Vragen over Streektaal Nedersaksiche taal

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale
bestuurders van Noordoost Nederland hebben onlangs een convenant ondertekend
waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal.
Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de
taalsystematiek in Nederland en kent 7 hoofdvarianten, waaronder het Twents en
Sallands, en heeft in de gemeente Twenterand vele sprekers. Volgens de PvdA
GroenLinks Twenterand heeft een eigen taal veel waarde en een verbindende rol
voor een groot deel van de inwoners in de gemeente Twenterand. Ook zijn wij van
mening dat vele gasten, zoals toeristen, van onze gemeente het dialect weten te
waarderen.
De fractie van de PvdA GroenLinks Lokaal vindt de streektaal een verrijking van de
cultuur en het behoud hiervan belangrijk. Behalve het spreken van het dialect zien wij
daarom ook graag dat het dialect zichtbaar wordt in de gemeente Twenterand.
Vragen:
1. Vindt u net als de PvdA GroenLinks Twenterand het behoud van de streektaal
belangrijk?
2. Kunt u aangeven wat de gemeente Twenterand er op dit moment aan doet om
onze eigen streektaal te behouden?
3. Vindt u dat het belangrijk is om het dialect ook zichtbaar te maken in de gemeente
Twenterand?
4. Bent u bereid, waar mogelijk, via historische kringen, plaatselijk belang of met
behulp van oude Twenteranders na te gaan of oude streek- en/of plaats
aanduidingen in de gemeente Twenterand, aan te duiden?
PvdA GroenLinks Twenterand
Stephan Reusken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *