Gemeente Twenterand stevent af op mooi overschot

Het lijkt erop dat de gemeente Twenterand dit kalenderjaar ruim zes ton overhoudt. Dat blijkt uit de zogeheten bestuursrapportage, een tussentijdse rapportage van het college aan de gemeenteraad. Die rapportage geeft inzicht in het verwachte verschil tussen wat voor dit jaar was begroot en wat er daadwerkelijk is uitgegeven. De meevaller is vooral te danken aan een Algemene Uitkering van het Rijk van ruim 9 ton. Wethouder Financiën Roel Koster is blij met het positieve saldo, maar waakt voor ongebreideld optimisme.

“Natuurlijk is die meevaller hartstikke mooi”, legt wethouder Koster uit. “We hebben bovendien 50.000 euro meer toeristenbelasting ontvangen dan was gedacht. Daarmee is het saldo onder aan de streep inderdaad positief. Maar we rekenen ons zeker niet rijk. Dat geld gaat wat ons betreft gewoon naar de Algemene Risico Reserve. Dat is onze spaarpot waarmee we bepaalde financiële tegenvallers in de toekomst beter kunnen opvangen. Het is altijd verstandig een buffer te hebben voor als het een keer tegenzit. We stellen de raad dan ook voor die keuze te maken.”

Wel in de pas

Wethouder Koster constateert dat de meeste plannen financieel wel zo’n beetje in de pas lopen. “Toch zijn er ook best zaken die iets meer gekost hebben dan we in eerste instantie hadden verwacht”, legt Koster uit. “Dat zijn soms relatief kleine zaken, zoals openbare verlichting, de klimtouwinstallatie van De Stamper en het chloorsysteem van De Zandstuve. Maar soms gaat het om wat groters, zoals duurdere ICT. Dat hebben we al meegenomen in de Kadernota voor volgend jaar.”

Zorgkosten lopen op

Zoals in veel gemeenten, lopen ook in Twenterand de zorgkosten de laatste jaren flink op, ziet ook Koster. “De oplopende kosten in wat wij het sociaal domein noemen, vinden we zonder meer zorgelijk. Je moet dan denken aan zaken als huishoudelijke ondersteuning, aan Wmo-voorzieningen en kosten voor de jeugdzorg. We willen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, dus die kosten moeten we wel maken. Daarvoor doen we een beroep op de Reserve Sociaal Domein, die hiervoor speciaal in het leven is geroepen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *