Plannen voor bebouwing oude Rabolocatie te grootschalig

Op 3 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand
een principebesluit genomen om onder voorwaarden mee te werken aan een ontwikkeling op het
perceel Manitobaplein 2-5. Als voorwaarde om mee te werken hebben zij de initiatiefnemers onder
andere verzocht aan te tonen dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening. Onder andere de ladderonderbouwing voor de zorgwoningen en het
nader onderbouwen van het aspect ‘parkeren’ verdienden bijzondere aandacht.
De afgelopen periode zijn er verschillende plannen aan de gemeente gepresenteerd. Voor het meest
recente plan is op 6 juni jl. een parkeernotitie en op 29 juni jl. het stedenbouwkundig plan
ontvangen.
Stedenbouwkundigplan
Het huidige stedenbouwkundige plan gaat uit van 45 appartementen. De commerciële plint, alsmede
de zorgappartementen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan vervallen. Het oorspronkelijke
plan waar het principebesluit van 3 oktober 2019 op is gebaseerd betrof een ontwikkeling waarbij alle
bestaande bebouwing wordt gesloopt en op de locatie een nieuw gebouw wordt gerealiseerd met een
commerciële plint, 16 appartementen en 20 zorgappartementen. Ten opzichte van de bestaande
planologische mogelijkheden gaat het hier om een plan met een extra verdieping (vier bouwlagen),
toevoeging van circa 20 zorgappartementen en twee extra woningen. In de plannen wordt het pand
enkele meters richting het Manitobaplein geschoven.
Standpunt
De gemeente is van mening dat een ontwikkeling van 45 appartementen te fors is voor deze locatie en in
grote mate afwijkt van de 16 appartementen in het principebesluit. Bovendien kan de parkeerbehoefte
niet worden opgelost op eigen terrein. Er is een tekort van 40 parkeerplaatsen, waardoor niet kan
worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.
Gelet hierop concluderen zij dat het huidige plan niet in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening. Zij nemen daarom het principestandpunt in dat zij niet bereid zijn mee te
werken aan de voorgestelde ontwikkeling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.