Verzoek van GBT om bredere inzet TONK-regeling

Als het inkomen voor een inwoner van de gemeente Twenterand aanzienlijk is gedaald door de coronacrisis en degene kan hierdoor noodzakelijke kosten niet meer betalen, dan is het aanvragen van de zogenoemde
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) een uitkomst. Deze regeling is gebaseerd op de
‘bijzondere bijstand’ en is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aan te vragen.
Onder noodzakelijk kosten wordt verstaan woonkosten. Zijnde:
• huur of hypotheek;
• elektriciteit, gas en water;
• servicekosten;
• gemeentelijke belastingen.
Net als bij de regeling voor dorps- en buurthuizen, waar wij ons dit jaar sterk voor hebben gemaakt en uiteindelijk heeft geleid tot een zeer noodzakelijk financiële bijdrage voor deze ‘huizen’, vragen wij nu om meer aandacht voor TONK. Want naar ons idee – en gezien berichtgevingen van andere gemeenten – is er niet alleen te weinig aandacht aan geschonken, waardoor inwoners niet op de hoogte zijn van deze regeling, maar is de doelgroep te eng. Namelijk ondernemers, waar reeds het ROZ een oogje in het zeil houdt eveneens betreffende de regelingen NOW en TOZO, waar overigens wel veel gebruik van is en wordt gemaakt.
GBT wil dat de TONK-regeling verruimd wordt en huishoudens (vooral die met kwetsbare inwoners) ook
onder de doelgroep te brengen. Dit kan, aangezien de TONK-regeling verlengd wordt tot en met 30
september aanstaande. Maar om zeker te weten of dit kan en of bovenstaande juist is, hebben we eerst de
volgende vragen.
Vraag 1a
Waarom is er in Twenterand (en in de regio Twente) nauwelijks aandacht besteedt aan de TONK-regeling, die
voor ondernemers en dan met name ZZP-ers én huishoudens financieel uitkomst kan bieden?
Vraag 1b
Gezien het een stimuleringsmaatregel is en daarvoor een juridische grondslag moet zijn, welke beleidsregel is
hierop van toepassing en kunnen wij deze van u ontvangen?
Vraag 1c
Zijn de gelden uit de TONK regeling geoormerkt?
Vraag 2a
Hoeveel aanvragen zijn er ingediend betreffende TONK? Hoeveel aanvragen zijn toegekend en welk bedrag is
hiermee gemoeid?
Vraag 2b
Welk bedrag heeft de gemeente Twenterand via de Rijksoverheid uitgekeerd gekregen voor de TONK?
Vraag 2c
Wat gebeurd er met het ‘TONK-geld’ dat niet uitgekeerd is.
Vraag 3
Op 21 september a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering. Gezien de duur van de TONK-regeling is het te laat
een voorstel in te dienen. Mocht het zo zijn dat onze veronderstelling klopt [er zijn weinig aanvragen toegekend,
er is dus nog veel geld beschikbaar, gelden zijn niet geoormerkt], bent u dan bereid de beleidsregels dusdanig en
met spoed aan te passen dat huishoudens ook gebruik kunnen maken van TONK? Immers, dit is een
bevoegdheid van het college.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.