Hoorzitting kadernota 2022 Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft de kadernota 2022 opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de definitieve besluitvorming organiseert de gemeenteraad een openbare hoorzitting op donderdag 3 juni 2021. De hoorzitting begint om 19.30 uur en is in de raadzaal van het gemeentehuis in Vriezenveen. Wilt u uw mening geven over de kadernota 2022? Dat kan tijdens deze hoor┬şzitting. U bent van harte welkom.

De hoorzitting zal uit twee delen bestaan: een formele bijeenkomst en een informele bijeenkomst. 

  • Tijdens de formele bijeenkomst hebben belanghebbenden (organisaties, verenigingen, inwoners) – ieder op hun beurt – de mogelijkheid hun mening te geven in maximaal 5 minuten. Na elke inspreekronde kunnen raadsleden vragen stellen aan de belanghebbende.
  • Na deze formele bijeenkomst is er aansluitend een informele sessie gepland. Hierbij hebben raadsleden en belanghebbenden de gelegenheid om -in kleiner verband en op iets informelere wijze – nog eens nader met elkaar over de ingebrachte zienswijzen van gedachten te kunnen wisselen. Uiteraard worden daarbij de corona richtlijnen van de rijksoverheid in acht genomen.

Kadernota 2022 inzien

U kunt de Kadernota 2022 inzien. U vindt deze onder het kopje Bestuur & Organisatie / Gemeenteraad / Vergaderingen / Raadsvergadering 6 juli. Tevens kunt u de kadernota in het gemeentehuis inzien.

Aanmelden hoorzitting

Aanmelden voor het deelnemen aan de hoorzitting kan tot en met woensdag 2 juni 2021 bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kan telefonisch (0546) 840 712 / 713 of via e-mail: griffie@twenterand.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *