Grens aanmodderen provincie inzake kanaal Almelo-De Haandrik bereikt

GemeenteBelangen Twenterand is klaar met het ‘eeuwige’ getreuzel en onduidelijkheden van de provincie
Overijssel richting aanwonenden van kanaal Almelo-De Haandrik met schade aan hun woningen. GBT legde
via een voorstel in de gemeenteraad een vijftal eisen op tafel, waarmee het college van burgemeester en
wethouders naar Zwolle moet. Afhankelijk van wat de provincie ermee doet wordt een gang naar de rechter
overwogen.
Twee weken geleden gaf GBT in een debat al aan dat de corona maatregelen door de provincie onterecht
werden gebruikt om de enorme vertraging van de taxaties en huisbezoeken te verklaren. “Want volgens de
richtlijnen van het RIVM was er geen enkele belemmering dit alles voortvarend op te pakken”, aldus
fractievoorzitter Marcus Elzinga namens GBT.
Het was de opmaat van een voorstel met een eisenpakket, want de diplomatieke weg levert te weinig op voor
de aanwonenden van het kanaal. GBT stond in de gemeenteraad niet alleen. Het voorstel werd dinsdag mede
ingediend door de PVV, VVD en PvdA/GroenLinks. Na een schorsing steunde het CDA het voorstel alsnog, terwijl
ChristenUnie en SGP tegen stemden.


Open einden kunnen voor ongewenste nasleep zorgen

De provinciale schaderegeling kent enkele nare open einden, die kunnen zorgen voor een ongewenste nasleep
voor aanwonenden. Deze open einden zijn onder meer een belasting op de schade-uitkering als deze boven het
belastingvrije vermogen komt en het opeisen van de schade-uitkering door schuldeisers, hetgeen gebeurde bij
de toeslagenaffaire. Een raadsmeerderheid wil dat de provincie dit onderzoekt en vervolgens met een
eenduidige oplossing komt richting aanwonenden van kanaal Almelo-De Haandrik.
Een andere eis is dat de schade wordt getaxeerd inclusief de fundering van de woningen en dat gestopt wordt
met alleen zichtschade op te nemen in taxatierapporten. De provincie zegt dat te doen, maar veel aanwonenden
zagen het tegendeel bij de taxatie van de schade van hun eigen woning.


Second opinion volledig voor rekening provincie

Ergernis aan de schaderegeling is daar waar vermeld staat dat aanwonenden 50% zelf moeten ophoesten voor
een contra expertise c.q. second opinion. De meerderheid van de gemeenteraad wil dat de provincie als
eigenaar van het kanaal én opdrachtgever van de werkzaamheden dit volledig voor haar rekening neemt.
“Inkomen of vermogen doen er niet toe. Hier geldt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, want niemand
heeft om schade aan de woning gevraagd”, aldus de fractievoorzitter namens GBT.
Tot slot wil de Twenterandse gemeenteraad in meerderheid dat nieuwe schademeldingen aan panden vanaf 16
juni 2020 (exclusief nieuw aangekochte panden), die door de provincie nu uitgesloten worden via de
schaderegeling, alsnog in aanmerking te laten komen voor de schaderegeling. Het kanaal is immers nog niet
hersteld en de schade duurt nog steeds voort, zo blijkt uit documenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *