Twenterand neemt maatregelen tegen klimaatveranderingen

De gemeente Twenterand wil maatregelen nemen om ons te beschermen tegen de klimaatverandering. Dat is vastgelegd in de ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’. Hierin staat vermeld hoe we de leefomgeving kunnen aanpassen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen of aan te passen. “Het is van groot belang dat we inspelen op de veranderingen in ons klimaat”, zegt wethouder Roel Koster hierover. “Zo kunnen we negatieve gevolgen en schade zoveel mogelijk voorkomen en, niet onbelangrijk, de financiële gevolgen beperken”.

Ons klimaat verandert. Het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer. Ook neemt de geringe kans op overstromingen iets toe. Extremen worden extremer. Voor een deel moeten we deze effecten accepteren, omdat we ze niet allemaal kunnen tegengaan. Voor een ander deel kunnen we onze leefomgeving aanpassen om de nadelige effecten te voorkomen of te verzachten. Daarom heeft het college een ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’ vastgesteld met een voorstel voor maatregelen hoe we ons kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. Dit plan is de basis voor de nabije toekomst: we gaan nu onderzoeken welke maatregelen we wanneer kunnen inzetten en ook of dit financieel haalbaar is.

Werken aan klimaatverandering doen we samen!

“We hebben hierover gesproken met verschillende doelgroepen”, legt de wethouder uit. “Zo hebben we een online symposium “Klimaatpraat” georganiseerd. Daarnaast hebben we binnen Twenterand een peiling onder onze inwoners gehouden en is er een raadsbijeenkomst geweest over dit onderwerp. Het plan van aanpak wat nu is vastgesteld is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten hiervan. Het klimaat raakt ons allen en het is dan ook belangrijk dat we met elkaar aan oplossingen werken”, aldus wethouder Roel Koster. Daarom maakt bewustwording ook onderdeel uit van dit plan.

Het plan van aanpak geeft de maatregelen voor de komende periode weer. Ook de uitvoering hiervan gebeurt zoveel mogelijk samen met de doelgroepen en gesprekspartners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *