Smithoek Den Ham: ruim en goed wonen voor gezinnen en senioren

“Klein Den Ham.” Zo typeert wethouder Bart-Jan Harmsen het nieuwe plan dat de gemeente heeft ontwikkeld voor locatie De Smithoek. “Ruim opgezet, veel groen, wonen rondom een brink en dichtbij voorzieningen als winkels en bibliotheek. Het is Den Ham in het klein waar gezinnen en senioren prettig kunnen wonen,” aldus een enthousiaste kernwethouder. In het plan worden vier vrijstaande en zes levensloopbestendige woningen gebouwd. Aanwonenden zijn positief.

Een aantal aanwonenden is op 28 oktober persoonlijk bijgepraat. Vanwege corona kon niet iedereen daar bij zijn. Afgesproken is toen dat de aanwezigen de andere aanwonenden, die er dus niet bij konden zijn, bij zouden praten. Als aanvulling daarop heeft de gemeente alle aanwonenden een brief gestuurd met daarin de beschikbare informatie en een schets van het plan.

Nieuw plan

In juni werd een plan voor een appartementencomplex gepresenteerd aan de omwonenden. Vooral de grootte van het gebouw en hoe het pand eruit zag, stuitte op bezwaren in de buurt. De gemeente nam deze bezwaren serieus en heeft vervolgens stedenbouwkundig bureau SAB opdracht gegeven om een nieuw plan te maken. Het nieuwe plan gaat uit van wonen rondom een brink, met vier vrijstaande woningen en zes levensloopbestendige woningen.

Niet definitief

De schets die bij dit plan hoort is nog niet definitief. Details zoals de plaatsing van woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de precieze ligging van de wegen en paden moet nog verder uitgewerkt worden. Harmsen: “Maar de schets laat al wel heel duidelijk de ruimte en de inrichting zien, waardoor het zo’n fijne plek wordt om te wonen. En de buurt ziet dat ook en daar ben ik erg blij mee. Draagvlak voor inbreidingsplannen als deze is voor ons heel belangrijk.”

Vervolg

Om dit plan mogelijk te kunnen maken, is een wijziging van de bestemming nodig. De gemeente vindt het belangrijk dat op deze plek kwaliteit wordt gebouwd. Daarvoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het wijzigen van een bestemming neemt tijd in beslag. De verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 een bestemmingsplan ter inzage gaat. Na de zomer van 2021 kan er dan begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *