Forse impuls voor sport en lokale ondernemers dankzij Sportieve Kans Twenterand

Het 4-jarige project Sportieve Kans Twenterand is een succes gebleken. Niet alleen zijn
vele tientallen inactieve jongeren in beweging gekomen, ook diverse sportclubs,
sportcomplexen en lokale ondernemers hebben een inhoudelijke én financiële impuls
gekregen. Zo werd in de projectperiode in totaal € 115.000 aan hen uitgekeerd.
Sportieve Kans Twenterand werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport. Het Ministerie honoreerde twee opeenvolgende aanvragen gedaan door ZorgSaam Twenterand
in samenwerking met sportverenigingen met € 162.000. Sportieve Kans Twenterand richtte zich
aanvankelijk op het verhogen van beweeg- en sportdeelname van inactieve jongeren in de leeftijd van
16 t/m 21 jaar uit de woonkernen Westerhaar en Vroomshoop in de gemeente Twenterand. De
beperking tot deze twee kernen had te maken met de subsidievoorwaarden. Later konden ook
jongeren uit andere kernen en van jongere leeftijd deelnemen.
“Om een gezonde en actieve leefstijl van de jongeren te bevorderen en te
verduurzamen stond plezier voorop, want dan heeft het de meeste kans
van slagen. Alles was in die zin mogelijk, als het maar bijdroeg aan het
doel”, aldus Stef Lamberink [foto]. Het ging daarom lang niet altijd om de
traditionele sporten, maar ook om beweegactiviteiten als in- of outdoor
lasergamen, (water)stormbaan, skelteren op de baan van IJsclub
Vroomshoop of een sportcarrousel. Eveneens werd er aangepast gesport
voor mensen met een verstandelijke beperking. Benodigde materialen
werden ingekocht bij louter lokale ondernemers.
Doelstelling Sportieve Kans Twenterand
De belangrijkste doelstelling was inactiviteit van jongeren in de leeftijd van
10-21 jaar verminderen. Dit kwam vooral voor bij jongeren uit een
huishouden met een laag inkomen (= de doelgroep). In totaal waren 665
niet-sportende jongeren in beeld, waarvan 55% tot de doelgroep behoorde. Hiervan zijn de beoogde
resultaten, dat minimaal de helft deel meerdere malen deel zou nemen aan de activiteiten en dat 10%
lid wordt van een sportclub en/of sportschool of aantoonbaar structureel is gaan sporten of bewegen,
gerealiseerd. Uniek was de ouder-betrokkenheid, want zij zijn vaak belangrijk bij de keuze en stimulatie
of hun kind wel of niet gaat sporten. Bijna een kwart van de ouders is bekend geraakt met het gebruik
maken van de regelingen Jeugdsportfonds en de Meedoenregeling van de gemeente Twenterand.
Uniek is dat Sportieve Kans Twenterand is geborgd, want het is nu een vereniging.
Omdat de gemeente Twenterand de mogelijkheid biedt combinatiefunctionarissen in dienst te hebben
en dit jaarlijks voor 40% financiert, opent dit deuren naar projecten als deze. Zonder de inzet van onze
combinatiefunctionaris sport-jongerenwerk was dit alles niet mogelijk geweest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.