Nieuwbouwplan het Mozaïek en reconstructie Schout Doddestraat

 • Onderstaande een brief van de gemeente Twenterand:
 • Met deze brief willen wij u informeren over de reconstructie van de Schout Doddestraat en het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan het Mozaiek’ te Vriezenveen.  Inmiddels zijn de aanbestedingsprocedures afgerond en gaat de Timmerhuis Groep beide projecten uitvoeren.
  • Voor het werk Schout Doddestraat start Timmerhuis direct op het bouwvak, in week 33 (dinsdag 17 augustus) met fase 1. Ze gaan beginnen met vervangen van de bestaande duikers in de sloot tussen de sportvelden en de Schout Doddestraat. Tevens zal deze sloot worden verbreed en verdiept. De Schout Doddestraat blijft toegankelijk voor het verkeer maar het verkeer zal zeker enige hinder ondervinden. 
  • Tijdens de werkzaamheden aan de duiker onder de toegang sportpark “Het Midden” zal deze toegang gestremd zijn. Het verkeer zal tijdens deze stremming tijdelijk gebruik moeten maken van de toegang via de Boerhaavelaan. Het éénrichtingsverkeer op het sportpark wordt hiervoor opgeheven. 
  • Vanaf week 35 (30 augustus), zullen de kruising Linthorstlaan – Schout Doddestraat en de kruising Boerhoevelaan – Schout Doddestraat afgesloten worden i.v.m.  de aanleg van een nieuw hemelwaterriool en de vervanging van de vuilwater-riolering.
  • Na de eerste fase, wordt fase 2 opgestart.  Dit zal waarschijnlijk in week 42 (week van 18 oktober) zijn. Direct aanwonenden worden nog nader geïnformeerd.
  • Vooruitlopend op de werkzaamheden van Timmerhuis zal Vitens vanaf week 33 (16 augustust) werkzaamheden uitvoeren op de kruisingen Schout Doddestraaat met de Linhortslaan en Boerhavelaan. Het verkeer zal hinder ondervinden, maar kan de kruisingen wel passeren.
  • In week 34 (23 augustus) wordt de Krijgerstraat – Schout Doddestraat afgesloten Op deze kruising worden diverse waterleidingen vervangen. Het doorgaand wordt via de Koningsweg en de Almeloseweg omgeleid.
  • Vanaf week 33  (16 augustus) zal Vitens ook de wateraansluiting naar een 20-tal woningen in de Schout Doddestraat vervangen. Hierover zullen de betreffende bewoners nog nader worden geïnformeerd.
  • Tegelijkertijd met bovengenoemde werkzaamheden wordt direct na de bouwvak gestart met de werkzaamheden op nieuwbouwplan het Mozaïek De verwachting is dat dit terrein begin oktober bouwrijp wordt opgeleverd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.