Zorgen over Regionale Energie Strategie Twente

De lokale energie initiatieven in Twente maken zich grote zorgen over de voortgang van de Regionale
Energie Strategie (RES). Via de Regionale Energie Strategie is twee jaar lang gewerkt aan een plan om
in 2030 een substantieel deel van door onszelf gebruikte energie duurzaam op te gaan wekken.
“Gedurende dit proces hebben wij als lokale energie-initiatieven (LEI) geregeld input geleverd via
zienswijzen en het deelnemen aan door de RES georganiseerde werksessies. Wij zijn echter zeer
teleurgesteld met wat er na twee jaar praten nu voorligt”, stelt Jeroen Jansen, voorzitter van de
Enschedese Energie coöperatie en woordvoerder voor de Twentse energie initiatieven. “Wij vragen
ons serieus af of de bestuurders in onze regio wel echt doordrongen zijn van de urgentie van het
klimaatprobleem en de rol die de regio Twente daarin te spelen heeft”.
Belangrijk kritiekpunt van de LEI is dat van een werkelijk Twentse strategie op regionaal niveau geen
sprake is. Het gebrek aan regie en regionale visie (bijvoorbeeld als het om locatie bepaling van
clusters met windmolens gaat) heeft er wat de LEI’s betreft voor gezorgd dat het draagvlak voor deze
RES gevaarlijk klein is. Elke gemeente heeft voor zichzelf bekeken hoe ze haar eigen
energievoorziening van de toekomst voor zich ziet. De optelling van deze plannen leidt echter tot een
energiemix die technisch onvoldoende is en bovendien niet werkt, vanuit het landschap bekeken op
Twentse schaal op de verkeerde locaties dreigt te landen en bovendien de inwoners met veel extra
kosten opzadelt. “Een trieste conclusie die wij al enige tijd geleden als LEI’s hebben moeten trekken
en ook verwoord hebben in een brief aan de RES,” zo vervolgt Jansen.
“We zien nu ook het resultaat van het gebrek aan regionale samenhang in deze strategie.
Gemeenteraad na gemeenteraad stelt het resultaat ter discussie en hakt geen knopen door als het
gaat om potentiële opweklocaties voor energie.” “Bovendien ontbreekt een heldere
uitvoeringsstrategie, een onderdeel waar wij vanaf het begin van dit traject flink op gehamerd
hebben.”
Voor de lokale energie-initiatieven is het belangrijk dat de overheden op basis van goede technische
en landschappelijke analyses tot locaties komen waarna het essentieel is om in een goed
gebiedsproces samen met inwoners tot een invulling van projecten te komen. Daarbij speelt het
zogenaamde lokaal eigendom een cruciale rol. “Wij vinden het van essentieel belang om
zeggenschap voor inwoners te organiseren en de opbrengsten van de energietransitie zoveel als
mogelijk ten goede te laten komen aan de Twentenaren zelf. Wij staan klaar om hier uitvoering aan
te geven, het wachten is echter op politieke wil” besluit Jansen zijn pleidooi.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.