Vergoeding extra kosten controle coronatoegangsbewijzen

De gemeente Twenterand gaat een vergoeding verstrekken aan organisaties en instanties die extra kosten maken door de controle op coronatoegangsbewijzen. “Deze bijdrage is bedoeld om de naleving van deze controle te ondersteunen en makkelijker te maken, zegt wethouder Koster. “Denk aan bijvoorbeeld een vergoeding voor de inzet van extra vrijwilligers. verschuldigde loonkosten van werknemers of materiële kosten zoals de aanschaf van hekken of extra telefoons voor het scannen van de codes”, aldus de wethouder.

Deze ondersteuning geldt niet alleen voor de horecasector. Ook cultuur, sport(kantines), evenementen en alle andere beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken van een coronatoegangsbewijs is voorgeschreven kunnen een aanvraag indienen.

Deze incidentele bijdrage is door het Rijk verstrekt aan de Veiligheidsregio’s. In overleg met de Twentse burgemeesters heeft de Veiligheidsregio Twente besloten de uitvoering van deze taak bij de gemeenten neer te leggen. Deze vergoeding is alleen bedoeld ter ondersteuning van de controle op de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten op locaties waar dat noodzakelijk is. De maximale subsidie voor een aanvraag is € 5.000,-. Er geldt een subsidieplafond van € 86.776,48.

Terugwerkende kracht

Wethouder Koster geeft aan dat iedereen die verplicht is coronatoegangsbewijzen te controleren een aanvraag kan indienen ter vergoeding van de kosten. Er kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kunnen tussen 5 januari en 1 februari 2022 ingediend worden via de website van de gemeente Twenterand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.