Zes inwoners gemeente Twenterand ontvangen Koninklijke onderscheiding tijdens jaarlijkse lintjesregen

Burgemeester Broekhuizen bracht vandaag verrassingsbezoeken aan zes inwoners van de gemeente Twenterand om aan hen persoonlijk een Koninklijke onderscheiding te overhandigen. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om de inwoners van de gemeente te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner wonend op de grens van Tubbergen en Vriezenveen ontvangt de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Haverkamp-Wenker van Tubbergen.

De volgende inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding overhandigd;
De heer G. (Gerard) Fidom, (62 jaar) woonachtig in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kreeg een lintje vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke prestaties. Je
onderscheiden als vrijwilliger is best bijzonder, hij is al méér dan 30 jaar een actieve
vrijwilliger die zich als inwoner volledig en vrijwillig inzet voor dorpsgemeenschap
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Sinds 1990 heeft hij allerlei bestuurstaken en
vrijwilligerswerk op zich genomen bij de korfbalvereniging SDO. Daarnaast maakt hij
sinds 2016 onderdeel uit van het bestuur van de Oranjevereniging WesterhaarVriezenveensewijk. Mede door zijn grote inzet is Westerhaar-Vriezenveensewijk een hechte dorpsgemeenschap. Hij is betrokken met dorpsgenoten. Hij is gericht op de ander, geeft zijn medemens vertrouwen. Hij helpt organisaties en dorpsgenoten waar hij maar komt.

De heer J.H. (Henk) Croezen (74 jaar) woonachting in WesterhaarVriezenveensewijk Kreeg een lintje vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke prestaties. Je onderscheiden als vrijwilliger is best bijzonder, hij is al méér dan 30 jaar een actieve vrijwilliger die zich als inwoner volledig en vrijwillig inzet voor dorpsgemeenschap
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Sinds 1990 heeft hij allerlei vrijwilligerswerk en bestuurstaken op zich van de Christelijke Muziekvereniging “Soli Deo Gloria” en de Stichting Domus “Soli Deo Gloria”. Hij is het gezicht van “Soli Deo Gloria” in
bestuursfuncties en als commissielid. Als muzikant neemt hij altijd deel aan concoursen, festivals en het brengen van serenades. Hij wordt genoemd als een groot organisator van het jaarlijks concert, kartrekker voor de vereniging. Hij werkte mee aan de bouw van het nieuwe clubgebouw en werd de beheerder van dit gebouw. Hij zorgt wekelijks voor het onderhoud. Daarnaast is hij óók actief vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk “De Bron”, bij woon- en zorgcentrum ’t Haarhuus en als drager bij begrafenisvereniging “De Laatste Eer” in Westerhaar.

Mevrouw R.G. (Riëtte) Makkinga-Heersmink (56 jaar) woonachtig in Vroomshoop
Kreeg een lintje vanwege haar uitzonderlijke maatschappelijke prestaties.
Vrijwilligers zijn onmisbaar en het cement van onze samenleving en zij is een actieve
vrijwilliger, al méér dan 30 jaar, en zet zich op alle mogelijke manieren in voor goede
doelen, het dorp Vroomshoop en allerlei nevenactiviteiten. Naast de zorg van haar
gezin met 6 dochters, zette ze zich in voor allerlei taken op de Oranjeschool,
variërend van overblijfcoördinator, klaar-over-moeder, leesmoeder. En ze verzorgde
creatieve middagen. Zij was 2 periodes, 4 jaar lid van de Ouderraad. Sinds 1989 loopt
zij jaarlijks als collectant meerdere routes voor de Hartstichting. In 2011 werd zij door
de stichting benoemd tot Wijkhoofd in Vroomshoop. Voor carnavalsvereniging “De
Smoezen’ is zij onmisbaar. In 2014 werd de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk
opgericht. Vanaf die tijd verricht zij secretariaatswerkzaamheden. Zo zorgde ze ervoor
dat er een nieuwe stichting kwam voor de Avondvierdaagse, zette zich in voor het
behoud van het zwembad ‘De Zandstuve’ en richtte een stichting op en zorgde dat er
een bestuur kon worden aangesteld. Uiteraard werd zij één van de bestuursleden.
Namens de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk neemt zij ook deel aan verschillende
bijeenkomsten vanuit de gemeente Twenterand. Spontaan zette ze een actie op touw
om ouderen tijdens de coronatijd met een presentje te verrassen. Ze zocht sponsoren
op om mee te helpen.

De heer F. (Dick) Boers (57 jaar) woonachting in Den Ham
Kreeg een lintje vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke prestaties.
Je onderscheiden als vrijwilliger is best bijzonder, vrijwilligers zijn onmisbaar en het
cement van onze samenleving. Dieren spelen vanaf zijn jeugdjaren een grote rol in
zijn leven. Konijnenfokkers Vereniging Den Ham. Zijn grote inzet voor de vereniging
was zichtbaar en in 2009 werd hij benoemd tot voorzitter. Door zijn inzicht is de
vereniging financieel onafhankelijk en uitgegroeid tot de grootste kleindierenvereniging
in de Provincie Overijssel. In 2012 werd hij lid van het bestuur van de
Uitvaartvereniging “Den Ham en omstreken’. In 2014 werd hij benoemd tot secretaris
en in 2018 kwam daar de taak van penningmeester bij. Door zijn gedrevenheid en
genomen initiatief kon het eerder gehuurde pand aan de Brinkstraat in Den Ham
worden aangekocht. Hij zorgde voor de financiële en notariële afwikkeling en maakte
plannen voor een grondige renovatie. Den Ham beschikt nu over een prachtig
gerenoveerd gebouw. Uitvaartcentrum “De Lindenhof’ is alom bekend voor Den Ham
en omgeving. En hij is vanaf 2012 bestuurslid van Kleindier Liefhebbers Overijssel.
Deze afdeling bestaat uit 30 daarbij aangesloten Overijsselse verenigingen. In 2015
werd hij anoniem gekozen tot hun voorzitter en is hij actief binnen de afdeling
Overijssel, vanuit zijn functie, ook bij de landelijke organisatie KLN (Kleindier
Liefhebbers Nederland).

De heer J.J. (Jan) Wessels (79 jaar) woonachtig in Vriezenveen
Kreeg een lintje vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke prestaties.
Vrijwilligers zijn onmisbaar en het cement van onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat
wij een sociale gemeenschap zijn waar iedereen kan meedoen en mensen zich met
elkaar verbonden voelen. Hij is vanaf 1990 inwoner in Vriezenveen, later Twenterand,
een betrokken vrijwilliger. Vanuit zijn familiebedrijf “Transportbedrijf J. Wessels & zn.
BV te Vriezenveen, ondernam hij allerlei acties. Zo was en is hij als mede-oprichter
enorm betrokken bij de Stichting Lele Barátjai, die hulp biedt in Roemenië. Hij is al
bijna 25 jaar bestuurslid van deze Stichting. Hij stelt opslagruimte beschikbaar voor
het kunnen inzamelen van hulpgoederen, maar ook afgeschreven verpleegbedden die
in de Roemeense ziekenhuizen opnieuw gebruikt kunnen worden. Om deze
hulpgoederen naar Roemenië te kunnen brengen stelt hij vrachtwagens beschikbaar.
Ook ging hij de afgelopen jaren vaak zelf mee als chauffeur. Aan de Bedrijfsweg in
Vriezenveen heeft hij geheel belangenloos een container beschikbaar gesteld voor het
inzamelen van oud papier. Van de opbrengst van deze inzameling, wordt de helft ter
beschikking gesteld aan de Stichting Lele Barátjai, en de andere helft aan het
Reformatorisch onderwijs (de Johannes Bogermanschool) te Vriezenveen.

Uitgereikt in de gemeente Tubbergen
Mevrouw C.G.M. (Corine) Timmers-Goossen (54 jaar) wonend op de grens
Tubbergen en Vriezenveen
Is vanaf haar 16e jaar een actieve vrijwilliger die zich als inwoner van Twenterand,
wonend op de grens van Tubbergen en Vriezenveen, volledig en vrijwillig inzet voor
activiteiten in Geesteren en Harbrinkhoek. Sinds 1983 heeft zij allerlei vrijwilligerswerk
en bestuurstaken op zich genomen variërend van werkzaamheden voor de EHBO-
vereniging Mariaparochie-Geesteren, AED-werkgroep Harbrinkhoek-Mariaparochie,
Stichting Welzijnsbevordering Harbrinkhoek-Mariaparochie, Zonnebloemafdeling
Harbrinkhoek-Mariaparochie en KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren)
Harbrinkhoek .Mede door haar enorme inzet, zorgzame persoonlijkheid en
gedrevenheid is ze méér dan betrokken bij het sociale, voor het dorp en haar
inwoners. Mevrouw Timmers steunt en ondersteunt waar ze maar kan, niets is haar
teveel. Ze staat altijd voor de ander klaar. Alle haar vrijwilligersactiviteiten vinden grotendeels plaats in Tubbergen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *