SOWECO opnieuw onderwerp van gesprek bij raadsdebat Twenterand op 2 juni

SOWECO (Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel) voert voor de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden de Wet sociale werkvoorziening uit. De gemeenten hebben behoefte aan meer regie op de uitvoering en willen deze zo lokaal mogelijk vormgeven. Daarom willen zij het samenwerkingsverband, dat de GR wordt genoemd, opheffen.  

“Tijdens het aankomende raadsdebat dinsdag 2 juni a.s. ligt een raadsvoorstel vanuit het college voor, waarin het college de raad vraagt in te stemmen met de opheffing van de GR SOWECO”, vertelt CDA raadslid Frouwke Bramer.  

Bramer: “In deze coronatijd wil het college een bedrijf opheffen wat goed draait, terwijl de economie naar verwachting met 7,2% krimp te maken krijgt. Volgens het raadsvoorstel wordt bij instemming van de raad, de GR SOWECO per 1 januari 2021 opgeheven. Maar er is nog niets wat er voor in de plaats komt. Er is een contourennota waarin gesproken wordt over een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Een mogelijke stichting waarvan slechts de contouren bekend zijn, maar waarover inhoudelijk nog veel onduidelijkheid is.

Bramer vindt het van belang dat ook in de nieuwe uitvoeringsorganisatie de expertise en infrastructuur van SOWECO overeind blijft voor de brede doelgroep. Voor het CDA is het belangrijk dat de kennis en expertise die SOWECO heeft op het gebied van het begeleiden en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking behouden blijft. Ook de contacten en het netwerk van SOWECO zijn zeer waardevol en mogen niet verloren gaan.

Het college geeft in de contourennota op hoofdlijnen aan wat volgens haar  de nieuwe uitvoeringsorganisatie gaat doen. Maar zoals de nota zegt zijn dat contouren en is daarover nog veel onduidelijk. Het zegt nog niets over hoe de verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals (groeps)detachering, werkgeverschap en werkgeversbenadering. Ook de financiële en juridische consequenties van het opheffen van de GR en het organiseren van de nieuwe uitvoeringsorganisatie, zijn nog onvoldoende duidelijk. Daarmee is het te vroeg om nu al de GR SOWECO op te heffen.  

Het CDA is van mening dat eerst een gefundeerd en gedegen plan moet komen waarin alles is uitgewerkt, voordat het raadsvoorstel over het opheffen van de GR aan de orde is. “Zodra ingestemd is met de opheffing van de GR, staan wij als raad buiten spel en hebben geen inspraak meer. Dit kunnen wij pas toestaan als er een goed uitgewerkt plan aan ten grondslag ligt en wij de gevolgen en consequenties kunnen overzien,” aldus Bramer.

“Er is hier sprake van een verkeerde volgorde en een vreemde gang van zaken ”, zegt Bramer. “Eerst iets opheffen en daarna pas invulling geven aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie.” In het raadsdebat as. dinsdag zal de CDA fractie dan ook kritische vragen stellen aan het college.

2 comments on “SOWECO opnieuw onderwerp van gesprek bij raadsdebat Twenterand op 2 juni

 1. Gerrie Bouwhuis schreef:

  Waarom moet soweco weg waar moeten onze mensen met een beschutte werkplek blijven?
  Jullie ruimen iets wat goed loopt zomaar op dat kan en mag niet gebeuren.
  Waar is de toezegging dat er een nieuwe samenwerkingsverband komt?
  Zorg eerst dat er een goed uitgewerkt plan ligt voor alle medewerkers zoals mijn zoon die al 30 jaar met veel plezier bij Soweco werkt en superblij was dat hij na de Corona stop deze week weer mocht gaan werken!
  En zo zijn ze allemaal fijn bezig met heel veel toeweiding en plezier dat kun en mag je ze niet zomar afnemen.

 2. Hans schreef:

  De beslissing word gedaan door mensen die er geen snars verstand van hebben
  Mensen die het voor zeggen hebben binnen Soweco zouden beter voor de doelgroep op moeten komen
  Slechte zaak !!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *