Stichting Sportpromotie Twenterand

Na een aantal uitermate succesvolle edities werden onze evenementen de Twenterandrun, ons meermalig onderscheiden evenement Tot de Nek in de Drek en de SantaRun vorig jaar afgelast.

Op dit moment zijn wij als stichting druk in overleg met de betrokken instanties zoals de gemeente en de veiligheidsregio, over het al dan niet doorgaan op een verantwoorde en verstandige wijze van de evenementen Twenterandrun en de Tot de Nek in de Drek, welke in mei en juli staan gepland.

Tijdens de afgelopen ‘corona pauze’ heeft het bestuur stilgestaan bij de groei van de evenementen, waarbij qua omvang Tot de Nek in de Drek de kroon spant. Reflecterend op het verleden en kijkend naar de toekomst voorziet het bestuur een professionaliseringslag in de opzet van de evenementen, ook om de honderden vrijwilligers en de vele sponsoren de komende jaren blijvend te verbinden aan deze mooie evenementen.

Na hun jarenlange inspanning heeft het bestuur dan ook besloten een kwartiermaker aan te stellen met als opdracht een nieuw bestuur samen te stellen. Tevens om de organisatiestructuur klaar te maken om ook de komende jaren de evenementen op professionele en succesvolle wijze te organiseren en de vrijwilligers en sponsoren blijvend te verbinden. Deze opdracht hebben zij verstrekt aan Vriezenvener Rik Nijkamp.

‘Het is gigantisch wat het bestuur, de commissies en vrijwilligers samen met de sponsoren hebben neergezet. Met deze evenementen is niet alleen Twenterand op de kaart gezet maar is de gemeente ook verbroederd’ aldus Nijkamp die een rijk verleden heeft met evenementen en het besturen van vrijwilligersorganisaties en in het dagelijks leven onderneemt als organisatieadviseur. Inmiddels zijn naast het bestuur ook de commissieleden en nagenoeg alle sponsoren en vele vrijwilligers betrokken maar nog lang niet alle. Dat zal de komende periode gebeuren.

De doelstelling is om uiterlijk medio maart iedereen juist geïnformeerd te hebben en een nieuw bestuur te hebben geformeerd en met de commissieleden stil te hebben gestaan bij de komende
jaren van stichting Sportpromotie Twenterand. Mocht je een rol willen vervullen in de organisatie kun je je aanmelden via info@sportpromotietwenterand.nl.

Namens het bestuur van Stichting Sportpromotie Twenterand,

Rik Nijkamp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.