GBT wil klachtenbehandeling van inwoners verbeteren

GemeenteBelangen Twenterand komt met een voorstel om de klachtenbehandeling van inwoners te verbeteren. Want als een inwoner van de gemeente Twenterand ontevreden is over de wijze waarop zij of hij door medewerker(s) van de gemeente is behandeld, dan is een onafhankelijke klachtenbehandeling onontbeerlijk.

Aanleiding hiervoor is dat de huidige klachtenregeling en de folder ‘Klachtenprocedure’ dateert van september 2001. Daarnaast sluit de regeling en de folder niet aan op de door de Overijsselse en Nationale Ombudsman gehanteerde regeling en correspondentiewijzer. Wetende dat onze inwoners in veel opzichten afhankelijk van zijn de gemeente Twenterand.

De GBT-fractie verzoekt het college daarom de regeling zodanig te vernieuwen dat het daarmee aansluit op de Ombudsman. Daarnaast wordt het college verzocht een nieuwe publieksvriendelijke folder te produceren en daarin naar voorbeeld van de correspondentiewijzer van de Nationale Ombudsman een stroomschema op te nemen. Zo weten inwoners exact wat ze moeten doen en wat daarvoor de termijnen zijn.

Het voorstel wordt in de begrotingsvergadering van dinsdag 13 november besproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *