De gemeenteraad van Twenterand heeft de Provinciale Staten van Overijssel een open brief gestuurd

Statenvoorstel nummer PS/2020/1101455 Schaderegeling aanwonenden Kanaal Almelo-De Haandrik

Geachte leden van de Provinciale Staten van Overijssel,

Woensdag 1 juli aanstaande staat voor Twenterand een super belangrijk onderwerp op de agenda. In het bijzonder belangrijk voor de aanwonenden aan het kanaal Almelo-De Haandrik met schade aan woningen en mogelijk ander opstal, opgelopen vanaf 2011, zeer vermoedelijk als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal. Werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel. De gemeenteraad van de gemeente Twenterand vindt dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen en dit tot uitdrukking moet laten komen in een goed doordacht en breed gedragen schaderegeling. Verwerkt in een besluit waar geen koele en berekende zakelijkheid uitstraalt, maar empathie voor de ellende die de betreffende bewoners veelal buiten hun schuld meemaakten en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Het voorliggende besluit van de Gedeputeerde Staten mist gevoel voor de situatie, gevoel voor de betreffende aanwonenden en is in sommige passages onduidelijk. In voorliggend besluit wordt aangegeven hoe de schade vergoed moet gaan worden. Hieruit blijkt dat een gedeelte van de bewoners geen enkele vergoeding zal krijgen, maar is er een voorstel gedaan waardoor het mogelijk wordt dat er een renteloze lening wordt afgesloten om de schade te herstellen. Mooie woorden, maar een schaap in wolfs kleren wie goed leest, want wat moet men met een lening bovenop (de bestaande) hypotheek? Dat is een zware hypotheek op de toekomst en voor veel aanwonenden echt geen oplossing. Integendeel zelfs. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat maar een beperkt deel van de schade aan een aanwonende wordt vergoed. Kortom: wij zijn teleurgesteld met deze afscheep-regeling.

Wij roepen u op te laten zien, nu het in uw statenvergadering echt om mensen gaat en wat heel dichtbij komt, de juiste beslissing te nemen. Let wel: het gaat hierbij ook om uw mensen, die nagenoeg in een uitzichtloze situatie verkeren, waarbij pleisters plakken echt niet meer helpt. Wees daarom ruimhartig in uw schaderegeling. Wij wensen u veel wijsheid toe.

Hoogachtend, Namens de gemeenteraad van Twenterand

(vice) fractievoorzitters: R. Pape, R. Uitslag, G. Smelt, J.J. Jonker, E. Veltmeijer, E. Kobes, S. Reusken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *