Wonen in Twenterand leeft

In Twenterand gebeurt veel op het gebied van wonen. In verschillende dorpen in Twenterand, wordt er al flink gebouwd en verkocht. Ook zijn er plannen in voorbereiding, die volgend jaar gerealiseerd gaan worden. “Bovendien wordt al verder gekeken dan de lopende plannen, want zodra alles verkocht is, willen we ook in de toekomst in de behoefte kunnen voorzien,” aldus wethouder Bart-Jan Harmsen die Wonen in portefeuille heeft. “Ons college is er alles aan gelegen om van Twenterand een plek te maken waar iedereen, jong en oud, zich thuis voelt. Daar zijn voorzieningen voor nodig, daar is werk voor nodig en daar zijn passende huizen voor nodig. Met de projecten die op stapel zijn, zetten we mooie stappen.

Vier weken achter elkaar verschijnt iedere week een artikel over een woningbouwproject in de gemeente Twenterand. Deze week het laatste artikel: Het Mozaïek Vriezenveen: ‘Eigentijds, duurzaam en passend in de buurt.’

Wonen in Twenterand:

Het Mozaïek Vriezenveen: ‘Eigentijds, duurzaam en passend in de buurt.’

‘Typisch Vriezenveens’, zo wordt het plan voor de wijk Het Mozaïek op de website van de gemeente getypeerd. Maar wat is dat eigenlijk? Wethouder Roel Koster heeft dit project in zijn portefeuille. Vanuit zijn werkkamer in het gemeentehuis kijkt hij uit over de plek waar in 2021 een woonwijk moet verrijzen: “Het West- en het Oosteinde zijn typisch Vriezenveens,” aldus Koster. De huizen aan die lange straat dwars door Vriezenveen hebben vaak een kap, een gevel van vooral steen met elementen van hout, een rijk versierde daklijst en een plint tegen opspattend regenwater. “En die kenmerken laten we in het ontwerp op eigentijdse wijze terugkeren in Het Mozaïek.”

Om huizen te kunnen bouwen op de plek tussen het gemeentehuis, de Schout Doddestraat, de Krijgerstraat en de achterzijde van de bebouwing aan de Grensweg, was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad stemde daar dinsdag 15 december mee in. Daarmee kan gestart worden met de bouw van 35 woningen. Een ontwikkelaar kocht de locatie van de kerk, waardoor 8 van de 35 woningen op die plek gebouwd kunnen worden.

Passend

Het wordt dus een ‘typisch Vriezenveense’ wijk, maar wel eigentijds, duurzaam en passend in de buurt. Er worden zestien twee-onder-een-kapwoningen, zestien levensloopbestendige woningen en drie vrijstaande woningen gebouwd. Er wordt gebouwd met moderne bouwtechnieken, energie wordt duurzaam opgewekt met zonnepanelen en een warmtepomp. En om en tussen de bebouwing veel groen met speelruimte voor kinderen en ruimte om elkaar te ontmoeten. “Echt een wijk waar je wilt wonen en passend in de directe omgeving,” aldus Koster.

In het plan wordt met voldoende parkeerruimte rekening gehouden. Voor een deel in de openbare ruimte en langs de weg en voor een deel op eigen terrein. Ook komt er een wandelroute door de wijk naar het centrum van Vriezenveen. “Ook aan maatregelen tegen de effecten van de klimaatverandering is gedacht, want midden in de wijk komt een wadi. Bij extreme buien vangt een wadi het regenwater op en zorgt ervoor dat dit geleidelijk weer in de bodem terecht komt.” Als alles volgens planning verloopt start de kavelverkoop in het eerste kwartaal van 2021.

Kijk voor meer informatie over dit plan op www.twenterand.nl/mozaïek en voor meer informatie over beschikbare kavels in Twenterand op www.bouwenintwenterand.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *