Schriftelijke vragen GBT- Herstart Het Punt

Onlangs hebben wij kennis genomen van actuele ontwikkelingen bij Het Punt in Vroomshoop.
Dit ging onder meer over een benodigde garantstelling als gevolg van de coronamaatregelen, om hiermee een goedkeurende verklaring van de accountant te verkrijgen.
Daarnaast hebben er behoorlijke organisatorische wijzigingen plaatsgevonden. Zo is één bestuurder, die voornamelijk verantwoordelijk was voor de horeca, niet meer in dienst en een andere bestuurder gaat een
andere functie vervullen. Naar de mening van GBT is dit hét moment om andere deuren in te trappen, iets waartoe met name horeca toe gedwongen is vanwege de coronamaatregelen. Kortom: een herstart van het
Punt, waarbij alles nog eens tegen het licht wordt gehouden.
Het college heeft hierbij reeds aangegeven dat de Raad van Toezicht hiermee bezig is en dat uiteindelijk daar ook de verantwoordelijkheid ligt. Dat is op zich juist, maar het is wel aan de orde voor ons als raadsfractie,
omdat bijvoorbeeld om garantstelling en een verwachte structurele bijdrage is gevraagd. In het laatste geval zal de gemeenteraad daarvoor toestemming moeten geven naar aanleiding van een voorgelegd raadsbesluit.

Om zo’n besluit op juiste waarde te schatten is het belangrijk te weten dat alle aspecten zijn belicht om het tekort zoveel mogelijk te reduceren.
En omdat dit hét juiste moment is voor een herstart hebben wij de volgende vragen.
Vraag 1
Hoe worden de organisatorische wijzigingen opgevangen?
Vraag 2a
Is verpachting van de horeca, wat tot nu toe als mogelijkheid steeds terzijde is geschoven, nu wel een serieus aspect?
Vraag 2b
Is er belangstelling (geweest) voor het verpachten van de horeca? Indien mogelijk nadere toelichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *