelijk en bestuurlijk vs. directie / RvT) de boventoon. GBT weet zeker dat welke RvT of directie ook met deze startbegroting Het Punt had geleid, zij het ook niet hadden gered. In die zin valt de inmiddels ex-RvT leden en de directie, die de functies op vrijwillige basis uitvoerden, niets te verwijten.

Er zal wat moeten gebeuren, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid in februari 2018 door een motie hierover aan te nemen. De uitwerking ervan zou eind mei / begin juni (normaliter verschijnen Kadernota) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Wij ontvingen slechts een raadsbrief in juli, waarin aangekondigd wordt Jaap van Hoek voor te dragen namens de gemeente in het RvT.

Overigens kwam de bijlage ‘Memo second opinion december 2012’ als een donderslag bij heldere hemel. Wij kunnen ons namelijk niet herinneren ooit in kennis gesteld te zijn van dit document. Onder meer hierover hebben wij vragen waar we graag antwoord op willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *