Inwoners Twenterand kunnen meedenken over warmtevisie

Om de klimaatverandering tegen te gaan, willen we in 2050 in Nederland geen
gebouwen meer verwarmen met aardgas. Ook in Twenterand gaan we op den duur onze
gebouwen en huizen anders verwarmen. Dat noemen we de warmtetransitie. Eind 2021
moeten alle gemeenten in een zogeheten warmtevisie hebben vastgelegd op welke
manier aan die warmtetransitie wordt gewerkt. Het college van B&W heeft de
Warmtevisie Twenterand nu in ontwerp vastgesteld. Vanaf donderdag 26 augustus
kunnen inwoners daar kennis van nemen en laten weten wat ze ervan vinden.
Op weg naar aardgasvrij wonen in 2050 dus. In de concept warmtevisie staat welke eerste
stappen er genomen worden en ook op welke momenten. Bovendien kun je er per gebied in
vinden welke technische alternatieven voor aardgas er kansrijk zijn. Wethouder duurzaamheid
Martha van Abbema vindt het belangrijk dat inwoners meedenken. “Dit is nog maar het
beginpunt van de route die we moeten afleggen om bestaande woningen en gebouwen te
verduurzamen”, stelt Van Abbema. “Die route leggen we niet alleen af. Dat doen we stap voor
stap, samen met inwoners en gebouweigenaren. Daarom vinden we het belangrijk dat
inwoners met ons meedenken en ons laten weten wat ze ervan vinden.”

Wel de eerste stap


De wethouder wijst erop dat de gemeente er nu nog niet voor kiest om hele wijken aardgasvrij
te maken voor 2030. “Maar we zetten wél de eerste stap door actief op zoek te gaan naar
kansen in de gemeente en bij onze inwoners”, aldus Van Abbema. “Inwoners van Twenterand
kunnen bijvoorbeeld nu al energiebesparende en energieopwekkende maatregelen nemen,
die meestal ook nog eens het wooncomfort verhogen en op de langere termijn goed zijn voor
de portemonnee. Denk aan spaarlampen, isoleren en ventileren.”

Reacties worden verwerkt


Vlak voor de zomervakantie organiseerde de gemeente een webinar waarin de concept
warmtevisie werd gepresenteerd. Dit webinar is terug te kijken op www.twenterand.nl. De
concept warmtevisie is daar ook als document terug te lezen. Wie vragen heeft kan terecht bij
Anjo Maijvis, via (0546) 840 840 of a.maijvis@twenterand.nl. Inwoners kunnen schriftelijk
reageren. De reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de definitieve
warmtevisie. Over die definitieve versie buigt de gemeenteraad zich voor het eind van dit jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *