Hulp aan 65+ bij invullen aangifte inkomstenbelasting 2020

ZorgSaam Twenterand biedt hulp aan 65-plussers woonachtig in de gemeente Twenterand
bij het invullen van de formulieren voor de Inkomstenbelasting 2020. Hiervoor worden
geschoolde belastingconsulenten ingeschakeld, in de maanden maart en april.
Zij vullen alleen belastingformulieren in voor degene die een AOW-uitkering hebben, eventueel
aangevuld met een klein pensioen; een eenvoudige aangifte dus.
Laat geen belastingvoordeel liggen
Ook al geeft de belastingdienst aan dat u misschien geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch
uw aangifte na te laten kijken. De belastingdienst kent uw aftrekposten namelijk niet. Krijgt u geen
geld terug dan zijn aan die check geen kosten verbonden.
Kosten voor het invullen zijn € 22,50, contant te voldoen aan de belastingconsulent. Aan het invullen
van een tweede aangifte binnen een fiscale eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn geen
extra kosten verbonden.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met één van de Zorginformatie•punten
in de gemeente Twenterand. Zij zijn op werkdagen ‘s ochtends telefonisch bereikbaar via
(0546) 481 450. E-mailen kan ook: info@zorginformatietwenterand.nl
Noot
Heeft u op 1 januari 2021 in box 3 meer vermogen (bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan
€ 31.340 per persoon, dan hebt u voor het hele jaar 2021 geen recht op huurtoeslag. Is dat het geval, dan
is het verstandig de huurtoeslag per 1 januari 2021 stop te (laten) zetten om terugbetalen te voorkomen.
Iedere andere medebewoner mag overigens ook niet meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.